Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A falvak hatékonyságának vizsgálata Öttömös, 2015. február 4. HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A falvak hatékonyságának vizsgálata Öttömös, 2015. február 4. HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca."— Előadás másolata:

1 A falvak hatékonyságának vizsgálata Öttömös, 2015. február 4. HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca 19. www.hetfa.hu

2 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. Tartalom 1.Az elemzés célja 2.Falusi helyzetkép 3.Megváltozott önkormányzati rendszer 4.Érdekérvényesítés, érdekképviselet 5.Erőforrások optimális kihasználása 6.Közfeladatok ellátása 7.Jövő biztosítása 8.Falusi problématérkép 9.Ajánlások 2

3 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 1. Az elemzés célja 2011. december 28-án kihirdetett, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) lényeges elemeiben változtatta meg a települési önkormányzatok működési rendjét  új kihívások a falusi önkormányzatok számára Helyi önkormányzat A demokratikus társadalom egyik legfontosabb „lába” A választók érdekeinek képviselete közvetlen környezetüket, közösségüket érintő kérdésekben Hatékonyságának szempontjai a.Érdekképviselet, érdekérvényesítés b.Erőforrások optimális kihasználása c.Közfeladatok ellátása d.Jövő biztosítása Folyamatosan változó rendszer  pillanatkép Főbb feszültségi pontok áttekintése 3 Érdekképviselet Erőforrások kihasználása Közfeladatok ellátása Jövő biztosítása

4 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 2. Falusi helyzetkép 121 nagyközség 2687 község – 1125 aprófalu – 414 törpefalu A lakosság 25,1%-a lakik községekben A népesség természetes fogyása és a belföldi vándorlás együttesen a falvakat érinti hátrányosan 4 A lakónépesség számának változása 2001-2011 között

5 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 2. Falusi helyzetkép A legalább érettségivel rendelkezők aránya a 18 év felettiek között a falvak és aprófalvak esetében az országos átlag (49,7%) alatt van községekben a foglalkoztatottak aránya (53,0 %) alacsonyabb, mint a városokban (59,8%), ill. az ország egészében (57,7%) 8 %-os munkanélküliségi arány jellemző, meghaladva az országos átlagot (5,87%) (apró- és törpefalvak esetében 9,3% és 10,4%) 5

6 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 2. Falusi helyzetkép a városokban 1000 lakosra 59 db működő vállalkozás jut, a nagyközségekben 41 db, a községekben 36 db A személyi jövedelemadó alap egy főre vetített értéke a falvakban 700 ezer forint (országos átlag: 843 ezer Ft; apró- és törpefalvakban 630 ezer és 601 ezer Ft) Az egy főre jutó jövedelem 2013-as árakra számolt reálértéke az elmúlt tíz évben jellemzően a falvakban növekedett 6

7 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 2. Falusi helyzetkép A közműolló az elmúlt tíz évben a falvakban folyamatosan zárult A fővárosban 1000 lakosra 370 internetelőfizetés jut, a falvakban a mutató értéke 200 alatt (nagyközségek és a községek 191 és 180, aprófalvak és törpefalvak 162 és 159) 7

8 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 3. Megváltozott önkormányzati rendszer Mötv. célja: működésbeli és költséghatékonyságbeli optimalizáció Főbb rendelkezései: – Feladatok átrendezése – méret és teljesítőképességi kritérium szerint – Tisztviselők áthelyezése – Feladatalapú finanszírozás bevezetése – Feladatok közötti átfinanszírozás kiiktatása – Pénzügyi kontroll Jelenlegi állapot: nem végleges, folyamatos finomítások 8 Megyei jogú város Város Község közszolgáltatások biztosítása a megye egészére vagy nagy részére közszolgáltatások ellátása a saját területén és vonzáskörzetében élők számára a helyi lakosok alapvető szügségeit ellátó közszolgáltatások

9 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 4. Érdekérvényesítés Polgármester – Aktivitás  passzivitás – Ügyek „kijárásának” szüksége Önkormányzati szövetségek – 8 országos minősítésű szövetség  javaslattétel, konzultáció – Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET)  egyeztetés szüksége a költségvetésről és a feladatokról, azok finanszírozásáról Szükség: – Párbeszéd és partnerség megalapozása – Koordináció – Kapacitásépítés – Érdekérvényesítés alsóbb szinteken 9

10 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 5. Erőforrások optimális kihasználása A statisztikákon túlmenő problémák – Háztájik eltűnése, beruházások elmaradása, rossz infrastruktúra, adóbevételekből származó egyenlőtlenségek Jó gyakorlatok országszerte a termőföld, erdő, legelő, gyümölcsös, turisztikai vonzerő, gazdasági élet aktivitásának ösztönzésére – Közösségi gazdálkodás A megszokott polgármesteri tevékenységeken túlmutató készségeket és képességeket igényel Felkészítést, szakmai és pénzügyi támogatást A helyi termékek előállításának rendszere többlépcsős folyamat – Közösségek megtartása, erősítése – Elszivárgó pénzek megtartása alapfeltétel a forráselvonás csökkentése, megszüntetése – helyi szinten a gazdasági aktivitást ösztönző cselekvések Szükség: – Előre tervezhető fejlesztési források – Hatékonyan működő, a tervezést és végrehajtást segítő információcsere lehetővé tétele – ASP – Kapacitás a humán erőforrások megtartására, bevonzására 10

11 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 6. Közfeladatok ellátása Letisztázatlan vagy ellentmondásos hatáskörök – Feladatok folytonos újrarendezése – Különböző településtípusok feladatainak ellentmondásossága A feladatfinanszírozás hiányosságai – A források és a feladatok kompatibilitásának hiánya főként az oktatás, egészségügy, szociális ellátás és fejlesztések terén – Speciális településformák és szolgáltatások differenciálási hiánya Közszolgáltatások színvonala – Előírások, monitoring hiánya – Differenciálás hiánya – Erőn felüli vállalások Tisztviselői életpályamodell hiánya – Jövedelmek közötti különbségek – Kiszámítható, hosszú távú egzisztencia pálya iránti igény a helyi ön- igazgatóképesség és ön-fenntartóképesség lassú, de visszafordíthatatlan leépülésének elkerülése érdekében 11

12 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 7. Jövő biztosítása Az önfenntartásra ösztönző, racionális és színvonalas közszolgáltatások nyújtásának biztosítása – ehhez további finomítások szükségesek Élő közösség, település élhetősége Önfenntartásra törekvés Településvezetők szakmai támogatása 12 Jövő biztosítása Erőforrások kihasználása Közszolgáltatok ellátása Érdekérvényesítés

13 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 8. Falusi problématérkép 13

14 A falvak hatékonysága HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ Öttömös, 2015. február 4. 9. Ajánlások 1.Polgármesterek, településvezetők támogatása közösség- és gazdaságfejlesztő terveik kivitelezésében a)motiválása a saját kezdeményezések elindításában, b)együttműködés kialakítására a környező településekkel, valamint az érdekszervezetekkel 2.Az Mötv. további finomhangolása a)állami és önkormányzati feladatok és hatáskörök egyértelmű lehatárolása b)a feladatfinanszírozás korrekciója, speciális helyzetekre való tekintettel c)a közszolgáltatások egyenlő színvonalának biztosításának lehetővé tétele 3.Párbeszéd megerősítése a központi, megyei és helyi döntéshozók közötti a)a falvak érdekeinek, az államreform-program megvalósult eredményeinek, az alulról jövő megoldási javaslatoknak a becsatornázása, b)az adatszolgáltatási és monitoring rendszer kiterjesztése, c)a helyi, járási és megyei szereplők közötti párbeszéd intézményesítése 4.A falvak erőforrásainak jobb kihasználása a)Önfenntartásra törekvés, b) a gazdasági potenciál és a humán erőforrás kiaknázására, helyben tartása, c)a pénzügyi tervezhetőség megerősítése, d)a helyi igényeket figyelembevevő fejlesztések biztosítása, e)a falvak élhetőségét, attraktivitását szolgáló kezdeményezések támogatása 14

15 Köszönöm a figyelmet! Zsár Virág, Csite András HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ 1051 Budapest Október 6. u. 19. www.hetfa.hu


Letölteni ppt "A falvak hatékonyságának vizsgálata Öttömös, 2015. február 4. HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ A használható tudásért 1051 Budapest Október 6. utca."

Hasonló előadás


Google Hirdetések