Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtárak a nemzeti értékek és a hungarikumok szolgálatában Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. május 12. Zselinszky Lászlóné MKE elnökségi tag, az MKE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtárak a nemzeti értékek és a hungarikumok szolgálatában Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. május 12. Zselinszky Lászlóné MKE elnökségi tag, az MKE."— Előadás másolata:

1 Könyvtárak a nemzeti értékek és a hungarikumok szolgálatában Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. május 12. Zselinszky Lászlóné MKE elnökségi tag, az MKE HMCS vezetője

2 A téma aktualitása – társadalmi szempontból Az egész társadalomra, teljes magyarságra kiterjedő nagyszabású program. Célja: - a nemzeti értékek összegyűjtése, megőrzése, rendszerezése, megismertetése - társadalmi önszerveződés - védelmet biztosító jogi szabályozás (2012.évi XXX. tv. a nemzeti értékekről és a hungarikumokról, valamint a 114/2013.(IV.16.) Korm.rend. a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról) A program irányítása a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékessége.

3 A téma aktualitása – a könyvtári struktúra, a könyvtári rendszer alapállásából kiindulva - a legnagyobb kulturális intézményhálózattal rendelkezik -a lokális értékek írott, nyomtatott és digitális dokumentációjának legfontosabb gyűjtőhelye a könyvtár (1997/CXL. tv. 65. § (2) pont) -a könyvtári szakemberek az értékek közvetítésében szaktudásuk révén kompetens szereplők - a könyvtárak, a könyvtárosok széleskörű intézményi, lakossági, civil kapcsolatrendszerében eredményesen tudják szolgálni, segíteni az elvek és célok megvalósulását

4 A téma aktualitása A fenti elvek mentén – a könyvtárszakma, az MKE számára - kezdettől fogva egyértelműnek tűnt a programban való részvétel. Rövid áttekintés: előzmények – a könyvtárszakma jelenlegi „pozíciója”, eredményei a hungarikum programban. Előzmények: - 77/2008. OGY. hat. a hungarikumok védelméről - 2011. júl., elkezdődött a hungarikum tv. társadalmi vitája - könyvtári lobby, az MKE találkozást kezdeményezett Lezsák Sándorral, a parlament alelnökével, a Parlament Hungarikum Bizottsága elnökével (itt folyt a törvény előkészítés) - felkérésre írásban véleményeztük a törvényt

5 Előzmények – folyt. - 2012. ápr. – megjelent a 2012. évi XXX. tv. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról - 2012. nov. – megalakul a Hungarikum Bizottság (HB), 16 fő, hivatalból tagja a kultúráért felelős államtitkár is - 2013. ápr. – megjelent a tv. végrehajtását szabályozó 114/2013. (IV. 16.) Korm. rend. - 2013. ápr. – az MKE Hungarikum Munkacsoport létrejötte (12 fő) jún. – alakuló ülés (stratégia, munkaterv, feladatok stb.) Az MKE elnöksége kezdeményezései: - kidolgozott anyag a könyvtárszakmai kompetenciák és a hungarikum program kontextusában - együttműködés kezdeményezése az EMMI kultúráért felelős államtitkárságával, VM-mel - személyes találkozások, egyeztetések

6 A könyvtárszakma jelenlegi „pozíciója”, eredményei a hungarikum programban - a VM és az EMMI részéről is kedvező fogadtatás, egyértelmű befogadás, élő kapcsolat - a 2013. évi egri Vándorgyűlés Helyismereti Szekciójában a HB titkára, Gyaraky Zoltán előadást tartott. Az MKE egy információs anyagot/szórólapot készített - szept.- a VM HB titkárságával folytatott tárgyalásokon felajánlott lehetőséggel élve 4 szakbizottságba történő delegálásra tettünk javaslatot (3 könyvtáros vesz részt) - meghívást kaptunk a HB titkárságától az OMÉK keretében megrendezett hungarikum konferenciára (6 fő vett részt)

7 A könyvtárszakma jelenlegi „pozíciója”, eredményei a hungarikum programban - november 21. – Miskolc; Értékmentés címmel színvonalas konferencia a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár és a BAZ Megyei Önkormányzat közös szervezésében -a VM által meghirdetett pályázaton (okt.) az MKE több mint 4,6 mill. Ft. támogatást kapott: Hungarikum kutatás a könyvtárak helyismereti gyűjteményére és tevékenységére alapozva ( 8 könyvtár) - 2014. márc. 10. – Nyíregyháza; az MKE Sz-Sz-B. Megyei Szervezete és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közös konferenciája, Értékeink védelmében. Könyvtárak a helyi és megyei értéktárak segítői címmel

8 A hungarikum jogszabályok átfogó értelmezése - 2012. évi XXX. tv. a nemzeti értékekről és a hungarikumokról -114/2013. (IV. 16.) Korm. rend. a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról Célja: -összegyűjteni és azonosítani a nemzeti értékeket -a tevékenység széleskörű kiterjesztése -széleskörű hazai és külföldi megismerhetősége, bemutatása - a regisztrált hungarikumok fennmaradása, védelme, gondozása

9 A hungarikum jogszabályok átfogó értelmezése Fogalom értelmezés: - magyar nemzeti érték: a magyarsághoz köthető, megőrzött szellemi, anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék. Ez lehet települési, tájegységi, megyei, országos, külhoni, nemzetközi szinten elismert jelentőségű. -hungarikum: ez gyűjtőfogalom, de szabályozott besorolási és nyilvántartási rendszerben, megkülönböztetésre és kiemelésre méltó értéket jelöl (jellemző tulajdonság, egyediség, minőség) Ld. a tv. I. rész. Értelmező rendelkezések. Fontos! A hung. tv. nem érinti az 1997/CXL. tv.-t, a könyvtári hungarikum könyvtári hatáskörben marad.

10 A szabályozás felépítése Az azonosítás és rendszerezés szakterületenkénti kategóriái: minden szinten – települési, megyei, tájegységi, Magyar Értéktár, Hungarikumok Gyűjteményében -agrár- és élelmiszergazdaság -egészség és életmód -épített környezet -ipari és műszaki megoldások -kulturális örökség -sport -természeti környezet -turizmus és vendéglátás

11 A szabályozás felépítése - Felfutó rendszerben építkezik. - 2 fő területről gyűjt: - területi elv szerint - települési, megyei értéktárak - határon túl fellelhető értékek gyűjteményei - Különös szabályok: - közvetlen felvétel a Magyar Értéktárba - törvény által nemzeti értékek - törvény által hungariumok Magyar Értéktár listája jelenleg: 103 db. – 2014. ápr. 22-i állapot Hungarikumok Gyűjteménye listája jelenleg: 34 db. – 2014.márc.19.

12 A szabályozás felépítése ( Piramis elv) Hungarikum Gyűjtemény Magyar Értéktár ágazati értéktárakkal, nemzetközi elismerésekkel Helyi Értéktárak Külhoni Értéktárak települési, megyei A nemzeti értékek azonosításában, rendszerezésében, gondozásában részt vesznek települési, megyei önkormányzatok, intézmények, kutatóhelyek, egyházak, civil szervezetek.

13 A nemzeti értékek azonosítása és rendszerezése – a könyvtári szerepvállalás lehetőségei - 1. - 2012. évi XXX. tv. 3. § (1) - a települési önkormányzat települési értéktárat hoz létre - 2012. évi XXX. tv. 4. § (1) -a megyei önkormányzat megyei értéktárat hoz létre A rendszer működésének összefüggésében: - a települési és - a megyei értéktárba történő felvételhez JAVASLATOT/ADATLAPOT kell kitölteni ( Korm. rend.1. mell.) - információs források listája (bibliográfia, fotók, av dokument.-ok - szöveges bemutatás, egyedi jellemzők, történeti leírások Ez nem nélkülözheti a települési, városi vagy megyei könyvtár helyismereti adatbázisának használatát. De ld. a 2., 3. sz. mellékleteket is.

14 A nemzeti értékek azonosítása és rendszerezése – könyvtári szerepvállalás lehetőségei - 2. Kezdeményezzük, hogy a hungarikum tv. – 2012/XXX. tv. 3. § (3), (4),a 4. § (3), és a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rend. 3. § (1) pontjai alapján; - az önkormányzatok illetékességi területein működő civil szakmai szervezet (MKE), könyvtár, könyvtáros képviseletét a települési, tájegységi megyei értéktár bizottságokban - az értéktár bizottságok létrehozásakor számoljanak a települési (községi, városi) és a megyei könyvtárak rendszerezett, feltárt helyismereti gyűjteményének információs szolgáltatásaival (ld. 1997/CXL. tv. 65. § (2) - az ágazati értéktár adatait gondozó illetékes szakbizottságok munkájának segítését véleményező, javaslattételi jogkörrel (országos és egyéb szakkönyvtárak gyűjteményei, szolgáltatásai)

15 A nemzeti értékek azonosítása és rendszerezése – könyvtári szerepvállalás lehetőségei – 3. A KSZR lehetőségei és feltételei (ma még nem kidolg. módszer) Előnyök: - egységes működés, együttműködés - ODR szolgáltatásai - stabilitás, biztonságos működési rendszer ( források, közp. költségvetés) - egységes irányelvek mentén működik - egységes megjelenítés - helyismeret/település ismeret „Hátrány”: - bizonyos szempontból zárt rendszer (pl. 5000 fő alatti település) - személyzet – szakképzetlen személy esetén Javaslat: differenciált szolgáltatás kidolgozása

16 A nemzeti értékek azonosítása és rendszerezése – könyvtári szerepvállalás lehetőségei – 4. Egyéb módszerek: -módszertani kiadványok készítése, összeállítása – a magyar nemzeti értékek összegyűjtéséhez -hungarikum témában rendezvények, konferenciák szervezése – a nemzeti értékek népszerűsítése, kommunikációja -helyi hagyományőrző rendezvényekhez való csatlakozás – a könyvtári eszköz- és szolgáltatásrendszer alkalmazásával - széleskörű együttműködés minden szinten a civil szervezetekkel - disszemináció eszköztára, módszerei – disszeminációs terv kidolg. -pályázatok – VM, esetleg helyi civil pályázatok

17 A nemzeti értékek azonosítása és rendszerezése – könyvtári szerepvállalás lehetőségei – 5. Határozott és partneri együttműködés a Nemzeti Művelődési Intézet Megyei Irodájával Ld. jogszabályi megjelenítés: 114/2013. Korm. rend. 3. § (1)b) pont; Az értéktár bizottság „munkájába bevonja a helyi, illetve a megyei közművelődési feladatellátás országos módszertani intézményét…” Jó példák: Vác, Miskolc, Sz-Sz-B. megye

18 A könyvtári szerepvállalás eredményességének feltételei -ha maga mögött tudja a könyvtári intézményrendszer, a vezetők, a könyvtárosok támogatását, az üggyel való azonosulást - a könyvtárosok felkészítése, felkészülése - az MKE HMCS bővítése, aktív részvétel, tevékenység - a hungarikum program megyei - országos szintű könyvtárszakmai programba való befogadása -kapcsolat, ajánlás kezdeményezése a települési és megyei önkormányzatokkal az értéktár bizottságokba való bekerülésre -kapcsolat kezdeményezése, ápolása a települési, megyei értéktár bizottságok tagjaival -el kell érni, hogy a könyvtárak, könyvtárosok kapjanak meghívást az egyes térségekben, településeken tartott hungarikum konferenciákra - a hungarikum tv. módosítása, a könyvtárszakma deklarált megjelenítése – ez alapvető fontosságú lenne

19 A könyvtári szerepvállalás várható eredményei - a szakma presztizsének növelése, társadalmi elfogadottság és beágyazódás - kapcsolatok bővítése - a könyvtárhasználók számának emelkedése - forrásbevonás

20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. zselinszkyne.eva@gmail.com 06-30/558 3739


Letölteni ppt "Könyvtárak a nemzeti értékek és a hungarikumok szolgálatában Méliusz Juhász Péter Könyvtár 2014. május 12. Zselinszky Lászlóné MKE elnökségi tag, az MKE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések