Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 1 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése Fábián József földmérési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 1 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése Fábián József földmérési."— Előadás másolata:

1 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 1 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése Fábián József földmérési és földügyi osztályvezető Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

2 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 2 1. Előzmények A mezőgazdaság szocialista átszervezése. A mezőgazdaság szocialista átszervezése. Földbeviteli kötelezettség  részarány tulajdon.Földbeviteli kötelezettség  részarány tulajdon. Cél: a bevitt föld azonosíthatóságának fokozatos megszüntetése. Földrészlet tulajdon  részarány tulajdon.Cél: a bevitt föld azonosíthatóságának fokozatos megszüntetése. Földrészlet tulajdon  részarány tulajdon. Formális tulajdon.Formális tulajdon. Termelőszövetkezeti földhasználati jog.Termelőszövetkezeti földhasználati jog. Bevitt földek nyilvántartása: termelőszövetkezeti különlapon. Bevitt földek nyilvántartása: termelőszövetkezeti különlapon.

3 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 3 2. Termőföld privatizáció Cél: A tulajdonjog földrészlet szerinti egyedi azonosíthatósága. Cél: A tulajdonjog földrészlet szerinti egyedi azonosíthatósága. Privatizáció több szálon. Privatizáció több szálon. Szövetkezetek vagyonának felosztása. Szövetkezetek vagyonának felosztása. Földalapok: Földalapok: részarány földalaprészarány földalap tagi, alkalmazotti földalaptagi, alkalmazotti földalap állami tulajdonú kárpótlási földalapállami tulajdonú kárpótlási földalap kárpótlási földalap.kárpótlási földalap.

4 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 4 Földalapok (Nógrád megye)

5 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 5 3. Részarány földkiadás A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. II. törvény (Fkbt.): A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. II. törvény (Fkbt.): földkiadó bizottságokföldkiadó bizottságok megyei földművelésügyi hivatalokmegyei földművelésügyi hivatalok Egy földrészletbe legfeljebb húsz részarány- tulajdonos. Egy földrészletbe legfeljebb húsz részarány- tulajdonos. A jogosultak jelentős részének termőföld tulajdona osztatlan tulajdonként került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. A jogosultak jelentős részének termőföld tulajdona osztatlan tulajdonként került bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.

6 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 6 Részarány tulajdonosok (Nógrád megye)

7 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 7 4. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) előfeltétel: a tulajdonostársak 100%-os egyetértése.előfeltétel: a tulajdonostársak 100%-os egyetértése. Külön szabályok (Fkbt.): Külön szabályok (Fkbt.): a kezdeményező feladatai:a kezdeményező feladatai: a természetbeni megosztásra irányuló tervezet elkészítése a természetbeni megosztásra irányuló tervezet elkészítése közgyűlés összehívása közgyűlés összehívása 2/3-os szavazati többség.2/3-os szavazati többség. Fkbt. újabb módosítása: Fkbt. újabb módosítása: akár egyetlen kérelmező tulajdonostárs kérésére isakár egyetlen kérelmező tulajdonostárs kérésére is az állami költségvetés terhéreaz állami költségvetés terhére földhivatali feladat.földhivatali feladat.

8 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 8 4. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése Benyújtott kérelmek (2002-2004. év): Benyújtott kérelmek (2002-2004. év): 240 ezer tulajdonostárs240 ezer tulajdonostárs 70 ezer földrészlet70 ezer földrészlet 1,2 millió ha.1,2 millió ha. A munka nem kezdődött meg: A munka nem kezdődött meg: anyagi fedezet nem volt biztosítottanyagi fedezet nem volt biztosított földhivatali eljárás részletes szabályai nem voltak ismertek.földhivatali eljárás részletes szabályai nem voltak ismertek. 2005. év: 2005. év: 1,2 milliárd Ft előirányzat1,2 milliárd Ft előirányzat a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet.a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet. Terv: öt év alatt befejezni. Terv: öt év alatt befejezni.

9 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 9 Osztatlan előirányzatok (Nógrád megye)

10 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 10 4. Osztatlan közös tulajdon megszüntetése A 2012. december 31-ig elvégzett munka: A 2012. december 31-ig elvégzett munka: Előkészített földrészletek száma: 1.026 db, összterület: 23.222 ha.Előkészített földrészletek száma: 1.026 db, összterület: 23.222 ha. Megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó határozatok száma: 594 db.Megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó határozatok száma: 594 db. Megosztott földrészletek száma: 757 db.Megosztott földrészletek száma: 757 db. Kitűzött földrészletek száma: 1745 db.Kitűzött földrészletek száma: 1745 db.

11 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 11 5. Jogszabályi változások 2012. január 1. után Az Fkbt. újabb módosítása: Az Fkbt. újabb módosítása: Véghatáridő a kérelem benyújtására: 2012. június 1.Véghatáridő a kérelem benyújtására: 2012. június 1. a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: Új eljárási szabályokÚj eljárási szabályok Új szereplők:Új szereplők: NKP NKft. (pályáztatás, közbeszerzés, pénzügy) NKP NKft. (pályáztatás, közbeszerzés, pénzügy) Jogi szolgáltató Jogi szolgáltató Földmérő vállalkozás. Földmérő vállalkozás.

12 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 12 Kérelemmel érintett földrészletek száma (2013. január 1.)

13 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 13 Kérelmező tulajdonosok száma (2013. január 1.)

14 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 14 6. A Kormány döntése A Kormány 2012. szeptember 4-i ülés: 17. előterjesztés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól. A Kormány 2012. szeptember 4-i ülés: 17. előterjesztés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól. A Kormány rögzítette, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetése kiemelt politikai cél. A Kormány rögzítette, hogy az osztatlan közös tulajdon megszüntetése kiemelt politikai cél. Pilot projekt: Vas megye, 3 járási földhivatali illetékességi területe. Pilot projekt: Vas megye, 3 járási földhivatali illetékességi területe. Tapasztalatok alapján döntés az eljárás felgyorsításáról: Tapasztalatok alapján döntés az eljárás felgyorsításáról: Jogszabályi változások: a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletJogszabályi változások: a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet Források biztosítása.Források biztosítása.

15 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 15 Költségvetési források

16 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 16 7. Végrehajtás Ütemezett végrehajtás: a járási hivatalok földhivatali osztályok illetékességi területéhez igazodva. Ütemezett végrehajtás: a járási hivatalok földhivatali osztályok illetékességi területéhez igazodva. I. ütem: Pásztói Járási Hivatal: I. ütem: Pásztói Járási Hivatal: 2015. január2015. január 267 db földrészlet267 db földrészlet 61 db földrészlet önállóan befejezendő.61 db földrészlet önállóan befejezendő. II. ütem: Salgótarjáni Járási Hivatal: II. ütem: Salgótarjáni Járási Hivatal: 2015. június2015. június 458 db földrészlet.458 db földrészlet.

17 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 17 A végrehajtás lépései röviden Előkészítés: Előkészítés: mezőgazdász helyszínelés (földhivatali osztály)mezőgazdász helyszínelés (földhivatali osztály) keretmérés (földmérési vállalkozás).keretmérés (földmérési vállalkozás). A megosztás kiindulási helye és iránya meghatározása (földhivatali osztály). A megosztás kiindulási helye és iránya meghatározása (földhivatali osztály). A kiosztás sorrendje: A kiosztás sorrendje: egyezség (jogi szolgáltató)egyezség (jogi szolgáltató) sorsolás (sorsolási bizottság).sorsolás (sorsolási bizottság). Változási vázrajz elkészítése, kitűzés, bemutatás (földmérési vállalkozás). Változási vázrajz elkészítése, kitűzés, bemutatás (földmérési vállalkozás). Tulajdonjog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba (földhivatali osztály). Tulajdonjog bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba (földhivatali osztály).

18 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 18 Földhivatali osztályok feladatai a kérelmek, egyezséget tartalmazó okiratok összesítése és nyilvántartása a kérelmek, egyezséget tartalmazó okiratok összesítése és nyilvántartása a teljesítési sorrend megállapítása a teljesítési sorrend megállapítása a kérelemmel érintett földrészletek összes tulajdonosának értesítése az eljárás megindításáról és a további értesítések módjáról a kérelemmel érintett földrészletek összes tulajdonosának értesítése az eljárás megindításáról és a további értesítések módjáról a soron kívüli eljárás lefolytatása a soron kívüli eljárás lefolytatása adatszolgáltatás a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére adatszolgáltatás a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. részére adatszolgáltatás a jogi szolgáltató és földmérő vállalkozás részére adatszolgáltatás a jogi szolgáltató és földmérő vállalkozás részére mezőgazdászi helyszínelés lefolytatása, ha szükséges a művelési ág változásának átvezetése mezőgazdászi helyszínelés lefolytatása, ha szükséges a művelési ág változásának átvezetése

19 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 19 Földhivatali osztályok feladatai 2 a keretmérés vizsgálata a keretmérés vizsgálata szükség esetén a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás, és ezzel összefüggésben a földrészlet adataiban bekövetkező változásnak az ingatlan- nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás szükség esetén a felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás, és ezzel összefüggésben a földrészlet adataiban bekövetkező változásnak az ingatlan- nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás szükség esetén a földminősítési eljárás, és ezzel összefüggésben a földrészlet adataiban bekövetkező változásnak az ingatlan- nyilvántartásban történő soron kívüli átvezetésére irányuló eljárás szükség esetén a földminősítési eljárás, és ezzel összefüggésben a földrészlet adataiban bekövetkező változásnak az ingatlan- nyilvántartásban történő soron kívüli átvezetésére irányuló eljárás a megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó eljárás a megosztás kiindulási helyét és irányát meghatározó eljárás részvétel a kiosztás sorrendjének megállapítására irányuló sorsolási eljárásban részvétel a kiosztás sorrendjének megállapítására irányuló sorsolási eljárásban

20 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 20 Földhivatali osztályok feladatai 3 a megosztási földmérési munkarészek hatósági vizsgálatára, záradékolására irányuló eljárás a megosztási földmérési munkarészek hatósági vizsgálatára, záradékolására irányuló eljárás földrészlet adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a megosztással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő soron kívüli átvezetésére irányuló eljárás földrészlet adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a megosztással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő soron kívüli átvezetésére irányuló eljárás egyezség esetén befogadó nyilatkozat kiállítása és közlése egyezség esetén befogadó nyilatkozat kiállítása és közlése a pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolások kiadása a pénzügyi teljesítéshez szükséges igazolások kiadása tájékoztatók honlapon és hirdetőtáblán való közzététele. tájékoztatók honlapon és hirdetőtáblán való közzététele.

21 2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 21 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! fabian.jozsef@takarnet.hu


Letölteni ppt "2015. november 18. Államigazgatási Kollégium ülés 1 A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetése Fábián József földmérési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések