Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üdvözlöm a konferencia résztvevőit! Varga Erzsébet igazgatóhelyettes Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üdvözlöm a konferencia résztvevőit! Varga Erzsébet igazgatóhelyettes Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza."— Előadás másolata:

1 Üdvözlöm a konferencia résztvevőit! Varga Erzsébet igazgatóhelyettes Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza

2 környezetünk földrajzi elhelyezkedés az Eletó a Hősök temetője a Kertváros az iparnegyed „Szűkebb otthonoddal szívedből törődj, mert megőrzi a föld lábad nyomát.” (Chrisztianosz)

3 Az iskolakomplexum Az épületegyüttes részei – az iskolaépület – a központi tanműhely – a kollégium Külső tanműhelyek – Faipari tanműhely – Fodrász-kozmetikus tanszalon – Villamosipari tanműhely

4 A fejlődés útján… Szakmunkásképzés Felnőttoktatás Szakközépiskola Technikus képzés PHARE program Világbanki program Minőségbiztosítás TISZK SZFP II. I N O V Á C I Ó

5 Integrált rendszer (COM.I.+ISO) Folyamatos fejlesztés IMIP Multiplikációs tevékenység CQAF – SZMBK Szakképzési Önértékelési Modell KÖZÖSALAPKÖZÖSALAP A minőség jegyében…

6 „Egy kis friss statisztika” Tanulólétszám:1476 Szakiskola: 672 Szakközépiskola: 634 Felnőttoktatás: 170 Osztályok száma: 53 Kollégista: 158 Dolgozók száma: 176

7 Felnőttoktatás A múlt

8 Levelező tagozat 1969. évi oktatási tv. - 1972 – vhr. szakmunkásképző – középfokú iskola Dolgozók szakközépiskolája – 3 éves – szakmunkásbizonyítvány a jelentkezés feltétele – érettségi bizonyítvány megszerzése a cél

9 Felnőttoktatás – levelező tagozat iskolánkban 1975-től 1990-ig: Jelentkezettek életkora: 25-30 év Ifjú korúak társadalmi és gazdasági körülményei Munkahelyi követelmények (érettségi) Család és munka mellett a többlettudásért Jó közösségek, jó kapcsolatok

10 Felnőttoktatás – levelező tagozat 1990-es évek elejétől: Növekvő igény – később érő fiatalok – munkahelyek bizonytalansága – átképzések segítése

11 Levelező tagozat iskolánkban 1993/94. tanév – 3-szor annyi jelentkező, mint a megelőző 2-3 évben – Jellemző a friss, illetve 1-2 éves szakmunkásbizonyítvány 2001-től felmenő rendszerben megszűnik a levelező tagozat – Indul a kétéves intenzív és a hároméves esti tagozat

12 Felnőttoktatás A jelen

13 A felnőttoktatás szükségessége /munkaerőpiaci körkép/ Az észak-alföldi régió /számos tényező tekintetében hátrányos helyzetű térség/ – munkanélküliség /országos átlag fölött/ – kisebb a gazdaság teljesítőképessége – fejletlenebb a vállalkozási kultúra

14 A felnőttoktatás szükségessége /munkaerőpiaci körkép/ Gazdasági átrendeződés – kis számú vállalkozás – külföldi befektetések elmaradása – megszűnő vállalkozások Munkavállalási nehézségek, megélhetési gondok

15 Igény a felnőttoktatásra Fiatal szakmunkások – munkaerőpiacra lépés a család anyagi helyzete a család szociális helyzete a fiatal motiválatlansága – magasabb képzettség megszerzésére törekvés az elhelyezkedés nehézségei félelem a munkanélküliségtől a munkahely bizonytalansága családi és egyéb támogatások megszerzése

16 Igény a felnőttoktatásra Néhány éve /3-10/ végzettek – az esti rendszerű oktatásban fiatal és idősebb korosztály együtt munka mellett családi, anyagi, munkahelyi gondokkal küzdve

17 Gimnáziumi felnőttoktatás Törvényi háttér 1993. évi LXXIX. törvény Alapító okirat gimnáziumi osztály (4 évfolyamos) A jelentkezés feltétele: betöltött 16. életév 9-10.osztály elvégzését igazoló bizonyítvány, vagy szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány Felnőttoktatás sajátos időrend sajátos tanterv a nappali rendszerrel egyenértékű végzettség

18 Szervezeti keretek Nappali munkarend – tanulók: nem tanköteles korúak, vállalni tudják a mindennapos iskolába járást – osztálykeret – 11 – 12. évfolyam – heti óraszám: 28 óra – a tanév rendje – iskola csengetési rendje – délelőtt – délután /üres tanteremtől függ/

19 Óraterv, nappali munkarend K: Kötelező érettségi V: Választható érettségi *: Csoportbontással Tantárgyak11.12. Magyar irodalom Anyanyelv, kommunikáció Történelem Filozófia Társadalomismeret Művészet ismeret Idegen nyelv* Matematika Osztályfőnöki Testnevelés és sport Fizika Földrajz Biológia Kémia Informatika* 422-11361112112422-11361112112 3231--3611121133231--361112113 KKKKKVVVVVVKKKKKVVVVVV Összesen:28

20 Szervezeti keretek Esti rendszerű oktatás – tanulók: nem tanköteles korúak – életkori felső határ nincs – osztálykeret – 10 – 11 -12. évfolyam – oktatás: délután, 3 nap/hét – heti óraszám:18 – negyedéves írásbeli beszámolók /nem tanítási napon/

21 Óraterv, esti munkarend Tantárgyak10.11.12. Magyar irodalom Anyanyelv, kommunikáció Történelem Filozófia Társadalomismeret Művészet ismeret Idegen nyelv* Matematika Osztályfőnöki Fizika Földrajz Biológia Kémia Informatika* 2,5 1 2 - 1 3 3,5 0,5 1,5 1 - 2,5 1 2 - 1 - 3 3,5 0,5 1,5 0,5 - 2 2,5 1 2 1 - 3 3,5 0,5 - 2 KKKKKVVVVKKKKKVVVV Összesen:18 K: Kötelező érettségi V: Választható érettségi *: Csoportbontással

22 Tartalmi szabályozás Rendszeres nevelés, oktatás Tanulói jogok, követelmények Tanulmányi követelmények Felkészülés az érettségire Számonkérés – írásban, – szóban – házi dolgozat Beszámolók – negyedéves – ütemezés szerint írásban /kötelező/ Osztályvizsgák – 4. n.éves beszámoló

23 Nehézségek az esti oktatásban Tanulók – tanulási nehézségek – részvétel a tanítási órákon – felkészítő különórák, mikor? – anyagi térítési díj tandíj érettségi térítési díja Pedagógusok – tanítási nehézségek /eltérő előképzettség, tudás, tanórán kívüli órák szervezése szinte lehetetlen, stb./ – délután 18 40 -ig – negyedéves vizsgák felügyelete nem finanszírozott

24 Az iskola tanárai – nem jellemző a fluktuáció – az idősebb kollégák tanítanak a felnőttoktatásban Óraadók – „vállalkozó” tanárok – több éve dolgoznak iskolánkban

25 Az érettségit adó képzésen továbbtanuló diákok száma a végzett szakiskolás diákok számához viszonyítva 2003/20042004/20052005/2006 2006/2007 Érettségit adó képzésben továbbtanulók254273287 261 Szakiskolai tanulólétszám834777696 609 Mutató30,5%35,1%41,2% 42,8%

26 A felnőttoktatás kihívás – tanulóink öröme a mi örömünk is

27 Köszönöm a figyelmet! Varga Erzsébet varge@wesselenyi-nyh.sulinet.hu


Letölteni ppt "Üdvözlöm a konferencia résztvevőit! Varga Erzsébet igazgatóhelyettes Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza."

Hasonló előadás


Google Hirdetések