Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MEDIÁCIÓ A FOGVATARTOTTAKKAL. “Nem arról van szó, hogy mit vagyunk képesek tenni egymás ellen, hanem, hogy mire jutunk végre együtt.” (Vass Albert) Bemutatkozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MEDIÁCIÓ A FOGVATARTOTTAKKAL. “Nem arról van szó, hogy mit vagyunk képesek tenni egymás ellen, hanem, hogy mire jutunk végre együtt.” (Vass Albert) Bemutatkozás."— Előadás másolata:

1 MEDIÁCIÓ A FOGVATARTOTTAKKAL

2 “Nem arról van szó, hogy mit vagyunk képesek tenni egymás ellen, hanem, hogy mire jutunk végre együtt.” (Vass Albert) Bemutatkozás Név : Horváth-Bócsi Irén párkapcsolati – családi – kamasz mediátor Alapvégzettség : általános iskolai tanár KIM regisztrációs igazolványszám : 001528/1

3 A mediáció kialakulásának történelmi és kulturális gyökerei Gyökerei a Bibliáig nyúlnak vissza  Pál Apostol levelében arra bíztatja a keresztényeket, hogy gyülekezeten belül oldják meg peres ügyeiket.  Máté evangéliumában arról olvashatunk, hogy Jézus törvénysértés esetére kívülálló bevonását javasolja.  Az ókori Görögországban a városállamok egymás közti feszült- ségeit más városok bevonásával igyekeztek rendezni.  Athén és Spárta konfliktusaiban is kisebb görög városok közvetítettek..  Kínában az egymást követő uralkodói dinasztiában a mediáció a konfliktusmegoldás egyik legfőbb eszköze volt..

4 A mediáció fogalma Speciális konfliktus kezeléses módszer, melynek lényege: két fél vitájában, mindkét fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (a mediátor) jár közben. „A közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezés alapján – a vitában nem érintett harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett – a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.” (2002. évi LV. tv. alapján)

5 A mediáció fogalma Speciális konfliktus kezeléses módszer, melynek lényege: két fél vitájában, mindkét fél közös beleegyezésével egy semleges harmadik fél (a mediátor) jár közben. „A közvetítés olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezés alapján – a vitában nem érintett harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett – a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása.” (2002. évi LV. tv. alapján)

6 A mediáció valószínűleg azoknak jó megoldás, akik szükségét érzik, hogy végre lezárják a korábban történteket, és képesek mostantól előre tekinteni. AZ ÁLTALUNK ALKALMAZOTT MÓDSZER SPECIALITÁSAI A kompromisszumot keresi. Az érzelmek kommunikálásán van a hangsúly ( „én –üzenetek” ). JOGI HÁTTÉR 2002.évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről. A polgári jogviták bíróságon kívüli rendezésének elősegítésére, a jogszolgáltatás hatékonyságának javítására alkották, jogharmonizációs kötelezettség nélkül. 2014.március 15-től érvénybe lépett a kötelező mediáció. Magyarországi gyökerei a rendszerváltás utáni időszakára tehető

7 TEVÉKENYSÉGÜNK CÉLJAKÉNT A BÖRTÖNMEDIÁCIÓ LEHETSÉGES ESETEI KÖZÜL EGY KISEBB TERÜLETET TŰZTÜNK KI a konfliktuskezelés adott módja, hogyan segíti a fogvatartott szabadulásának előkészítését, társadalmi integrációját A projekt tervezésekor először három különböző lehetséges résztvevői kört határoztunk meg, amelyek között mediációs eljárás lefolytatására sor kerülhet a jogerős ítélet letöltése során: a fogvatartott és a sértettje fogvatartottak egymás közötti a fogvatartottak és a börtönszemélyzet közötti konfliktusok esetében.

8 TAPASZTALATOK A KÉT BV-BEN Két büntetés-végrehajtási intézetben folytattuk le tevékenységünket. Feladatunk nem az elítéltek rabhierarchiában betöltött szerepének, bűnözői „karrierjének „elemzése volt - bár fontos háttér információként figyelembe vettük, ha megosztották velünk. Mi legtöbb esetben családi hátterük elemzése után a megszakadt érzelmi kommunikációt próbáltuk helyreállítani. Meg kell említeni: a mediáció nem minden esetben alkalmazható módszer az elítélteknél. A mediációhoz értelmi és érzelmi felkészültségre van szükség.

9 A MEDIÁTOR HATÉKONYSÁGA Objektív : a mediáció során mindig középen áll, csak és kizárólag a folyamatért felelős, nem ítélkezik és szigorúan betartja a titoktartási szabályokat. Nem minősíti az ügyfeleket. Elkötelezett: mindent megtesz annak érdekében, hogy a feleket a megoldáshoz vezesse. „Játékmester” : felvázolja a mediáció folyamatát, s meghatározza a játékszabályokat, s ezt a mediáció során kölcsönösen s következetesen be is tartatja.

10 A MEDIÁTOR SZEMÉLYISÉGE Empatikus : létrehoz, megteremt egy olyan szituációt, amelyben a probléma megoldására egy őszinte, bizalmas légkör, jövőorientált beszélgetés alakul ki. Semleges: nem elfogult. Tapasztalatom szerint az esetek többségében egy jó beszélgetés, egymás kölcsönös meghallgatása-megértése elég ahhoz, hogy megoldás szülessen a problémára, a vitás helyzetre.

11 A BV MEDIÁCIÓ CÉLJA a kommunikáció, a tárgyalási stílus megváltoztatása a felek közötti bizalom felépítése az érintetteknek képessé kell válniuk a másik fél konfliktussal kapcsolatos szempontjainak, érzelmeinek, igényeinek megértése során, a felmerülő problémák megfelelő kezelésére, konfliktusaik erőszakmentes megoldására. Ennek lehetőségét adja a mediáció. A resztoratív (helyreállító) szemlélet nem varázsszer. Alkalmazása viszont elindíthat egy olyan folyamatot, amely idővel visszaszoríthatja a bűnelkövetést.

12 A FOGVATARTOTTAKKAL VÉGZETT MEDIÁCIÓ JELLEMZŐI Azért alkalmazható jól ez a módszer, mert a börtönben lévő emberek leginkább érzelmileg vannak kiszolgáltatva - ez a konfliktus kezelő- megelőző technika pedig az érzelmeken, az érzelmek kommunikálásán alapul. A nevelőtiszt és a börtönpszichológus az egyénnel foglalkozik a mediátor pedig a fogvatartott kinti kapcsolatait erősíti - ezáltal segít abban, hogy szabadulás után a fogvatartott jobban értékelje az ember kapcsolatokat továbbá, jól erősíti a vissza utat a családhoz a társadalomhoz.

13 A MEDIÁCIÓ HATÁSA – JELENTŐSÉGE A feltárt kapcsolataik gyógyításával lehetőséget adunk arra, hogy a szabad élet érték legyen! Vigyázni kell rá - óvni szükséges! Értékként kezelje saját magát és kinti kapcsolatait. Mivel a mi módszerünk lényege nem a konfliktus kezelése,hanem az emberi kapcsolatok gyógyítása ezért ez nagyobb hangsúlyt kap - a társadalom számára a fogvatartott szabadulása után pedig újra értékes emberré válhat azáltal, hogy a fogvatartott újra értékeli emberi kapcsolatait ( szülő –gyermek - párkapcsolat), amelynek hiánya itt felerősödik.

14 A MEDIÁCIÓ HATÁSA -EREDMÉNYE A módszerünk lényege szerint felértékelődik az érzelmek szerepe, a rájuk(itt fogvatartottakra)való figyelem összpontosítása, mivel pszichésen kiszolgáltatott állapotba kerülnek azáltal, hogy keretek között – korlátozva vannak emberi kapcsolataikban identitásukban. Nyitottabbá válnak a fogvatartottak a mediáció által s jobban elfogadják –értékelik a mediátor személyét/tevékenységét s magát a mediációt, mintha a kinti világban találkoznának a lehetőséggel. Módszerünk érzelmeken alapul- felértékelődik az ezzel való bánásmód ( kint talán szóba sem állnának velünk).

15 A MEDIÁCIÓ -A mediáció egy lehetőség a fogvatartottnak és a kint lévő családnak is. -Azon alkalmak után, amelyek által beletekinthettünk személyes életükbe, nagy szükségét látom a mediációnak, azért mert eszköz lehet „bent” az emberi kapcsolatok átértékelésére, erősítésére, fontosságának hangsúlyozására.

16 A mediátor A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő.

17 A mediátor készségei jó összegző készség kapcsolatteremtő készség határozottság segítőkészség problémamegoldó készség konfliktuskezelő készség jó előadókészség a mediációs folyamat vezetésének készsége

18 A mediátor erényei helyzet és az emberek megértése hitelesség tudatosság rugalmasság kiegyensúlyozottság elemzőkészség kreativitás elkötelezettség az egyenlő feltételek mellett

19 A BÜNTETÉSVÉGREHAJTÁS TERÜLETÉN VÉGZETT MEDIÁCIÓ SPECIALITÁSAI –az esetek –„ügyfelek” nem önszántukból jelentkeznek mediációra –valamilyen oknál fogva „jelölik” őket(pl jutalom) –a mediáció egyéni beszélgetés formájában valósul meg –a konfliktusban részt vett egyéb „szereplő” nehezen vonható be –a mediációs ülés klasszikus esetben nem zajlik le

20 „Igen, a börtön érzéketlenné tesz, de rákényszerít, hogy észrevegyük, mi a legfontosabb. A család és a hűség. Mi elítéltek, tudjuk, hogy a börtönben egyik sem létezik. Tehát ne menekülj az elől, akivé váltál – elítélt. Fogadd el, fejlődj tőle és többé nem veszted szem elől az igazi értékeket." Részlet "Az elítélt" c. filmből... leginkább a családdal való kapcsolattartást- megfelelő kommunikációt, érzelmi szálak rendezését tudjuk segíteni

21 A mediáció magánjellegű és bizalmas  A mediáció nem nyilvános, hanem magánjellegű folyamat, és egyik sarkalatos pontja, hogy bizalmas és előítélettől mentes  Mindazt, ami a mediációs folyamat során elhangzik előítélet nélkül kell elfogadni, és nem használható fel nyilvánosan vagy a későbbi eljárásokban.  Minden olyan információt, amit az egyik fél bizalmasan közöl a mediátorral, az nem adhat tovább a másik félnek, csak az egyik fél konkrét felhatalmazásával.

22 -EGYÉNI BESZÉLGETÉS, MINT MÓDSZER A probléma konkrét megfogalmazása- kialakulásának körülményei( idő és egyéb tényezők): - családi minta, környezeti tényezők. - megoldási javaslatok - érzelmek tisztázása, negatív érzelmek oldása

23 ESETEK ( A FOTÓ NEM AKONKRÉT ESETÉ)

24 ÖSSZEGZÉS ( FELLEGI BORBÁLA GONDOLATA NYOMÁN ) „ A resztoratív módszer a személyes és aktív felelősségvállalásra épít: azt mondja, bármilyen kicsi is egy egyéni vállalás, többet ér, mint a hangzatos, látványos és soha meg nem valósuló ígéretek. És az is biztosan állítható, van olyan kicsi lépés, amely megtehető anélkül, hogy mások döntéseitől függne. Tehát nincs akadálya, hogy mi magunk – akár szakmai, magánéletünkben – tegyünk egy apró lépést a békés konfliktuskezelés irányába. Veszíteni nincs mit, legrosszabb esetben is csak minden úgy marad, ahogy volt.”

25 Köszönöm a figyelmet! HORVÁTH- BÓCSI IRÉN MEDIÁTOR


Letölteni ppt "MEDIÁCIÓ A FOGVATARTOTTAKKAL. “Nem arról van szó, hogy mit vagyunk képesek tenni egymás ellen, hanem, hogy mire jutunk végre együtt.” (Vass Albert) Bemutatkozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések