Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK (TANULÁSI NEHÉZSÉGEK) Készítette: Kocsmárné Szilák Natália számítástechnika szak esti tagozat 2003 START.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK (TANULÁSI NEHÉZSÉGEK) Készítette: Kocsmárné Szilák Natália számítástechnika szak esti tagozat 2003 START."— Előadás másolata:

1 KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK (TANULÁSI NEHÉZSÉGEK) Készítette: Kocsmárné Szilák Natália számítástechnika szak esti tagozat 2003 START

2 JELMAGYARÁZAT következő dia előző dia menüalmenüelejérejelmagyarázat

3 MENÜ KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI TANULÁSI NEHÉZSÉGEK OKAI TANULÁSI NEHÉZSÉGEK TÜNETEI TANULÁSI NEHÉZSÉGEK TÍPUSAI TANULÁSI NEHÉZSÉGEK FAJTÁI VIZSGÁLATI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSI TIPPEK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VONATKOZÁS VÉGE

4 KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK  tanulási nehézségekkel küzdők  magatartászavarosak  figyelem zavarosak  beilleszkedési zavarosak  hiperaktívak  zsenik

5 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI  olvasás, írás, számolás elsajátítása nehezebb  olvasás, írás, számolás képessége gyengébb  intelligencia szintjéhez képest súlyos teljesít- ménybeli elmaradás  önértékelési problémák, fejletlen önirányítás  feladatok iránti közömbösség, érdektelenség  látszólagos érzékszervi fogyatékosság  gyakran magatartászavarral párosul

6 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK OKAI OKOK gyermekkori fejlődési zavarok öröklődés rossz szociális háttér pszichológiai tényezők részképesség- zavar betegség agyi károsodás Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza.

7 BEMUTATÓ VÉGE BEZÁRÁS

8 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK OKAI OKOK gyermekkori fejlődési zavarok öröklődés rossz szociális háttér pszichológiai tényezők részképesség- zavar betegség agyi károsodás Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza. A háttérben semmilyen agyi elváltozás nincs.

9 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK OKAI OKOK gyermekkori fejlődési zavarok öröklődés rossz szociális háttér pszichológiai tényezők részképesség- zavar betegség agyi károsodás Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza. Fejlődési rendellenesség, sérülés, stb.

10 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK OKAI OKOK gyermekkori fejlődési zavarok öröklődés rossz szociális háttér pszichológiai tényezők részképesség- zavar betegség agyi károsodás Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza. Idegrendszeri és általános megbetegedése a szervezetnek.

11 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK OKAI OKOK gyermekkori fejlődési zavarok öröklődés rossz szociális háttér pszichológiai tényezők részképesség- zavar betegség agyi károsodás Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza. Kromoszóma rendellenesség.

12 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK OKAI OKOK gyermekkori fejlődési zavarok öröklődés rossz szociális háttér pszichológiai tényezők részképesség- zavar betegség agyi károsodás Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza. Érzelmi elhanyagoltság, értelmi elmaradottság, magatartásbeli problémák.

13 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK OKAI OKOK gyermekkori fejlődési zavarok öröklődés rossz szociális háttér pszichológiai tényezők részképesség- zavar betegség agyi károsodás Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza. Rossz családi körülmények, anyagi háttér, műveltségi háttér.

14 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK OKAI OKOK gyermekkori fejlődési zavarok öröklődés rossz szociális háttér pszichológiai tényezők részképesség- zavar betegség agyi károsodás Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza. Magatartászavar, emocionális, pszichés zavarok, hiperaktivitás.

15 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK TÜNETEI  figyelmetlenség, rövidtávú emlékezet, fáradékonyság  fejletlen mozgás- és beszédkoordináció  lassú műveletvégzés, sok hiba  gyenge térbeli és síkbeli tájékozódás  elmaradott akusztikus és vizuális észlelés, beszéd és nyelvi fejlődés  számok, betűk felcserélése, kihagyása, sorrendiség fel nem ismerése  gondolkodás hibái analízisben, szintézisben, szövegek megértésében, összefüggések meglátásában

16 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK TÍPUSAI TÍPUSOK GONDOLKODÁSIOLVASÁSI GRAFIKUS EMLÉKEZETI Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza.

17 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK TÍPUSAI TÍPUSOK GONDOLKODÁSIOLVASÁSI GRAFIKUS EMLÉKEZETI Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza. GRAFIKUS A tanuló nem képes szimbolikus jelek elsajátítására, alkalmazására, nem érti az absztrakt fogalmakat. Pl.: tükörírás, helyiértékzavar, betűk, számok felcserélése, kihagyása, ismétlése, betoldása.

18 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK TÍPUSAI TÍPUSOK GONDOLKODÁSIOLVASÁSI GRAFIKUS EMLÉKEZETI Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza. OLVASÁSI A tanuló nem tudja a szimbolikus jeleket megfelelően értelmezni. Pl.: tükörolvasás, betűk, számok téri felcserélése, olvasási hibák.

19 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK TÍPUSAI TÍPUSOK GONDOLKODÁSIOLVASÁSI GRAFIKUS EMLÉKEZETI Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza. EMLÉKEZETI Az emlékezeti hibák a felületes szövegészlelésből, a gondolkodási műveletek elégtelenségéből adódnak. Pl.: sorrendi hiba, kihagyás, téri irány- és helyzethiba.

20 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK TÍPUSAI TÍPUSOK GONDOLKODÁSIOLVASÁSI GRAFIKUS EMLÉKEZETI Kattintásra több információ jelenik meg, ami ismételt kattintással vonható vissza. GONDOLKODÁSI A tanuló analizáló, szintetizáló képessége gyenge, hibásan analógizál. Elmaradott az ítéletalkotás, a következtetés és az indokolni tudás.

21 TANULÁSI NEHÉZSÉGEK FAJTÁI DISZLEXIADISZGRÁFIADISZKALKULIA

22 DISZLEXIA  általános beszédgyengeség  gyenge verbális emlékezet  új szavakat nehezen jegyzi meg  hang-betű kapcsolat nehezen alakul ki  gyakori és makacs betűtévesztések  lassú olvasás, gyenge szövegértés  nehéz a figyelem megosztása az olvasási technika és a tartalom között

23 DISZGRÁFIA  rossz kéztarás  íróeszköz helytelen fogása, görcsösség  írómozgás egyenetlen  változó nagyságú és formájú betűk  gyakori az áthúzás, firkálás  helytelen betűkapcsolások  helyesírási készség általános gyengesége

24 DISZKALKULIA  zavart érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem  nehéz a matematikai szimbólumok felismerése  akadályozott a fogalmak kialakulása  hibás gondolkodási műveletek  gyenge sor- és szabályalkotás, a tér és síkbeli viszonyok érzékelése

25 VIZSGÁLATI MÓDSZEREK I. Orvosi vizsgálat: A neurológiai eltéréseket és egyéb kóros elváltozásokat tárja fel. II. Pszichológiai vizsgálat: A gyermek intelligencia-struktúráját és a különböző képességek állapotát vizsgálja. III. Pedagógiai vizsgálat: A családi előzményeket, a szülő véleményét és a tüneteket térképezi fel.

26 FEJLESZTÉSI TIPPEK GONDOLKODÁSEMLÉKEZET ANALÍZIS, SZINTÉZIS SOR- ÉS SZABÁLYALKOTÁS SZÁMFOGALOMÍRÁS

27 AMŐBA Két játékos játszhatja. Az egyik az X, a másik a  jellel van. Felváltva helyeznek el a táblán egy- egy jelet. Az nyer, akinek előbb kerül egymás mellé négy egyforma jel vízszintesen, függőlegesen vagy átlósan. LEJÁTSZÁS

28 AMŐBA  TOVÁBB

29 AMŐBA  ●

30 AMŐBA  ● 

31 AMŐBA  ●  ●

32 AMŐBA   ●  ●

33 AMŐBA   ●  ● ●

34 AMŐBA    ●  ● ●

35 AMŐBA    ● ●  ● ●

36 AMŐBA     ● ●  ● ●

37 AMŐBA Az a játékos nyert, aki az X jellel volt.     ● ●  ● ●

38 MEMÓRIA Két vagy több játékos játszhatja. A lefordított kártyák alatt párok vannak, ezeket kell megtalálni. A játékosok felváltva következnek. Aki párt talált újból próbálkozhat. Az nyer, aki több párt talál. LEJÁTSZÁS

39 MEMÓRIA 1. Játékos: 1. lap TOVÁBB

40 MEMÓRIA 1. Játékos: 2. lap Nem pár, vissza kell fordítani! TOVÁBB

41 MEMÓRIA 2. Játékos következik TOVÁBB

42 MEMÓRIA 2. Játékos: 1. lap TOVÁBB

43 MEMÓRIA 2. Játékos: 2. lap Nem pár, vissza kell fordítani! TOVÁBB

44 MEMÓRIA 1. Játékos következik TOVÁBB

45 MEMÓRIA 1. Játékos: 1. lap TOVÁBB

46 MEMÓRIA 1. Játékos: 2. lap Pár, felfordítva marad. 1. Játékos folytatja TOVÁBB

47 MEMÓRIA 1. Játékos: 1. lap TOVÁBB

48 MEMÓRIA 1. Játékos: 2. lap Pár, felfordítva marad. 1. Játékos folytatja TOVÁBB

49 MEMÓRIA 1. Játékos: 1. lap TOVÁBB

50 MEMÓRIA 1. Játékos: 2. lap Pár, vége a játéknak. 1. Játékos: 3 pár 2. Játékos: 0 pár

51 TANGRAM A tangram (részből-egész) alapja példánkban 6 db négyféle nagyságú háromszög és 1 db ötszög. A 7 db síkidomot egy négyzet feldarabolásával lehet előállítani. A feladat az összes síkidom felhasználásával kirakni négyzetet, háromszöget és paralelogrammát. További síkidomok is kirakhatók, többféle megoldás is van.

52 TANGRAM (7 db síkidom)

53 TANGRAM (négyzet)

54 TANGRAM (háromszög)

55 TANGRAM (paralelogramma)

56 SOR- ÉS SZABÁLYALKOTÁS 369?1518 5045?353025 A?CDEF CSGYLY?SZTY MEGOLDÁS

57 SOR- ÉS SZABÁLYALKOTÁS 369121518 504540353025 ABCDEF CSGYLYNYSZTY

58 SZÁMFOGALOM Az alábbi számjegyekből képezz páros számokat az összes számjegy felhasználásával: 2,5,8,1 MEGOLDÁS

59 SZÁMFOGALOM Az alábbi számjegyekből képezz páros számokat az összes számjegy felhasználásával: 2,5,8,1Megoldás:1582,5182,5812,1852,8512,81521528,5128,5218,1258,2518,2158

60 SZÁMFOGALOM Válogasd szét a 3-mal és a 4-gyel osztható számokat! Előfordulhat, hogy egy számra mindkét tulajdonság jellemző, vagy egyik sem! 1,6,8,9,10,12,16,24,29,30,36,40 MEGOLDÁS

61 SZÁMFOGALOM Válogasd szét a 3-mal és a 4-gyel osztható számokat! Előfordulhat, hogy egy számra mindkét tulajdonság jellemző, vagy egyik sem! 1,6,8,9,10,12,16,24,29,30,36,40Megoldás: 3-mal osztható:6,9,30 4-gyel osztható:8,16,40 3-mal és 4-gyel is osztható:12,24,36 Egyikkel sem osztható:1,10,29

62 ÍRÁS Alkoss szót az alábbi betűkből: A, H, L A, H, L Egészítsd ki, hogy értelmes legyen a szó: T_ZOLTÓ Toldalékold úgy a szót, hogy a ‘hol’ kérdésre feleljen: LAKÁS_ _ _ MEGOLDÁS

63 ÍRÁS Alkoss szót az alábbi betűkből: A, H, LHAL A, H, LHAL Egészítsd ki, hogy értelmes legyen a szó: T_ZOLTÓTŰZOLTÓ Toldalékold úgy a szót, hogy a ‘hol’ kérdésre feleljen: LAKÁS_ _ _LAKÁSBAN

64 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VONATKOZÁS Mivel találkozhat egy számítástechnika tanár? bbbbillentyűzeten összekeverik a betűket, számokat fffföl, le, jobbra, balra irányokat összekeverik a képernyőn és az egér használatakor aaaaz egeret nem tudják „vakon” használni ggggondot okoz két billentyű együttes használata ssssorrendi problémák pl. a számítógép kikapcsolásakor ttttöbb lépésből álló műveleteket nehezen jegyzik meg

65 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VONATKOZÁS Mit tehet egy számítástechnika tanár?  a tanórán több figyelmet szentel a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókra  tanórán kívül foglalkozik a gyerekekkel  speciális oktatóprogramokkal segíti a fejlődést

66 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI VONATKOZÁS Oktatóprogramok  MAKI (írás, olvasás, számolás)  BETŰVARÁZS (írás, olvasás, idegen- nyelvek)  MÓKUS ISKOLA (írás, olvasás, számolás)  MANÓ (írás, olvasás, matek, élővilág, kaland, muzsika, angol, német)


Letölteni ppt "KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK (TANULÁSI NEHÉZSÉGEK) Készítette: Kocsmárné Szilák Natália számítástechnika szak esti tagozat 2003 START."

Hasonló előadás


Google Hirdetések