Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szövetségesek és a német tervek  1943 január Casablanca, németek az els ő k, németek az els ő k, feltétel nélküli megadás, feltétel nélküli megadás,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szövetségesek és a német tervek  1943 január Casablanca, németek az els ő k, németek az els ő k, feltétel nélküli megadás, feltétel nélküli megadás,"— Előadás másolata:

1

2 A szövetségesek és a német tervek  1943 január Casablanca, németek az els ő k, németek az els ő k, feltétel nélküli megadás, feltétel nélküli megadás,  1943 október Moszkva – külügyminiszteri értekezlet,  1943. november 28-december 1. Teherán,  USA - Öt német állam, Kieli-csatorna, Hamburg, Ruhr-vidék, és a Saar-vidék nemzetközi ellen ő rzése, Kieli-csatorna, Hamburg, Ruhr-vidék, és a Saar-vidék nemzetközi ellen ő rzése,  UK: Churchill, Két Németország, 1. szászok és a déliek+Ausztria+ Magyarország, keleti határok, Két Németország, 1. szászok és a déliek+Ausztria+ Magyarország, keleti határok,  SZU mint az USA tartósan több legyen,

3 ETT – Európai Tanácskozó Testület  Mindegyiknek három aláíró hatalom kell, Független szakért ő i testület, Független szakért ő i testület,  USA nem volt világos elképzelés, FDR a katonai kérdések alá kell rendelni a problémát, FDR a katonai kérdések alá kell rendelni a problémát,  Az olasz eset, (cseh modell) SZEB, SZEB, fegyverszünet fegyverszünet  mm

4  Britek: a határok mellett a határok mellett a decentralizálás, a decentralizálás,  USA Morgenthau-terv Karthagói béke, Karthagói béke, Tervezett káosz, Tervezett káosz,  Agrárország legyen, Átnevelés, Átnevelés,  M,

5 ETT és a katonai megszállás  1944 január 15. vita a megszállás katonai alapelveir ő l,  Brit csomag, Keleti határ lengyeleké: Keleti határ lengyeleké:  Kelet-Poroszország, Danzig, Fels ő -Szilézia, Pomeránia, A megszállásnál egyenl ő lélekszámból indultak ki ezért olyan, A megszállásnál egyenl ő lélekszámból indultak ki ezért olyan, A másik szövetséges is ott lenne katonailag, A másik szövetséges is ott lenne katonailag, Berlin felosztása Berlin felosztása Angolszász 54%, szovjet 46%, Angolszász 54%, szovjet 46%,  1944. február A szovjet javaslat elfogadta, de a kizárólagosság elvével,  1944 májusa USA elfogadta a többit,

6  1944. szeptember 12. a londoni jegyz ő könyv, SZET, SZET,  1944 a franciák is részt vettek az ETT-ben, René Massigli,  A franciák 1945. május 1-én csatlakoztak,  1945. július 26. a franciákat is bevonták, de a nyugati zónákból,

7 1945 Jalta és a kapituláció  ETT terveit elfogadták - Az együttkormányzás elve Jóvátétel – 20 MRD USA, Jóvátétel – 20 MRD USA, Keleti határok – vita Neisse, Keleti határok – vita Neisse,  1945. március 7. LONDON Fordulat a szovjetek politikájában Fordulat a szovjetek politikájában Kerr (UK): A szovjetek számára nagy a kísértés, hogy a felbomló rendszereket maguk irányítsák és a szovjet megszálló hadsereg is nagy lehet ő ség, Kerr (UK): A szovjetek számára nagy a kísértés, hogy a felbomló rendszereket maguk irányítsák és a szovjet megszálló hadsereg is nagy lehet ő ség,  Május 7. Köln,  Május 8-9. Berlin, a fegyverszünet nem említi a felosztást,  1945. június 5 SZET; Monti, Ike, Zsukov Lattre de Tassigny,  Csapatok visszavonulnak a zónájukba és Berlinbe,

8 A szovjet politika  1945. április 21. szovjet-lengyel szerz ő dés,  1945. június 9. a szovjet zónában létrejött a SMAD (el ő bb Zsukov, majd Szokolovszkij),  Moszkva – Politbüro, Malenkov → ← Mikojan korlátozott leszerelés, Berija, Voznyeszenszkij,  Leszerelés és katonai Know-how Rablás  SMAD 2. sz. pcs antifasiszta-demokratikus pártok szervezkedhetnek

9 Jóvátétel  UK Anderson ne fizessenek a német újjáépítésért a britek, kerülni az els ő világháború utáni helyzetet Mértéktartó jóvátétel, Max. 10 év, Korlátozott leszerelés, Nem mindenáron a külföldi érdekek,  A jóvátételi bizottság Moszkva 1945. június 19.  Potsdam: 20 MRD$? Az elosztás elve 56% szovjet, 22-22% angolszáz, A szovjetek a nyugati zóna 15%, élelmiszer 10%,  Sztálin keletre az oroszoké minden vagyonrész, nyugaton a többieké,

10 A Külügyminiszterek Tanácsa CFM - London  A britek leértékel ő dése,  G. Bidault – ne akadályozzák Németország természetes felbomlását,  USA, ha franciák bojkottálnak, akkor megint három hatalom lesz,  Brit-szovjet viszony (Bevin → ← Molotov)  A Ruhr-vidék mint f ő probléma,  Bevin nem vonulhatunk vissza németországból, nem adjuk át a terepet, ha a szézszakítás felé mennek a dolgok akkor a felel ő sséget az oroszokra kell „hárítani”

11 Kivárás és a brit fordulat  Byrnes egyesített Németország, egy generációs demilitarizálódás egy generációs demilitarizálódás Semlegesség - (Vandenberg ötlete), Semlegesség - (Vandenberg ötlete), szovjeteknek nyitott szférát fenntartani ← feltartóztatási politika - Kennan, szovjeteknek nyitott szférát fenntartani ← feltartóztatási politika - Kennan,  Ellentétek a német politikában jóvátétel és igazgatás miatt,  Brit pénzügyi nehézségek, (menekültek 5 millió, jegyrendszer,)  Bevin ultimátuma → Byrnes stuttgarti beszéd; gazdasági fellendülés, demokratikus önkormányzat, egységes kezelés, Ruhr- és Rajna-vidék mint az egység része,  Németország felosztása a német probléma megoldása,  1946. december 2. Bizónia megállapodás – az egyenl ő teherviselés elve,

12 A kettészakadás felé -1947  1947 február Bevin-terv Decentralizálás A nacionalizmus megakadályozása,  USA – belpolitikai küzdelem  Külügy és a hadügy vitája a német ügyben,  Kongresszus vitái a szovjet fenyegetettség felnagyítása,  Párizs vonakodása,  1947 Frankfurt a Bizónia központja,  Német Gazdasági Tanács,  A Marshall-terv,

13 Német pártpolitikai elképzelések  Frankfurter Hefte; Walter Dirks – a harmadik er ő elképzelése – 1946., Önálló európai er ő központ, jóléti állam, egyenl ő távolság, Önálló európai er ő központ, jóléti állam, egyenl ő távolság,  Semleges hídépít ő k, Jacob Kaiser keleti CDU, Jacob Kaiser keleti CDU, A nyugati integráció gondolata Konrad Adenauer A nyugati integráció gondolata Konrad Adenauer Kurt Schumacher -1946 mágnes elmélete, Kurt Schumacher -1946 mágnes elmélete,  Orosz –német kapcsolatok; Tauroggen (1812) Tauroggen (1812) Rapallo (1922) Rapallo (1922) Társadalmi forradalmi átalakítás KDP/SED Társadalmi forradalmi átalakítás KDP/SED

14

15

16

17


Letölteni ppt "A szövetségesek és a német tervek  1943 január Casablanca, németek az els ő k, németek az els ő k, feltétel nélküli megadás, feltétel nélküli megadás,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések