Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TUDÁSFORMÁK ÉS A MUNKA ISMERETE A KORAGYERMEKKORI OKTATÁSBAN ÉS GONDOZÁSBAN Dr Verity Campbell-Barr Marie Curie European Research Fellow MARIE CURIE RESEARCH.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TUDÁSFORMÁK ÉS A MUNKA ISMERETE A KORAGYERMEKKORI OKTATÁSBAN ÉS GONDOZÁSBAN Dr Verity Campbell-Barr Marie Curie European Research Fellow MARIE CURIE RESEARCH."— Előadás másolata:

1 TUDÁSFORMÁK ÉS A MUNKA ISMERETE A KORAGYERMEKKORI OKTATÁSBAN ÉS GONDOZÁSBAN Dr Verity Campbell-Barr Marie Curie European Research Fellow MARIE CURIE RESEARCH FELLOWSHIP FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE GRANT AGREEMENT 657512 — ECECWORKFORCE

2 A KUTATÁS Az egész életen át tartó tanulás európai kulcskompetenciái: “kontextusnak megfelelő tudás, készségek és szemlélet összessége” (Európai Bizottság, 2007: 3). Mit jelent ez mindazoknak, akik a kora gyermekkori fejlesztésben és gondozásban dolgoznak? Early Childhood Education and Care Workforce

3 A KUTATÁS 1.Szakirodalmi áttekintés a kora gyerekkori oktatás és gondozás (ECEC) területén meghatározott tudásról, készségekről és szemléletről, valamint az ECEC munkaügyi feltételek európai tervezetéhez (például képzettség és arány) Egy nagy-britanniai könyvtári keresőben rákerestem a „kora gyerekkori oktatás és gondozás (ECEC)” kifejezésre Csak angol nyelvű anyagokra szorítkoztam Feltűnő hiányosságok az új európai tagországokra vonatkozó kutatásban Kiegészítettem a keresést két vezető szaklapban hogy ellenőrizzem a tételeket 2. Esettanulmányok 7 európai országból Finnország, Franciaország, Magyarország, Írország, Olaszország, Románia, Nagy-Britannia (Anglia, Észak-Írország, Skócia, Wales) Országra specifikus szakirodalmat kerestem Elemeztem az anyagot (folyamatban van) THIS REPORT HAS BEEN COMPLETED AS A PART OF THE MARIE CURIE RESEARCH FELLOWSHIP FUNDED BY THE EUROPEAN COMMISSION UNDER THE GRANT AGREEMENT 657512 — ECECWORKFORCE Early Childhood Education and Care Workforce

4 TUDÁS, KÉSZSÉGEK ÉS SZEMLÉLET

5 TUDÁS A tudás szerkezete az információ különféle formáit képviseli, azokat, amelyeket az ECEC munkatársainak várhatóan birtokában vannak azért, hogy pedagógiai szerepüknek eleget tehessenek. A gyermek fejlődésére vonatkozó ismeret  Főként a fejlődéspszichológiából származik  Nem mindig nyilvánvaló a vonatkozása  Például a fejlődést támogató kora gyermekkori oktatás és gondozás implicit tudás Bővülő ismeretek az idegtudományból DE: zavaros ismeret  Preskriptív = előíró  Restriktív = korlátozó Early Childhood Education and Care Workforce

6 TUDÁS Pedagógiai tudás A gyerekek tanulási folyamatának megértése  Átfedésben van a gyermekfejlődésről szóló ismerettel  Az úttőrők hatása, például Froebel, Montessori, Malaguzzi  Gyerekközpontú  Autonóm gyerek, tanulási folyamataik vezetése, a közösség részeként  Játék alapú Early Childhood Education and Care Workforce

7 TUDÁS Az alapelvek ismerete  Tanmenet  Egészség és biztonság  Alapelvek mint a tudás formálása Early Childhood Education and Care Workforce

8 TUDÁS Laikus tudás  Mindennapi tudás, nem-elméleti  A gyerekkel kapcsolatos tapasztalatból származik (például szülőnek lenni)  A kultúrába beágyazott gyermek megértése  Az Egyesült Királyságban például a „borzasztó kétévesek” fogalma  Gyakorlati közösségek  A kora gyermekkori oktatásban és gondozásban való munka tapasztalata  Kétirányú tudásátadás Early Childhood Education and Care Workforce

9 KÉSZSÉGEK A kora gyermekkori pedagógus szerepe „komplex, igénybevevő és kihívásokkal teli”, amely igényli azt a képességet, hogy valaki megértse és alkalmazza a gyermekfejlődéssel kapcsolatos tudást. (Maloney, 2010: 191) Early Childhood Education and Care Workforce

10 KÉSZSÉGEK Pedagógiai környezet  Példa: Dániában a pedagógiai megközelítést a magabiztos és jó képességű gyerekszemlélet formálja, ezért a pedagógiai készségek a gyerekeknek szánt demokratikus tér megalkotására és fenntartására irányulnak, amelynek segítségével a pedagógusok a gyermeki szemléletet figyelembe veszik, és támogatják őket a jelentésalkotásban. (Jensen, 2015).  A gyermeki tapasztalatokra épít  Támogatja a gyermek felfedező tevékenységét  Megfelelő forrásokat biztosít  Nyelvhasználat  A gyermek igényeinek kielégítése  Szétválasszuk-e a szerepeket? Early Childhood Education and Care Workforce

11 KÉSZSÉGEK Kapcsolatformálás  Kötődések  A munkaközösség, a gyerekek és a szülők közti kapcsolat Reflexió  Nem az számít, milyen szakmai definíciót és szakmaiságot, milyen ideológiai vagy ismeretelméleti kiindulópontot választ valaki (Urban, 2008), úgy tűnik, mindannyian egyetértünk abban, hogy a szakmaiság jellemzője a tudományos ismeret alkalmazása annak érdekében, hogy a mai problémákat megoldjuk reflektív képességeink segítségével. (Vrinioti, 2013: 158)  De mit is jelent ez valójában? Early Childhood Education and Care Workforce

12 SZEMLÉLET A legnehezebben elemezhető  Változékony, nehezen behatárolható Csereszabatos olyan fogalmakkal, mint a hit, a beállítódás és a gond(ozás)  Egyre jobban értjük Sok olyan szót használunk, amellyel a gyermekekkel való munka érzelmi vonatkozásait leírjuk  Szeretet, érzékenység, empátia, szenvedély, melegség, érzelmi elérhetőség, érzelmi intelligencia  Ezeket a kulturális kontextus alakítja Early Childhood Education and Care Workforce

13 ISMERET, KÉSZSÉGEK, SZEMLÉLET Knowledge Skills Attitudes Skills Knowledge Know- ledge SkillsAttitudes

14 ISMERETEK A tudásszociológiából merítve  Durkheim-től származik  A szent társaságok szerették a morális kódoknak való elkötelezettséget mint a szakmaiság jelét  A szent társaságok hanyatlása, a profán megjelenése, és az „ész” középpontba kerülése  Az ésszerű/racionális szakmaiság egy világos ismeretalapot kíván meg Early Childhood Education and Care Workforce

15 BERNSTEIN Vertikális tudás  Koherens, explicit, és strukturált, valamint speciális nyelvezete van.  Erős, mivel megszólít más tudást és történelmet is, s ez képessé teszi arra, hogy leírhatóvá és közvetíthetővé váljon, ezért vizsgálható és megkérdőjelezhető, amely így hozzájárul az ilyen típusú tudás a legitimizálásához.  A tudás leírhatósága és megosztása közös fogalmi rendszerhez vezethet.  Vitatnám, hogy fejlődésről alkotott tudás, a pedagógiai tudás és a növekvő idegtudomány vertikális tudás lenne (erős és strukturált), amelyet rekontextualizáltak annak érdekében, hogy megérthetővé váljon a kora gyermekkori oktatásban és gondozásban való munka. Early Childhood Education and Care Workforce

16 BERNSTEIN Horizontális tudás  Mindennapi tudás, ami valószínűleg lokális, kontextusfüggő és elfogadott/nem megkérdőjelezett  Szegmentált, és strukturálatlan, ezért nehéz megosztani.  Az a nyelv, amellyel leírnánk, a csoportba ágyazva él, s ez azt eredményezi, hogy a tudás lokálisan terjed.  Miközben sok hasonlóság lehet a különböző szegmensek között, a horizontális tudás strukturálatlan volta azt jelenti, hogy a hasonlóságok nem vizsgálhatók.  Szerintem a laikus tudás és szemlélet horizontális tudás.  Gyakran figyelmen kívül marad, mivel nem lehet leírni, sem vizsgálni  Ám csak azért, mert valami nem bizonyítható tudományosan, nem jelenti azt, hogy nem létezik. (Young and Muller, 2007). Early Childhood Education and Care Workforce

17 BERNSTEIN Szingulárisok, régiók és gyakorlati területek A szingulárisok olyan akadémiai tudományterületet képviselnek, amelyben különféle tudományterületek jönnek össze és újrakontextualizálódnak a területnek megfelelően.  A kora gyermekkori oktatás és gondozás olyan területként határozható meg, amely különböző szingulárisokra épít, mint például a gyermekfejlődés ismerete, pedagógiai ismeretek és az idegtudomány. A régiók két irányba tekintenek, az egyik a szingulárisok iránya, a másik a gyakorlati területek iránya.  A gyakorlati területek specializáltak és hallgatólagosak (horizontális tudás), a szakmai gyakorlatot informálják. Early Childhood Education and Care Workforce

18 ISMERETEK Az ECEC-t régióként meghatározva lehetővé teszi a tudások/ismeretek értékelését a kora gyermekkori oktatásra és gondozásra vonatkozóan – mind a vertikális,mind a horizontális ismeret értelmében A tudás hármasa – ismeret, készség, szemlélet – úgy fogalmazódik újra, mint tudások/ismeretek, magukba foglalva a gyermekfejlődésről szóló tudást, a pedagógiai tudást, a laikus tudást, és azokat a különféle módokat, amelyekkel a szemléletek leírhatóvá válnak. Early Childhood Education and Care Workforce

19 VIZSGÁLAT Mit gondolnak a kora gyermekkori pedagógusok Magyarországon? @DrVerityC-B https://ececworkforce.wordpress.com/ Early Childhood Education and Care Workforce


Letölteni ppt "TUDÁSFORMÁK ÉS A MUNKA ISMERETE A KORAGYERMEKKORI OKTATÁSBAN ÉS GONDOZÁSBAN Dr Verity Campbell-Barr Marie Curie European Research Fellow MARIE CURIE RESEARCH."

Hasonló előadás


Google Hirdetések