Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szövegalkotás I. Az írás folyamatközpontú értelmezése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szövegalkotás I. Az írás folyamatközpontú értelmezése."— Előadás másolata:

1 Szövegalkotás I. Az írás folyamatközpontú értelmezése

2 Mindennapi írás - írás iskolai helyzetben Funkció Címzett Téma Más szempont

3 Az írás folyamata Pszichológiai megközelítés I.Az írás önmegértés II. Fogékony, támogató környezetben az érdekes élmények megírása, a gondolatok megosztása = a kölcsönös megértés és közösségi élmény megtapasztalása (Temple-Steele-Meredith 1988)

4 Az írás pszichológiai megközelítése Haufer, Hayes és Flower kutatásai In: Eysenck-Keane 1997. Kognitív pszichológia A kutatás célja: Hogyan gondolkodnak az írók írás közben?

5 Kutatások -Vázlatkészítés – elkészült írások (esszék) Következtetés: hosszú, részletező vázlat esetén is az elkészült írás hosszabb lett, mint a vázlat A vázlatkészítés folyamatos korrekció: a vázlat írás közben szükségszerűen módosul.

6 Az írás szakaszai Céltételezés (funkció) Generálás Szervezés, céltételezés (funkció) Fordítás Áttekintés

7 Az írás szakaszai 1. Céltételezés: -Kinek szól? -Keltsen érdeklődést az olvasóban! -Legyen érthető! -Legyen meggyőző! - Az olvasó emlékezzék a szövegre!

8 Az írás szakaszai 2. Generálás - A témával kapcsolatos információk előhívása a hosszú távú memóriából

9 Az írás szakaszai 3. Szervezés, céltétetelés -Az információk közül a legrelevánsabbak kiválasztása -Az olvasó szempontjait szem előtt tartó szempontok: a)Kinek írod? b)Fejtsd ki! c)Fogalmazz egyszerűen!

10 Az írás szakaszai Példa: Generálás-szervezés Kutatás: Írók írás közben hangosan gondolkodnak. A legjobb dolog ebben az, hogy (1) – mi is? (2) Valami az eszem használatával kapcsolatban (3) – megnyitja számomra a lehetőséget, hogy (4) öö..., - A gondolataimról akarok valamit írni (5) – hogy a gondolataim cselekedették váljanak (6) – vagy – hogy az elképzeléseimet – formába öntsem (7) milyenbe is? (8) értelmes formába (9) Ah! Mondjuk lehetővé válik, hogy (10) használjak (11) – Na, - lehetővé teszik,- ezt húzzuk ki. A legjobb dolog ebben az, hogy lehetővé teszi, hogy (12) produktív módon használjam az eszemet és a gondolataimat. (13) (Eysenck-Keane 1997. 368).

11 Az írás szakaszai 4. Fordítás A létrehozott szöveg megfelel-e az író hosszú távú memóriájából előhívott információknak (azt írtam-e le, amit gondolok?) OKA: az információ tárolása a memóriában elvont propozicionális és nem közvetlenül nyelvi formába öntött.

12 Az írás szakaszai 5. Áttekintés -Újraolvasás -Szerkesztés -Hibajavítás (nyelvhelyesség, helyesírás, tömörítés, bővítés)

13 Témaválasztás Két lehetőség: - A pedagógus javasol témát; - A tanuló választ témát (lásd. Az írás folyamatközpontú szemléletének módszere)

14 Pedagógus által javasolt téma Magassy László (A fogalmazás tanításának elvei és módszerei. Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. Rendszerezés témaválasztáshoz: 1)Közlő fogalmazások; 2)Értékelő fogalmazások; 3)Meggyőző fogalmazások; 4)Hivatalos fogalmazások; 5)Kapcsolattartó fogalmazások.

15 Pedagógus által javasolt téma 1) Közlő fogalmazások -Beszélő nevekkel készítendő elbeszélés -Tulajdonnév (személy- és ragadványnév, földrajzi név stb. Keletkezésének adományozásának története) -Szólás, közmondás keletkezésének feltételezett története -Történet kerekítése fantasztikus, csodás események, feladatok (próbák köré

16 Pedagógus által javasolt témák -Epikus művek befejezésének átköltése más-más műfajra jellemzően; -Valós és képzelt élmények személyes hangú megfogalmazása; -A legkedvesebb vagy legellenszenvesebb személy, állat, tárgy, helység, étel, jelenség, évszak, munkaeszköz stb. Bemutatása személyes hangvétellel; -Valóságos vagy képzelt riport, interjú

17 Pedagógus által javasolt témák Értékelő fogalmazások -tárgy, fogalom tudományos igényű és tréfás megfogalmazása, játékos szókifejtés; -Fülszöveg, könyvajánlás; film, színdarab, előadás, tárlat ajánlása komolyan és tréfásan; -Vélemény ismerősnek különböző helyzetekben jellemző viselkedéséről, a tanulót érintő hivatalos intézkedésről stb. -Különböző árnyalatú és stílusú kritikai észrevételek megfogalmazása öltözetről, ételről, szobaberendezésekről stb.

18 Pedagógus által javasolt témák Meggyőző fogalmazások -Kérdés, kérés variálása a beszédhelyzetnek megfelelően -Tevékenység, művelet elmagyarázása, leírása -Hallgató, olvasó meggyőzése arról, hogy valamit miért kell vagy úgy kell tenni, illetve miért helytelen, tilos tenni

19 Pedagógus által javasolt témák -Tényleges helyzetben is felhasználható alkalmi beszéd fogalmazása és elmondása; -Vád- és védőbeszéd fiktív perben -Meghívó, hirdetés, reklámszöveg fogalmazása és tipográfiai tervezése

20 Pedagógus által javasolt témák Hivatalos fogalmazások -Köszönési formák és módok a beszédhelyzettől függően -Megszólítási módok szóban és írásban -Bemutatkozás, bemutatás különböző helyzetekben -Telefonbeszélgetés képzelt partnerrel -Kérvények, beadványok szerkesztése

21 Pedagógus által javasolt témák Kapcsolattartó fogalmazások -Fiktív kérvény, levél, beadvány, felszólalás, fogalmazása „komolytalan” tárgyban -Tréfás szerződéskötés -Tréfás oklevél szövegezése és tipográfiai tervezése

22 Tanulói témaválasztás+folyamatközpontű írás ( egyszerűsített változat, részletes kifejtése lásd. Fóris: Anyanyelv-pedagógia 105-106) 1.A tanulók listát készítenek arról a 4-5 témáról, amelyről szívesen írnának (egyéni munka) 2.Interjú: a listák elkészítése után a tanulók párban interjút készítenek egymás témáriól: miért fontos az „író” számára, mi érdekli leginkább a témával kapcsolatban?, miért akarja megosztani másokkal is?, Miért éppen ezt választotta? stb.) - eredmény: a legfontosabb téma kiválasztása

23 Tanulói témaválasztás+folyamatközpontű írás 3. Fürtábra készítése a választott témáról 4. Interjú párban a fürtábráról 5. Megírás: a gondolatok kiírása szorosabb szerkesztés nélkül; megállás nélküli írás, tartalomcentrikus; formailag: minden második sorban 6. Bemutatás párban: a „nyers” változat bemutatása, megbeszélés: mi tetszik? Melyik rész a legérdekesebb? Hol kell részletezni? Jobban kifejteni? Stb 7. Tökéletesítés, szerkesztés, javítás 8. Felolvasás a „falnak” 9. Felolvasás a „szerzői székben”


Letölteni ppt "Szövegalkotás I. Az írás folyamatközpontú értelmezése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések