Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Dézsi Zsolt Vám és jövedéki ismeretek az adóellenőrzésben 2011. APEH Dr. Dézsi Zsolt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Dézsi Zsolt Vám és jövedéki ismeretek az adóellenőrzésben 2011. APEH Dr. Dézsi Zsolt."— Előadás másolata:

1

2 © Dézsi Zsolt Vám és jövedéki ismeretek az adóellenőrzésben 2011. APEH Dr. Dézsi Zsolt

3 © Dézsi Zsolt Felhasználható irodalom Dézsi Zsolt: Vámjogi ismeretek (Vám- jövedéki és termékdíj ügyintézők és pénzügyőrök kézikönyve) – tankönyv – 2010 – SALDO NSZFI tartalomelemek http://kepzesevolucioja.hu 15. szakmacsoport – Közgazdaság – Vám- és jövedéki alapok – Dézsi Zsolt

4 © Dézsi Zsolt Vám- és Pénzügyőri Iskola

5 © Dézsi Zsolt 1. Általános rendelkezések 1.1 A vámjog jogforrásai 1.1.1 A Közösségi vámjog jogforrásai 2913/92/EGK tanácsi rendelet - a Közösségi Vámkódex létrehozásáról 2454/93/EGK bizottsági rendelet - a tanácsi rendelet végrehajtásáról 1186/09/EGK tanácsi rendelet - a vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról (vámmentességek) 2658/87/EGK tanácsi rendelet - a vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról 450/2008 Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet – a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

6 © Dézsi Zsolt 1. Általános rendelkezések 1.1.2 Nemzeti szabályozás 1. 2003. évi CXXVI. törvény - A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2010. évi CXXII. törvény - A NAV-ról 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet – A NAV szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet - A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól 1.1 A vámjog jogforrásai

7 © Dézsi Zsolt 1. Általános rendelkezések 1.1.2 Nemzeti szabályozás 2. 2003. évi XCII. törvény - az adózás rendjéről 2007. évi CXXVII. törvény - az általános forgalmi adóról 2003. évi CXXVII. törvény - a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 2003. évi CX. törvény - a regisztrációs adóról 1995. évi LVI. törvény - a környezetvédelmi termékdíjról és továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról 1.1 A vámjog jogforrásai

8 © Dézsi Zsolt 1. Általános rendelkezések Időbeli hatály – 1994. jan. 1-től, Mo-on: 2004. máj. 1-től Személyi hatály – vámszervezetre és személyre Tárgyi hatály – harmadik országokkal folytatott kereskedelemre ESZAK, EURATOM, EGK-t létrehozó szerződés hatálya alá tartozó árukra Területi hatály – a Közösség vámterülete (Vámkódex 3. cikk) 1.2 Alapvető fogalmi meghatározások

9 © Dézsi Zsolt 1. Általános rendelkezések Az áru vámjogi státusza (helyzete) Közösségi áru Nem közösségi áru Vám Vámtartozás Nem közösségi adók és díjak Személy 1.2 Alapvető fogalmi meghatározások

10 © Dézsi Zsolt 1. Általános rendelkezések Vámjogi sors/rendeltetés VÁMELJÁRÁSOK ÚJRAKIVITEL FELAJÁNLÁS AZ ÁLLAM SZÁMÁRA MEGSEMMISÍTÉS VÁMSZABAD TERÜLETRE VAGY VÁMSZABAD RAKTÁRBA TÖRTÉNŐ BETÁROLÁS Egyéb vámjogi rendelte- tések

11 © Dézsi Zsolt 1. Általános rendelkezések Vámeljárások SZABAD FORGALOMBA BOCSÁTÁS ÁRUTOVÁBBÍTÁS VÁMRAKTÁROZÁS AKTÍV FELDOLGOZÁS VÁMFELÜGYELET MELLETT TÖRTÉNŐ FELDOLGOZÁS IDEIGLENES BEHOZATAL PASSZÍV FELDOLGOZÁS KIVITEL Gazdasági vámeljárások Felfüggesztő eljárások

12 © Dézsi Zsolt Árutovábbítás Amennyiben az áru vámjogi sorsának további rendezésére egy másik vámhivatalnál kerül sor, akkor a szállítmányt el kell juttatni a vámhatóság által jóváhagyott helyre. Ennek folyamata a szállítmányok árutovábbítási eljárás alá vonása. Az árutovábbításról általában

13 © Dézsi Zsolt Árutovábbítás Az árutovábbításról általában – behozatali irányú EU vámterülete BudapestZáhony érkeztetésbeléptetés A szállítmány megérkezését követően az áru vámjogi sorsának rendezésére van szükség.

14 © Dézsi Zsolt Árutovábbítás A szállítmány a Közösség egy másik vámhatárán elhagyja a vámterületet. Röszke kiléptetés beléptetés Záhony EU vámterülete Az árutovábbításról általában – átszállítás

15 © Dézsi Zsolt Árutovábbítás Az árutovábbításról általában – kiviteli irányú EU vámterülete BudapestZáhony És a vámeljárás akkor ér véget, amikor az áru kiléptetése a közösség területéről megtörtént. Az árutovábbítást megelőzi egy kivitel vámeljárás, amely a kiviteli vámhivatalnál lezárul. Ezt követően kerül sor az árutovábbítás kezdeményezésére.

16 © Dézsi Zsolt 4. Árutovábbítás 4.1.1 Külső árutovábbítás (T1) A Közösség vámterületén belül egy adott pontról egy másikra Nem közösségi árunak, vagy Olyan közösségi árunak a továbbítása, amelynek kivitelével kapcsolatban Bizottsági intézkedés van érvényben 4.1 Az árutovábbításról általában

17 © Dézsi Zsolt 4. Árutovábbítás 4.1.1 Belső árutovábbítás (T2) A Közösség vámterületén lévő egyik pontról a másikra közösségi áruk szállítását jelenti, harmadik ország területén keresztül. 4.1 Az árutovábbításról általában

18 © Dézsi Zsolt © Készítette: Dézsi Zsolt és Zoltay Gergely Záhony Budapest Szabadforgalomba bocsátás A vámeljárás során a nem közösségi áruk után megtörténik a vámtartozás (és a nemzeti adók) megfizetése … … ezt követően az áru szabadon felhasználható. fűrészáru A vámeljárásokra vonatkozó szabályok

19 © Dézsi Zsolt ZáhonyBudapest Kivitel Kivitel során közösségi áru végleges vagy ideiglenes jelleggel kerül kiszállításra, … És a vámeljárás akkor ér véget, amikor az áru kiléptetése a közösség területéről megtörtént. A vámeljárásokra vonatkozó szabályok

20 © Dézsi Zsolt A vámeljárásokra vonatkozó szabályok A gazdasági vámeljárások általános jellemzői vámhatóság által kiadott engedély szükséges hozzá általában valamilyen gazdasági tevékenység kapcsolódik hozzá nyilvántartást kell vezetni (kivéve ideiglenes behozatal) Gazdasági vámeljárások

21 © Dézsi Zsolt Az engedélyezés feltételei a kérelmező megbízható vámadós vámbiztosítékot kell nyújtani (mértéke: az áru után fizetendő vámtartozás valamint a nem közösségi adók és díjak együttes összege) a vámeljárásnak gazdaságilag indokoltnak kell lenni. Gazdasági vámeljárások A vámeljárásokra vonatkozó szabályok

22 © Dézsi Zsolt Gazdasági vámeljárások általános szabályai 1. Engedélyezése vámhatóság által kiadott engedély szükséges hozzá (VHR. 67. sz. mell., illetve a 15/2004. (IV.05.) PM rendelet 8. számú melléklete szerinti nyomtatvány) Bizonyos esetekben írásbeli árunyilatkozattal is lehet (aktív feldolgozás, passzív feldolgozás, vámfelügyelet mellett történő feldolgozás) Ideiglenes behozatal esetén szóbeli árunyilatkozattal is lehet. általában valamilyen gazdasági tevékenység kapcsolódik hozzá nyilvántartást kell vezetni

23 © Dézsi Zsolt Vámraktárakra vonatkozó rendelkezések Általános szabályai Fogalma: a vámraktározás vámeljárás lehetővé teszi, hogy árut a vámjogi sorsának rendezése nélkül vámraktárban tároljanak. Vámraktárba tárolni lehet: nem közösségi árut közösségi árut (kiviteli céllal tárolják be, mert az áru vámeljárás vonásához kapcsolódóan Bizottsági intézkedések van érvényben)

24 © Dézsi Zsolt A vámeljárásokra vonatkozó szabályok Gazdasági vámeljárások Vámraktározás Vámraktár, Debrecen A vámraktárból az áru kitárolható szabad forgalomba bocsátással, a vámtartozás és a nem közösségi adók és díjak megfizetésével. Záhony Vámraktárban általában korlátlan ideig lehet az áru

25 © Dézsi Zsolt A vámeljárásokra vonatkozó szabályok Gazdasági vámeljárások Vámraktározás – nem közösségi áru Vámraktár, Miskolc Záhony Vámraktárban általában korlátlan ideig lehet az áru A vámraktárból az áru kitárolását követően újra kiszállításra kerülhet a Közösség vámterületéről.

26 © Dézsi Zsolt A vámeljárásokra vonatkozó szabályok Gazdasági vámeljárások Vámraktározás – közösségi áru Vámraktár, Pécs Záhony Vámraktárban tárolható kiviteli céllal beraktározott közösségi áru. A vámraktárból az áru kitárolását követően kiszállításra kerül a Közösség vámterületéről.

27 © Dézsi Zsolt Vámraktárakra vonatkozó rendelkezések 1. Engedélyezése engedélyezés határideje: vámraktározás esetén azonban 60 nap. engedély érvényessége: vámraktározás estén nincs korlátozva (vámraktárba korlátlan ideig tárolható az áru)

28 © Dézsi Zsolt Vámraktárakra vonatkozó rendelkezések 2. Engedélyezése A raktárengedélyes felelős: annak biztosításáért, hogy amíg az áru a vámraktárban van, addig ne vonják ki a vámfelügyelet alól a vámraktározási eljárás hatálya alatt álló áru tárolása során keletkező kötelezettségek teljesítéséért az engedélyben meghatározott egyes feltételek betartásáért

29 © Dézsi Zsolt Vámraktárakra vonatkozó rendelkezések 3. Vámraktárak típusai Közvámraktárnak minősül a vámhivatal által üzemeltetett vagy raktárengedélyes által fenntartott, a vámhatóság által engedélyezett raktár. Közvámraktárban bárki rendelkezése alatt lévő áru raktározható Magánvámraktár szintén a vámhatóság által engedélyezett olyan raktár, ahova csak a raktárengedélyes részére érkező áru raktározható

30 © Dézsi Zsolt Vámraktárakra vonatkozó rendelkezések 3. Vámraktárak típusai Közvámraktár: „A” típus: a vámraktár üzemeltetője felelőssége alatt álló közvámraktár „B” típus: a beraktározók felelősségével működő közvámraktár „F” típus: vámhivatal által üzemeltetett közvámraktár

31 © Dézsi Zsolt Vámraktárakra vonatkozó rendelkezések 3. Vámraktárak típusai Magánvámraktár: „C” típus: a vámraktár üzemeltetője és a beraktározó ugyanaz a szervezet, de nem szükségszerűen az áruk tulajdonosa „D” típus: „C” + a vámraktározási vámeljárást lezáró szabad forgalomba bocsátás vámeljárásra helyi vámkezelési eljárásban kerül sor „E” típus: „C” + ahol a vámáru vámraktározási eljárás alá helyezhető anélkül, hogy azt egy vámraktárrá minősített ingatlanra vagy más meghatározott területre betárolnák

32 © Dézsi Zsolt Záhony fűrészáru Bérmunka, Veszprém feldolgozás A feldolgozást követően az árut (fő szabály szerint) újra ki kell vinni a Közösség vámterületéről. A feldolgozás idejére a vámtartozás megfizetése felfüggesztésre kerül. Gazdasági vámeljárások A vámeljárásokra vonatkozó szabályok Aktív feldolgozás - felfüggesztő eljárás

33 © Dézsi Zsolt Aktív feldolgozás - vámvisszatérítéses eljárás fűrészáru Kaposvár, feldolgozás Amennyiben a feldolgozást követően az árut újra kiszállításra kerül a Közösség vámterületéről, akkor a vámtartozást a vámhatóság visszatéríti. A feldolgozás idejére a vámtartozás megfizetésre kerül. Gazdasági vámeljárások A vámeljárásokra vonatkozó szabályok

34 © Dézsi Zsolt Záhony fűrészáru Feldolgozás, Szeged feldolgozás A feldolgozást követően a készáru értéke után és annak vámtételével kerül megfizetésre a vámtartozás (és a nemzeti adók), így az már közösségi árunak minősül. A feldolgozás módját és feltételeit a Vhr. határozza meg Vámfelügyelet mellett történő feldolgozás A vámeljárásokra vonatkozó szabályok Gazdasági vámeljárások

35 © Dézsi Zsolt A vámeljárásokra vonatkozó szabályok Gazdasági vámeljárások Záhony Bútorkiállítás, Budapest Az árut változatlan állapotban kell visszaszállítani, és ekkor semmilyen fizetési kötelezettség nem keletkezik. Ideiglenes behozatalkor az áru ideiglenes jelleggel, a Vhr-ben meghatározott célból érkezik a Közösség területére. (Pl.: kiállítás, bemutató, műsorközvetítés stb…) Ideiglenes behozatal – teljes vámmentesség

36 © Dézsi Zsolt A vámeljárásokra vonatkozó szabályok Gazdasági vámeljárások Ideiglenes behozatal – részleges vámmentesség Építkezés, Győr Az ideiglenes behozatal idején a vámtartozás 3%- át meg kell fizetni havonta. Az áru (eszköz) a munkavégzést követően visszaszállításra kerül harmadik országba. Záhony

37 © Dézsi Zsolt Záhony A közösség vámterülete Passzív feldolgozás során közösségi áru feldolgozás céljából kerül kiszállításra, … feldolgozás A visszahozatalt követően megfizetésre kerül a vámtartozás (és a nemzeti adók) a harmadik országban hozzáadott érték után. Gazdasági vámeljárások A vámeljárásokra vonatkozó szabályok Passzív feldolgozás

38 © Dézsi Zsolt Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dezsi.zsolt@nav.gov.hu


Letölteni ppt "© Dézsi Zsolt Vám és jövedéki ismeretek az adóellenőrzésben 2011. APEH Dr. Dézsi Zsolt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések