Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti politika a fejlesztéspolitikában Vidékfejlesztés és fenntarthatóság konferencia Siklós 2011.03.10. Dr Varjú.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti politika a fejlesztéspolitikában Vidékfejlesztés és fenntarthatóság konferencia Siklós 2011.03.10. Dr Varjú."— Előadás másolata:

1 MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti politika a fejlesztéspolitikában Vidékfejlesztés és fenntarthatóság konferencia Siklós 2011.03.10. Dr Varjú Viktor (PhD) Tudományos munkatárs – MTA RKK DTI

2 MTA Regionális Kutatások Központja 2 Tartalom  I. Fenntartható fejlődés és környezeti politika fogalmi történeti csomópontjai  II. Környezeti politika a fejlesztéspolitikában  III. Környezeti politika a gyakorlatban  IV. Határon átnyúló öko-turisztikai fejlesztési lehetőségek

3 MTA Regionális Kutatások Központja 3 I. A fenntarthatóság értelmezése Legközismertebb: Brundtland Riport, 1987 "a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket"

4 MTA Regionális Kutatások Központja 4 I. A fenntarthatóság értelmezése 1. Értelmezhetjük a fenntarthatóságot, mint konstans fogyasztást. Ez az értelmezés felel meg, a gyenge fenntarthatósági kritériumnak, amelynél a természeti és ember alkotta tőke egymással helyettesíthető. 2. Értelmezhetjük a fenntarthatóságot, a természeti erőforrások időben állandó (konstans) készleteként. Ez az értelmezés felel meg a szigorú fenntarthatóságnak. 3. És végül értelmezhető a fenntarthatóság, mint generációk közötti egyenlőség is. (Forrás: Kerekes S. 2010.)

5 MTA Regionális Kutatások Központja 5 II. A környezetpolitika kialakulása 1. Környezet-egészségügy (Ipari forradalom) XX. század II. fele (1962. Néma tavasz) 1972 Római Klub – A növekedés határai 1987 ENSZ Világbizottság – Közös jövőnk (Brundtland jelentés) – fenntartható fejlődés definíciója 1992 Rió +5 (NY); 2002 Johannesburg (nyilatkozat)  megjelent a szociális dimenzió (környezetpolitika + szociálpolitika összefonódás) fenntartható fejlődés 3 pillére: társ., gazd. körny. (2007 San José) 2012 - Rió 1997-től Kiotói folyamat (2007 Bali, 2009 Koppenhága)

6 MTA Regionális Kutatások Központja II. A fejlesztések, beruházások, tervezés (1) A környezetvédelmi szemléletek fejlődése - 60-as évek: "javító szemléletek" ún. csővégi technológiák - 70-80-as évek: az ún. technológián belüli környezetvédelem - 1992-től (Riói Csúcs): integrált szemléletű környezetvédelem a „fenntartható fejlődés” eszméje a „bölcsőtől a koporsóig" elv (PTE TTK Környezettudományi Intézet, Total Kft.)

7 MTA Regionális Kutatások Központja 7 II. A fejlesztések, beruházások, tervezés (2) 90-es évek közepétől szemléleti paradigmaváltás A környezetpolitikában előírások és ellenőrzés helyett szabályozás/irányítás megelőzést és megvalósítást célzó akcióprogramok A fenntartható fejlődés elvei beépültek más fejlesztési politikák közé  Környezetpolitikai integráció (EPI)

8 MTA Regionális Kutatások Központja 8 II. Fejlesztéspolitikába integrált környezeti politika 1980-as évektől SA-k egyre nagyobb volumenű beruházásokat eredményeztek  SA reformok Eszközök a regionális fejlesztésben/tervezésben: - Értékelés (ex ante, mid term, ex-post) - 5. EU Környezetvédelmi Program  Environmental Policy Integration (EPI) - Environmental Impact Assessment (EIA) – Környezeti Hatásvizsgálat (KHV) - Strategic Environmental Assessment (SEA) – Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)

9 MTA Regionális Kutatások Központja 9 Stratégiai Környezeti Vizsgálat Jogi háttér - EU: 2001/42/EK Direktíva (jogszabályba iktatás 2004) - UN(ECE): SKV Protokol (Kiev 2003) - Magyarország: * Környezetvédelmi Törvény (1995) módosítás (határidőre) DE * Jogszabály (kormányrendelet) 2005 elejére (2/2005)

10 MTA Regionális Kutatások Központja 10 Stratégiai Környezeti Vizsgálat Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV): egy fejlesztéspolitikai dokumentumnak (programok, tervek, koncepciók) olyan, iteratív, ex-ante értékelési folyamata, amely biztosítja a környezeti érdekek/szempontok érvényesülését (2001/42/EK; 2/2005 Korm. rendelet) Környezeti Hatásvizsgálat (KHV) : olyan ex-ante értékelési folyamat, amely egy beruházás lehetséges környezeti hatásait értékeli

11 MTA Regionális Kutatások Központja 11 III. Az (DDOP) SKV készítés folyamatában részt vevő intézmények és jellemző interakciók. Forrás: Interjúk alapján saját szerkesztés

12 MTA Regionális Kutatások Központja 12 III. KPI-SKV települési szinten -Információ hiány – nem megfelelő csatornák: 45,8% nem hallott; Készült SKV 9,8% - 28,1% -Települések forráshiánnyal küzdenek -SKV – KHV  fogalomzavar

13 MTA Regionális Kutatások Központja 13 III. Települések környezeti vizsgálathoz, környezetvédelemhez való viszonya A kérdőív 15/1,2,4 kérdéseire adott válaszok számtani átlaga, és a teljes minta átlagától való eltérések. Forrás: A szerző szerkesztése

14 MTA Regionális Kutatások Központja 14 III. LEHETŐSÉG LEADER Akciócsoportok számára MVHE turisztikai és gazdaságfejlesztési programja mellett elkészíttette környezetvédelmi és környezetgazdálkodási programját. Okok:  Tervezés előkészítése és a benne foglaltak megvalósítása céljából  Bizonyíték, hogy a környezetvédelem, mint manapság kardinális horizontális elv érvényesül az Egyesület működésében  Meghatározott, megalapozott program mellett felkészülés környezetvédelmi, környezetgazdálkodási pénzek tudatos, célirányos fogadására

15 MTA Regionális Kutatások Központja 15 III. MVHE környezetvédelmi és környezetgazdálkodási program tartalmi elemei 2. Helyzetértékelés 2.1. Környezeti elemek állapota 2.1.1. A levegő állapota 2.1.2. Vizek 2.1.3. Föld, talajfelszín 2.1.4. Természet és tájvédelem 2.2. Önállóan kezelt hatótényezők 2.2.1. Hulladékok 2.2.2. Zaj- és rezgés elleni védelem 2.2.3. Környezetbiztonság 2.2.4. Barnaövek 2.3. Energiafelhasználás, energiahatékonyság 2.4. SWOT analízis 3. Környezetvédelmi program 3.1. A környezeti elemek célállapotának meghatározása és a javítás érdekében végrehajtandó feladatok 3.1.1. Levegő 3.1.2. Vizek 3.1.3. Szennyvízkezelés - ivóvíz 3.1.4. Természeti, táji értékek 3.1.5. Hulladékkezelés 3.1.6. Zaj- és rezgéscsökkentés 3.1.7. Fenntartható területhasználat - Barnaövek rehabilitációja 3.1.8. Energetika 3.2. A térség turisztikai programjának megvalósításához illeszkedő környezetvédelmi feladatok meghatározása – ökoturisztikai fejlesztés 3.3. A térség komplex fenntartható gazdaság-fejlesztési feladataihoz kapcsolódó környezetvédelmi feladatok 3.4. Fosszilis energia-hordozó bányászatának (újraindításának) környezetvédelmi következményei, környezetvédelmi feladatok 3.5. Megújuló energia használatának lehetőségei, irányai

16 MTA Regionális Kutatások Központja 16 IV. IPA Cross Border Co-operation Fókusz a B (40km) és C (5km) zónákon

17 MTA Regionális Kutatások Központja 17 1. modul: A teljes projektterület általános fejlesztési koncepciójának kidolgozása 2. modul: Tervezést segítő GIS adatbázis-fejlesztés 3. modul: Marketingstratégia kidolgozása 4. modul: Kerékpáros turisztikai termékterv kidolg. 5. modul: Vízhez kapcsolódó turisztikai termékterv kidolg. 6. modul: Természetjárás, túrázás tur. termékterv. kidolg. 7. modul: Lovas turizmus termékterv kidolg. A projekt felépítése

18 MTA Regionális Kutatások Központja 18 MTA RKK feladatai a 2-es Modulban M 2.1. GIS adatbázis felépítése: alaptérképek M 2.2. GIS adatgyűjtés. Turisztikai attrakciók feltérképezése: –2.a: Internetről –2.b.: Terepmunka (fénykép, űrlap, koordináták) M 2.3.– Térképi adatok és információk értékelése, tematikus térképek készítése, tematikus turisztikai regionális lehatárolások készítése

19 MTA Regionális Kutatások Központja 19 Tájértékelési fedvény természetföldrajzi értékek számbavételével: jelezve a szubrégiók és akcióterületek átértékelését

20 MTA Regionális Kutatások Központja 20 RTPP Projekt: pályázat előkészítő projekt - A kidolgozott tervek -Felmért adatok alapján VÁTI Nonprofit Kft. Pályázatokat ír ki turizmusfejlesztésre, elsősorban a 4 termékterv (bakancsos-, vízi-, lovas- kerékpáros turizmus) témakörében : -Várhatóan: 2011 őszén -Pályázat várható forrásnagysága: 5-15 m EUR között


Letölteni ppt "MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti politika a fejlesztéspolitikában Vidékfejlesztés és fenntarthatóság konferencia Siklós 2011.03.10. Dr Varjú."

Hasonló előadás


Google Hirdetések