Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára Készítette: Szűcs Ildikó 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára Készítette: Szűcs Ildikó 2006."— Előadás másolata:

1 A Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára Készítette: Szűcs Ildikó 2006

2 A könyvtár hivatalos elnevezései Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára Library of Baptist Theological Seminary (Budapest, Hungary) Bibliothek der Baptistischen Theologischen Akademie (Budapest, Ungarn)

3 A névválasztás Az intézmény felsőoktatási könyvtárként a Baptista Teológiai Akadémia alszervezeteként működik.

4 A könyvtár adatai Fenntartója: Baptista Teológiai Akadémia Támogató intézménye: Magyarországi Baptista Egyház Alapítása: 1906 Címe: Budapest 1068, Benczúr utca 31.

5 1. Tevékenysége Az egyház, ezen belül az akadémia azzal a céllal hozta létre a könyvtárat, hogy a baptizmus nyomtatott és digitalizált kiadványainak magyarországi szakkönyvtárává váljon.

6 2. Célközönség A könyvtár biztosítja az akadémia oktatói és tudományos kutatói tevékenységéhez szükséges szakirodalom hozzáférhetőségét. A könyvtár nyilvános, olvasó és kölcsönző jellegű is egyben.

7 3. Küldetésnyilatkozat „Az akadémia fenntartója a Magyarországi Baptista Egyház. A fenntartó – mint a társadalom kiemelkedő fontosságú értékhordozó és közösségteremtő tényezőinek egyike – az alapító okiratban foglaltak szerint az intézmény feladatául szabja meg, hogy az egyház hitéleti tevékenységének ellátásához szükséges ismeretek megszerzésén túl a hallgatók a képzés eredményeképpen felkészültek legyenek az egyházak kulturális, nevelési-oktatási, szociális- egészségügyi és nemzetitudat-ápoló tevékenységében való hatékony részvételre.”

8 4/1. A szervezeti felépítés Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanács Baptista Teológiai Akadémia Gazdasági Hivatal HÖK Könyvtár Tanszéki könyvtárak Titkárság Tanulmányi Osztály Főigazgatói Hivatal

9 4/2. Szervezeti magatartás Az akadémia könyvtára tudományos szolgáltató intézmény, amely biztosítja az akadémia oktatási és tudományos kutatói tevékenységéhez szükséges szakirodalom hozzáférhetőségét.

10 4/3. Szervezeti magatartás A könyvtár élén a könyvtárvezető áll, akinek munkáját konzultatív munkacsoport támogatja, melynek tagjai: az oktatás képviseletében a könyvtárfelügyelő tanár, a központi könyvtár vezetője (minősített könyvtári dolgozó), a hallgatók képviseletében egy könyvtári munkában részt vevő hallgató, és a kutatóintézet vezetője. A könyvtár működéséről külön szabályzat rendelkezik, amelyet a főigazgató hagy jóvá.

11 5./1 Külső megjelenés A könyvtár a Baptista Teológiai Akadémia utcafrontos épületében kapott helyet.

12 5/2. Külső megjelenés A kapu mellett cégtábla található.

13 5/3. Külső megjelenés A lépcsőházban eligazító tábla mutatja a könyvtár épületen belüli elhelyezkedését.

14 A könyvtár épülete A könyvtár a BTA épületének magasföldszintjén és 2. emeletén 170 m 2 területen helyezkedik el, valamint a tetőtéri tanszéki könyvtári egységekben.

15 6. Belső megjelenés Könyvtárospult Olvasótermek Szabadpolcos könyvtár Folyóirat-olvasó Zenei könyvtár Tanszéki könyvtári egységek Kiszolgálóhelyiségek

16 A könyvtárospult A beiratkozás és kölcsönzés helye, itt lehet segítséget is kérni a könyvtárostól.

17 A nagy olvasóterem 22 személy kényelmes munkáját teszi lehetővé. A két nagy asztalnál csoportos tevékenység is folytatható, a főiskola tanárai kisebb csoportokban órák tartására is igénybe veszik, vagy csoportos feladatmegoldásra.

18 A nagy olvasóterem A muzeális dokumentumok, illetve a bibliagyűjtemény is itt kapott helyet üveges zárt szekrényekben.

19 A nagy olvasóterem Muzeális dokumentumok

20 A nagy olvasóterem Bibliagyűjtemény

21 A nagy olvasóterem A kurrens folyóiratok a folyóiratpulton találhatók, melynek tetején az ingyenesen elvihető dokumentumok vannak.

22 A nagy olvasóterem Két számítógépes munkaállomás áll az olvasók rendelkezésére internethozzáféréssel.

23 A belső olvasóterem Itt három személy dolgozhat egyszerre, ajtókkal elválasztva a nagy olvasótól és a folyóirat-olvasótól egy szeparált munka- vagy kutatóállomás hozható létre, a diákok lelki beszélgetésekre, együtt imádkozásokra is használják.

24 Szabadpolcos könyvtár Az állomány egésze szabadpolcokon található. A szakrendi elhelyezésről műanyag eligazító táblák gondoskodnak.

25 Folyóirat-olvasó A könyvtár állományában lévő magyar és külföldi folyóiratok tárhelye szabadpolcos rendszerben (ábécé rendben) található. A nagy olvasóterem folyóiratpultjáról is ide kerülnek a korábbi évek folyóiratai. Szabadon kutatható, fénymásolható, nem kölcsönözhető állomány.

26 Folyóirat-olvasó Elsötétíthetősége és csendje miatt egyes tanárok kedvelt óratartó helye, ahol vetítésekkel, illetve projektor használatával tudják gazdagítani a tananyagot. További előnye, hogy közvetlen szomszédságában található a Kutatóintézet irodája.

27 Zenei könyvtár A magasföldszinten lévő zenei szakállomány tárolási, feldolgozási és belső használati helye. Állományával segíti az akadémia kántorképzését.

28 Zenei könyvtár Megtalálhatók itt a gyülekezeti énekeskönyvek, kórusművek és zenekari kották, szólóhangszerre íródott művek, zenei tárgyú könyvek, egyházi műzenével foglalkozó könyvek, lexikonok, valamint zenei tankönyvek.

29 Tanszéki könyvtári egységek Ide tartoznak a nyelvi lektorátus, az ószövetségi, újszövetségi, rendszeres teológiai, egyháztörténeti, gyakorlati teológiai, missziói, vallástanári és a külön kiemelt egyházzenei tanszék tantermei.

30 Tanszéki könyvtári egységek Az itt található dokumentumok folyamatosan készenlétben állnak az órai használatra.

31 7/1. Nyomtatott anyagok Fejléces levélpapír, faxlap (fejlécben logo, adott betűtípus)

32 7/2. Nyomtatott anyagok Olvasójegy Pecsét

33 7/3. Nyomtatott anyagok 2000-ben a főiskola kiadott egy bulletint. Ebben az iskola alintézményei közt külön fejezetben mutatja be a könyvtárat is.

34 8/1. Elektronikus megjelenés A könyvtár a főiskola honlapján is megjelenik: www.bta.hu

35 8/2. Elektronikus megjelenés A könyvtár – a főiskolával együtt – az egyház honlapján is helyet kapott: www.baptist.hu

36 Összefoglalás A könyvtár az állomány összetételében igyekszik kielégíteni a könyvtár látogatóinak igényeit. Az olvasók tájékoztatását felkészült, udvarias, szakképzett könyvtáros végzi. Jelenleg folyik egy számítógépes adatbázis feltöltése, mely lehetővé teszi majd a könyvtár bekapcsolódását az országos katalógusokba, elérhetővé téve a könyvtár állományát az érdeklődőknek. Így nem csak a magyarországi baptista misszió, de egész Kelet-Európa központjává válhat majd az intézmény könyvtára.


Letölteni ppt "A Baptista Teológiai Akadémia Könyvtára Készítette: Szűcs Ildikó 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések