Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ISO 9001:2009 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 1 Minőségügy alapjai 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ISO 9001:2009 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 1 Minőségügy alapjai 2."— Előadás másolata:

1 ISO 9001:2009 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 1 Minőségügy alapjai 2.

2 ISO 9000 –ES SZABVÁNYCSALÁD  ISO 9000:2005- Alapok és szótár (alapelvek, szakkifejezések)  ISO 9001:2008 - Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.  ISO 9004: 2009- Útmutató a működés fejlesztéséhez 2

3 ISO 9001:2009 ALAPELVEI  Folyamatszemléletű megközelítés  Vevőközpontúság  Vezetés  Munkatársak bevonása  Rendszerszemlélet az irányításban  Folyamatos javítás  Tényeken alapuló döntéshozatal  Kölcsönösen előnyös beszállítói kapcsolat 3

4 ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK: „A szervezetnek dokumentálnia kell, be kell vezetnie és fenn kell tartania egy minőségirányítási rendszert, valamint folyamatosan fejlesztenie kell annak eredményességét.” 4

5 ISO 9001:2009 SZABVÁNY FELÉPÍTÉSE ELŐSZÓ 0. BEVEZETÉS 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET 2. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁS 3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 5. A VEZETŐSÉG FELELŐSÉGI KÖRE 6. GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL 7. A TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS 5

6 MSZ EN ISO 9001:2009 MIR SZABVÁNY\ELŐSZÓ „E nemzeti szabványt a Magyar Szabványügyi Testület a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján teszi közzé. A szabvány alkalmazása e törvény alapján önkéntes, kivéve, ha jogszabály kötelezően alkalmazandónak nyilvánítja.” „Ez a nemzeti szabvány teljesen megegyezik az EN ISO 9001:2008 európai szabvánnyal és a CEN – rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, Belgium – engedélyével kerül kiadásra.” 6

7 0 BEVEZETÉS\0.2 FOLYAMATSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS Bármely tevékenység, amely erőforrásokat használ, és amelyet úgy irányítanak, hogy bemeneteket kimenetekké alakítson át, folyamatnak tekinthető. Ahhoz, hogy a szervezet eredményesen és hatékonyan tudjon működni, meg kell határoznia és irányítania kell számos, egymással összefüggő folyamatot. Az egyik folyamat kimenete gyakran egyben a következő folyamat közvetlen bemenetét is jelenti. Minden folyamat esetében alkalmazni lehet a PDCA ciklust. 7

8 DO A fejlesztési terv végrehajtása CHECK Az eredmények ellenőrzése és értékelése ACT Szükséges lépések az elégtelen eredmények kezeléséhez PLAN Egy fejlesztési terv összeállítása 0 BEVEZETÉS\0.2 FOLYAMATSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉS 8

9 PDCA CIKLUS  Plan (tervezés): azoknak a céloknak és folyamatoknak a megállapítása, amelyek a vevői követelményeknek és a szervezet politikájának megfelelő eredmények eléréséhez szükségesek;  Do (végrehajtás): a folyamatok bevezetése;  Check (ellenőrzés): a folyamatok és a termékek figyelemmel kísérése és összehasonlítása a politikával, a célokkal és a termékre vonatkozó követelményekkel, valamint az eredmények bemutatása;  Act (intézkedés): intézkedések megtétele a folyamat működésének folyamatos fejlesztésére. 9

10 MIR FOLYAMATOS FEJLESZTÉSE 10

11 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET Ennek a nemzetközi szabványnak minden követelménye általános, azzal a céllal, hogy minden szervezetre alkalmazható legyen, azok típusától, méretétől és az általuk szolgáltatott terméktől függetlenül. Ha ennek a nemzetközi szabványnak valamely követelménye(i) nem alkalmazható(k) a szervezet jellege, terméke miatt, akkor meg lehet fontolni annak (azoknak a) kizárását. Ha kizárásokat hajtanak végre, ott ennek a nemzetközi szabványnak való megfelelőség csak akkor fogadható el, ha ezek a kizárások a 7. fejezet követelményeire korlátozódnak, és ezek a kizárások nincsenek hatással a szervezetnek arra a képességére vagy felelősségére, hogy a vevői, valamint az alkalmazandó kötelező és szabályozó követelményeknek megfelelő terméket szolgáltasson. 11

12 2. RENDELKEZŐ HIVATKOZÁSOK A következő hivatkozott dokumentumok nélkülözhetetlenek ennek a szabványnak az alkalmazásához. - ISO 9000:2005, Minőségirányítási rendszerek - Alapok és szótár. 12

13 3. SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSUK  E nemzetközi szabvány alkalmazásakor az ISO 9000-ben szereplő szakkifejezések és meghatározások érvényesek.  Mindenhol, ahol a „termék” kifejezés előfordul ennek a nemzetközi szabványnak a szövegében, ez egyben „szolgáltatás”-t is jelenthet. 13

14 4. MIR KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE ELLENŐRZÉS, FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁS, MŰKÖDTETÉS, TANÚSÍTÁS KÉPZÉS DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER KIALAKÍTÁSA FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA HELYZETFELMÉRÉS VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE 14

15 4.2 DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER MINŐSÉGPOLITIKA MINŐSÉGCÉLOK MIR KÉZIKÖNYV MIR ELJÁRÁSOK, MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK, MUNKAUTASÍTÁSOK, FORMANYOMTATVÁNYOK, BIZONYLATOK 15

16 4.2.2 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV A szervezetnek minőségirányítási kézikönyvet kell készítenie és fenntartania, amely tartalmazza:  a rendszer alkalmazási területét, indokolja a kizárásokat,  meghivatkozza a dokumentált eljárásokat és  leírja a folyamatok közötti kölcsönhatásokat. 16

17 4.2.3 DOKUMENTUMOK KEZELÉSE Dokumentált eljárást kell készíteni, mely meghatározza:  kiadás előtti jóváhagyását  átvizsgálását frissítését, majd az ismételt jóváhagyás  azonosíthatóságát (verziószám)  rendelkezésre állását  érvénytelenítési folyamatát. 17

18 4.2.4 FELJEGYZÉSEK KEZELÉSE A szervezetnek dokumentált eljárást kell kialakítania a feljegyzések  azonosításának,  tárolásának,  megóvásának,  előkeresésének,  megőrzésének és  selejtezésének szabályozására. 18

19 5. VEZETŐSÉG FELELŐSSÉGI KÖRE 5.1 VEZETŐSÉ ELKÖTELEZETTSÉGE A felső vezetőségnek bizonyítania kell elkötelezettségét a minőségirányítási rendszer létrehozása, bevezetése és eredményességének folyamatos fejlesztése iránt azáltal, hogy:  a vevői, valamint a törvényi és a szabályozó követelmények teljesítése fontosságát közzéteszi a szervezeten belül,  meghatározza a minőségpolitikát,  gondoskodik arról, hogy a minőségcélok meg legyenek határozva,  vezetőségi átvizsgálásokat végez, valamint  gondoskodik az erőforrásokról. 19

20 5.2 VEVŐKÖZPONTÚSÁG „A felső vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a vevői követelményeket meghatározzák és kielégítsék a vevő megelégedettségének fokozása céljából.” 20

21 5.3 MINŐSÉGPOLITIKA „ELKÖTELEZETTSÉG KINYILVÁNÍTÁSA”  folyamatos fejlesztésre  vevői elégedettség növelésére  munkatársak képzésére  gazdasági hatékonyság növelésére 21

22 5.4 TERVEZÉS Minőségcélok: A felső vezetésnek gondoskodnia kell arról, hogy a minőségcélokat kitűzzék és lebontsák a szervezet minden érintett funkciója és szintje számára. A minőségcéloknak mérhetőknek kell lenniük, és összhangban kell lenniük a minőségpolitikával. A minőségirányítási rendszer tervezése: A szervezetnek kötelessége meghatározni a minőségcélok elérése érdekében magának a minőségirányítási rendszernek a tervezését. A MIR működőképességét biztosítani kell a fejlesztés ideje alatt. 22

23 5.5 FELELŐSSÉGI KÖR, HATÁSKÖR ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Felelősségi körök és hatáskörök A felső vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a felelősségi köröket és hatásköröket meghatározzák és közzétegyék a szervezeten belül. A vezetőség képviselője Ki kell jelölni a vezetőség egy tagját, olyan felelősséggel és hatáskörrel kell rendelkeznie, hogy gondoskodni tudjon a minőségirányítási rendszer számára szükséges folyamatok létrehozásáról, bevezetéséről és fenntartásáról. 23

24 5.5 FELELŐSSÉGI KÖR, HATÁSKÖR ÉS KOMMUNIKÁCIÓ Belső kommunikáció „A szervezetnek megfelelő kommunikációs folyamatokat kell kialakítani és működtetni a minőségirányítási rendszer eredményessége tárgyában.” 24

25 5.6 VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS A vezetőségnek időközönként felül kell vizsgálnia a minőségirányítási rendszer működését, hogy ezzel is biztosítsa a rendszer hatékony működését. A szabvány rögzíti a vezetőségi átvizsgálás bemenő és kimenő adatait. 25

26 5.6 VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS BEMENŐ ADATOK A vezetőségi átvizsgálás bemenő adatainak információt kell tartalmazniuk: a)a felülvizsgálatok eredményeiről(audit jelentések), b)a vevői visszajelzésekről, c)a folyamatok működéséről és a termék megfelelőségéről, d)a megelőző és helyesbítő tevékenységek helyzetéről, e)a korábbi vezetőségi átvizsgálásokat követő intézkedésekről, f)a változásokról, amelyek hatással lehetnek a minőségirányítási rendszerre, valamint g)a fejlesztésre vonatkozó javaslatokról. 26

27 5.6 VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS KIMENŐ ADATOK A vezetőségi átvizsgálás kimenő adatainak tartalmazniuk kell a döntéseket és intézkedéseket: a)a minőségirányítási rendszer és folyamatai eredményességének fejlesztésére, b)a terméknek a vevői követelményekkel összefüggő fejlesztésére, valamint c)az erőforrás szükségletekre. 27

28 6 GAZDÁLKODÁS AZ ERŐFORRÁSOKKAL Gondoskodás az erőforrásokról A szervezetnek meg kell határoznia és biztosítania kell azokat az erőforrásokat, amelyek szükségesek a minőségirányítási rendszer hatékony működéséhez, valamint a vevő megelégedettségének fokozásához.  Emberi erőforrások (képzés, tudatosítás, feljegyzések)  Infrastruktúra (épület, munkaterület, eszközök, hardver, szoftver, információs rendszer)  Munkakörnyezet ( zaj, hőmérséklet, pára, világítás) 28

29 („meg kell határozni”)  a termékre vonatkozó minőségcélokat és követelményeket,  a folyamatok és dokumentumok kialakításának szükségességét  igazolási, jóváhagyási, figyelemmel kísérési, mérési, ellenőrzési és vizsgálati tevékenységeket  a termék elfogadásának kritériumait,  azokat a feljegyzéseket, amelyek szükségesek annak bizonyítására, hogy az előállítás folyamatai és az ezek eredményeként létrejött termék kielégíti a követelményeket 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.1 A TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁS MEGTERVEZÉSE 29

30 7.2.1 + 7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása/átvizsgálása  vevő által előírt követelmények  a szándék szerinti felhasználáshoz kapcsolódó követelmények 7.2.3 Kapcsolattartás a vevőkkel  a termékre vonatkozó információk (tájékoztatás)  ajánlatkérések, szerződések vagy megrendelések kezelése, (beleértve a módosításokat)  vevői visszajelzések (beleértve a vevői panaszokat) 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.2 VEVŐKKEL KAPCSOLATOS FOLYAMATOK 30

31 7.3.1 A tervezés és fejlesztés megtervezése A szervezetnek meg kell terveznie és szabályoznia kell a termék tervezését és fejlesztését. Meg kell határozni:  a tervezés és fejlesztés szakaszait  azokat az átvizsgálási, igazolási és jóváhagyási tevékenységeket, amelyek az egyes tervezési és fejlesztési szakaszokban alkalmazandók  a tervezésért és fejlesztésért viselt felelősségi köröket és hatásköröket 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.3 TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS 31

32 7.3.2 A tervezés és fejlesztés bemenő adatai A szervezetnek meg kell határozni a termék követelményeivel kapcsolatos bemenő adatokat. Kiinduló információk:  a funkcionális és a működési követelmények,  az alkalmazandó jogszabályi és szabályozó követelmények,  a korábbi hasonló tervezésekből származó információk 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.3 TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS 32

33 7.3.3 A tervezés és fejlesztés kimenő adatai  teljesíteniük kell a tervezés és fejlesztés kiinduló követelményeit,  megfelelő információt kell szolgáltatniuk a beszerzéshez, a termék-előállításhoz és a szolgáltatás nyújtásához,  tartalmazniuk kell a termék elfogadási kritériumait, vagy hivatkozniuk kell ezekre, valamint  meg kell határozniuk a terméknek azokat a jellemzőit, amelyek a termék biztonságos és megfelelő használata szempontjából lényegesek. 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.3 TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS 33

34 7.3.4 A tervezés és fejlesztés átvizsgálása  kiértékeljék a tervezés és fejlesztés eredményeinek a követelmények kielégítésére vonatkozó képességét, valamint  feltárják a problémákat és javaslatot tegyenek a szükséges intézkedésekre. 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.3 TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS 34

35 7.3.5 A tervezés és fejlesztés igazolása (verifikálás) „Igazolást (verifikálást) kell végrehajtani a tervezett intézkedéseknek megfelelően (lásd a 7.3.1 szakaszt), hogy meggyőződjenek arról, hogy a tervezés és fejlesztés kimenő adatai teljesítik a tervezés és fejlesztés bemenő adatainak követelményeit.” Az igazolás (verifikálás) eredményeiről és a szükséges intézkedésekről feljegyzéseket kell megőrizni (lásd a 4.2.4 szakaszt). 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.3 TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS 35

36 7.3.6 A tervezés és fejlesztés jóváhagyása (validálása) „ A tervezés és fejlesztés jóváhagyását a tervezett intézkedéseknek megfelelően kell végrehajtani (lásd a 7.3.1 szakaszt), hogy biztosítsák: létrehozott termék képes kielégíteni a meghatározott alkalmazás vagy a szándék szerinti felhasználás követelményeit, ha ezek ismertek. Ahol csak lehetséges, a jóváhagyást (validálás) be kell fejezni a termék kiszállítása vagy alkalmazásba vétele előtt. A jóváhagyás (validálás) eredményeiről és a szükséges intézkedésekről feljegyzéseket kell megőrizni (lásd a 4.2.4 szakaszt).” 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.3 TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS 36

37 7.3.7 A tervezési és fejlesztési változások kezelése A tervezésben és fejlesztésben eszközölt változásokat dokumentálni kell, a változásokat át kell vizsgálni és bevezetés előtt kötelező jóváhagyni. 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.3 TERVEZÉS ÉS FEJLESZTÉS 37

38 7.4.1 A beszerzés folyamata A szervezetnek gondoskodnia kell arról, hogy a beszerzett termékek és szolgáltatások megfeleljenek az előírt beszerzési követelményeknek. 7.4.2 Beszerzési információ A beszerzési információnak tartalmaznia kell a beszerzendő termékeket, valamint a jóváhagyási követelményeket. 7.4.3 A beszerzett termék igazolása (verifikálása) A szervezetnek olyan ellenőrzéseket kell végeznie, amely ahhoz szükséges, hogy a beszerzett termék megfeleljen az előírt követelményeknek. 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.4 BESZERZÉS 38

39 7.5.1 A termék-előállítás és a szolgáltatás végrehajtásának szabályozása  a termék jellemzőit leíró információk rendelkezésre állását,  munkautasítások rendelkezésre állását, ha szükségesek,  megfelelő berendezések használatát,  megfigyelő és mérőberendezések rendelkezésre állását és használatát,  figyelemmel kísérés és mérés végrehajtását, valamint  a termék kibocsátási, kiszállítási és a kiszállítás utáni tevékenységek végrehajtását. 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.5 TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS VÉGREHAJTÁSA 39

40 7.5.2 A termék-előállítás és a szolgáltatás végrehajtási folyamatának jóváhagyása (validálása) A szervezetnek jóvá kell hagynia (validálnia kell) mindazokat a termék-előállítási és szolgáltatás végrehajtási folyamatokat, amelyeknek a kimenete nem igazolható verifikálható. 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.5 TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS VÉGREHAJTÁSA 40

41 7.5.3 Azonosítás és nyomon követhetőség  Ahol helyénvaló, a szervezetnek azonosítania kell a terméket megfelelő eszközök segítségével végig a termék- előállítás során.  Ahol a nyomon követhetőség követelmény, ott a szervezetnek ellenőrzése alatt kell tartania a termék egyedi azonosítását, és feljegyzéseket kell megőriznie (lásd a 4.2.4 szakaszt). 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.5 TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS VÉGREHAJTÁSA 41

42 7.5.4 A vevő tulajdona A szervezetnek gondosan kell kezelnie a vevő tulajdonát, ameddig az a szervezet ellenőrzése alatt áll(azonosítania kell, meg kell védenie a vevőnek használatra vagy a termékbe történő beépítésre átadott tulajdonát). 7.5.5 A termék megóvása  belső feldolgozás során  csomagolás közben  tárolás során  kiszállítás során 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.5 TERMÉK-ELŐÁLLÍTÁS ÉS SZOLGÁLTATÁS VÉGREHAJTÁSA 42

43 A szervezetnek meg kell határoznia, hogy milyen figyelemmel kíséréseket és méréseket kell végezni, és milyen megfigyelő- és mérőeszközökre van szükség annak igazolásához, hogy a termék megfelel a meghatározott követelményeknek. (a mérőberendezéseket)  meghatározott időközönként kalibrálni vagy hitelesíteni kell  mérési etalonokhoz (nemzetközi vagy nemzeti mérési etalonok)  azonosítani kell  meg kell óvni a sérüléstől és állaguk romlástól a kezelés, a karbantartás és a tárolás során 7. TERMÉK ELŐÁLLÍTÁSA 7.6 A MEGFIGYELŐ ÉS MÉRŐBERENDEZÉSEK KEZELÉSE 43

44 A szervezetnek meg kell terveznie és be kell vezetnie azokat a mérési folyamatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bizonyítani tudja a termék megfelelőségét, a minőségirányítási rendszer eredményességét fejleszteni tudja. 8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS 8.1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 44

45 8.2.1 Vevői elégedettség A szervezetnek mérnie kell a vevői megelégedettséget és az eredményeknek megfelelően intézkedéseket kell bevezetnie. 8.2.2 Belső felülvizsgálat (audit) A szervezetnek tervezett időközönként belső auditot (felülvizsgálatot) kell végezni annak megállapítására, hogy a minőségirányítási rendszer megfelel-e a szabvány követelményeinek, valamint a szervezet által kitűzött követelményeknek. 8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS 8.2 FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS ÉS MÉRÉS 45

46 8.2.3 A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése A szervezetnek megfelelő módszereket kell kialakítani a minőségirányítási rendszer folyamatainak mérésére, ezeket a méréseket el kell végezni és az elemzések alapján, ha szükséges helyesbítő intézkedéseket kell hozni. 8.2.4 A termék figyelemmel kísérése és mérése A szervezetnek figyelemmel kell kísérnie és mérnie kell a termék jellemzőit, annak bizonyítására, hogy a termék megfelel az előírt követelményeknek. 8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS 8.2 FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS ÉS MÉRÉS 46

47 A szervezetnek gondoskodnia kell a nem megfelelő termék azonosításáról és ellenőrzés alatt tartásáról, hogy megakadályozzák véletlen felhasználását vagy kiszállítását.  intézkedés az észlelt eltérés kiküszöbölésére  ha a nem megfelelő terméket kijavítják, akkor ismételten igazolni (verifikálni) kell, hogy bizonyítsák a követelményeknek való megfelelőséget. 8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS 8.3 A NEM MEGFELELŐ TERMÉK KEZELÉSE 47

48 A szervezetnek megfelelő adatokat kell meghatároznia, összegyűjtenie és elemeznie, hogy bizonyítsa a minőségirányítási rendszer megfelelőségét és eredményességét, és értékelje, hogy hol lehetséges a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése.  a vevői elégedettségről  a termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőségről  a folyamatok és termékek jellemzőiről és tendenciáiról, beleértve a megelőző tevékenységek lehetőségeit  a szállítókról 8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS 8.4 AZ ADATOK ELEMZÉSE 48

49 8.5.1Folyamatos fejlesztés „A szervezetnek folyamatosan fejlesztenie kell a minőségirányítási rendszer eredményességét a minőségpolitika, a minőségcélok, a felülvizsgálati eredmények, az adatok elemzése, a helyesbítő és megelőző tevékenységek, valamint a vezetőségi átvizsgálások útján.” 8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS 8.5 FEJLESZTÉS 49

50 8.5.1Helyesbítő tevékenység A szervezetnek intézkednie kell az eltérések okainak kiküszöbölésére annak érdekében, hogy megelőzze az ismételt előfordulást.  az eltérések átvizsgálására (beleértve a vevői panaszokat),  az eltérések okainak meghatározására,  az eltérések ismétlődését megakadályozó tevékenység szükségességének kiértékelésére,  a szükséges tevékenység meghatározására és végrehajtására,  az elvégzett helyesbítő tevékenység eredményességének átvizsgálására. 8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS 8.5 FEJLESZTÉS 50

51 8.5.2Megelőző tevékenység A szervezetnek intézkedést kell meghatároznia a lehetséges eltérések okainak kiküszöbölésére annak érdekében, hogy megelőzze az előfordulásukat.  a lehetséges eltérések és okaik meghatározására,  az eltérések előfordulását megelőző tevékenység szükségességének kiértékelésére,  a szükséges tevékenység meghatározására és végrehajtására,  az elvégzett megelőző tevékenység eredményességének átvizsgálására 8. MÉRÉS, ELEMZÉS ÉS FEJLESZTÉS 8.5 FEJLESZTÉS 51

52 2. ELŐADÁS ÖSSZEFOGLALÁSA  Az ISO 9001:2008-es szabvány felépítése.  A szabványhoz tartozó modell értelmezése.  PDCA ciklus.  Az ISO 9001:2008-es szabványnak megfelelő dokumentációs rendszer. 52

53 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET KÖVETKEZŐ ELŐADÁS CÍME Környezetközpontú irányítási rendszer Következő előadás megértéséhez ajánlott ismeretek kulcsszavai: fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás, környezetirányítás 53

54 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET 54


Letölteni ppt "ISO 9001:2009 SZABVÁNYNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 1 Minőségügy alapjai 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések