Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése 2007. április 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése 2007. április 20."— Előadás másolata:

1 A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése 2007. április 20

2 Köszöntjük társegyesületeinket!

3 Köszöntjük támogatóinkat!

4 Napirend módosítás 1. Kitüntetések (Eötvös díj, Renner díj) átadása a megnyitó után (sorrendi módosítás) 2. Javaslat az Alapszabály és az Ügyrend módosítására (a napirend új pontja)

5 A BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKBAN ELHÚNYT TAGTÁRSAINK: Fejes Imre Hámor Nándor (alapító tag) Korpás László Mituch Erzsébet (alapító tag)

6 A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése 2007. április 20 Tisztelt Közgyűlés!

7 A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése 2007. április 20 Elnöki mandátum 1 év? 2 év? Sok év?

8 Geofizika a középiskolákban Kis Károly tudományos titkár Eötvös sírjának koszorúzása Kakas Kristóf

9 Budapesti Területi Csoport Magyar EAGE csoport klubnap: május 3. 14 óra

10 Nemzetközi kapcsolatok: EAGE: Bernard Bourbiaux október 18. SEG: Leonard Srnka

11 Vándorgyűlés 2007: Zalakaros 2007: Sopron

12 Pénzügyi helyzet Pályi András

13 Földtani intézményrendszer átalakítása A Föld éve?

14 MFT - MGE

15 Föld nemzetközi éve

16 Rendezvénynaptár

17 Következő női elnök 2009? 2011?

18 Eötvös Loránd emlékérem dr. Bodoky Tamás

19 Renner János emlékérem Kakas Kristóf

20 Renner János emlékérem dr. Szűcs István

21 Pályi András általános titkár EGYESÜLETÜNK HELYZETE A 2006. ÉVI MŰKÖDÉS TÜKRÉBEN

22 Az Egyesület támogatói Jogi tagjaink : MOL Olaj- és Gázipari Nyrt GEOPARD Kft ELGOSCAR-2000 Kft Mecsekérc Zrt Geo-Log Kft Geomega Kft Anyagi támogatóink : MOL Olaj- és Gázipari Nyrt EAGE ELGOSCAR-2000 Kft Falcon Ltd Geomega Kft PetroHungaria Kft Schlumberger TDE Kft Toreador Magyarország Kft Vabeco Kft SZJA 1%

23 Az Egyesület szervezeti támogatói Eötvös Loránd Geofizikai Intézet MTA FKK Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézet Miskolci Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Geofizikai Szolgáltató Kft GEOINFORM Kft

24 Megoldódni látszik a Szövetség pénzügyi válsága Működik-e a reálértelmiség érdek- érvényesítése? A MTESZ és az Egyesület viszonya

25 60 éve először nincs önálló főhatósága a földtani kutatásnak Az állam földtani feladatai nincsenek törvényesítve Az átalakítás során az egyesületeink véleménye nem hangozhatott el Változás a földtani kutatás állami irányításában

26 Célok: Szakterületek közelítése Külföldön elhangzó előadások ismertetése Az ifjúság részvételének növelése Szakmai tevékenység – 1 Magyar EAGE csoport

27 A csoport aktivitását növelni szükséges Szakmai tevékenység – 2 SPWLA Budapest Chapter Budapesti Területi Csoport Határozati javaslat: a csoport létrehozását a Közgyűlés nem tartja időszerűnek

28 Együttműködés a Magyarhoni Földtani Társulattal Eötvös Loránd emlékének ápolása Tanulmányi versenyek támogatása Iskolai ismeretterjesztés Laikus ismeretterjesztés: Föld Bolygó Nemzetközi Éve Társadalmi kötelezettségeink teljesítése

29 Köszönet a szervezőknek, a támogatóknak Sikeres rendezvény, jó szakmai színvonal Új elem: munkatalálkozó Hasznos kiállítás Erős MOL támogatás Wildcatters Club 2006. évi nagyrendezvényeink Vándorgyűlés, Zalakaros

30 Sikeres rendezvény, magas szakmai színvonal Ifjú Szakemberek Ankétja Bakonybél, 2007. március 30-31.

31 Tétel2005. év2006. év Befektetett eszközök8798 Forgóeszközök53 64757 970 Aktív időbeli elhatárolások940948 Saját tőke54 14558 171 Kötelezettségek190471 Passzív időbeli elhatárolások339374 Források összesen54 67459 016 Adatok ezer forintban Az Egyesület pénzügyi helyzete Az eredmény 4,026 MFt, ebből 1,221 MFt megtakarítás a működési költségeken

32 Érdekérvényesítés az állam irányában (törvényi háttér, tervtanács, szakértői engedélyek) Társegyesületi kapcsolatok bővítése (Magyar Műszaki Értelmiség Napja) Kölcsönös előnyök keresése jogi tagjainkkal és támogatóinkkal Fő feladataink a 2007. évre

33 Föld Bolygó Nemzetközi Éve 100 éves az ELGI 50 éves a nagycenki obszervatórium Vándorgyűlés, Sopron, szeptember 20 – 22 A 2007. év nagy eseményei

34 Életrajzi Lexikon; Szakmai szótár Néhány szakmai feladat, 2007

35 Erősíteni, gyorsítani a tájékoztatást Aktivizálni a szakmai tevékenységet Nyílttá tenni az egyesületi életet Növelni a közhasznúságot Az Egyesület nyomtatott és elektronikus kiadványának feladatai

36 Az Egyesület közhasznúsági jelentése A jelentést az 1997. évi CLVI. Törvény 19. §-ban meghatározott tartalmi követelmények szerint összeállítottuk. Az éves gazdálkodás során az Egyesület minden számláját határidőre fizetni tudta, készpénzforgalmában fennakadás nem volt.

37 A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése 2007. április 20 A Magyar Geofizikusokért Alapítvány kuratóriumának beszámolója 2007. április 20 Nemesi László a kuratórium elnöke

38 Az Alapítvány pénzeszközei 2007 január 1.-jén Betétszámlán283 322 Ft Pénztárban15 752 Ft Értékpapírban8 999 999 Ft Összesen 9 299 073 Ft 2006 január 1.-jén tőkénk 10 188 167 Ft volt, az év folyamán vagyonvesztésünk 889 094 Ft

39 A Magyar Geofizikusokért Alapítvány 2006. évi bevételei A vagyon kamata447 681 Ft MOL támogatás1 000 000 Ft Nemzeti Civil Alapprogram támogatás300 000 Ft MGE támogatás130 000 Ft Személyi jövedelemadó 1 %-a113 964 Ft Egyéb bevételek366 Ft Összesen 1 992 011 Ft

40 A szeniorok kirándulásán…

41 A Magyar Geofizikusokért Alapítvány 2006. évi kiadásai TervTény Ifjúsági Ankét200 00052 170 Nyugdíjas találkozó/kirándulás500 000408 954 Az év cikkeiért90 00088 800 Valéta, Rákóczi támogatás60 00030 000 Ösztöndíjak700 000340 000 Szociális támogatások1 500 000 Egyéb (posta, könyvelés, stb.)450 000357 188 Összesen3 500 0002 777 112 Megtakarítás (a tervezetthez képest): 722 888 Ft Az Alapítvány vagyonának csökkenése a 2006. évben: 890 000 Ft

42 Kiadás fajtájaÖsszege Ifjúsági Ankét támogatása 200 000 Az „Év cikkeiért” 110 000 Nyugdíjas találkozó és kirándulás 450 000 Valéta Bizottság, Rákóczi Alapítvány támogatása 60 000 Ösztöndíjak 700 000 Szociális támogatások1 600 000 Kiadványok támogatása 150 000 Egyéb költségek (posta, könyvelés, stb) 430 000 Összesen3 700 000 A Magyar Geofizikusokért Alapítvány 2007. évi pénzügyi terve

43 Az Alapítvány kuratóriumának tagjai 2006. év Dr Aczél Etelka Ábele Ferenc Dr Dobróka Mihály Dr Drahos Dezső Dr Késmárky István Dr Nemesi László Pályi András Dr Várhegyi András

44 A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése 2007. április 20 A Magyar Geofizikusokért Alapítvány Felügyelő Bizottságának beszámolója

45 Javaslat az Alapszabály módosítására 11. §.Az elnökség (egy módosítás, egy bővítés) 11. §. 2. p. eredeti szövegezése helyett új szabályzás. „Az elnök és a két alelnök mandátuma összesen 6 év időtartamra, míg az elnökség többi tagjának mandátuma 3 év időtartamra szól. Az elnökre és az alelnökökre vonatkozó szabályozást a 12. § tartalmazza.” 11. §. 7/h. p. a szabályzás bővül: „döntés kitüntetések odaítélésében, jutalmazásban;” 17. §.Területi csoportok (egy új pont) 17. §. 5. „Az elnökség kezdeményezése alapján, a területi csoport megszüntetését a közgyűlés határozhatja el.”

46 Javaslat az Alapszabály függelékének módosítására 2. §. Az Eötvös Loránd-emlékérem alapszabálya 6. pontot törölni, 3. §. A Tiszteleti Tagság alapszabálya 2. pont 2. és 3. mondatokat törölni, 4. §. Az Egyed László-emlékérem alapszabálya 6. pontot törölni, 5. §. A Renner János-emlékérem alapszabálya 6. pontot törölni, 6. §. Az egyesületi Emléklap alapszabálya 4. pontot törölni. Fenti Alapszabály-módosítások közgyűlési elfogadásukat követően azonnal életbe lépnek

47 Javaslat az Ügyrend kiegészítésére IV. Elnökség (k)Az egyesület valamely szerve, szervezete, tisztségviselője vagy tagja egyesületi munkájának súlyos hiányossága vagy törvénysértése esetén az elnökség: – az ügyet gyorsan és hatékonyan kivizsgáltatja, – az illető személy, szerv, vagy szervezet egyesületi munkáját felfüg- gesztheti, illetve a döntésre jogosult szervnek erre javaslatot tesz. VIII. Területi Csoportok Az Elnökség javasolhatja a Területi Csoport megszüntetését ha: - a Csoport létszáma tartósan a minimális létszám alá csökken, - a Területi Csoport tagsága 2/3-ának ez a dokumentálható szándéka, - az Elnökség a Területi Csoportban folyó munka súlyos hiányossága/ elégtelen volta/törvénybe ütköző volta miatt ezt indokoltnak látja. XI. Tudományos titkár (h) pontot törölni.

48 Javaslat az Ügyrend kiegészítésére XIV. Helyettesítések Választott tisztségviselő tartós akadályoztatása esetében -az akadályoztatás várható időtartama ismeretében- az Elnökség határoz az elnökségi tagok, bizottsági vezetők leterheltségének figyelembe vételével az : időszaki helyettesítésről, hosszabb időtartamú feladatmegosztás módjáról, soron kívüli újraválasztásról.

49 Javaslat az Ügyrend kiegészítésére XV. Kitüntetések, jutalmazások a.,A MGE által adományozható kitüntetések alapszabályai az Egyesület Alapszabályának függelékeként találhatók. b.,A kitüntetések átadására az évi rendes közgyűlésen kerül sor. c.,A kitüntetésekben részesülő személyek kiválasztására –kivéve az egyesületi Emléklapot- a MGE Elnöksége időszaki bizottságo(ka)t hoz létre. Az Elnökség az adott helyzet ismeretében dönt arról, hogy önálló vagy összevont bizottságo(ka)t bíz meg a feladattal. d.,A bizottság(ok) személyi összetételére a mindenkori második alelnök tesz javaslatot az Elnökség részére. A bizottság(ok) vezetése, munkájuk koordinálása is a mindenkori második alelnök feladata. e.,A bizottság(ok)nak csak olyan személyek lehetnek a tagjai, akik az illető kitüntetést már megkapták, és kellő rálátásuk van a szakmai tevékenységekre, valamint az Egyesületben folyó munkára, vagy az Egyesület érdekében végzett tevékenységekre. f.,A bizottság(ok) vezetője és tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek. A minimális bizottsági létszám 3 fő. Munkamódszerüket maguk választják meg.

50 Javaslat az Ügyrend kiegészítésére (folytatás) g.,A bizottságok közül meg kell kezdje a munkáját a Közgyűlést megelőzően: legalább 6 hónappal az Eötvös-emlékérem és Tiszteleti Tag bizottság, legalább 4 hónappal az Egyed- és Renner-emlékérem bizottság. h.,A bizottság(ok) kitüntetési javaslato(ka)t dolgoz(nak) ki, mely(ek)ben a javasolt személy(eke)t rangsorolva, részletes indoklással mutatnak be. A javaslato(ka)t az Elnökség elé terjeszti(k). i.,A kitüntetés(ek) odaítéléséről az Elnökség dönt. j.,Az egyesületi Emléklap odaítéléséről a szakosztályok, területi csoportok, állandó bizottságok, egyesületi tagok javaslatai alapján –bizottsági előterjesztés nélkül- az Elnökség dönt. k.,A kitüntetésekhez pénzjutalom is tartozik, melyek mértékét az Elnökség állapítja meg. l.,A publikációs tevékenység ösztönzésére az „Év Cikke” díj kerül évente elbírálásra, az Ügyrend mellékletét képező szabályzat szerint. A díjjal járó pénzjutalmat a Magyar Geofizikusokért Alapítvány adja. m.,Az Elnökség az Egyesület érdekében végzett jó munkát tárgyi vagy pénzjutalommal is elismerheti. Ennek mindenkori mértékét –a vonatkozó pénzügyi szabályzók figyelembe vételével- az Elnökség szabja meg.

51 A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése 2007. április 20


Letölteni ppt "A Magyar Geofizikusok Egyesületének közgyűlése 2007. április 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések