Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fenntartható fejlődés fogalma, alapelemei, európai célkitűzései Nágel Ágnes JK1XC9 Klímaváltozás gyakorlat 2015. őszi szemeszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fenntartható fejlődés fogalma, alapelemei, európai célkitűzései Nágel Ágnes JK1XC9 Klímaváltozás gyakorlat 2015. őszi szemeszter."— Előadás másolata:

1 A fenntartható fejlődés fogalma, alapelemei, európai célkitűzései Nágel Ágnes JK1XC9 Klímaváltozás gyakorlat 2015. őszi szemeszter

2 Tartalom Fenntartható fejlődés fogalmak, tények, problémák, célkitűzések Történeti áttekintés európai célkitűzések, megvalósítások Kitekintés saját gondolatok, érvek

3 Mi a fenntartható fejlődés? Társadalmi fogalom: természetes folyamatok mind azok emberi beavatkozás  gyorsítja a term.-es folyamatokat Meghatározása: jelen generációk szükségleteinek kielégítése anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk szükségleteinek kielégítését. Leegyszerűsítve: hosszútávú pusztítás nélküli folyamatos termelés, fejlődés, tömeges ellátás jövőbeli lehetőségei

4 Cél: Gazdasági növekedés a term.-i források kiaknázása nélkül, kevesebb anyagból, E-ból  több termék, szolg. Növekedés  fejlődés: nem ugyanaz!!!! Mennyiség  minőségbeli változás Fenntarthatóság eléréséhez: körkörös anyagforgalom  természet rendjébe való beillesztés Ehhez 2 tényező kell: 1) Önfenntartó rendszerek kialakítása  kölcsönhatás egymással, külvilággal 2) Energia kívülről  így elég fedezet a körkörös ciklikussághoz Pl. hulladékfeldolgozás  újrafelhasználás, újrafeldolgozás kogenerizált erőművek

5 A fenntartható fejlődés 3 alappillére Szociális Gazdasági Környezeti Gazdasági fejlődés, társadalmi egyenlőség, igazságosság  környezet elhasználódása alacsonyabb szinten maradjon (lassuljon) Fejlődés célja: szociális jólét  externáliák elkerülése term.-i források olyan felhasználása, amely elkerüli a káros hatásokat

6 Az ideális megoldás: Ha a fogyasztás üteme alacsonyabb mint a természet újratermelési kapacitása  így fenntartható a fejlődés A fenntartható fejlődés elve emiatt a megújuló forrásokból való energiafelhasználás a kézenfekvő. Gazdasági fejlődés  fogyasztás növekedéséből GDP helyett más mutató (komplexebb, pl. HDI)

7 A fenntartható jövő eléréséhez rendszerszemléletre van szükség analitkus ismeretek összekapcsolása  természetszerű gondolkodás: rendszerbe illesztés nagyon fontos, a meglévő kis mozaikok nagy egészbe illesztése (a természet is így gondolkodik) Rendszerszemléletű gondolkodás

8 Európai célkitűzések 1972: Stockholm: Környezetvédelmi Világkonferencia  körny. védelmi szabályozás fejl. 1973: Európai Közösség: 1. Környezetvédelmi Akcióprogram 1976-ig Ezt további 5 akcióprogram követett > 200 törvényalkotás: levegő-, talaj-, vízszenny. Hulladékgazdálkodás vegyszerekre, biotechnológiára való biztonsági előírások

9 1987 (1989): Európai Közösség 1. átfogó jelentése: Egységes Európai Okmány benne: A környezet minőségének a megtartása, megóvása és javítása Az emberi egészség védelme A természeti erőforrások ésszerű felhasználása

10 1992-2000: 5. Környezetvédelmi Akcióprogram: „A fenntarthatóság felé” 1992: Maastrichti Szerződés - környezetvédelem politikai jelentőségének a növekedése EEO-ban külön környezetvédelmi fejezet: regionális + globális méretű problémák megoldása

11 5. Akcióprogram főbb elvei: - forrásnál történő megelőzés elve - elővigyázatosság elve - szennyező fizet elv - integráció elve - szubszidiaritás elve - fenntartható fejlődés elve

12 1994: Koppenhága: Európai Környezetvédelmi Ügynökség  körny. Politika beillesztése az unió más politikai ügyeibe sokoldalú együttműködés szükséges (rendszer) Preventív szemlélet 2001-2010: 6. Akcióprogram: „Jövőnk, választásunk”: mélyebb, teljesebb beintegrálás, társadalmi részvétel  hazai probléma is

13 EU Sustainable Development Strategy – EU DSD EU Fenntartható Fejlődési Stratégia EU megfelelése a fenntartható fejlődés jelentette kihívásoknak Átfogó program: életminőség folyamatos javítása, hatékony erőforrás-felh., ökológiai + szociális innovációk Jólét, környezetvédelem, társadalmi kohézió

14 2001: Göteborg: ET elfogadta a Bizottság által készített Stratégiát Néhány javaslat, DE! nincs kötelezettség a tagországokra Célok, területek: megújulók használata, közeü.-s veszélyek, közlekedés, földhasználat, önértékelés, felülvizsgálatok Érdemleges lépés: EU évente átlagosan 1%-kal csökkentse az ÜHG-kibocsátást

15 Új indikátor bevezetése: SDI: sustainable development indicator (fenntartható fejlesztési mutató) 2 éves monitoring jelentés készítése az EUROSTAT jóvoltából monitoring-témák pl. fenntartható fogyasztás, termelés; közegészségügy, éghajlatváltozás, fenntartható közlekedés, biodiverzitás 4 féle indikátor  homályos becslések…

16 Kitekintés Környezettudatosság Értékrendváltás Demonstrálás, útmutatás Alternatív felhasználás előnyök élvezete most  problémamegoldás: Hogyan? Ki által? Mennyiért? Szeressük környezetünket, de bánjunk vele ésszerűen is!

17 Bibliográfia http://mek.oszk.hu/10000/10076/10076.pdf http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0027_T EK5/ch01s12.html http://ecopedia.hu/fenntarthato-fejlodes H-SzekeresLevente Fenntartható fejlődés.pdf tkvazlat-ff-elte-kiküldött-11d dr. Munkácsy Béla: Erre van előre – Vision 2040 Hungary 2.0 ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék és Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesületének kiadása, 2014 gyulai_ivan_ff_kiadvny_javitott_2007_sj-Tevion201GB_ről-1 Képek: www.google.hu

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A fenntartható fejlődés fogalma, alapelemei, európai célkitűzései Nágel Ágnes JK1XC9 Klímaváltozás gyakorlat 2015. őszi szemeszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések