Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyi jogos gyógyszerész szakmai és vállalkozásvezetési feladatai Köztestületi napok 2012. február 3-5. Dr. Brezanóczy Ferenc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyi jogos gyógyszerész szakmai és vállalkozásvezetési feladatai Köztestületi napok 2012. február 3-5. Dr. Brezanóczy Ferenc."— Előadás másolata:

1 A személyi jogos gyógyszerész szakmai és vállalkozásvezetési feladatai Köztestületi napok 2012. február 3-5. Dr. Brezanóczy Ferenc

2 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Köztestületi napok – feladat Közös célok – a közös megoldások keresése! Ha jó célokat tűzünk ki, akkor mindegy hogy milyen beosztásból, pozícióból nézzük, mert az csak a célba vezető útat különböztetheti meg, de a célt nem! 1994. után most 2011-ben ismét helyzetbe kerülhetünk! Feladatomnak érzem, hogy a célok kereséséhez gondolatokat generáljak.

3 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Európai környezet – EU Bírósági döntések TB kassza Betegérdek = Vásárlói érdek Gazdasági érdek Gazdasági érdek TB kassza Betegérdek Merkantil modellEtikus modell 2009. gyógyszerészi tulajdon 2010. lakosságszám és távolsági korlátok elvi

4 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Hazai környezetünk Hazai környezet  Gyógyszertárak létesítésének és működésének törvényi szabályzói  Ország gazdasági helyzete  TB- kassza állapota – Széll Kálmán terv  Gyógyszertárak gazdasági helyzete  Gyógyszertárak szakmai felkészültsége  Szaklétszámok – 2013. szeptember 1. gazdasági jogi szakmai

5 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Tulajdonosi szerkezet – „örökölt”, érdekérvényesítés

6 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Személyi jog a szakmai feladatok ellátásában felértékelődött! Az 2011. január 1-vel életbe lépő módosított 2006. évi XCVIII. Gyftv 73.§.(1) pontja egyértelműen fogalmaz a személyi jogos felelőségéről és kötelességéről:  a jövőben minden szakmai döntéseknek a személyi jogos kezében kell legyen! 73.§ (1)  A közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaság ügyvezetését, képviseletét a 73. § (1) bekezdésében foglalt esetekben az adott gyógyszertár vonatkozásában a személyi joggal rendelkező gyógyszerész látja el. (74.§.)

7 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Gyftv 73. § (1) Gazdasági társasági döntéshez kell a személyi jogos igenlő szavazata  Szakmai kérdésekben  Termékkör alakításban  Gyógyszerek beszerzésében  Készletezésben, tárolásban  Kiadásban  Szakmai feladatok ellátását végzők személyi döntésben  Közfinanszírozási szerződésekben Ezen kérdésekben a gazdasági társaság a gyógyszertár szakmai vezetését (személyi jogos gyógyszerészét) nem utasíthatja!

8 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Gyftv 73. § (2) Nem fogadhat el a személyi jogos  előnyt, ami a beteg biztonságos gyógyszerellátását sérti, vagy veszélyezteti  olyan szerződést, ami akadályozhatja, vagy korlátozhatja a szakmai függetlenségét, különös tekintettel a betegérdekek érvényesülésében pártatlan és tárgyszerű tanácsadási kötelezettségek teljesítésében

9 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Gyftv 73. § (3) – (4) 73.§ (3) Nem minősül tiltott előnynek a kereskedelemben szokásos ár- és más általános szerződési feltételeken alapuló engedmények alkalmazása. 73.§ (4) Ezek ellenőrzése az egészségügyi államigazgatási szerv hatásköre

10 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Gyógyszerészek (!) és tulajdonrész – gazdasági feladat A személy jogos és a gyógyszertárban dolgozó gyógyszerész/ek birtokába kell kerülnie a társaság tulajdonának több mint 50 %-a! (49.§.(7) ec)) Átmeneti határidők (83.§.)  a 2011. január 1-én már működő gyógyszertárak esetében 2014. január 1-ig el kell érni a minimum 25% -s gyógyszerészi tulajdont majd 2017. január 1-ig el kell érni az előírt 50%-t.  Változásnál a változáskori állapottal megegyező, vagy annál magasabb tulajdonrészt kell biztosítani.  Új gyógyszertár létesítése esetében: 2014. január 1-ig a minimum 25%-s szabály, utána a minimum 50%-s szabály lép életbe!

11 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Gazdasági feladatok Működtetni kell:  gyógyszertárat mint gazdálkodó egységet  gyógyszertárat mint munkáltatót  gyógyszertárat mint egészségügyi szolgáltatót  betegteher csökkentést  adósságok kezelése – (ahol van, de hol nincs?) Többletforrás? – Lehetősége?  a kisforgalmú gyógyszertáraknak – működés célú támogatás  finanszírozási előlegre – előre hozták az igénylést és folyósítást  új ösztönzők? Kellenek, és ezekért folyamatosan küzdenünk is kell!

12 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok 2012. évi szabályok változása – szakmai feladatok + Generikus program + ösztönző bevezetése Receptfelírások szabályozásainak változása – ellenérdekeltségek! (2012.) TB kassza fenntarthatósága!  Január 4. – ellátási idő pontos feltüntetése – „legfeljebb” értelmezések.  Február 1. – gyógyszertári betegtájékoztató a referencia készítményről  Március 1. – egy Rp. alapesetben 30 napra, és a Rp. érvényességének idejében változás! De továbbra is lehet, akár egy évre ellátni beteget megfelelő feltételek teljesülése esetén! Április 1. – nemzetközi szabadnéven való gyógyszerrendelés kezdete

13 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Generikus helyettesítés – szakmai oldala Konfliktus helyzetek A beteg hozzáállás  ma elsősorban az orvos döntéséhez ragaszkodik  márkahűség  drágább gyógyszer a jobb gyógyszer  korábbi negatív tapasztalat Egy beteg több gyógyszer – tudja követni? Eltérő betegtájékoztatók – ez a probléma a hatóanyag felírásakor is kezelendő! Írott ár-tájékoztató miért csak most tudja meg?

14 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Generikus helyettesítés – gazdasági kihívása Növekvő termékszám Optimális készletszint?  elfekvő készletek, raktárkészlet növekedése,  készletszintek és a beteg-megelégedettség aránya  támogatásból, forgalomból kieső szerek, delistázás Gyógyszerész  felajánlási szabály – melyiket ajánljam – többlet információ,  a készleten levőt érdemes, de…  február 1-e után? a nyomtatott tájékoztatón a referencia gyógyszer térítési díja szerepel Árváltozás – árcsökkenés – árrés csökkenés Gyári promóció

15 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Generikus ösztönző – rövid és hosszú távú gazdasági A gyógyszertár érdekelt-e a generikus programban?  mekkora az árrés-veszteség?  a beteg-megelégedettség hogyan változik?  mekkora bevétel lehet belőle / hó?  meddig tart az ösztönzés?  növekszik-e az értéke a generikusok térnyerésével? A pillanatnyi helyzet követésének lehetősége?  Rendszergazdák feladata?  OEP segítségével?  Legjobb lenne mindkettő, de lehet-e? Árrés – döntéshozónak az újragondolás szükséges  pl.: hatóanyag fix árrés  fix támogatás mértékének változása  Árrés-sávok emelése

16 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Nemzetközi hatóanyag néven történő rendelés – elsősorban szakmai feladat Szakmai kihívás – felkészülés szükséges!  gyógyszerészi feladat  hatóanyagcsoport mélyreható ismerete  kommunikációs készség fejlesztés Orvos – gyógyszerész viszony változás. Kompetenciakérdések tisztázása, helyes alakítása szükséges Több hatóanyag esetében már valódi kihívás, hiszen az orvos „csak” egy szűk gyógyszercsoporttal gyógyít, míg nekünk több orvos terápiás szokásait kell „követnünk” Készlet racionalizálás lehetősége!

17 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Feladatok még E-recept – még 2012-ben? Újdonság, változás – ellenérzés Gyógyszerészi gondozás  fejlesztés, alakítás  értékelhetőség  terápia követés  terápia eredményesség mérése Egyéb termékek Webáruház, házhozszállítás Támogatások változása Szakmai elöregedés Fiatal gyógyszerészek támogatása Személyi jog mint érték? Tulajdonosi arányok elérésének eszköze is lehet! – lásd praxisjog

18 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Feladat Árképzés a gyógyszertárban  támogatott gyógyszerek köre – továbbra is fix!  nem támogatotti kör  egyéb termékek Marketing  csak meghatározott termékkör  gyógyszertári egészségügyi szolgáltatások  gyógyszertár  ajándékozás  nyeremény  működési területen belül, vagy kívül  újságban és …

19 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Miért kell…? Érdemes …? Csökkenő Ft forgalom, csökkenő árréstömeg mellett miért kell a növekvő feladatok vállalása?  Mit kapott a szakma? – 2006. december 31. v.s. 2011. január 1.  Mit kérnek most a szakmától?– 2012. január 3.  Mit várhatunk a jövőben? Vannak-e erre utaló jelek? – 2012. január 3.  és…? FIX árrés sáv? Egészségügyi szolgáltatás díjazása?

20 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Patika Singapúrban 2012. január

21 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Patika Sydney 2012. január

22 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok A patikai liberalizáció leállításának bejelentésekor elhangzott, hogy – a politika a gyógyszerészeket be akarja vonni a népegészségügyi programok megvalósításába és reméli, hogy a szakma mindent megtesz a gazdasági alkalmazkodóképességének a növeléséért. – Nem csak a jogszabályok módosítása van tehát napirenden. Egy új rendszer kidolgozása kezdődhet el. (Dr. Hankó Zoltán 2010. június 14.) Állítás

23 2012. február 3.-5. MGYK Köztestületi Napok Következtetés A teendőink  részt kell vállalnunk a kitűzött célok megvalósításában,  szakmai, mentális és morális megújulás  mindeközben folyamatosan keresni kell azokat a lehetőségeket, melyekkel a szakmánk anyagilag is megerősödhet. Most tehát rajtunk a sor, hogy bebizonyítsuk igazak a megállapítások: készek vagyunk lépéseket tenni az egészségügyi helyzet finanszírozhatóságának, és fejlődésének, a betegérdekek szem előtt tartásával eleget tenni. Persze mindezt úgy, hogy közben mi ne rokkanjunk ebbe bele.

24 Egy közösség csak akkor működik, ha abba mindenki beletesz valamit, azaz nem csak várunk tőle, hanem adunk is bele! Köszönöm a figyelmet !


Letölteni ppt "A személyi jogos gyógyszerész szakmai és vállalkozásvezetési feladatai Köztestületi napok 2012. február 3-5. Dr. Brezanóczy Ferenc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések