Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés GYIK. Bázislétszám: A létszámadatokat a NAV-hoz beadott nyomtatványokkal összhangban kell megadni.(2010.05.01- 2011.04.30.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés GYIK. Bázislétszám: A létszámadatokat a NAV-hoz beadott nyomtatványokkal összhangban kell megadni.(2010.05.01- 2011.04.30.)"— Előadás másolata:

1 KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés GYIK

2 Bázislétszám: A létszámadatokat a NAV-hoz beadott nyomtatványokkal összhangban kell megadni.(2010.05.01- 2011.04.30.) Az a cég pályázhat-e a telephelyfejlesztés c. konstrukcióra, amelynek a befektetett eszköze nulla? Az Irányító Hatóság állásfoglalásának értelmében pályázhat, de mindkét mutatóra (5/1 Befektetett eszköz arányos saját forrás érték, 5/4 Befektetett eszköz arányos projekt méret) nulla pont adható. A Telephelyfejlesztési pályázat „A” részcélja esetében, ahol nem elszámolható a bérköltség, vehet-e igénybe a pályázó TÁMOP 1.1.2., vagy egyéb Munkaügyi központos (járulékkedvezmény stb.) Start kártyás támogatást? Nem, párhuzamosan nem kaphat rá támogatást. Továbbá elegendő-e ennél a részcélnál egy fő munkaerőt felvenni. Jó-e ha csak 4 vagy 6 órában venné fel? Elegendő 1 főt felvenni, azonban 8 órában. Telephelyfejlesztés

3 Mit jelent a 5. Magas épületgépészeti ellátottság felára? Milyen objektív kritériumok alapján lehet meghatározni, hogy mi számít magas ellátottságnak? A pályázó tételes árbecslése alapján a szakmai értékelés keretében a mindenkori piaci ár alapján kerül ez meghatározásra, objektív kritérium rendszer nincsen. Az övezeti besorolás igazolásánál elfogadható-e az alábbi dokumentum:„Önkormányzati határozat és igazolás arra nézve, hogy a GKSZ-be történő átsorolás folyamatban van, és legkésőbb egy fél éven belül megtörténik”? A pályázati felhívás C7.2 pontja alapján nem nyújtható támogatás azon fejlesztésekre, amelyek nem gazdasági területnek minősítettek. A pályázat benyújtásáig, de legkésőbb a hiánypótlásig szükséges benyújtani ezen igazolást. Telephelyfejlesztés

4 Bérelt ingatlanra benyújtható–e pályázat, abban az esetben, ha a későbbiekben megvásárlásra kerül? Igen, a bérelt ingatlanra be lehet nyújtani a pályázatot, utána pl. a megvalósítási időszakban természetesen megvásárolhatja a pályázó az ingatlant. Az építési beruházáshoz milyen szintű tervdokumentáció szükséges pontosan? Építéshatóság által elfogadott építési terv, elvi engedély, vagy igazolás, hogy a folyamatban van a kérelem az önkormányzatnál? Amennyiben a tervezett fejlesztés nem engedély köteles: Tervezői nyilatkozat, hogy az adott tevékenység nem engedély köteles, Műszaki leírás és tervdokumentáció (helyszínrajz, vázrajz, jelenlegi állapot bemutatása - fotódokumentáció, stb.) Amennyiben a tervezett fejlesztés építési, és/ vagy környezetvédelmi, és/vagy egyéb létesítési engedély köteles, és rendelkezésre áll a pályázat benyújtásakor: csatolni kell a pályázó nevére kiállított, jogerős engedélyt és az engedélyezett tervdokumentációt. Amennyiben a pályázat benyújtásakor nem áll rendelkezésre a jogerős építési engedély úgy a pályázat benyújtásához elegendő: · a benyújtott, a hatóság által érkeztetett építési engedély iránti kérelem vagy az engedélyező hatóság nyilatkozata az engedélyezési eljárás megindításáról, valamint · az engedélyező hatósághoz benyújtott teljes engedélyezési szintű tervdokumentáció. Forma: a hatósági igazolás, illetve hatósági engedély eredeti, vagy engedélyező hatóság által hitelesített másolata. Telephelyfejlesztés

5 Amennyiben a pályázó rendelkezik egy hitelkerettel, mely támogatott hitel (Új Magyarország Válllakozásfejlesztési Hitelprogram). A Telephelyfejlesztés pályázaton szeretne indulni ingtalanépítési projekttel. A projekt megvalósítása során a költségvetés/költségek egy része ebből a hitelből kerülne finanszírozásra. Kérdés, hogy a pályázatban, a támogatási összeg kalkulációján hogyan kell ezt a támogatott hitelt figyelembe venni? A banktól kapott igazolás tartalmazza kamattámogatott hitel támogatástartalmat (elméletileg az MFB honlapján is kikereshető ez a támogatástartalom). A régióban elérhető maximális támogatástartalom: 60%, így a 60%-ból kivonva a kapott hitel támogatástartalmát számítható ki a pályázat támogatási intenzitása. Regionális támogatási intenzitás (60%) – Hitel támogatástartalom (x%)= Támogatási intenzitás % Telephelyfejlesztés

6 Idősek otthonának építése támogatható? A KSH építmény jegyzékében „12 NEM LAKÓÉPÜLETEK” közül csak a turizmushoz kapcsolódó szálláshelyek vannak kizárva, a 1264 nincs kizárva. Azaz „az idős vagy megváltozott képességű emberek ellátására szolgáló kombinált (szállást és gondozást vagy orvosi ellátást is nyújtó) épületek” támogatható Telephelyfejlesztés alatt. Ugyanakkor a 1130-as alatti épület nem támogatható, a „11 LAKÓÉPÜLETEK” nem támogathatóak az Útmutató alapján, mivel ezek támogatását itt nem engedi az EU. Fő és fejlesztendő tevékenység: 5229 egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás. Jogosul-e pályázni? Akkor van kizárva, ha a fejlesztése: TEÁOR’08 5210 raktározás, tárolás (TEÁOR’03-as 6312 tárolás, raktározás), illetve TEÁOR'08 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (TEÁOR'03-as 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése) céljára szolgáló építmény(ek) létrehozására, fejlesztésére irányul. Telephelyfejlesztés

7 "B" részcél: Abban az esetben elszámolható-e a bérköltség 2011. augusztus 31-től, ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőzően ( pl. 2011.05.01- től 2011. augusztus 29-ig) teremt munkahelyet a bázis létszámon felül? Igen, elszámolható. A bérköltség 24 havi időtartamra számolható el akkor is, ha a beruházás csak pár hónap, vagy pár óra (pl. eszközbeszerzés), mert az is előfordulhat, hogy a projekt 30% eszközbeszerzés és 70% bérköltség. "B" részcél: Bérleti díj elszámolható-e abban az esetben, ha a pályázó már esetleg évek óta bérelt ingatlanban van, vagy akár a pályázat benyújtása előtt már bérelte? Igen, elszámolható. Telephelyfejlesztés

8 Milyen mértékű akadálymentesítés az elvárt? Akadálymentesítést egyáltalán nem várunk el, mert csak a felhívásban meghatározott kötelező elemeket kérjük és az csak nyilvánosság és könyvvizsgálat. A vállalkozás minősítését (mikro stb.) a partner és kapcsolódó vállalkozásokkal együtt kell nézni? Igen, ha önmagában mikrovállalkozás, de a partner- vagy kapcsolódó vállalkozással együtt kisvállalkozás, akkor jogosult "A" részcélra pályázni. Telephelyfejlesztés

9 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Elérhetőség: Óber Andrea Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 1. III. emelet Tel: 22/513-370 E-mail: andrea.ober@kdrfu.hu Web: www.kdrfu.huwww.kdrfu.hu


Letölteni ppt "KDOP-1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés GYIK. Bázislétszám: A létszámadatokat a NAV-hoz beadott nyomtatványokkal összhangban kell megadni.(2010.05.01- 2011.04.30.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések