Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti politika a fejlesztéspolitikában Vidékfejlesztés és fenntarthatóság konferencia Siklós 2011.03.10. Dr Varjú.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti politika a fejlesztéspolitikában Vidékfejlesztés és fenntarthatóság konferencia Siklós 2011.03.10. Dr Varjú."— Előadás másolata:

1 MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti politika a fejlesztéspolitikában Vidékfejlesztés és fenntarthatóság konferencia Siklós Dr Varjú Viktor (PhD) Tudományos munkatárs – MTA RKK DTI

2 MTA Regionális Kutatások Központja 2 Tartalom  I. Fenntartható fejlődés és környezeti politika fogalmi történeti csomópontjai  II. Környezeti politika a fejlesztéspolitikában  III. Környezeti politika a gyakorlatban  IV. Határon átnyúló öko-turisztikai fejlesztési lehetőségek

3 MTA Regionális Kutatások Központja 3 I. A fenntarthatóság értelmezése Legközismertebb: Brundtland Riport, 1987 "a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket"

4 MTA Regionális Kutatások Központja 4 I. A fenntarthatóság értelmezése 1. Értelmezhetjük a fenntarthatóságot, mint konstans fogyasztást. Ez az értelmezés felel meg, a gyenge fenntarthatósági kritériumnak, amelynél a természeti és ember alkotta tőke egymással helyettesíthető. 2. Értelmezhetjük a fenntarthatóságot, a természeti erőforrások időben állandó (konstans) készleteként. Ez az értelmezés felel meg a szigorú fenntarthatóságnak. 3. És végül értelmezhető a fenntarthatóság, mint generációk közötti egyenlőség is. (Forrás: Kerekes S )

5 MTA Regionális Kutatások Központja 5 II. A környezetpolitika kialakulása 1. Környezet-egészségügy (Ipari forradalom) XX. század II. fele (1962. Néma tavasz) 1972 Római Klub – A növekedés határai 1987 ENSZ Világbizottság – Közös jövőnk (Brundtland jelentés) – fenntartható fejlődés definíciója 1992 Rió +5 (NY); 2002 Johannesburg (nyilatkozat)  megjelent a szociális dimenzió (környezetpolitika + szociálpolitika összefonódás) fenntartható fejlődés 3 pillére: társ., gazd. körny. (2007 San José) Rió 1997-től Kiotói folyamat (2007 Bali, 2009 Koppenhága)

6 MTA Regionális Kutatások Központja II. A fejlesztések, beruházások, tervezés (1) A környezetvédelmi szemléletek fejlődése - 60-as évek: "javító szemléletek" ún. csővégi technológiák as évek: az ún. technológián belüli környezetvédelem től (Riói Csúcs): integrált szemléletű környezetvédelem a „fenntartható fejlődés” eszméje a „bölcsőtől a koporsóig" elv (PTE TTK Környezettudományi Intézet, Total Kft.)

7 MTA Regionális Kutatások Központja 7 II. A fejlesztések, beruházások, tervezés (2) 90-es évek közepétől szemléleti paradigmaváltás A környezetpolitikában előírások és ellenőrzés helyett szabályozás/irányítás megelőzést és megvalósítást célzó akcióprogramok A fenntartható fejlődés elvei beépültek más fejlesztési politikák közé  Környezetpolitikai integráció (EPI)

8 MTA Regionális Kutatások Központja 8 II. Fejlesztéspolitikába integrált környezeti politika 1980-as évektől SA-k egyre nagyobb volumenű beruházásokat eredményeztek  SA reformok Eszközök a regionális fejlesztésben/tervezésben: - Értékelés (ex ante, mid term, ex-post) - 5. EU Környezetvédelmi Program  Environmental Policy Integration (EPI) - Environmental Impact Assessment (EIA) – Környezeti Hatásvizsgálat (KHV) - Strategic Environmental Assessment (SEA) – Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)

9 MTA Regionális Kutatások Központja 9 Stratégiai Környezeti Vizsgálat Jogi háttér - EU: 2001/42/EK Direktíva (jogszabályba iktatás 2004) - UN(ECE): SKV Protokol (Kiev 2003) - Magyarország: * Környezetvédelmi Törvény (1995) módosítás (határidőre) DE * Jogszabály (kormányrendelet) 2005 elejére (2/2005)

10 MTA Regionális Kutatások Központja 10 Stratégiai Környezeti Vizsgálat Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV): egy fejlesztéspolitikai dokumentumnak (programok, tervek, koncepciók) olyan, iteratív, ex-ante értékelési folyamata, amely biztosítja a környezeti érdekek/szempontok érvényesülését (2001/42/EK; 2/2005 Korm. rendelet) Környezeti Hatásvizsgálat (KHV) : olyan ex-ante értékelési folyamat, amely egy beruházás lehetséges környezeti hatásait értékeli

11 MTA Regionális Kutatások Központja 11 III. Az (DDOP) SKV készítés folyamatában részt vevő intézmények és jellemző interakciók. Forrás: Interjúk alapján saját szerkesztés

12 MTA Regionális Kutatások Központja 12 III. KPI-SKV települési szinten -Információ hiány – nem megfelelő csatornák: 45,8% nem hallott; Készült SKV 9,8% - 28,1% -Települések forráshiánnyal küzdenek -SKV – KHV  fogalomzavar

13 MTA Regionális Kutatások Központja 13 III. Települések környezeti vizsgálathoz, környezetvédelemhez való viszonya A kérdőív 15/1,2,4 kérdéseire adott válaszok számtani átlaga, és a teljes minta átlagától való eltérések. Forrás: A szerző szerkesztése

14 MTA Regionális Kutatások Központja 14 III. LEHETŐSÉG LEADER Akciócsoportok számára MVHE turisztikai és gazdaságfejlesztési programja mellett elkészíttette környezetvédelmi és környezetgazdálkodási programját. Okok:  Tervezés előkészítése és a benne foglaltak megvalósítása céljából  Bizonyíték, hogy a környezetvédelem, mint manapság kardinális horizontális elv érvényesül az Egyesület működésében  Meghatározott, megalapozott program mellett felkészülés környezetvédelmi, környezetgazdálkodási pénzek tudatos, célirányos fogadására

15 MTA Regionális Kutatások Központja 15 III. MVHE környezetvédelmi és környezetgazdálkodási program tartalmi elemei 2. Helyzetértékelés 2.1. Környezeti elemek állapota A levegő állapota Vizek Föld, talajfelszín Természet és tájvédelem 2.2. Önállóan kezelt hatótényezők Hulladékok Zaj- és rezgés elleni védelem Környezetbiztonság Barnaövek 2.3. Energiafelhasználás, energiahatékonyság 2.4. SWOT analízis 3. Környezetvédelmi program 3.1. A környezeti elemek célállapotának meghatározása és a javítás érdekében végrehajtandó feladatok Levegő Vizek Szennyvízkezelés - ivóvíz Természeti, táji értékek Hulladékkezelés Zaj- és rezgéscsökkentés Fenntartható területhasználat - Barnaövek rehabilitációja Energetika 3.2. A térség turisztikai programjának megvalósításához illeszkedő környezetvédelmi feladatok meghatározása – ökoturisztikai fejlesztés 3.3. A térség komplex fenntartható gazdaság-fejlesztési feladataihoz kapcsolódó környezetvédelmi feladatok 3.4. Fosszilis energia-hordozó bányászatának (újraindításának) környezetvédelmi következményei, környezetvédelmi feladatok 3.5. Megújuló energia használatának lehetőségei, irányai

16 MTA Regionális Kutatások Központja 16 IV. IPA Cross Border Co-operation Fókusz a B (40km) és C (5km) zónákon

17 MTA Regionális Kutatások Központja modul: A teljes projektterület általános fejlesztési koncepciójának kidolgozása 2. modul: Tervezést segítő GIS adatbázis-fejlesztés 3. modul: Marketingstratégia kidolgozása 4. modul: Kerékpáros turisztikai termékterv kidolg. 5. modul: Vízhez kapcsolódó turisztikai termékterv kidolg. 6. modul: Természetjárás, túrázás tur. termékterv. kidolg. 7. modul: Lovas turizmus termékterv kidolg. A projekt felépítése

18 MTA Regionális Kutatások Központja 18 MTA RKK feladatai a 2-es Modulban M 2.1. GIS adatbázis felépítése: alaptérképek M 2.2. GIS adatgyűjtés. Turisztikai attrakciók feltérképezése: –2.a: Internetről –2.b.: Terepmunka (fénykép, űrlap, koordináták) M 2.3.– Térképi adatok és információk értékelése, tematikus térképek készítése, tematikus turisztikai regionális lehatárolások készítése

19 MTA Regionális Kutatások Központja 19 Tájértékelési fedvény természetföldrajzi értékek számbavételével: jelezve a szubrégiók és akcióterületek átértékelését

20 MTA Regionális Kutatások Központja 20 RTPP Projekt: pályázat előkészítő projekt - A kidolgozott tervek -Felmért adatok alapján VÁTI Nonprofit Kft. Pályázatokat ír ki turizmusfejlesztésre, elsősorban a 4 termékterv (bakancsos-, vízi-, lovas- kerékpáros turizmus) témakörében : -Várhatóan: 2011 őszén -Pályázat várható forrásnagysága: 5-15 m EUR között


Letölteni ppt "MTA Regionális Kutatások Központja A környezeti politika a fejlesztéspolitikában Vidékfejlesztés és fenntarthatóság konferencia Siklós 2011.03.10. Dr Varjú."

Hasonló előadás


Google Hirdetések