Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Római Birodalom szétesése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Római Birodalom szétesése"— Előadás másolata:

1 A Római Birodalom szétesése

2 Keresztény-üldözések
Krisztus követői  új vallás bontakozik ki  Az államhatalom  üldözi türelmes, ha  sérti az államhatalmat Állami keresztényüldözés (Nérót leszámítva)  Katonacsászárok idején indul meg a válság idején bűnbaknak lettek kikiáltva  Decius császár 250, betiltja a kereszténység gyakorlását Diocletianus alatt a legvéresebb a keresztények üldözése Üldözések  érték el céljukat  A lakosság jelentős része már keresztény  de az államszervezet tagjainak jelentős része is keresztény már Keresztény-üldözések

3 A kereszténység győzelme - Constantinus
Const. felismerése  a kereszténységet  lehet megsemmisíteni ki kell egyezni vele  A római társ.-ba már mélyen beágyazódott  Megbékélt az államhatalommal és a társ. különbségekkel A birodalom fönntartása elképzelhetetlen nélkülük Kr.u Milánói Edictum - szabad vallásgyakorlás biz. A kor magyarázata: isteni jel a csata előtt: „E jelben győzni fogsz”  312. csata a Milvius-hídnál, Maxentius legyőzése Valóság, seregében sok volt a keresztény

4

5 Constantinus diadalíve a Fórumon,
Kr. u (Milvius-híd-i csata emlékére) Az isteni jel ábrázolása

6 A dogmák kialakulása Keresztény tanítók és csoportjai  egységesek
 Szertartás és hitelvek kérdésében Szentháromság kérdése (Athanasius  Arius vita) Egység érdekében Constantinus erélyesen lép fel  325 Niceai Zsinat összehívása  Az első dogma: Jézus isten fia Mindenkire kötelező elvek elfogadása  Arius híveit eretnekeknek nyilvánították 391 Theodosius császár rendelet ( ) Államvallássá nyilvánítja a kereszténységet  Minden más vallást üldözendőnek nyilvánít A dogmák kialakulása

7 A területi különbségek növ. a bir.-ban
Rabszolgamunkát  colonusrendszer  kiszélesedik árutermelés visszaszorul  terménygazdálkodás tovább  piac beszűkülése  városok hanyatlása kézműipar további hanyatlása  pénzgazdálkodás csökkenése A válság  egyformán érinti a birodalom két felét  A nyugati területeken egyre erősebbé válnak Kelet fejlettebb, városiasodottabb, kevésbé van kitéve a népvándorlásnak a birodalom súlypontja ide tolódik

8 A dominatus (Diocletianus) intézkedései  hatásosak nyugaton
Constantinus érzékeli a folyamatot  324. Licinius keleti augustus legyőzése Felszámolja a dominatust  egyedüli császár marad Constantinus katonai intézkedése  Magister militum (legfőbb katonai parancsnok) cím létrehozása  Az uralkodó legfontosabb támasza Később legfőbb riválisa Újra egységes a Római Birodalom  új fővárost épített magának keleten 330 Konstantinápolyba helyezi a birodalom központját

9 Konstantinápoly hármas védelmi rendszerének egy helyreállított része…
Constantinus márványszobra és városa, a régi görög kereskedő-gyarmat, Byzantion Konstantinápoly hármas védelmi rendszerének egy helyreállított része… és rajza

10 A társadalom rétegződése
Constantinus intézkedése  sok pénz emésztett fel adóemelés (előde is) Az adó biztosítása  helyhez és foglalkozáshoz kötés ker. és ipari termelés tovább  Rabszolgák számának , szabadok colonussá válása Házas rabszolgák helyzetéhez közelítenek új, alávetett réteg kezd kialakulni (a későbbi szolgaparasztok  majd jobbágyság)

11 Városi nagybirtokosok
Az állam  képes megvédeni, de a városi szolgáltatásokat  igényli Vidéki birtokaikra költöznek (a „villa”)  Kereskedelem hanyatlása is serkenti ezt a folyamatot önellátásra rendezkedik be (villagazdaság) A még szabad kisbirtokosok helyzete megváltozik  Az állam őket  képes megvédeni  A nagybirtokosok védelme alá helyezkednek függőségbe kerülnek (patrocinium)

12 Gazdasági épület egy villagazdaságban
A római villagazdaság az antik latifundiumok átalakulásával jött létre a késő-római korban. A kereskedelem hanyatlása együtt járt az ipar és a városi élet visszaesésével, így a pénzgazdálkodás fokozatosan helyet adott a terménygazdálkodásnak. A megtermelt élelmiszer nagy részét a villagazdaság raktáraiba vitték, és ide költöztek a városi iparosok is, tehát önellátó termelés folyt. Kialakult a mezőgazdaság és az ipar üzemszerű egysége. Az egyre jelentősebb villagazdaságok fokozatosan állami feladatokat is elláttak. Gazdasági épület egy villagazdaságban Római villagazdaság központja

13 Balácapusztai római kori villagazdaság területe
Késő-antik (római) villagazdaság rekonstrukciója

14 Képek a balácapusztai római-kori villagazdaságról

15 30/1; 30/2; 30/8; 30/9;


Letölteni ppt "A Római Birodalom szétesése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések