Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MÉDIASZABÁLYOZÁS Technológiatörténet. Kommunikáció = információk közzététele + (közös) tudás gyarapodása Kommunikáció = információk közzététele + (közös)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MÉDIASZABÁLYOZÁS Technológiatörténet. Kommunikáció = információk közzététele + (közös) tudás gyarapodása Kommunikáció = információk közzététele + (közös)"— Előadás másolata:

1 MÉDIASZABÁLYOZÁS Technológiatörténet

2 Kommunikáció = információk közzététele + (közös) tudás gyarapodása Kommunikáció = információk közzététele + (közös) tudás gyarapodása Tömegkommunikáció = „Üzenetek révén megvalósuló társadalmi interakció” (Gerbner, 1976) Tömegkommunikáció = „Üzenetek révén megvalósuló társadalmi interakció” (Gerbner, 1976) Média = kommunikációs eszközök + intézmények gy ű jt ő fogalma Média = kommunikációs eszközök + intézmények gy ű jt ő fogalma Tömegmédia = „Távolra, sok befogadónak való kommunikáció” (Mcquail, 2003) Tömegmédia = „Távolra, sok befogadónak való kommunikáció” (Mcquail, 2003)

3 Mi volt médium? FaFa K őK ő PapírPapír T ű zT ű z FüstFüst ZászlóZászló PapiruszPapirusz

4

5 Mi lehet médium? Elektronikus jelek  Rádió, TV, Internet, Telefon Elektronikus jelek  Rádió, TV, Internet, Telefon Mediatizált világMediatizált világ Információszerzés els ő dleges forrásaInformációszerzés els ő dleges forrása Államhoz, politikához, hatalomhoz való viszonyunkat is befolyásoljaÁllamhoz, politikához, hatalomhoz való viszonyunkat is befolyásolja Nem csak leír  értelmezési keretet teremtNem csak leír  értelmezési keretet teremt

6 Médiatörténet 2 f ő médiatörténeti iskola: Technológiatörténeti iskola (intézményekre, struktúrákra, technikára koncentrál): Habermas, O’Sullivan, BriggsTechnológiatörténeti iskola (intézményekre, struktúrákra, technikára koncentrál): Habermas, O’Sullivan, Briggs Nyilvánosságtörténeti iskola (szerepl ő kre koncentrál  szakmai professzionalizálódásra, véleménynyilvánítás szabadságára): McLuhan, Hoger, BarbierNyilvánosságtörténeti iskola (szerepl ő kre koncentrál  szakmai professzionalizálódásra, véleménynyilvánítás szabadságára): McLuhan, Hoger, Barbier

7 Technológiatörténet: technikai változások indukálnak társadalmi folyamatokatTechnológiatörténet: technikai változások indukálnak társadalmi folyamatokat Nyilvánosságtörténet: társadalmi változások indukálnak technológiai változásokatNyilvánosságtörténet: társadalmi változások indukálnak technológiai változásokat Két iskola folyamatos harcban egymássalKét iskola folyamatos harcban egymással

8 Technológiatörténet Média története egyid ő s az emberiség történetévelMédia története egyid ő s az emberiség történetével Kommunikáció f ő formája orális (vásári kikiáltók, falusi kisdobosok)Kommunikáció f ő formája orális (vásári kikiáltók, falusi kisdobosok) Tömegmédia = „Távolra, sok befogadónak való kommunikáció” (Mcquail, 2003) Tömegmédia = „Távolra, sok befogadónak való kommunikáció” (Mcquail, 2003) Modern értelemben vett tömegkommunikáció megjelenése  könyvModern értelemben vett tömegkommunikáció megjelenése  könyv Technológiatörténetnél sokszor folyamat a feltalálás, nem egy alkalomTechnológiatörténetnél sokszor folyamat a feltalálás, nem egy alkalom Sokszor több ország párhuzamosanSokszor több ország párhuzamosan

9 Könyv + Újság A.) Kereskedelmi hírlevelek: piac hírei kronologikus sorrendben + kereskedelmet befolyásoló hírek A.) Kereskedelmi hírlevelek: piac hírei kronologikus sorrendben + kereskedelmet befolyásoló hírek Háborúk, járványok, új városok, kiköt ő k nyitvatartásaiHáborúk, járványok, új városok, kiköt ő k nyitvatartásai 1457, Trieszt1457, Trieszt Legtöbbször kézzel írvaLegtöbbször kézzel írva Miskolczy István: A középkori kereskedelem történeteMiskolczy István: A középkori kereskedelem története

10 Könyv + Újság Fejl ő déshez szükséges: Korszer ű termelési eszközök; Piac (kereslet+kínálat); Pénzforgalom felélénkülése; GazdagodásFejl ő déshez szükséges: Korszer ű termelési eszközök; Piac (kereslet+kínálat); Pénzforgalom felélénkülése; Gazdagodás  Információigény növekedése + több szabadid ő  Információigény növekedése + több szabadid ő Egyetemek megjelenése (írás+olvasás tudás)Egyetemek megjelenése (írás+olvasás tudás)

11 Könyv + Újság B.) Nyomdagép feltalálása + könyvnyomtatás 1445, Mainz, Gutenberg, Biblia (Kína, nyomtatás: 868) 147(2?)3, Buda, Hess András: Magyar Krónika Finita Bude anno Domini MCCCCLXXIII in vigilia penthecostes: per Andrea Hess Befejez ő dött Budán az Úr 1473. esztendejében pünkösd el ő estéjén Hess András által (1473. június 5.) 1500: 230+ európai nagyvárosban volt nyomda 2 példányt ismerünk: az egyik az ELTE Egyetemi Könyvtárban

12 Barnabe/Barnaby Rich (1540 − 1617) „Korunk egyik rákfenéje a könyvek elburjánzása; annyira megfekszi ez már az ember gyomrát, hogy képtelen megemészteni azt a sok haszontalanságot, amit nap mint nap a világra kotlanak.”

13

14 Könyv + Újság Írott szöveg nem egyházi kiváltság immárÍrott szöveg nem egyházi kiváltság immár Laikus tömeg számára készített kiadványok (kalendárium, almanach, képes biblia)Laikus tömeg számára készített kiadványok (kalendárium, almanach, képes biblia) Már nem csak latinulMár nem csak latinul Elérhet ő információ mennyisége megn ő ttElérhet ő információ mennyisége megn ő tt Könyvek iránti kereslet azonban még mindig sz ű kösKönyvek iránti kereslet azonban még mindig sz ű kös

15 Könyv + Újság Tömeges mennyiségTömeges mennyiség Tömegek számáraTömegek számára Intézményesült el ő állításIntézményesült el ő állítás Szakemberek általSzakemberek által Professzionális terjesztésProfesszionális terjesztés Nyilvános tartalomNyilvános tartalom Potenciálisan mindenki számára elérhet ő (de v.ö. írás+olvasás tudás)Potenciálisan mindenki számára elérhet ő (de v.ö. írás+olvasás tudás) TÖMEGMÉDIA TÖMEGMÉDIA

16 Könyv + Újság Polgári felemelkedés  3. rend öntudatra ébredésePolgári felemelkedés  3. rend öntudatra ébredése  Anyagi függetlenség  állampolgárként akart viselkedni  ehhez információra volt szüksége  közügyek nyilvános megvitatása  Anyagi függetlenség  állampolgárként akart viselkedni  ehhez információra volt szüksége  közügyek nyilvános megvitatása Szakember megjelenése: újságíróSzakember megjelenése: újságíró

17 Könyv + Újság C.) Újság C.) Újság 1605, Antwerpen, (Nieuwe) Tydinghe1605, Antwerpen, (Nieuwe) Tydinghe Els ő napilap: 1702, UK, The Daily CurrentEls ő napilap: 1702, UK, The Daily Current

18 Könyv + Újság Elterjedéséhez szükséges: Nemzetállamok (piac); Egységes nyelv; Fejlett úthálózat; Infrastuktúra; Postaszolgálat; Tipográfiai fejl ő dés (gót bet ű  kövér bet ű ); Technológiai fejl ő dés (g ő znyomda, papírgyártás, rotációs gép, sorszed ő gép)Elterjedéséhez szükséges: Nemzetállamok (piac); Egységes nyelv; Fejlett úthálózat; Infrastuktúra; Postaszolgálat; Tipográfiai fejl ő dés (gót bet ű  kövér bet ű ); Technológiai fejl ő dés (g ő znyomda, papírgyártás, rotációs gép, sorszed ő gép)

19 dia.osaarchivum.org A magyar napisajtó története Id ő szaki sajtónk története http://dia.osaarchivum.org/public/index.php?fs =1622&search=2&page= http://dia.osaarchivum.org/public/index.php?fs =1574&search=2&page=

20 Könyv + Újság Valódi tömegmédium a XIX. századtólValódi tömegmédium a XIX. századtól Ár csökken a fejl ő désnek köszönhet ő enÁr csökken a fejl ő désnek köszönhet ő en Bárkit képes elérniBárkit képes elérni Távíró, telefon megjelenéseTávíró, telefon megjelenése Hírügynökségek megjelenése  információs hálózatok javulásaHírügynökségek megjelenése  információs hálózatok javulása Demográfiai növekedésDemográfiai növekedés Kötelez ő alapfokú oktatás (Mo.: 1868)Kötelez ő alapfokú oktatás (Mo.: 1868) XX+XXI. század: médiabirodalmak, globalizációXX+XXI. század: médiabirodalmak, globalizáció Rádió+TV megjelenése alapjaiban változtatta meg az újságpiacotRádió+TV megjelenése alapjaiban változtatta meg az újságpiacot www megjelenése  alternatív médiumok (DIY), hírblogokwww megjelenése  alternatív médiumok (DIY), hírblogok

21 Elektronikus média XX. század termékeXX. század terméke Azokhoz is eljut, akik nem tudnak/szeretnek olvasniAzokhoz is eljut, akik nem tudnak/szeretnek olvasni Nem tömegeket ér el  MindenkitNem tömegeket ér el  Mindenkit Hírközl ő és befogadó közötti távolság megsz ű ntHírközl ő és befogadó közötti távolság megsz ű nt

22 Pawel Kuczynski

23 Elektronikus média 1893, Puskás Tivadar, Budapesti Telefonhírmondó (zene+hírek)1893, Puskás Tivadar, Budapesti Telefonhírmondó (zene+hírek) D.) Rádió: 1894, Marconi (szovjetek: Popov)  vezeték nélküli távírót akart két pont között D.) Rádió: 1894, Marconi (szovjetek: Popov)  vezeték nélküli távírót akart két pont között I. VH végéig hadi monopóliumI. VH végéig hadi monopólium 4 f ő modell (USA: kereskedelmi; UK: közszolgálati; Diktatúra: propaganda; Többivel elégedetlenek: közösségi/részvételi – ’60-as évek ellenkulturális forradalma, ’68-as diáklázadások)4 f ő modell (USA: kereskedelmi; UK: közszolgálati; Diktatúra: propaganda; Többivel elégedetlenek: közösségi/részvételi – ’60-as évek ellenkulturális forradalma, ’68-as diáklázadások)

24 KereskedelmiKözszolgálatiPropagandaKözösségi / Alternatív TulajdonosMagánbefektetőkÁllam Egyesületek, alapítványok FinanszírozásReklámbevételekElőfizetési díjakKözponti költségvetés Hallgatói adományok, pályázatok MűsorpolitikaKeresletorientáltNormatív FunkcióSzórakoztatásTájékoztatás és népművelésPropagandaÉrdekképviselet Távlati célNyereségtermelésHagyományőrzésIndoktrinációEmancipáció NyelvezetKöznyelviIrodalmi Köznyelvi HangnemKötetlenÜnnepélyes Kötetlen ÉrtékorientációPiaci liberalizmusDemokratikus alapértékekÁllampárti ideológia Radikális alternatív eszmék Forrás: Bajomi-Lázár (2006) Elektronikus média

25 Propaganda modell lényegében megsz ű ntPropaganda modell lényegében megsz ű nt 3K MODELL: közszolgálati+kereskedelmi+ közösségi 3K MODELL: közszolgálati+kereskedelmi+ közösségi Mo.: 1996, MédiatörvényMo.: 1996, Médiatörvény Tematikus m ű sorszolgáltatók megjelenéseTematikus m ű sorszolgáltatók megjelenése Digitális m ű sorszolgáltatásDigitális m ű sorszolgáltatás

26 Elektronikus média Fényképezés megjelenése, mozgókép, mozi  ‘fényírás’Fényképezés megjelenése, mozgókép, mozi  ‘fényírás’ Némafilm  hangosfilmNémafilm  hangosfilm E.) Televízió: 1926, USA, Vladimir Zvorikin E.) Televízió: 1926, USA, Vladimir Zvorikin II. VH végéig hadi monopóliumII. VH végéig hadi monopólium

27 TV 1938

28 Elektronikus média II. VH után rohamos elterjedésII. VH után rohamos elterjedés Legnagyobb tömegek eléréseLegnagyobb tömegek elérése Legf ő bb információforrásLegf ő bb információforrás Hirdetési piac nagy részeHirdetési piac nagy része Technológiai fejl ő dés (színes TV, videomagnó)Technológiai fejl ő dés (színes TV, videomagnó) Mo.: 1957, MTVMo.: 1957, MTV 4 modell ugyanaz, de közösségi fejletlenebb (ár miatt)4 modell ugyanaz, de közösségi fejletlenebb (ár miatt) Tematikus m ű sorszolgáltatók megjelenéseTematikus m ű sorszolgáltatók megjelenése Digitális m ű sorszolgáltatásDigitális m ű sorszolgáltatás

29 Marshall MCLuhan “a Gutenberg-galaxis” (“the Gutenberg galaxy”) (1962)“a Gutenberg-galaxis” (“the Gutenberg galaxy”) (1962) “a globális falu” („the global village”) (1964)“a globális falu” („the global village”) (1964) „a médium maga az üzenet” („the medium is the message”) (1967)„a médium maga az üzenet” („the medium is the message”) (1967)

30 Woody Allen: Annie Hall (1977)

31 Elektronikus média F.) ‘Új (?) média’: internet, 3G/4G-s mobiltelefonok F.) ‘Új (?) média’: internet, 3G/4G-s mobiltelefonok 1969: ARPANET (el ő ször amerikai egyetemek decentralizált hálózata, hidegháború)1969: ARPANET (el ő ször amerikai egyetemek decentralizált hálózata, hidegháború) 1990: grafikus felület megjelenése (www)1990: grafikus felület megjelenése (www) 1995-1996: tömeges elterjedés1995-1996: tömeges elterjedés

32

33 http://www.worldometers.info/hu/

34

35

36 Elektronikus média Platformfüggetlenség (tartalom elválik az infrastruktúrától) Platformfüggetlenség (tartalom elválik az infrastruktúrától) Tartalomb ő ség (tartalomfogyasztás szegmentálódása) Tartalomb ő ség (tartalomfogyasztás szegmentálódása) Interaktivitás (felhasználó aktív alakítója a tartalomnak) Interaktivitás (felhasználó aktív alakítója a tartalomnak)


Letölteni ppt "MÉDIASZABÁLYOZÁS Technológiatörténet. Kommunikáció = információk közzététele + (közös) tudás gyarapodása Kommunikáció = információk közzététele + (közös)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések