Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0021 Köztes Konferencia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0021 Köztes Konferencia."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0021 Köztes Konferencia 2009. október 20. Bikal A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

3 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A DASZK A szekszárdi székhelyű, FVM DASzK, Szakképző Iskola 2008.08.11. napjával jött létre, 8 FVM fenntartású, nagy múltú, az agrár-szakképzésben meghatározó intézmény összevonásával Az intézmény jogállása: önálló jogi személyiséggel rendelkező központi költségvetési szerv. Típusa: többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény. Az intézmény fenntartója és felügyeleti szerve: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Ráczné Dr. Rózsa Katalin

4 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. FVM DASZK, Szakképző Iskola - Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Kaposvár FVM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd FVM DASZK, Szakképző Iskola - Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Lengyel FVM DASzK Szakképző Iskola Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, Sopron FVM DASzK Szakképző Iskola Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Szentlőrinc FVM DASzK, Szakképző Iskola Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Villány FVM DASzK, Szakképző Iskola- FVM Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Vép FVM DASzK Szakképző Iskola - FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, Sellye Ráczné Dr. Rózsa Katalin

5 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A szakképző központ létrehozásának célja a szakképzés és felnőttképzés rendszerének racionalizált átalakítása, a párhuzamosan futó képzések megszüntetése,a diverzifikált képzési struktúra kialakítása, valamint egy költséghatékonyan működő intézményrendszer megteremtése, mely alkalmazkodik a munkaerő-piaci kereslethez Ráczné Dr. Rózsa Katalin

6 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mi az előnye a térségi integrált szakképző központnak? A DASZK megalakulása, nem jelentette azt, hogy a társuló iskolák megszűnnek, hiszen megmaradt autonómiájuk, intézménycsoportként működnek tovább. Így több fejlesztési forráshoz juthatnak, jobban összehangolhatják pedagógiai programjukat és hatékonyabban tudják oktatni diákjaikat. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az elképzelt cél A TISZK-ek rendszerét a szakképzési törvény módosítása legitimálja. Az új intézményrendszer működésének eredményeképpen valószínűleg csökken majd az egy tanulóra jutó költség, javul a képzőhelyek közötti átjárhatóság, javul az esélyegyenlőség, csökken a lemorzsolódás és növekszik az elhelyezkedési esély Ráczné Dr. Rózsa Katalin

8 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A DASZK integrációs feladatai A tagintézmények együttműködésének erősítése a következő területeken:  középfokú beiskolázás  kollégiumi kapacitás kihasználása  elméleti és gyakorlati szakképzés követelményeinek összehangolása  pályázati tevékenység  szakképzés racionalizálása A tagintézmények által elfogadott egyeztetési mechanizmus kialakítása és működtetése a fenti feladatok megvalósítása érdekében Ráczné Dr. Rózsa Katalin

9 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A DASZK integrációs feladatai Szakmaprofilok tisztítása, valamint közös döntések meghozatala a fejlesztések elindításában A DASZK szakképzési fejlesztési tervének összehangolása a térségi fejlesztési tervvel Szakmák közötti átjárhatóság biztosítása, modultérkép elkészítése Ráczné Dr. Rózsa Katalin

10 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Képzési profil összehangolása A speciális támogatást igénylő, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók egységes módszer szerinti oktatása Közös szolgáltatások működtetése Ráczné Dr. Rózsa Katalin

11 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Együttműködés a munkaadókkal Együttműködés a munkaadókkal:  a gyakorlati képzés megszervezésében  a pályaorientációban  a képzési kínálat kialakításában  a tanulók nyomon követésében  az elhelyezkedést támogató közös projektek és szolgáltatások összehangolásában Ráczné Dr. Rózsa Katalin

12 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Miben segítette a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F- 2008-0021 projekt a TISZK céljainak megvalósulását? A projekt első évének eredményei Ráczné Dr. Rózsa Katalin

13 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A DASZK és a projekt irányítása Elkészült a Szervezeti és Működési Szabályzat mely tartalmazza a TISZK és a TÁMOP projektszervezet felépítését, működését, feladatait, hatásköreit. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

14 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szervezeti ábra Tagintézmény szervezete DASZK ÁLTALÁNOS FŐIG. HELYETTES IGAZGATÓ TANÁCS DASZK FŐIGAZGATÓ Móricz Zs. MSZI IGAZGATÓ Tagintézmény szervezete Apponyi S. MSZI IGAZGATÓ Tagintézmény szervezete FVM MSZI IGAZGATÓ Tagintézmény szervezete Ujhelyi I. MKSZIK IGAZGATÓ Tagintézmény szervezete Teleki Zs. MSZIK IGAZGATÓ Tagintézmény szervezete FVM KMSZIK IGAZGATÓ Lippai J. KSZIK IGAZGATÓ Tagintézmény szervezete DASZK GAZDASÁGI FŐIG. HELYETTES Székhely intézmény szervezete Csapó D. KMSZI FŐIGAZGATÓ Ráczné Dr. Rózsa Katalin

15 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projektszervezet Ráczné Dr. Rózsa Katalin

16 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Eddigi eredmények Kialakításra került a projektiroda,és a projektszemélyzet megbízási szerződésekkel, díjazással és a teljesítésre vonatkozó feltételekkel együtt. Megalakultak a fejlesztő csoportok, a csoport tagjainak kiválasztásához kompetencia lista szolgált. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

17 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mitől működik a projektszervezet? Tervezési rendszer kialakítása: Elkészült egy egyszerűsített szabályzat, amely a PIK alapján tartalmazza a projekt tervezési, megvalósítási és ellenőrzési feladatait, felelősségi köreit. A tervezési- szervezési rendszer alapja fejlesztőcsoportra lebontva: a két éves projekt ütemterv éves projekt terv 2 hetes tervezési periódus- részletes feladat meghatározással - ennek alapján készül a teljesítés elszámolás-ez a belső monitoring alapja Ráczné Dr. Rózsa Katalin

18 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt ütemterv Ráczné Dr. Rózsa Katalin

19 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt ütemterv Ráczné Dr. Rózsa Katalin

20 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A FEJLESZTŐ MUNKA ALGORITMUSA 1.HELYZETFELTÁRÁS 2.SWOT ANALÍZIS 3.A FEJLESZTÉSI TERÜLETEK ÉS MÓDSZEREK MEGHATÁROZÁSA 4.TEAM MUNKA 5.EREDMÉNYEK, PRODUKTUMOK 6.AZ EREDMÉNYEK ELTERJESZTÉSE 7.FOLYAMATBA ILLESZTETT MONITORING Ráczné Dr. Rózsa Katalin

21 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A fejlesztés eredményei A közös beiskolázási stratégia kidolgozása folyamatban van, két fejlesztőcsoport dolgozik az egységesítésen. A képzési szerkezet felülvizsgálata megtörtént. Elkészült valamennyi tagintézményre érvényes Egységes Szakmai Vizsgáztatási Rendszer. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

22 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az integrált irányítást segíti az integrált ügyviteli szoftver és iktatóprogram, mely beszerzésre került – egy program nyolc felhasználói jogosultsággal. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

23 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Eredmények A tájékoztatási rendszer kialakítása folyamatban van, ennek a közbeszerzéshez kötött honlap készítés lényeges eleme, ez a szerződéskötés késedelme miatt később kezdődött, még nem fejeződött be. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

24 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A minőségbiztosítás terén elkészült az önértékelési rendszer valamint a partneri elégedettségmérés és ennek értékelése. A pályakövetés FCS-ben a végzett tanulók életútjára vonatkozó adatbázis első része elkészült. A tanügyigazgatásban a legfontosabb feladat a tanügyigazgatást szolgáló egységes dokumentumok elkészítése volt. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

25 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Eredmények A reintegrációs fejlesztésben az FCS által összegyűjtött minták közös elemzése, a jó gyakorlatok elterjesztése, és egyéni fejlesztési programok kidolgozása történt. Elkészült a felnőttképzés akkreditációs programja és 29 képzési program. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

26 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. EREDMÉNYEK A mérés-értékelés fejlesztőcsoport elvégezte a kompetencia méréseket és értékelésüket az alábbi területeken: matematika és logika szövegértés és kommunikáció szociális és életvitel német nyelv angol nyelv Ráczné Dr. Rózsa Katalin

27 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Eredmények Elkészült a DASzK Modultérképe, amely tartalmazza az intézményben oktatott valamennyi új OKJ-ban szereplő szakma moduljait, összehasonlításra kerültek a különböző szakmák közötti azonos modulok, amelyek alapján megállapíthatók az egyes szakmák és intézmények közötti átjárhatóság Ráczné Dr. Rózsa Katalin

28 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A szakmai fejlesztési programok a tervnek megfelelően időarányosan megvalósultak, eltérés csak a későbbi szerződéskötésből, illetve az ehhez kapcsolódó későbbi közbeszerzésből ered. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

29 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közbeszerzések A KÖZBESZERZÉSEK KÖZBESZERZÉSI SZAKÉRTŐ BEVONÁSÁVAL KERÜLTEK MEGVALÓSÍTÁSRA. A közbeszerzések az alacsonyabb ajánlati árnak köszönhetően lényeges megtakarítással zárultak, a megmaradt pénzt szerződésmódosítással szeretnénk a projekt további megvalósítása során felhasználni. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

30 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A közbeszerzések eredménye Szoftverek Nyilvánosság biztosítása (film, tájékoztató kiadványok, hirdetések) Anyagok, eszközök a projekt alapú oktatás megvalósításához, valamint irodaszerek Képzések az új pedagógiai módszerekről, menedzsment képzés Ráczné Dr. Rózsa Katalin

31 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pedagógus képzések A tanítás-tanulási folyamat módszertani fejlesztése érdekében továbbképzéseken vettek részt pedagógusaink 3 képző intézményben 214 kolléga vett részt 311 továbbképzésen Ráczné Dr. Rózsa Katalin

32 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A képzések részletezése 15 féle képzés: Kompetencia alapú oktatás Projekt alapú oktatás Kooperatív technikák alkalmazása Informatikai képzés Egyéb (minőségbiztosítás, konfliktuskezelés, pályázatíró, menedzsment) Ráczné Dr. Rózsa Katalin

33 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A képzés megnevezése A képzés feltöltöttsége (%) Képzés megnevezése A képzés feltöltöttsége (%) Mérés - értékelés 100,00% Informatikai képzés, informatikai alapképzés 96,87% Informatikai képzés (Interaktív tábla, szavazórendszerek) 100,00% Projekt alapú oktatás, hátrányos helyzetűek oktatásában 87,50% Pályázatírói képzés, külföldi kapcsolatok fejlesztése 106,25% Projekt alapú oktatás, új pedagógiai módszerek alkalmazása 96,87% Pályaorientációs szolgáltatás biztosítása és fejlesztése 93,75% Kooperatív technikák, új pedagógiai módszerek alkalmazása 96,87% Ifjúságvédelmi tréning 112,50% Kooperatív technikák, hátrányos helyzetűek oktatásában 104,10% Kompetencia alapú oktatás Hátrányos helyzetűek oktatása 75,00% Minőségbiztosítás, minőségirányítás 91,60% Kompetencia alapú oktatás Korszerű módok az oktatásban 80,00% Konfliktuskezelési tréning 94,70% Menedzsmentképzés 94,70% 95,38 % Ráczné Dr. Rózsa Katalin

34 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. kérdőív Ráczné Dr. Rózsa Katalin

35 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szakértői munka A fejlesztő munkához szakértők segítségét vettük igénybe, a szakértői munka első szakasza 2009. június 30-val eredményesen lezárult. A hét fejlesztő csoport munkáját országos szakértői jegyzékben szereplő szakértő támogatta, összesen nyolc fő. Rendelkezésre áll a szakmacsoportok által készített anyagok véleményezése, jóváhagyása, szakmai, szakértői beszámolók. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

36 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szakértők Wayda Mariann – Az egységes vizsgarendszer kialakítása Horváthné Révész Ágnes - Kompetenciaalapú moduláris szakképzés Faludiné Uzsoki Valéria - Mérés-értékelés Kaszás Judit - Pályakövetés Králik Tibor - Minőségbiztosítás Varga Aranka - Hátrányos helyzetű tanulók reintegrációja Szabó Leventéné Kovács Andrea - Felnőttképzés Csirke Ernő - Tanügyigazgatás Ráczné Dr. Rózsa Katalin

37 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. És akik nélkül nem működne… A mi humán erőforrásunk: A menedzsment Az intézmények igazgatói A fejlesztőcsoportok (56 fő) A tantestületek FCSV-k Ráczné Dr. Rózsa Katalin

38 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A FEJLESZTŐ CSOPORTOK –Mérés-értékelés –Minőségbiztosítás –Felnőttképzés –Hátrányos helyzetűek reintegrációja –Kompetenciaalapú, moduláris szakképzés –Tanügyigazgatás –Pályakövetés A team munka helyszíne mindig más intézmény évente 8 alkalom Ráczné Dr. Rózsa Katalin

39 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Ráczné Dr. Rózsa Katalin

40 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. További feladataink A projekt második ütemének megvalósítása Az eddigi eredmények elterjesztése a tantestületekben, disszemináció A honlap és a közösségi szolgáltatások működtetése Az új módszertani eljárások alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban (minden intézményben tantárgyanként 5 projekt alapú óraterv elkészítése) A projekt fenntartása Ráczné Dr. Rózsa Katalin

41 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Következzen: A frontvonal:A fejlesztő csoportok vezetői Tanügyigazgatás: Herczigné Hirling Adrienn Kompetenciaalapú moduláris szakképzés: Simonné Szerdai Zsuzsanna Pályakövetés: Ákoshegyi Gerda Mérés-értékelés: Lukácsovics Ivett Hátrányos helyzetűek reintegrációja: Kóka Krisztina Felnőttképzés: Weiszenburger Józsefné Minőségbiztosítás: Jeszenka Ildikó Ráczné Dr. Rózsa Katalin

42 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Dunántúli Agrár-szakképző Központ Szekszárd KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! RÁCZNÉ DR. RÓZSA KATALIN FŐIGAZGATÓ-HELYETTES projektvezető Ráczné Dr. Rózsa Katalin


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0021 Köztes Konferencia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések