Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó főhadnagy, Tűzoltósági Főfelügyelőség kiemelt főreferens Katasztrófavédelmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó főhadnagy, Tűzoltósági Főfelügyelőség kiemelt főreferens Katasztrófavédelmi."— Előadás másolata:

1 Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó főhadnagy, Tűzoltósági Főfelügyelőség kiemelt főreferens Katasztrófavédelmi hatósági jogkörök, hatáskörök, illetékesség

2 A katasztrófavédelem szervezeti felépítése f e l e t t e s s z e r v P o l g á r m e s t e r szakmai felügyelet t á j é k o z t a t á s 2012. 01. 01. – 04. 01. KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

3 MKI = területi szerv BM OKF = központi szerv Kat. Kirendeltség = helyi szerv HTP = hivatásos tűzoltóság

4 A katasztrófavédelem három hatósági területe Polgári Védelemi Főfelügyelőség Tűzoltósági Főfelügyelőség Iparbiztonsági Főfelügyelőség

5 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

6 A tűzvédelmi hatósági, szakhatósági feladatokat ellátó szervezetek - alap esetben – a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. A Kormány másodfokú tűzvédelmi hatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet jelöli ki. A Kormány első fokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. A Kormány másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként – ha kormányrendelet másként nem rendelkezik – a területi szervet jelöli ki.

7 TŰZVÉDELMI BÍRSÁG a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező. 23 esetben a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni, a tűzvédelmi hatóságnak mérlegelési lehetőség nincs!

8 A 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 1. melléklete 1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 Ft1 000 000 Ft 2. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200 000 Ft3 000 000 Ft 3. Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő 100 000 Ft1 000 000 Ft 4. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése, oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 30 000 Ft/kijárat45 000 Ft/kijárat 5. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított 60 000 Ft/kijárat90 000 Ft/kijárat 6. Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 200 000 Ft/kijárat300 000 Ft/kijárat Tűzvédelmi szabálytalanságLegkisebb mértékeLegnagyobb értéke

9 A 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 1. melléklete 1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 7. Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal 300 000 Ft /kijárat 400 000 Ft /kijárat 8. Kiürítésre figyelembe vett közlekedőn, folyosón éghető anyagok, tárgyak elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül 60 000 Ft /közlekedő 100 000 Ft /közlekedő 12. Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított 50 000 Ft1 000 000 Ft 13. Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása 50 000 Ft1 000 000 Ft 14.Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása30 000 Ft2 000 000 Ft 15. A létesítményi tűzoltóságok kötelező létszáma, ill. képzettségre vonatkozó előírások megszegése 100 000 Ft /a kötelező Tűzvédelmi szabálytalanságLegkisebb mértékeLegnagyobb értéke

10 A 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 1. melléklete 1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 16. Tűzoltókészülék készenlétben tartásának, karbantartásának, hiánya 50 000 Ft / készülék 17. Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya 100 000 Ft /rendszer 2 000 000 Ft /rendszer 18. Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűzátjelzés hiánya 150 000 Ft /rendszer 1 500 000 Ft /rendszer 20. Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya 40 000 Ft1 000 000 Ft 21. Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának elmulasztása 30 000 Ft1 000 000 Ft 22. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása 100 000 Ft/fő Tűzvédelmi szabálytalanságLegkisebb mértékeLegnagyobb értéke

11 A 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 1. melléklete 1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez 23. Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért 100 000 Ft/eltiltott fő 24. Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért 100 000 Ft1 000 000 Ft 29. Ha az üzemeltető „A”, "B”, "C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítmény esetén nem gondoskodik megfelelő tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével a létesítmény tűzvédelméről 100 000 Ft500 000 Ft 30. Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik el 60 000 Ft250 000 Ft 36. A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása érintett létesítményi tűzoltóság felé 30 000 Ft1 000 000 Ft Tűzvédelmi szabálytalanságLegkisebb mértékeLegnagyobb értéke

12 TŰZVÉDELMI BÍRSÁG a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 7. § (2) Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni. (3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint. Ez mind a 40 – a jogszabályban nevesített - tűzvédelmi szabálytalanságra vonatkozik! A legkisebb összeg 20 ezer, a legnagyobb 3 millió forint!

13 2012. 04. 15. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről Hatályát veszti a) a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, b) az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet,

14 2012. évi II. törvény VII. FEJEZET A SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK 38. § (1) Az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal. (2) Az e törvény által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jogkörében a rendőrkapitányság vagy az egyes feladatok ellátására létrehozott rendőri szerv, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve jár el. A katasztrófavédelem nem jogosult eljárni hatóságként szabálysértés miatt! kivéve

15 2012. évi II. törvény VII. FEJEZET 28. Helyszíni bírság kiszabására jogosultak 39. § (2) Törvényben meghatározott esetben szabálysértés észlelése esetén - amennyiben ezt e törvény külön említi - helyszíni bírságot szabhat ki: a) a kormányhivatal arra felhatalmazott ügyintézője, b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve, c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője, d) a közlekedési hatóság ellenőre, e) a közterület-felügyelő, f) a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, g) az erdővédelmi szolgálat tagja, h) a halászati őr, i)a mezőőr. Helyszíni bírság akkor kezdeményezhető, ha az olyan szabálysértés, mely a 259/2011. (XII. 7.) Korm. Rendelet 1. mellékletében NEM szerepel. Ha igen, okkor abban az esetben, azt kell első körben alkalmazni.

16 2012. évi II. törvény 12 esetben nevesíti a jogszabály a hivatásos katasztrófavédelmi szervet, mint helyszíni bírságot kiszabó hatóságot. 1. 136. Polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés 2. 156. Jégen tartózkodás szabályainak megszegése 4. 179. Közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése (ADR) 5. 180. Víziközlekedési szabályok megsértése (ADN) 6. 182. A légiközlekedés biztonságát és védelmét szolgáló szabályok megszegése (ICAO) 3. 169. Vadászati, halászati, legeltetési tilalom megszegése

17 2012. évi II. törvény 12 esetben nevesíti a jogszabály a hivatásos katasztrófavédelmi szervet, mint helyszíni bírságot kiszabó hatóságot. 7. 188. Minőség tanúsítási kötelezettség megszegése 8. 189. Megfelelőségi jelölés jogosulatlan használata 9. 190. Rossz minőségű termék forgalomba hozatala 10. 193. Fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása 11. 199. Vízszennyezés 12. 200. Ár- és belvízvédelmi szabálysértés

18 2012. évi II. törvény Szabálysértési bírság összege Minimum: 5.000 Ft Maximum: 150.000 Ft Szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén: 300.000 Ft

19 2012. évi II. törvény Helyszíni bírság összege Minimum: 5.000 Ft Maximum: 50.000 Ft hat hónapon belül ismételt elkövetés esetén: 70.000 Ft

20 2012. évi II. törvény 130. Valótlan bejelentés 175. § (1) Aki a hatóságnál vagy közfeladatot ellátó szervnél vészhelyzetről vagy rendzavarásról valótlan bejelentést tesz, szabálysértést követ el. (2) Szabálysértés az is, ha a hamis bejelentés alapján a hatóság vagy a közfeladatot ellátó szerv szükségtelenül a bejelentésben megjelölt helyszínre vonul vagy egyéb intézkedésre kényszerül.

21 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól 1.§ (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet. (2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a vezetőnek (munkáltatónak) is, aki az 1. melléklet 1-9., és 12-13. pontjaiban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja. A szakvizsgáztatásra való jogosultság egyik feltétele az adott foglalkozási ághoz tartozó érvényes szakvizsga megléte!

22 1. melléklet a 45/2011. (XII. 7.) BM rendelethez A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök 1.Hegesztőkés az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők. 2.Az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők. 3.Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők. 4.Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők. 5.Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők. 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

23 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők. 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők. 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők. 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök. 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők.

24 A jövőben még fontosabb lesz a hiteles és megbízható szakemberek helyi alkalmazása!

25 Vége


Letölteni ppt "Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bakcsányi Péter tűzoltó főhadnagy, Tűzoltósági Főfelügyelőség kiemelt főreferens Katasztrófavédelmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések