Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi ÁFA szabályok Közösségi vámjog kooperációban PNHR PELKA NIEMANN HOLLERBAUM ROHDE RECHTSANWÄLTE WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi ÁFA szabályok Közösségi vámjog kooperációban PNHR PELKA NIEMANN HOLLERBAUM ROHDE RECHTSANWÄLTE WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER."— Előadás másolata:

1 Közösségi ÁFA szabályok Közösségi vámjog kooperációban PNHR PELKA NIEMANN HOLLERBAUM ROHDE RECHTSANWÄLTE WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER

2 Harmonizáció Tagállamok közötti pénzügyi határok felszámolása Áfa-szabályok egységesítése 6. áfairányelv (77/388/EGK tanácsi irányelv

3 Új fogalmak: Közösségen belüli termékértékesítés - Közösségen belüli termékbeszerzés: különböző tagállamokban közösségi adószámmal rendelkező adóalanyok között, ellenérték fejében megvalósuló termékértékesítés Közösségi adószám: Közösségen belüli termékértékesítés/termékbeszerzés előfeltétele

4 Közösségen belül jellemző tranzakciók Adóalanyok közötti termékértékesítés Távolsági értékesítés Nem kereskedelmi forgalom (bevásárlóturizmus) Új közlekedési eszköz értékesítése Vállalkozások vagyonának áthelyezése Láncügylet (háromszög-ügylet)

5 Közösségen belüli termékértékesítés / termékbeszerzés Áfa logikája Közösségen belüli termékértékesítés: –adómentes, ha áfa-alanyok közötti Közösségen belüli termékbeszerzés: –adófizetési kötelezettség a beszerző oldalán keletkezik, –önbevallás útján kell jelezni, –a fizetendő adó ugyanabban a bevallásban levonható adóként érvényesíthető –tényleges adófizetés nincs (papír áfa)

6 Adóalanyok közötti termékértékesítés Alapügylet Eladó közösségen belüli termékértékesítést végez Áfa fizetési kötelezettség alól mentes, ha –vevő más tagállamban közösségi adószámmal rendelkező adóalany –termék az értékesítés következményeként igazoltan más tagállamba jut el

7 Távolsági értékesítés Értékesítő elszállítja a terméket rendszerint magánszemély vevő részére a vevő tagállamába Adófizetési kötelezettség az eladó oldalán keletkezik De az ügylet a vevő tagállamában teljesített, így az eladót regisztrációs kötelezettség terheli a vevő tagállamában 35.000,- euró alatt mentesül

8 Nem kereskedelmi forgalom (bevásárlóturizmus) Áfa alanyisággal nem rendelkező (magánszemély) eladó tagállamában vásárol belföldi termékértékesítés szabályai irányadók

9 Új közlekedési eszköz értékesítése Ügyletben résztvevő feleknek adóalanynak kell lenniük Magánszemélyeknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat Közösségen belüli termékértékesítés/termékbeszerzés szabályai irányadók, azzal, hogy a nem áfa-alanyokat levonási jog nem illeti meg

10 Vállalkozások vagyonának áthelyezése Tulajdonosváltás nélküli termékmozgás tagállamok között Közösségen belüli termékértékesítés/termékbeszerzés szabályai irányadók (adóköteles ügylet, levonási joggal a vevői oldalon) Meghatározott célú kivitel nem adóköteles, pl: –Termék fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgál –Közösségen belüli vasúti, hajó- repülőút alatti értékesítés –Termék átalakíttatása a célországban –Termék max. 24 hónapig tartó ideiglenes használata, ha import esetén ez vámteher-mentes lenne

11 Láncügylet (háromszög-ügylet) Termékértékesítés a beszállító és a megrendelő között több közbenső tulajdonoson keresztül, a termék ténylegesen csak beszállító és a megrendelő között mozog Tipikus példája: háromszög-ügylet A C B Adózási következmények: „B” ország adózójának nem kell sem „A” sem „C” országban adóalanyként bejelentkezni „B” mentesül, az adókötelezettséget „C” teljesíti „B”-nek szerepeltetnie kell az ügyletet az összesítő nyilatkozatban

12 Adminisztrációs kötelezettségek Közösségi azonosító szám használata, kettős cél: –Kibocsátó adóhatóság számára azonosít –Partner vállalkozásnak jelzi az áfa-alanyiságot Áfa Információcsere Rendszer (VAT Information Exchange) Összesítő jelentés –Negyedévente benyújtandó az adott időszakban végzett közösségen belüli termékértékesítésről

13 Közösségi vámjog

14 Jogszabályi hierarchia Közösségi jog Nemzeti jog Vámkódex 2913/92/EGK rendelet Vámkódex-végrehajtási rendelet 2454/93/EGK rendelet Új vámtörvény (2003. évi CXXVI. Tv) Közigazgatási hatósági elj. és szolg. szabályairól (2004. évi CXL. Tv) Áfatörvény (1992. évi LXXIV. Tv) Adózás rendjéről sz. tv. (2003. évi XCII. Tv) Közösségi vámjog végrehajtásáról (15/2004 (IV.5.) PM rendelet)

15 Közösségi vámjog – Nemzeti jog Közösségi vámjog – Nemzeti jog viszonya: –Közösségi vámkódex elsődlegessége –Hézagpótló szerep Eljárásjog alapelvei: –területi hatály –kérelemhez kötöttség elve –arányosság elve –jóhiszeműen szerzett jogok védelme

16 Az áru vámjogi sorsának meghatározása: –Vámeljárás alá vonás (felfüggesztő eljárás vagy gazdasági vámeljárás) –Az áru vámszabad területre vagy vámszabad raktárba történő továbbítása –A Közösség vámterületéről történő újrakivitel –Megsemmisítés –Felajánlás az Államkincstár javára

17 Áru vámeljárás alá vonása Közösség vámterületére beléptetett árura vonatkozó rendelkezések –Áru beléptetése a Közösség vámterületére –Áru vám elé állítása –Gyűjtő árunyilatkozat és a vám elé állított áru kirakása –Áru vámjogi sorsának meghatározása Normál eljárás –Írásbeli vámáru-nyilatkozat benyújtása formanyomtatványon, szükséges mellékletekkel együtt, Egyszerűsített eljárás (vámalakiságok egyszerűsítése) –Hiányos vámáru-nyilatkozat benyújtása –Vámáru-nyilatkozat helyett kereskedelmi vagy adminisztratív okmány benyújtása –Helyi vámkezelés

18 Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás; Árutovábbítás; Vámraktározás; Aktív feldolgozás; Vámfelügyelet melletti feldolgozás; Ideiglenes behozatal; Passzív feldolgozás; Kiviteli eljárás;

19 Szabad forgalomba bocsátás a nem közösségi áru elnyeri a közösségi áru vámjogi helyzetét kereskedelempolitikai intézkedések alkalmazása, az áru behozatalával kapcsolatban vámalakiságok elvégzése, adók, vámok megállapítása szabad forgalomba bocsátott áru elveszíti a közösségi áru vámjogi helyzetét, ha az áru újra átlépi a közösségi vámhatárt (területi elv)

20 1.Szabad forgalomba bocsátás (közösségi áru vámjogi helyzetének elnyerése) Nem közösségi áru Közösségi áru Pl. 8%-os vám megfizetése Közösségi áru meghatározott felhasználásra Pl. 2%-os vám megfizetése

21 Árutovábbítási eljárás lehetővé teszi az áru elszállítását a Közösség vámterületén belül egy adott pontról egy másikra Külső árutovábbítási eljárás: –nem közösségi áru, amelyet behozatali vámok és más terhek, vagy kereskedelempolitikai intézkedések az eljárás alatt nem terhelnek; indító vámhivatal és rendeltetési vámhivatal Belső árutovábbítási eljárás: –közösségi áruk harmadik ország területén keresztül történő szállítása a Közösség vámterületén lévő egyik pontról a másikra, vámjogi helyzetükben történő változás nélkül

22 2. Árutovábbítási eljárás (az áru elszállítása a Közösség vámterületén belül egy adott pontról a másikra) Nem közösségi áru Indító vámhivatal Rendeltetési vámhivatal

23 Vámraktározás Raktárengedélyes: aki a vámraktár üzemeltetésére engedélyt kapott Beraktározó: aki az áru vámraktározási eljárás alá vonását bejelentette Tranzitvámraktározás: a vámáru ideiglenes vámraktárban történő tárolása majd újrakivitele Hitelraktározás: a vámáru újabb vámeljárás alá vonásáig ideiglenes vámraktárban történő tárolása

24 Vámraktárak típusai Közvámraktár „A” típusú vámraktár (Raktárengedélyes felelőssége mellett) „B” típusú vámraktár (Beraktározó felelőssége mellett) „F” típusú vámraktár (Vámhatóság igazgatása alatt) Magánvámraktár „C” típusú vámraktár (Alaptípus: Raktárengedélyes = Beraktározó) „D” típusú vámraktár (C típus változata, vámérték megállapítása a beraktározás alkalmával, kivitel vámhatósági közreműködés nélkül) „E” típusú vámraktár (Raktározási eljárás betárolás nélkül, „fiktív raktározás”)

25 3. Vámraktározás (áruk betárolása vámraktárba, anélkül, hogy behozatali vámok keletkeznének) Nem közösségi áru Vámraktár

26 Aktív feldolgozás a Közösség vámterületéről végtermékként újrakivitelre szánt nem közösségi áruknak a Közösség vámterületén egy vagy több feldolgozási műveletnek alávetése, behozatali vám vagy kereskedelempolitikai intézkedések kivetése nélkül Vámkivetés + visszatérítés Felfüggesztő eljárás vámbiztosíték mellett

27 4. Aktív feldolgozás (Áru feldolgozása a Közösség vámterületén) Nem közösségi áru Eljárás befejezése

28 Vámfelügyelet melletti feldolgozás a Közösség vámterületén nem közösségi áruk felhasználása olyan műveletekben, amelyek megváltoztatják jellegüket vagy állapotukat anélkül, hogy azokra behozatali vámok vagy kereskedelempolitikai intézkedések vonatkoznának rá, és az ilyen műveletekből származó termékeknek a rájuk vonatkozó behozatali vámtétel melletti szabad forgalomba bocsátása

29 5. Vámfelügyelet melletti feldolgozás (a Közösség vámterületén nem közösségi áruk felhasználása jellegváltoztatással együtt járó műveletekben vámteher kiszabása nélkül) Nem közösségi áru Szabad forgalomba bocsátás

30 Ideiglenes behozatal teljes vagy részleges behozatali vámok alóli mentesség mellett, az újrakivitelre szánt nem közösségi áru felhasználása a Közösség vámterületén anélkül, hogy a használat miatti szokásos értékcsökkenést kivéve bármilyen változáson menne az áru keresztül csak korlátozott mentesítési tényállásokra pl. kiállítási tárgyak, turisták használati tárgyai leghosszabb időtartam, ameddig az áru ideiglenes behozatali eljárás hatálya alatt állhat, 24 hónap

31 6. Ideiglenes behozatal (újrakivitelre szánt nem közösségi áru felhasználása jellegváltoztatás nélkül, vámteher kiszabása nélkül) Nem közösségi áru Kivitel

32 Passzív feldolgozás közösségi áru ideiglenes kivitele a Közösség vámterületéről feldolgozási műveleteknek való alávetés céljából, és az ilyen feldolgozásból származó termékek szabad forgalomba bocsátása teljes vagy részleges behozatali vámmentességgel

33 7. Passzív feldolgozás (közösségi áru ideiglenes kivitele a Közösség vámterületéről feldolgozás céljából) Nem közösségi áru Szabad forgalomba bocsátás Közösségi áru

34 Kiviteli eljárás közösségi áru elhagyja a Közösség vámterületét, ugyanolyan állapotban kiléptetési alakiságok, a kereskedelempolitikai intézkedések, és adott esetben kiviteli vámok alkalmazása kiviteli nyilatkozatot (EV lap) kiviteli vámhivatalnál kell benyújtani az exportőr székhelyén, + kiléptető vámhivatal, ahol az áru a közösségi vámhatárt átlépi

35 8. Kiviteli eljárás (közösségi áru elhagyja a Közösség vámterületét) Közösségi áru Kiviteli vámhivatal Kiléptető vámhivatal Közösségi áru

36 Vámszabad terület - Vámszabad raktár Vámszabad raktár: –Közösség vámterületén, engedély alapján létrehozott létesítmény –kereskedelempolitikai intézkedések a betárolt árura nem alkalmazhatók –a betárolt nem közösségi áru úgy tekintendő, hogy az Közösség vámterületén kívül van Vámszabad terület: –Fiktív területek a Közösség vámterületén –I. kontrolltípus: fizikailag elhatárolva –II. kontrolltípus: fizikailag nincs elhatárolva –2004. május 1-ejét követően engedélyek automatikus megszűnése

37 Vám és járulékok Behozatali terhek –Vámok und –Vámmal egy eljárás alá eső járulékok (eljárási illetékek –Agrárjárulékok (pl lefölözések) –Forgalmi adók –Fogyasztási adók Kiviteli vám keletkezik: –Gyakorlatilag Ø –Exportkorlátozások agrártermékeknél

38 Vámbiztosíték: –vámtartozás miatt vámbiztosíték –Vámbiztosíték nyújtására kötelezett, aki a vámtartozásért felelős Vámbiztosíték formái: –Készpénz –Kezességvállalás –Bankgarancia

39 Korábban: vámtarifa = értékvámkulcs Normál ár megállapítása nehézkes volt GATT Tokiói fordulója: vámérték megállapítására új módszer kidolgozása: ügyleti érték lesz irányadó Vámérték

40 –az áruért ténylegesen kifizetett ár –azonos időpontban importált azonos áru ügyleti értéke –hasonló áru ügyleti értéke –deduktív módszer –számított érték –végső módszer Vámérték megállapításának módszerei

41 –3 éves elévülési határidőn belül lehet –Vámhatóság tévesen állapítja meg a vámterhet és az adós a tévedést nem ismerte fel, jóhiszemű volt, és valamennyi a bejelentésre vonatkozó előírást betartott, itélkezési gyakorlat →aktív tévedés –Hibás származási bizonyítványnál vélelmezni kell tévedést Késedelem következményei –Hitelkamat (hitelvisszafizetés ütemezése miatt) –Kiegyenlítő kamat (a vámtartozás késleltetett keletkezéséből fakadó előny kiküszöbölésére) –Késedelmi kamat (vámtartozás késedelmes megfizetése miatt, kamatmérték nem lehet alacsonyabb mint a hitelkamat mértéke) Vámteher utólagos megállapítása

42 Vámkedvezményt biztosító eljárások Vámkedvezmények nyújtása együttműködési megállapodások alapján Általános Preferencia Rendszer GATT keretében EU és harmadik országok pl. fejlődő államok között (AKP államok, Földközi-tengeri államok, Európa Megállapodás a kelet-európai országokkal), Európai Gazdasági Térség Kumulációs eljárás mint a kedvezményes elbánás : –Származó termék (közösségi származás, magyarországi származás) –EUR1 szállítási bizonyítvány bemutatása –Exportőr által adott számlanyilatkozat

43 Utólagos ellenőrzési eljárás –Megkereső vámhatóság kérésére származási okmányok utólagos szúrópróbaszerű vizsgálata kétség esetén –10 hónapon belül válaszadási kötelezettség, ellenkező esetben kedvezményes elbánás visszautasítása

44 Köszönjük a figyelmüket. További információ: dr. Katona Géza- g.katona@katonalaw.com dr. Varga Judit - j.varga@katonalaw.com 1125 Budapest, Kútvölgyi út 23. T: 06-1- 202-28-20


Letölteni ppt "Közösségi ÁFA szabályok Közösségi vámjog kooperációban PNHR PELKA NIEMANN HOLLERBAUM ROHDE RECHTSANWÄLTE WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER."

Hasonló előadás


Google Hirdetések