Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Római Birodalom szétesése.  Krisztus követői  új vallás bontakozik ki  Az államhatalom  üldözi  türelmes, ha  sérti az államhatalmat  Állami.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Római Birodalom szétesése.  Krisztus követői  új vallás bontakozik ki  Az államhatalom  üldözi  türelmes, ha  sérti az államhatalmat  Állami."— Előadás másolata:

1 A Római Birodalom szétesése

2  Krisztus követői  új vallás bontakozik ki  Az államhatalom  üldözi  türelmes, ha  sérti az államhatalmat  Állami keresztényüldözés (Nérót leszámítva)  Katonacsászárok idején indul meg  a válság idején bűnbaknak lettek kikiáltva  Decius császár 250, betiltja a kereszténység gyakorlását  Diocletianus alatt a legvéresebb a keresztények üldözése  Üldözések  érték el céljukat  A lakosság jelentős része már keresztény  de az államszervezet tagjainak jelentős része is keresztény már Keresztény- üldözések

3  Const. felismerése  a kereszténységet  lehet megsemmisíteni  ki kell egyezni vele  A római társ.-ba már mélyen beágyazódott  Megbékélt az államhatalommal és a társ. különbségekkel  A birodalom fönntartása elképzelhetetlen nélkülük  Kr.u. 313. Milánói Edictum - szabad vallásgyakorlás biz.  A kor magyarázata: isteni jel a csata előtt: „E jelben győzni fogsz”  312. csata a Milvius-hídnál, Maxentius legyőzése  Valóság, seregében sok volt a keresztény A kereszténység győzelme - Constantinus

4

5 Az isteni jel ábrázolása Constantinus diadalíve a Fórumon, Kr. u. 315. (Milvius-híd-i csata emlékére)

6  Keresztény tanítók és csoportjai  egységesek  Szertartás és hitelvek kérdésében  Szentháromság kérdése (Athanasius  Arius vita)  Egység érdekében Constantinus erélyesen lép fel  325 Niceai Zsinat összehívása  Az első dogma: Jézus isten fia  Mindenkire kötelező elvek elfogadása  Arius híveit eretnekeknek nyilvánították  391 Theodosius császár rendelet (379-395)  Államvallássá nyilvánítja a kereszténységet  Minden más vallást üldözendőnek nyilvánít A dogmák kialakulása

7  Rabszolgamunkát  colonusrendszer  kiszélesedik  árutermelés visszaszorul  terménygazdálkodás tovább   piac beszűkülése  városok hanyatlása  kézműipar további hanyatlása  pénzgazdálkodás csökkenése  A válság  egyformán érinti a birodalom két felét  A nyugati területeken egyre erősebbé válnak Kelet fejlettebb, városiasodottabb, kevésbé van kitéve a népvándorlásnak  a birodalom súlypontja ide tolódik  A területi különbségek növ. a bir.-ban

8 A dominatus (Diocletianus) intézkedései  hatásosak nyugaton  Constantinus érzékeli a folyamatot  324. Licinius keleti augustus legyőzése  Felszámolja a dominatust  egyedüli császár marad  Újra egységes a Római Birodalom  új fővárost épített magának keleten  330 Konstantinápolyba helyezi a birodalom központját  Constantinus katonai intézkedése  Magister militum (legfőbb katonai parancsnok) cím létrehozása  Az uralkodó legfontosabb támasza  Később legfőbb riválisa

9 Konstantinápoly hármas védelmi rendszerének egy helyreállított része… és rajza Constantinus márványszobra és városa, a régi görög kereskedő- gyarmat, Byzantion

10  Constantinus intézkedése  sok pénz emésztett fel  adóemelés (előde is)  Az adó biztosítása  helyhez és foglalkozáshoz kötés  ker. és ipari termelés tovább   Rabszolgák számának , szabadok colonussá válása  Házas rabszolgák helyzetéhez közelítenek  új, alávetett réteg kezd kialakulni (a későbbi szolgaparasztok  majd jobbágyság) A társadalom rétegződése

11  Városi nagybirtokosok  Az állam  képes megvédeni, de a városi szolgáltatásokat  igényli  Vidéki birtokaikra költöznek (a „villa”)  Kereskedelem hanyatlása is serkenti ezt a folyamatot  önellátásra rendezkedik be (villagazdaság)  A még szabad kisbirtokosok helyzete megváltozik  Az állam őket  képes megvédeni  A nagybirtokosok védelme alá helyezkednek  függőségbe kerülnek (patrocinium)

12 A római villagazdaság az antik latifundiumok átalakulásával jött létre a késő-római korban. A kereskedelem hanyatlása együtt járt az ipar és a városi élet visszaesésével, így a pénzgazdálkodás fokozatosan helyet adott a terménygazdálkodásnak. A megtermelt élelmiszer nagy részét a villagazdaság raktáraiba vitték, és ide költöztek a városi iparosok is, tehát önellátó termelés folyt. Kialakult a mezőgazdaság és az ipar üzemszerű egysége. Az egyre jelentősebb villagazdaságok fokozatosan állami feladatokat is elláttak. Római villagazdaság központja Gazdasági épület egy villagazdaságban

13 Balácapusztai római kori villagazdaság területe Késő-antik (római) villagazdaság rekonstrukciója

14 Képek a balácapusztai római-kori villagazdaságról

15  30/1; 30/2; 30/8; 30/9;


Letölteni ppt "A Római Birodalom szétesése.  Krisztus követői  új vallás bontakozik ki  Az államhatalom  üldözi  türelmes, ha  sérti az államhatalmat  Állami."

Hasonló előadás


Google Hirdetések