Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Unió gazdasági joga Versenyjog 3 Dr. Nagy Csongor István egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Unió gazdasági joga Versenyjog 3 Dr. Nagy Csongor István egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 Az Európai Unió gazdasági joga Versenyjog 3 Dr. Nagy Csongor István egyetemi docens

2 Menetrend Állami támogatások Piacnyitás / liberalizáció / ágazati versenyjog Mintakérdések

3 Állami támogatások joga 1.Állami támogatás fogalma 2.Milyen állami támogatások tiltottak? (tilalom főszabálya). 3.Csoportmentességi rendeletek. 4.Egyedi engedélyezés.

4 Tilalom elemei 1.Támogatás (előny); 2.Közpénzekből folyósítják; 3.Szelektivitás (bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése); 4.Verseny tényleges vagy potenciális torzítása; 5.Tagállamközi kereskedelem érintettsége.

5 Mi a támogatás (előny)? Közvetlen kifizetés; Infrastruktúra használatának biztosítása kedvező feltételekkel; Állami vállalatokon keresztül a piacinál alacsony áron eladott, vagy a piacinál magasabb áron vásárolt termék; Kedvezményes feltételekkel (például alacsonyabb kamattal) nyújtott kölcsönök, hitelgaranciák; Állami felvásárlások (piaci orientációjú befektető mércéje); Alacsonyabb adók, adókedvezmények.

6 De minimis támogatások Bármely három pénzügyi év időszakában bármely vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200.000 EUR-t (közúti szállítás területén működő vállalkozás esetén: 100.000 EUR-t).

7 Általános csoportmentességi rendelet 1.regionális támogatás; 2.kkv-nak nyújtott beruházási és foglalkoztatási támogatás; 3.a női vállalkozók által létrehozott vállalkozásokhoz nyújtott támogatás; 4.környezetvédelmi támogatás; 5.kkv-k részére tanácsadáshoz és a kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás; 6.kockázati tőke formájában nyújtott támogatás; 7.kutatási és fejlesztési és innovációs támogatás; 8.képzési támogatás; 9.hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő munkavállalóknak nyújtott támogatás.

8 Egyedi engedélyezés – bejelentési kötelezettség! Amennyiben egy új támogatás teljesíti az általános tilalom feltételeit és nem részesül valamely csoportmentességi rendelet menedékében, akkor azt előzetesen be kell jelenteni a Bizottságnak és a bizottsági engedélyezésig vagy a Bizottság számára megállapított határozathozatali határidő eredménytelen leteltéig nem léptethető életbe. Támogatásokat Vizsgáló Iroda.

9 Kivételek Az EUMSz-ban az állami támogatásokkal kapcsolatban meghatározott kivételek: -automatikus kivételek, -jogalkalmazói mérlegeléstől függő kivételek és -politikai döntéstől függő kivételek.

10 Automatikus kivételek A belső piaccal összeegyeztethető: 1.a magánszemély fogyasztóknak nyújtott szociális jellegű támogatás, feltéve hogy azt a termék származásán alapuló megkülönböztetés nélkül nyújtják; 2.a természeti csapások vagy más rendkívüli események által okozott károk helyreállítására nyújtott támogatás; 3.a Németországi Szövetségi Köztársaság Németország felosztása által érintett egyes területei gazdaságának nyújtott támogatás, amennyiben a támogatásra a felosztásból eredő gazdasági hátrányok ellensúlyozásához szükség van. EUMSz, 107. cikk (2) bek.

11 Jogalkalmazói mérlegeléstől függő kivételek A belső piaccal összeegyeztethetőnek tekinthető: 1.Elmaradt térségek ( ahol rendkívül alacsony az életszínvonal vagy jelentős az alulfoglalkoztatottság); 2.valamely közös európai érdeket szolgáló fontos projekt vagy egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetése; 3.az egyes gazdasági tevékenységek vagy gazdasági területek fejlődését előmozdító támogatás, amennyiben az ilyen támogatás nem befolyásolja hátrányosan a kereskedelmi feltételeket a közös érdekkel ellentétes mértékben; 4.a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás, ha az az Unión belüli kereskedelmi és versenyfeltételeket nem befolyásolja a közös érdekkel ellentétes mértékben; 5.a támogatás olyan egyéb fajtái, amelyeket a Tanács a Bizottság javaslata alapján hozott határozatával határoz meg. EUMSz, 107. cikk (3) bek.

12 Politikai döntéstől függő kivételek Az EUMSz 108. cikke (2) bekezdésének 3. albekezdése feljogosítja a Tanácsot arra, hogy kivételes esetekben felmentést adjon az állami támogatásokkal kapcsolatos tilalom alól olyankor is, ha a mentesítés feltételei nem állnak fenn.

13 Jogellenesen folyósított támogatás Jogellenesen támogatás esetén az ezzel kapcsolatos visszatérítési kötelezettség a kedvezményezettet is sújtja. A jogellenesen nyújtott támogatás után a Bizottság által meghatározott mértékű kamatot is fizetni kell. A visszatérítési kötelezettség elévülésének határideje 10 év.

14 Liberalizációs versenyjog Engedélyezési rendelkezések: piacra lépés szabályozási (engedélyezési) akadályainak megszüntetése. Piacfelügyeleti rendelkezések: – Szűk keresztmetszetekhez való hozzáférés – Elemekre bontás (unbundling) – Jelentős piaci erő szabályozása – Közszolgáltatás utódja: egyetemes szolgáltatás.

15 Engedélyezési akadályok megszüntetése A piacnyitás állami-engedélyezési akadályainak megszüntetése, a piacra lépés jogi lehetőségének megteremtése (kizárólagos jogok megszüntetése). A liberalizáció nem egyenlő a privatizációval!

16 Szűk keresztmetszetek A piaci verseny előtt újonnan megnyitott iparágakra jellemzőek az ún. szűk keresztmetszetek (jellemzően hálózatok), amelyekhez a hozzáférés nélkülözhetetlen a piacon való megjelenés érdekében. A liberalizációs versenyjog egyik célja ezekhez a szűk keresztmetszetekhez való hozzáférés ésszerű feltételeinek megteremtése.

17 Elemekre bontás A vertikálisan integrált vállalkozások esetén fennáll a veszélye a versenykorlátozó stratégiának. Fajtái: - számviteli szétválasztás, - funkcionális szétválasztás, - jogi vagy szerkezeti (strukturális) szétválasztás, - tulajdonosi szétválasztás.

18 Jelentős piaci erő szabályozása Elektronikus hírközlés, nálunk (de csak nálunk) energetikában is bevezették. Lényege: a tagállami iparági hatóság, piacelemzést követően, többlet-kötelezettségeket írhat elő a jelentős piaci erővel rendelkező vállalkozásokkal szemben. Hasonló az erőfölénnyel való visszaélés versenyjogi fogalmához, azonban előzetes (ex ante) rendszerben működik A jelentős piaci erő szabályozása aszimmetrikus és hangsúlyozottan átmeneti jellegű.

19 Egyetemes szolgáltatás A korábbi közszolgáltatás továbbélése: egyetemes szolgáltatás. Szolgáltatás mindenki számára hozzáférhetővé tétele, elérhető áron, megfelelő minőségben, diszkrimináció-mentesen. Állampolgárok gazdasági alapigénye: elektronikus hírközlés, villamos energia, posta, földgáz (nálunk egyetemes szolgáltatás, Európai szinten nem az!).

20 Az ágazati szabályozás végső sorsa – naplemente szabályozás

21 Köszönöm a figyelmet! ncsi@eik.bme.hu


Letölteni ppt "Az Európai Unió gazdasági joga Versenyjog 3 Dr. Nagy Csongor István egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések