Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vámérték – Származás - Tarifa Kanyár Tamás pénzügyőr főhadnagy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vámérték – Származás - Tarifa Kanyár Tamás pénzügyőr főhadnagy."— Előadás másolata:

1 Vámérték – Származás - Tarifa Kanyár Tamás pénzügyőr főhadnagy

2 Származás a vámjogszabály-változás tükrében Közösségi Vámkódex (2913/92/EGK tanácsi rendelet): 22-27. cikk Végrehajtási Rendelet (2454/93/EGK bizottsági rendelet): 35-123. cikk 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról: 19-20.§ Uniós Vámkódex (952/2013/EU rendelet): 59-68. cikk FJA (felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2015/2446): 31-70. cikk, továbbá 22-01, 22-02, 22-03, 22-04, 22-05, 22-11 és 22-13 számú mellékletek VA (végrehajtási bizottsági rendelet 2015/2447): 57-126. cikk, továbbá 22-02, 22-06, 22-07, 22-08, 22-09, 22-10, 22-13, 22-14, 22-15, 22-16, 22- 17, 22-18, 22-19 és 22-20 számú mellékletek

3 Származás-kiindulópont GATT/WTO – Megállapodás a származási szabályokról nem kapcsolódnak szerződéses vagy autonóm kereskedelmi rendszerekhez nem preferenciális kereskedelempolitikai eszközök antidömping és kiegyenlítő vámok védelmi intézkedések származás megjelölésére vonatkozó követelmények mennyiségi korlátozások, vámkvóták kereskedelmi statisztika

4 Nem preferenciális származási szabályok Uniós Vámkódex: 59-63. cikk Közös Vámtarifa alkalmazása származás megszerzése: teljes egészében egyetlen országban létrejött vagy utolsó/lényeges/gazdaságilag indokolt megmunkálás származás igazolása: származást igazoló okmány, kétség esetén további bizonyítékok uniós intézkedések megkerülése (Közösségi Vámkódex 25. cikk): FJA 33. cikk és 22-01 számú melléklet – gazdaságilag nem indokolt feldolgozás

5 Preferenciális származási szabályok A szerződéses vagy autonóm intézkedésekhez kapcsolódó szabályok Uniós Vámkódex: 64. cikk Autonóm intézkedések – fejlődő és legkevésbé fejlett országok (általános tarifális preferenciák rendszere 978/2012/EU rendelet – GSP keretrendszer; általános preferenciarendszer 1063/2010/EU rendelet – GSP származási szabályrendszer)

6 Kötelező Származási Felvilágosítás Uniós Vámkódex (952/2013/EU rendelet): 33., 34., 36., 37. cikk FJA (felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2015/2446): 19-22. cikk VA (végrehajtási bizottsági rendelet 2015/2447): 16. 18., 19., 23. cikk, továbbá 22-02 számú melléklet Uniós Vámkódex 22-28. cikkeiben foglaltak alapján kérelemre hozott határozat Vámhatóságra, ügyfélre nézve egyaránt kötelező erejű Érvényessége: 3 év Uniós Vámkódex 34. cikk (6) bekezdése és FJA 22. cikke értelmében a KSZF határozat nem módosítható, amennyiben a vonatkozó rendelkezésekkel nem összeegyeztethető, úgy érvényteleníteni kell

7 Vámtarifa a vámjogszabály-változás tükrében Közösségi Vámkódex (2913/92/EGK tanácsi rendelet): 20-21. cikk: az Európai Közösségek Vámtarifájának fogalmi bevezetése a közösségi vámjogba 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról: 18.§ Uniós Vámkódex (952/2013/EU rendelet): 5. cikk 2. b) pont: a vámjogszabályok definiálásánál a jogszabályok között önállóan nevesített: „a Közös Vámtarifa rendelkezései” a vám- és statisztikai nómenklatúráról és a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosítása: 2015/1754 bizottsági végrehajtási rendelet

8 Kötelező Tarifális Felvilágosítás Uniós Vámkódex (952/2013/EU rendelet): 33., 34., 36., 37. cikk Uniós Vámkódex 22-28. cikkeiben foglaltak alapján kérelemre hozott határozat Vámhatóságra, ügyfélre nézve egyaránt kötelező erejű Érvényessége: 3 év VA: 21. cikk értelmében a jogosultnak kötelező hivatkoznia a részére kiadott KTF határozat számára Uniós Vámkódex 34. cikk (6) bekezdése és FJA 22. cikke értelmében a KTF határozat nem módosítható, amennyiben a vonatkozó rendelkezésekkel nem összeegyeztethető, úgy érvényteleníteni kell „BTI shopping” tilalma: egy árura egy hivatalban egy kiadott kötelező felvilágosítás, újabb felvilágosítás azonos árura nem adható ki

9 Vámérték a vámjogszabály-változás tükrében Közösségi Vámkódex (2913/92/EGK tanácsi rendelet): 29-36. cikk Végrehajtási Rendelet (2454/93/EGK bizottsági rendelet): 141-181a. cikk 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról: 21.§ Uniós Vámkódex (952/2013/EU rendelet): 69-76. cikk FJA (felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2015/2446): 71. cikk VA (végrehajtási bizottsági rendelet 2015/2447): 127-146. cikk

10 Vámértékre vonatkozó rendelkezések Közösségi Vámkódex 29. cikk: ügyleti érték módszer 30-31. cikk: „másodlagos módszerek” 32. cikk: vámérték növelő tényezők 33. cikk: vámértékbe be nem számító tényezők Uniós Vámkódex 70. cikk: ügyleti érték módszer 71. cikk: ügyleti érték elemei (vámérték növelő tényezők) 72. cikk: vámértékbe be nem számítandó tényezők 74. cikk: másodlagos módszerek Alapvetően szerkezeti változás történt, a lényegi tartalom nem változott!!!

11 Vámérték meghatározási alapelvek GATT – 1994. évi Vám- és Kereskedelmi Egyezmény igazságos, egységes, semleges vámérték megállapítási rendszer kizárt az önkényes és fiktív vámértékek alkalmazása a vámérték megállapítás alapja az értékelendő áru ügyleti értéke egyszerű, métányos, a kereskedelmi gyakorlattal összhangban álló feltételeken alapuló vámérték megállapítás általánosan alkalmazható értékelési eljárás nem használhatók fel dömping elleni harcban

12 Elsődlegesen ügyleti érték alapú vámérték meghatározás Közösségi Vámkódex 29. cikk „Az importált áru vámértéke az ügyleti érték, vagyis a Közösség vámterületére irányuló kivitel céljából történő eladáskor az áruért ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő, szükség esetén a 32. és 33. cikknek megfelelően kiigazított ár, feltéve hogy…” Uniós Vámkódex 70. cikk „Az áru vámértékének elsődleges alapja az ügyleti érték, azaz az áruért az Unió vámterületére irányuló kivitel céljából történő eladáskor ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő – szükség esetén kiigazított – ár. (…) Az ügyleti értéket kell alkalmazni valamennyi következő feltétel teljesítése esetén:” Az ügyleti érték elfogadhatóságának feltételei szintén változatlanok!

13 Az ügyleti érték elfogadhatóságának feltételei a vevő számára az áru feletti rendelkezésre vagy annak felhasználására nincs egyéb korlátozás, mint - amit az EU jogszabályai vagy hatóságai előírnak - a viszonteladás céljára behatárolt földrajzi terület - az áru vámértékét jelentősen nem befolyásoló korlátozások az eladás vagy az ár nem függ olyan feltételektől vagy ellenszolgáltatásoktól, amelyeknek az értéke nem határozható meg az értékelendő árut illetően az áru vevő általi későbbi viszonteladásából/átengedéséből/használatából származó haszon sem közvetlenül, sem közvetve nem került vissza az eladóhoz (kivéve, ha a megfelelő kiigazítás elvégezhető) eladó és vevő között nincs kapcsolat, vagy az nem befolyásolta az árat

14 Vámérték növelő tényezők Uniós Vámkódex 71. cikk jutalékok a vételi jutalék kivételével, tárolóeszközök költsége, csomagolás importáruba épített anyagok, alkatrészek, előállítás során felhasznált szerszámok, présminták, öntőformák, elhasznált anyagok, EU vámterületén kívül végzett mérnöki munka, fejlesztés, formatervezés, tervrajzok és vázlatok jogdíjak és licencdíjak későbbi viszonteladásból/átengedésből/használatból az eladóhoz közvetlenül vagy közvetve visszakerülő hányad EU vámterületére történő beszállítás helyéig felmerült szállítási és biztosítási, rakodási és anyagmozgatási költség Ténylegesen felmerült, objektív és számszerűsíthető adatok!!! Incoterms Külkereskedelmi Szokvány klauzulái!!!

15 Jogdíjak és licence díjak Uniós Vámkódex 71. cikk (1) bekezdés c) pont Jogdíj és licence díj vámérték növelő tényezőként való figyelembe vételéhez 4 konjunktívan teljesülő feltétel kell, hogy fennálljon: fizetésük a vevő által, közvetlenül vagy közvetve történjen fizetésük az értélelendő áru eladásának feltétele legyen áruhoz köthetőség ne szerepeljen a ténylegesen kifizetett árban (eladási ártól elkülönítetten szerepel és merül fel) Ténylegesen felmerült, objektív és számszerűsíthető adatok!!!

16 Vámértékbe be nem számítandó tényezők Uniós Vámkódex 72. cikk EU-ba való beléptetést követően felmerült szállítási költségek EU-ba való beléptetést követően végzett szerelés, építés, karbantartás, technikai segítségnyújtás vevő által kötött finanszírozási megállapodással kapcsolatos kamatterhek EU-ban az újraelőállítási jogért fizetett díjak vételi jutalékok behozatali vám, behozatal/értékesítés végett fizetendő egyéb terhek forgalmazási/viszonteladási jogért teljesített kifizetések (kivéve, ha nem feltétele az eladásnak) – (a Közösségi Vámkódexben a vámérték növelő tényezők között szerepelt, mint kivétel (32. cikk (5) bekezdés)

17 Vámérték meghatározás másodlagos módszerei Uniós Vámkódex 74. cikk Ha a vámérték nem fogadható el az ügyleti értéken alapuló módszerrel, akkor a vámérték meghatározható: azonos áruk értékének figyelembe vételével hasonló áruk értékének figyelembe vételével levonásos módszerrel számított érték alapján tartalék módszerrel (Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény rendelkezéseinek figyelembe vételével)

18 Kapcsolat Kapcsolat megjelenik: - Uniós Vámkódex 70. cikk - Végrehajtási Aktus 127. cikk, 134. cikk Amennyiben eladó és vevő egymással kapcsolatban állnak (Végrehajtási Aktus 127. cikk (korábban: Közösségi Vámkódex 143. cikk)), úgy meg kell vizsgálni az ügylet körülményeit, hogy a kapcsolatban állás befolyásolta-e az eladási árat. E célból a nyilatkozattevőnek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy az ügylet vonatozásában szolgáltassa a szükséges információkat. Mindazonáltal az árukat az Uniós Vámkódex 70. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell értékelni, ha a nyilatkozattevő bizonyítja, hogy a bejelentett ügyleti érték szorosan közelít a következő, azonos vagy közel azonos időpontban meghatározott összehasonlító értékek egyikéhez: a) az egymással semmilyen kapcsolatban nem álló vevők és eladók között azonos vagy hasonló áruknak az Unió vámterületére irányuló kivitelre történő értékesítésének ügyleti értéke; b) azonos vagy hasonló áruknak a Vámkódex 74. cikke (2) bekezdése c) pontjának megfelelően meghatározott vámértéke; c) azonos vagy hasonló áruknak a Vámkódex 74. cikke (2) bekezdése d) pontjának megfelelően meghatározott vámértéke.

19 Megelőző eladás – utolsó eladás Közösségi Vámkódex Végrehajtási Rendelete 147. cikk: Szabad forgalomba bocsátás indítványozása: megfelelő utalás arra nézve, hogy az áru eladása a Közösség vámterületére irányuló kivitel céljából történt. (Ez az utalás az értékelést megelőző egymást követő eladások esetében csak az utolsó olyan eladásra vonatkozik, amely a Közösség vámterületére való belépéshez vezetett. Uniós Vámkódex Végrehajtási Aktusa 128. cikk: Az Unió vámterületére irányuló kivitelre eladott áruk ügyleti értékét alap esetben a vámáru-nyilatkozat elfogadásának időpontjában, az áruknak az említett vámterületre való behozatalát közvetlenül megelőzően történő eladás alapján kell meghatározni.

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Vámérték – Származás - Tarifa Kanyár Tamás pénzügyőr főhadnagy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések