Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Személyiségfejlesztés a közösségi szolgálatban a közösségi szolgálatban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Személyiségfejlesztés a közösségi szolgálatban a közösségi szolgálatban."— Előadás másolata:

1 Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Személyiségfejlesztés a közösségi szolgálatban a közösségi szolgálatban

2 Minden iskolának a saját diákjaira, környezeti adottságaira kell kialakítania azokat az elveket, amelyek segítségével m ű ködtetni szeretné közösségi szolgálati programját.

3 Célok: Diákjaink képesség-, és személyiségfejlesztése; Önismeret; Táguljon világképük; Társadalmi felel ő sségvállalás; Szociális érzékenység; Elkötelez ő dés; Segítségnyújtás; Szociális tapasztalat a tanulmányi, közösségi és lelki fejl ő dést segít ő programok sorába illeszkedjen.

4 „A másokért él ő ember”

5 Id ő keret: Hét hónap; Heti rendszeresség; Alkalmanként 1-1,5 óra; Ez 20-30 alkalmat és 25-50 óra közösségi szolgálatot jelent diákonként; A felkészítésre, reflexióra, zárásra: 15 óra.

6 Feladatok: Konkrét tevékenység; Személyes kapcsolat; A hét minden napjára biztosítunk feladatot; El ő re egyeztetett id ő pont; Intézményeknél kapcsolattartó; Iskola közelsége; Sokszín ű feladatok; Különböz ő korosztályok; Egyedülálló id ő sek segítése; Közelben lév ő óvoda (közös játék); Közelben lév ő általános iskola (korrepetálás).

7 Gyermek Egészségügyi Központ Családok Átmeneti Otthona Kabar utcai Óvoda Teréz anya nővéreinél

8 Korrepetálás a Herman Ottó Általános Iskolában Korrepetálás a Fényiben

9 Szimbiózis Alapítvány MÁON Református Otthon

10 Hospice Joli néni Szent Erzsébet Szeretetotthon Gesztenyéskerti Idősek Otthona

11 Intézmények: 1: Szent Erzsébet Szeretetotthonban id ő sek látogatása, közös programok 12 f ő 2:Szimbiózis Alapítványnál fogyatékos fiatalokkal színjátszás, közös tánctanulás 6 f ő 3: MÖSZ Családok Átmeneti Otthonában gyerekfelügyelet, tanulás, játék 4 f ő 4:Teréz anya n ő véreihez járó gyerekekkel beszélgetés, játék, közös éneklés 4 f ő 5: Herman Ottó Általános Iskolában 9-10 éves tanulók korrepetálása 4 f ő 6.Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban 10-11 éves tanulók korrepetálása 9 f ő 7: Gesztenyéskert Id ő sek Otthonában id ő sek látogatása, beszélgetés 8 f ő 8: MÁON Református Otthonban fogyatékos fiatalokkal m ű helymunka 5 f ő 9: Avas-déli Görög Katolikus Parókián vasárnapi gyerekfelügyelet 4 f ő 10: Kabar utcai óvodában közös játék szervezése, lebonyolítása 6 f ő 11: Középszer és Áfonyáskerti utcai Óvodákban játék a gyerekekkel 9 f ő 12:Semmelweis Kórház Hospice Alapítványánál betegek látogatása 6 f ő 13: Gyermek Egészségügyi Központban kórházi szolgálat: játék, beszélgetés 4 f ő 14: 12 egyedülálló, id ő s néni látogatása: beszélgetés, bevásárlás 24 f ő 15: Nevelési Tanácsadó szervezésében egy autista fiatal kísérése 1 f ő 16: Avasért Egyesület szervezésében közösségfejlesztés az Avasi lakótelepen 5 f ő 17: Avasi lakótelepen lakó vak bácsinak ebédhordás, beszélgetés, felolvasás 11 f ő

12 Közösségi szolgálatunk éves tervezése, feladatai időpontfeladat Szeptember, október Egyeztetés az intézményekkel Október közepe Tanúságtétel: az előző évben végzett diákok beszámolói Október közepe Egyeztetés az osztályfőnökökkel és kísérő tanárokkal Október közepeBevezető foglalkozás (2 óra) Október vége Szolgálati helyek bemutatása (2 óra) Október végeJelentkezés November eleje Beosztás és a választott feladatok átadása November eleje – június eleje Szeretetszolgálati program Január végeI. reflexió (2 óra) Március-áprilisII. reflexió (2 óra) Június elejeZárás (7 óra)

13 Diákok: Évenként 120 diák; Kilencedik évfolyam számára kötelez ő ; Id ő sebb diákok önkéntesként; Egy konkrét feladatot két diák lát el; A diákok önállóan látják el feladatukat; Egy-két esetben állandó kísérés.

14 Tanárok szerepe, többletmunkája: Példamutatás; A feladatok kialakítása jelent többletmunkát; Kapcsolatok fenntartása, fejlesztése; Osztályf ő nökök kísérik a diákokat; Beszélgetés, meger ő sítés; Reflexió, önreflexió el ő segítése; Nehézségek, problémák feltárása; Támogató jelenlét; Diákok új oldalukról való megismerése; A feladatok szervezését, vezetését 6-8 kolléga látja el; 6-8 tanár segíti csoportvezet ő ként a reflexiós alkalmakat.

15 Intézményvezetők, kapcsolattartók: Legyen egy kapcsolattartó személy; Elérhet ő ség; Záráson való részvétel; Értékelés.

16 Szülők: Tájékoztatatás; Beszélgessenek a szolgálatról; Pozitív hatás a szül ő -gyermek kapcsolatra.

17 Értékelés: A rendszer önkéntességre épül; Nincs ellen ő rzés; Nincs érdemjegy; Szóbeli értékelés (szolgálat folyamatában, reflexiós összejöveteleken, a program zárásakor); Önértékelés er ő sítése (kérd ő ív).

18 Dokumentáció: Nem törekedtünk egységességre; Az intézmények min ő ségirányítási követelményeihez igazodunk; Szóbeli egyeztetés – tevékenységi körök rögzítése;

19 Sajtómegjelenések, előadások: 2004 óta rendszeres; 7 év alatt több mint 60 diák; Érdekl ő d ő iskolák, önkéntesség témában szervezett konferenciák; Újság, TV, könyv, film.

20 Motiválás: Id ő sebb diákok tapasztalatai; Választott feladatot végezhetnek; Nincs állandó ellen ő rzés; Önállóan alakíthatják ki kapcsolataikat; Pozitív példák bemutatása, er ő sítése; Önkéntesként folytatható.

21 Önkéntes munka – Közösségi szolgálat: „Önként választott” - érettségi el ő feltétele ; Közösségi szolgálat; Önkéntességre nevel.

22 Év végi zárás Reflexió kiscsoportokban Beszélgetés az osztályban

23 „- És neked mit adott??- kérdezik sokan, ha a szeretetszolgálatról van szó. Amíg nem kezdtem el, nem értettem a kérdést. Ho­gyan tud az adni valamit, amit Te végzel, és a Te feladatod lenne, hogy adj? Lehet, hogy sokan még most sem értik, de azt hiszem, én már rájöttem. Hospice. Gyengén megvilágított folyosók. Valahonnan halk beszélgetés sz ű r ő dik ki. Az ápolók és az orvosok is bepillantanak a szobákba, hogy megnézzék: minden rendben van-e. Végigmegyek a folyosón és lepa­kolom a cuccaimat. Egy pillanatra végigfut a fejemen a gondolat: na, én most miért vagyok itt? Szükségük van rám, vagy telje­sen felesleges az, hogy mellettük legyek? Egy kicsit elszomorodtam. Lehet, hogy rajtuk már nem tudok segíteni? De szerencsére nincs több id ő m gondolkodni, hiszen már jön is a doktor úr, és indulunk, hogy "találjunk" egy beteget. Hamarosan rábukkanunk egy ideális szobára: Jóska bácsi ébren fekszik az ágyában, és egyedül van. Már le is ültem az ágya mellé, és beszélgetni kezdünk. És Jóska bácsi mesélt. Az életér ő l, az utazásairól, a családjáról. Humoros történeteit nem álltam meg nevetés nélkül. És milyen régen beszélgetett vele valaki úgy... igazán. Csak mondta az élményeket, és éreztem: itt rám szükség van! Mert itt vagyok mellette, és tudja, hogy most csak Ő t hallgatom, csak rá figyelek. És neki ez mindennél többet jelent. Lassan el kellett indulnom. Mikor felálltam az ágya mell ő l, egy pillanatra megfogta a kezem, és azt mondta: "Köszönöm, hogy itt voltál, remélem, még találkozunk..." Az épületb ő l kilépve egyszerre nagyon nagy boldogságot éreztem. Kaptam, nem is keveset. Már értem a kérdést, tudok is rá válaszolni. Remélem Te is.” (Paholics Erzsébet, 2007.)


Letölteni ppt "Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Személyiségfejlesztés a közösségi szolgálatban a közösségi szolgálatban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések