Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Z MTA ÁLTAL KÍNÁLT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A FELSŐOKTATÁSBAN TEVÉKENYKEDŐ KUTATÓK SZÁMÁRA Balla Andrea, MTA Kutatóintézeti Főosztály 2016. május 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Z MTA ÁLTAL KÍNÁLT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A FELSŐOKTATÁSBAN TEVÉKENYKEDŐ KUTATÓK SZÁMÁRA Balla Andrea, MTA Kutatóintézeti Főosztály 2016. május 11."— Előadás másolata:

1 A Z MTA ÁLTAL KÍNÁLT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A FELSŐOKTATÁSBAN TEVÉKENYKEDŐ KUTATÓK SZÁMÁRA Balla Andrea, MTA Kutatóintézeti Főosztály május 11.

2 Az MTA által kínált pályázati lehetőségek a felsőoktatásban tevékenykedő kutatók számára Szakmódszertani pályázat Támogatott kutatócsoport pályázat Lendület kutatócsoport pályázat MTA Prémium Posztdoktori pályázat Ifjúsági Nemzetközi Konferencia pályázat Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás Bolyai ösztöndíj MTA doktori pályázat

3 Szakmódszertani pályázat (bíráltatása folyamatban) 4 éven át (2016. szeptember 1. – augusztus 31.) történő kutatások támogatására, amelyeknek célja alapvetően új vagy a hazai módszertani hagyományokra építő, megújuló eljárások és segédeszközök által alkotott komplex tanítási módszerek tudományos igényű megalapozása, illetve a tudásátadás pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítását célzó kutatások gyakorlati megvalósítása. Éves pályázati keret összege 200 M Ft.

4 MTA által támogatott kutatócsoportok létesítése hazai felsőoktatási intézményekben és – alapító dokumentuma alapján az abban meghatározott területen – kutatási tevékenységet végző közgyűjteményben vagy közintézményben kiemelkedő kutatási eredményeket elért személyek által vezetendő tudományos műhelyek kialakítása és működésük támogatása, a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése, az MTA kutatóintézet-hálózata és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés erősítése, a kutatóintézet-hálózat kutatási profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák művelése elsősorban a felfedező kutatások területén (néhány célzott téma megadásával) júliusától kb csoport támogatására kerül sor

5 MTA Lendület kutatócsoportok létrehozás Kiváló, nemzetközileg elismert külföldre szakadt kutatóink hazahívása, illetve az itthoniak itthon tartása Az MTA kutatóhálózatának és a hazai egyetemek megújítása az alábbiak által:  Új, eddig nem művelt kutatási témák meghonosítása az intézményekben  A befogadó intézmény részéről elvárás az intézményi hozzájárulás a program sikeréhez (ez jelenthet anyagi hozzájárulást, infrastrukturális, illetve emberi erőforrás átcsoportosítását a Lendület témákra)  Stratégiai kutatási programok megvalósítása  Kutatói témaváltás segítése (kutatók „átcsoportosítása” intézeteken belül kevésbé sikeres kutatási témákról)  Kutatócsoport-alapú intézeti modell/szerveződés megvalósítása  Intézeti infrastruktúra-fejlesztés lehetőségeinek bővítése 2015-től Célzott Lendület kutatócsoportok létrehozására is lehet pályázni

6 A Z MTA KUTATÓHÁLÓZATÁNAK FELÉPÍTÉSE Kutatóintézet-hálózat 10 kutatóközpont5 önálló jogállású kutatóintézet Lendület kutatócsoportok kutatóintézetekben 57egyetemeken 47 Támogatott kutatócsoportok egyetemeken és közgyűjteményekben

7 S ZEMÉLYI FELTÉTELEK BEN Kutatóközpontok, kutatóintézetek Átlaglétszám: 4086 fő Kutatói átlaglétszám:2476 fő Támogatott kutatócsoportok és egyetemi Lendület csoportok Átlaglétszám: 758 fő Kutatói átlaglétszám: 537 fő

8 A Z MTA KUTATÓINTÉZET - HÁLÓZAT HOZZÁJÁRULÁSA A FELSŐOKTATÁSHOZ (2013–2015) Viszonyítás 2014-hez (2015/2014) Felsőfokú oktatásban rendszeres tevékenységet végzők száma % Doktori iskolában oktatók száma % Doktori iskolai törzstagok száma ,7% Doktoriiskola-vezetők száma % Témavezetés PhD- disszertációknál ,1%

9 A FELSŐOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETI KUTATÓK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA TUDOMÁNYTERÜLETEK SZERINT

10 T ÁMOGATOTT KUTATÓCSOPORTOK ÉS EGYETEMI L ENDÜLET CSOPORTOK Viszonyítás hez (2015/2014) A támogatott kutatócsoportok száma89 100% A Lendület kutatócsoportok száma % A kutatócsoportokban dolgozó kutatók átlaglétszáma összesen % Tudományos publikációk száma % Ebből impaktfaktoros publikációk száma %

11 Az MTA támogatott kutatócsoport hálózata és az egyetemi Lendület kutatócsoportok száma (2015)

12 A L ENDÜLET PROGRAM AZ MTA BEN INDÍTOTT KIVÁLÓSÁGI PROGRAMJA A között alakult összesen 121 Lendület-kutatócsoportra fordított támogatási összeg (a 2016-ben induló 11 új kutatócsoport tervezett éves – kb. 400 MFt-nyi – ráfordítását is feltüntetve)

13 A évi 11 Lendület nyertest befogadó intézmények listája

14 KÖZÖTT A HAZAI EGYETEMEKEN ÖSSZESEN 53 L ENDÜLET - KUTATÓCSOPORT ALAKULT Lendület-kutatócsoportok száma a hazai egyetemeken

15 Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat Az MTA az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) kiírásával azoknak a fiatal kutatóknak kívánja a külföldi tudományos konferenciákon való aktív (egy- vagy első szerzős előadással vagy poszter-bemutatóval) részvételét támogatni, akik jelentős tudományos eredményeket értek el, és az MTA irányítása alatt álló intézményekben dolgoznak (támogatott kutatócsoportokban és Lendület csoportokban is). A minimálisan kiosztható összeg személyenként bruttó Ft. A maximális támogatás Európán belüli rendezvény esetén személyenként bruttó Ft, más kontinensen megtartott program esetén személyenként bruttó Ft. A pályázati keret összege évre Ft.

16 Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat statisztikái

17 A 2013-ban indult MTA Posztdoktori pályázati program célja: Tudományos fokozatot szerzett kiváló fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatómunka végzésére az MTA kutatóhálózatában (kutatóintézetek, támogatott kutatócsoportok és Lendület-csoportok) és a hazai egyetemeken a legjobb hazai tudományos műhelyekben (2014-től). Támogassa a kutatói mobilitást:  külföldi kutatók hazai kutatásokba való bevonását,  segítse a külföldről hazatérő fiatal kutatók bekapcsolódását a hazai kutatóhelyek munkájába. A támogatás 24 hónapra szólt, bruttó Ft/hó összegben.

18 A nyertes pályázatok száma befogadóhely szerint

19 MTA Prémium Posztdoktori Pályázat (1) (bíráltatása folyamatban) A legelismertebb külföldi és hazai egyetemek valamelyikén tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős önálló eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási programjaik megvalósítására a legjobb hazai tudományos műhelyekben; felkészülési lehetőséget nyújtson más kiválósági programokban való sikeres részvételre (pl. ERC, Lendület program); támogassa a fiatal kutatógeneráció mobilitását: külföldi kutatók hazai kutatásokba való bevonását és külföldről hazatérő fiatal kutatók bekapcsolódását a hazai kutatóhelyek munkájába. A pályázati keret összege évi 250 M Ft, amely fő támogatását teszi lehetővé.

20 MTA Benyújtott Prémium Posztdoktori Pályázat 2016 (2) ÁllampolgárságPhDBefogadó magyarkülföldi magya r külföldi MTA intézet Egyetem nő férfi MINDÖSSZESEN

21 Isabel és Alfred Bader művészettörténeti kutatási támogatás Dr. Alfred Bader, magyar gyökerekkel rendelkező kanadai kémikus, műgyűjtő, vállalattulajdonos, feleségével együtt évek óta támogatja fiatal közép-európai (cseh és osztrák) művészettörténészek kutatásait. Támogatását 2010-től a Magyar Tudományos Akadémiával közreműködve Magyarországra is kiterjesztette. A kutatási támogatás célja fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és tanulmányainak támogatása. A támogatott kutatási területek: elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet történetének kutatása, de támogathatóak az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei is, valamint az e korok műalkotásaira irányuló műgyűjtéstörténet. A támogatás 24 hónapra szól, 2016-ban 2 pályázó részesíthető támogatásban.

22 Bolyai ösztöndíj A pályázat célja, hogy bármely tudományterület, illetve tudományág 45 évnél fiatalabb, PhD fokozattal rendelkező képviselőit támogassa tudományos munka megírásában vagy kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésében, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülésben. Bolyai Ösztöndíj Benyújtott pályázatok Ebből ELTE kutatók Arány11,7%10,7%10,0% Elnyert ösztöndíjak Ebből ELTE kutatók Arány11,2%9,0%12,0%

23 MTA doktori pályázat Az Akadémia Alapszabálya szerint az MTA doktora címet az Akadémia annak ítélheti oda, aki » tudományos fokozattal rendelkezik, » az általa művelt tudományszakot a tudományos fokozat megszerzése óta is eredeti tudományos eredményekkel gyarapította, » tudományszakának mértékadó hazai és nemzetközi tudományos körei előtt ismert és elismert, kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejt ki, » tudományos eredményeit doktori műben foglalja össze.

24 MTA doktori pályázat MTA doktora cím óta összesen Elnyert címek száma Ebből ELTE kutatók Arány6,3%9,3%7,8%11,5%

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Z MTA ÁLTAL KÍNÁLT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A FELSŐOKTATÁSBAN TEVÉKENYKEDŐ KUTATÓK SZÁMÁRA Balla Andrea, MTA Kutatóintézeti Főosztály 2016. május 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések