Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010."— Előadás másolata:

1 „ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010

2 a pályázat benyújtásának időpontja: 2011. november 16. támogató döntés időpontja:2012. március 30. támogatási szerződés:2012. június 4. projekt kezdete:2012. szeptember 1. projekt zárása:2014. február 28. Pályázati előzmények, projekt időszak kezdete, zárása:

3 a pályázott összeg: 104.785.133 HUF a pályázaton elnyert forrás:97.096.482 HUF projektünk elsődleges célja, konzorciális partnerséget kialakítva Győr és Mosonmagyaróvár közterületein és intézményi keretein belül élő hajléktalan személyek lakhatási szubvencionálása, az egyéni és csoportos szociális munka módszereinek alkalmazásával projektünk másodlagos célja a lakhatás biztosítása és a párhuzamosan zajló humán- szolgáltatások együttes hatásaként rövid és hosszú távon tartós fizikai és mentális állapotjavulást érjünk el projektbe bevont személyek esetében Pályázati előzmények, a projekt általános célja:

4 A pályázat hármas konzorciumi szerződés során valósul meg a következő intézmények szerepvállalásával: Főpályázó: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Konzorciumi partner1.: Segítőház Alapítvány Konzorciumi partner2.:Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (MÓVÁR) Projektet megvalósító intézmények:

5 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat (székhelye: 9027 Győr Avar út 3.) az intézmény idén húsz éves története során egyik legnagyobb kihívásához érkezve konzorcium vezetőként vesz részt a projekt lebonyolításában intézmény célja a hajléktalan személyek testi, lelki egészségének védelme, az önálló életvitelre való képesség kialakítása illetve helyreállítása, az ellátottak társadalmi integrációjának elősegítése az intézmény szolgáltatásai: nappali melegedő (70 fő) népkonyha (60 fő) idény jellegű téli krízisszálló (60 fő)Összesen: 270-330 átmeneti szálló és éjjeli menedékhely (150 fő, 30 fő) rehabilitációs otthon (50 fő) hajléktalanok otthona(40 fő) A projekt megvalósító intézmények bemutatása: Konzorciumvezető

6 Segítőház Alapítvány (székhelye: 9027 Győr Avar út 3.) a Segítőház Alapítványt 1997-ben azzal a céllal hozták létre alapítóik, hogy az önhibájukból vagy azon kívül hátrányos helyzetben élő, elsősorban utcán életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyeken, az esélyegyenlőségi célok szem előtt tartásával az Alapítvány munkatársai, a szociális munka eszközeivel professzionális segítséget nyújthassanak az Alapítvány jelenleg három utcai szociális szolgálatot működtet Győrben évek óta szeptember 15. és október 15. között elvégzett, az Alapítvány által szervezett és lebonyolított hajléktalanszámolás alapján éves szinten mintegy 10-15%-os, az elmúlt három évet összesítve kb. 30%-os növekedést regisztráltunk jelenleg a három utcai szociális szolgálat által nyilvántartott ellátottak száma 2011-12- ben 180-190 fő A projekt megvalósító intézmények bemutatása: Konzorciumi partner

7 Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.) fogyatékos és hajléktalan emberek ellátásával, gondozásával, ápolásával foglalkozik a szociális alapszolgáltatások és szociális szakosított ellátások széles spektrumát biztosítja Alapellátás: étkeztetés, nappali melegedő Szakellátás: hajléktalanok átmeneti szállása A projekt megvalósító intézmények bemutatása: Konzorciumi partner

8 a projektbe bevont elsődleges (utcai) ellátottak tervezett száma a projektindítást követő „szűréseket” követően 60 fő ennek a 60 főnek készül majd egyéni fejlesztési terv, amelyben személyre szabottan lesznek meghatározva a projekt részelemeiként végrehajtandó célkitűzések a bevont létszám (körülbelül) az utcán élő ellátottak egyharmadát teszi ki az irányszám meghatározásakor szerepet játszottak a következő empirikus tapasztalatok: minden második közterületen, vagy lakhatás céljára alkalmaltlan épületben tartózkodó ellátott több mint 4 de kevesebb mint 10 éve hajléktalannak mondta magát, továbbá körülbelül 30%-uk állította magáról, hogy több mint tíz éve hajléktalan már a megkérdezett utcai ellátottak 30%-a minden évben tervezi és - a krízisszálló kihasználtsága alapján– igénybe is veszi a Győrben található hajléktalanellátó rendszert a téli krízis során ugyanakkor minden évben körülbelül 100-110 fő leginkább az intézményi ellátás elutasítása miatt egész évben „fedél nélkül” éjszakázik Célcsoportok bemutatása: elsődleges célcsoport

9 munkaerő-piaci szempontból, az összes depriváltsági tényezőn felül ami a célcsoportra jellemző, az a (legitim) munkaszerzési aktivitás perspektíva nélkülisége, valamint annak időnkénti megszerzése esetén a folyamatos, hosszú távon végzett munkavégzés hiánya általánosságban elmondható, hogy a bevonandó célcsoport részben az utcai életformát jellemző megfosztottság, másrészt az iskolázottsági mutatók kedvezőtlen feltételrendszere miatt, elhelyezkedési szándék szempontjából az esetek döntő többségében esélytelennek számít a nyílt munkaerőpiacon, amin elsősorban az állandó, stabil lakhatási lehetőségek kialakítása javíthat Célcsoportok bemutatása: elsődleges célcsoport

10 a projektbe bevont másodlagos (intézményi) ellátottak tervezett száma a projektindítást követő „szűréseket” követően 40 fő a jelzett létszám az intézményi ellátottak kb. 20%-át teszik ki a tartós munkanélküliek aránya az összlétszámot tekintve 8% ugyanakkor a bejelentett munkaviszonnyal rendelkezők jelentős többsége közfoglalkoztatott, akik határozott idejű munkaviszonnyal rendelkeznek az inaktívak körében van olyan aki jelenleg tanul, a többség pedig társadalombiztosítási alapú jövedelemmel rendelkezik vagy éppen saját jogon öregségi nyugdíjas, az ebbe a csoportba tartozók aránya 35%, akiknek a jövedelme biztos alapokon nyugszik. a mosonmagyaróvári konzorciumi partner által bevonni kívánt személyek valamennyien munkaviszonnyal, munkajövedelemmel rendelkeznek Célcsoportok bemutatása: másodlagos célcsoport

11 Győr területén: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat mint konzorciumvezető és konzorciumi partnere, a Segítőház Alapítvány településszintű közös együttműködésének köszönhetően: Fő cél: 30 fő utcán élő hajléktalan önálló lakhatásának elősegítése max. 12 hónapig 20 fő intézményben élő hajléktalan önálló lakhatásának elősegítése max. 8 hónapig Rész cél: 20 fő, az utcán élő hajléktalan intézményi befogadásának elősegítése min. 8 hónapig, valamint a beilleszkedést segítő, innovatív intézményi szolgáltatás kialakítása alacsony küszöbű ellátásként A projekt fő célja és részcéljai:

12 Mosonmagyaróvár területén: 2. számú konzorciumi partner I.Fő cél: 3 fő intézményben élő hajléktalan önálló lakhatásának elősegítése max. 8 hónapig II. Rész cél: 3 fő, az utcán élő hajléktalan intézményi befogadásának elősegítése min. 8 hónapig a beilleszkedést segítő, innovatív intézményi szolgáltatás kialakítása A projekt fő célja és részcéljai:

13 bevont személyek száma: 100 főnek egyéni fejlesztési terv (60 fő az elsődleges) (40 fő a másodlagos) lakhatási támogatás biztosítása: 53 főnek ebből 50 Győrben, míg 3 Móvár a sikeresen megvalósítók száma:100 főből 80 fő ergo a projektbe bevont 100 főből 53 főnek biztosítunk lakhatási támogatást az egyéni fejlesztési tervben meghatározott ideig a későbbiekben bemutatásra kerülő humánszolgáltatások biztosítása mellett a további 47 fő számára célként tűzzük ki a célcsoportot jellemző devianciák és ebből következő társadalmi hátrányaik mérséklését A projekt számszerűsíthető eredményei:

14 az egyes projektelemek megvalósításában, szakmai feladatokban további munkatársak vesznek részt: szociális munkások, esélyegyenlőségi munkatárs, csoportvezetők, ill. felkészítő munkatárs. Ezeket a kollégákat a projektelemnek megfelelő mértékben vesszük igénybe. Szakmai megvalósítók: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat MegvalósítóIdőtartam/AlkalomÜtemezés (hónap) szakmai vezetőheti 30 óra1-18 szakmai asszisztensheti 20 óra1-18 utógondozó (4 fő)heti 20 óra1-12 esélyegyenlőségi munkatárs heti 20 óra1-18

15 Szakmai megvalósítók: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat MegvalósítóIdőtartam/AlkalomÜtemezés (hónap) önálló lakhatásra felkészítő csoportvezető 5 csoport1-3, 7-8 mentálhigiénés csoportvezető 4 csoport4-5, 16-17 élménypedagógiai csoportvezető 2 alkalom2, 9 intézményi integrációs csoportvezető 2 csoport3, 5 szabadidős foglalkozások vezetője 10 alkalom3-6 kulcskompetencia fejlesztő (egyéni) 600 óra1-18

16 Szakmai megvalósítók: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat MegvalósítóIdőtartam/AlkalomÜtemezés (hónap) kulcskompetencia fejlesztő (csoport) 5 csoport1-5 addiktológus (egyéni)440 óra1-18 addiktológus (csoport)6 csoport1-4, 7-8

17 Szakmai megvalósítók: Segítőház Alapítvány MegvalósítóIdőtartam/AlkalomÜtemezés (hónap) intézményi integrációt elősegítő munkatárs (2 fő) heti 20 óra3-8 utógondozóheti 20 óra18 önálló lakhatásra felkészítő csoportvezető 6 csoport1-6

18 Szakmai megvalósítók: Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény MegvalósítóIdőtartam/AlkalomÜtemezés (hónap) utógondozóheti 20 óra1-18 önálló lakhatásra felkészítő csoportvezető 1 csoport1 kulcskompetencia fejlesztő (csoport) 2 csoport1,4 addiktológus (egyéni)60 óra1-6

19 a projekt keretében a részben a közterületen élő hajléktalanok számának csökkentése mellett a program végrehajtása során a hajléktalanok személyiségében végbemenő változások indukálása pozitív irányba fejlődik a megvalósuló tevékenységek által olyan közvetett célok érhetők el, mint a projekt céljai közé tartozó társadalmi elfogadottság, a nyilvánosság, a társadalmi szolidaritás mikró-makró szinten történő erősítése az önálló lakhatás megteremtésének hozadékaként várakozásunk szerint javulnak a támogatásban részesülők társadalmi kapcsolatai, erősödik a természetes támogató rendszerük, amely tovább támogatja a tartós társadalmi beilleszkedésüket a nyilvánosság bevonásával, a szféra együttműködésének erősítésével célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra a társadalmi problémára, ami a kezelés komplexitása eredményeként, a város minden egyes tagja számára társadalmi hasznot jelent A projekt társadalmi haszna:

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„ Tágas városom kis lakásra cserélem” Hajléktalanok önálló lakhatásának elősegítése, munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP 5.3.3-11/2-2011-0010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések