Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A hazai LLL helyzet feltárása és elemzése” című pályázat (2008-2009) Kutatás a „Szak- és felnőttképzési kutatások támogatása” című pályázat keretében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A hazai LLL helyzet feltárása és elemzése” című pályázat (2008-2009) Kutatás a „Szak- és felnőttképzési kutatások támogatása” című pályázat keretében."— Előadás másolata:

1 „A hazai LLL helyzet feltárása és elemzése” című pályázat (2008-2009) Kutatás a „Szak- és felnőttképzési kutatások támogatása” című pályázat keretében Dr. Habil Kálmán Anikó

2 A kihívás: Az UNESCO eredeti « Lifelong Education » koncepciója maradjon a mai LLL politika lényege, magja : az oktatásba tartozzon bele minden tanulás, ne csak a formális, hanem a nonformális és informális is Az UNESCO eredeti « Lifelong Education » koncepciója maradjon a mai LLL politika lényege, magja : az oktatásba tartozzon bele minden tanulás, ne csak a formális, hanem a nonformális és informális is Innováció és kreativitás kell az oktatásügyben Innováció és kreativitás kell az oktatásügyben A tanulás az élethez alkalmazkodjon, az oktatásigazgatás pedig a tanuláshoz A tanulás az élethez alkalmazkodjon, az oktatásigazgatás pedig a tanuláshoz Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens

3 A változás: "Nem lehet folyamatosan ugyanazt csinálni és új eredményeket remélni„ 2010 és 2020 között demográfiai válság lesz 10 év alatt 10%-al fog csökkenni a 20-29 éves fiatalok száma! Egyre kevesebb fiatal és egyre több felnőtt tanulónk lesz JÁN FIGEL' (Európai Bizottság): "When Change stops – Life stops" Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens

4 EU felmérés: LLL 2000-2008 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens EU 2010 cél = 12.5% Magyarország 2000 – 2,9% 2007 – 3,6% Az oktatásban-képzésben résztvevő felnőttek aránya % of adults in education and training

5 EU felmérés: LLL 2000-2008 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Magyarorsz ág + 0.7% Svédország + 10.4% EU 27 + 2.6%

6 EU felmérés: LLL 2000-2008 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Moving further ahead  Austria  Denmark  Finland  Norway  Slovenia  Sweden  UK Losing momentum  Iceland  Netherlands Catching up  Czech Republic  Croatia  Cyprus  Estonia  France  Germany  Ireland  Lithuania  Luxembourg  Malta  Portugal  Romania  Slovakia  Spain  Turkey Falling further behind  Belgium  Bulgaria  Greece  Hungary  Italy  Latvia EU 2010 benchmark = 12.5% Below EU Benchmark Above EU Benchmark

7 A kutatás célja és feladatrendszere az egész életen át tartó tanulás nonformális és informális tanulás szintereinek feltérképezése, a jó gyakorlatok számbavétele, a felnőttkori tanulási attitűdök, személyes és társadalmi motivációik vizsgálata, a formális képzés nonformális és informális tanulásra kifejtett hatásának feltárása és elemzése, Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens

8 A kutatás célja és feladatrendszere (folyt.) a tudásfogyasztás jellemző színtereinek, szokásainak és a felnőttkori tanulásba való bevonhatóság feltételeinek és színtereinek számbavétele, a nemzeti LLL stratégiai célkitűzések validitásának felmérése a működő hazai gyakorlat tükrében, a támogatási politika továbbfejlesztésére szóló javaslatok megfogalmazása az empirikus felmérés eredményeinek tükrében, Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens

9 A KUTATÁS MÓDSZERTANA-létszám 2347 teljes adat 27 főnél fókuszcsoportos interjút végeztünk, a tudásszínterek és fogalmak differenciálásának mérésére 31 oldalas kérdőív Online/papíralapú 323, Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens

10 Célcsoport: Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Pedagógus szakma: Közoktatás-vezető, műszaki pedagógus Felnőttoktatási szakértő Regisztrált munkanélküliek (Munkaügyi Központok bevonásával) Az álláskeresőkre irányuló felméréssel a szakképzetteket, illetve a legalább középfokú végzettségűeket. Pályakezdő munkavállalók. SZTÁV ZRT : PILOT projekt(324 adat)

11 HIPOTÉZISEK, MEGÁLLAPÍTÁSOK Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 1.A tanulást csak a belső motiváció, azaz a megértésre törekvés és a problémagondolkodás teheti önfenntartóvá, folyamatossá. 2.Az otthoni, lakóhelyi, munkahelyi környezetben a folyamatos tanulásnak, még a távtanulásnak is sok erőforrása megtalálható vagy rövidtávon megteremthető jobb elosztás, koordináció, szervezés esetén, különösen akkor, ha minél több „tanulási centrum” kialakítására koncentráljuk azokat, és erőforrásként fejlesztjük tanulási és tanítási kultúránkat;

12 HIPOTÉZISEK, MEGÁLLAPÍTÁSOK (folyt.) Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens 3. Szükség van az LLL stratégiájának megújítására, de jogalkalmazási, és különösen jogértelmezési hagyományaink és szokásaink meg kell, hogy változzanak ahhoz, hogy hasznát vehessük; 4. Teamek, partnerség és hálózatok nélkül nem lehetséges sikeres tanulás a 21. században, de a hagyományosan hierarchikus és hatalomorientált szervezeti kultúránk nem támogatja ezek elterjedését, mint ahogy egyéb, Európa számára fontos dolgot sem, pl. az „empowerment”-et;

13 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens A felnőttkori tanulás legfőbb ösztönzője, hogy segítségével új helyzetek és problémák oldhatók meg. 10 választóból 7-nek ez a véleménye. Ugyanennyien hivatkoznak a tanulási kényszerre, a munkahelyváltozásból következő új ismeretek megszerzésének szükségességére (mintegy a fele).

14 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens A tudásszerzés „öncélú” öröme a megkérdezettek 1/3-át készteti felnőttkorban tanulásra.

15 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Tanulási szokások 1.

16 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Tanulási szokások 2.

17 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Az egyéb informális tanulás során elsajátított készségek

18 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Az egyéb informális tanulás során elsajátított készségek

19 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens A szabadidős tevékenység szerepe

20 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens A tanulási formák

21 Saját motivációjuk Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Első helyre a „papír”- főként a felsőoktatásban megszerezhető- diploma kerül (közel 80 %) Általában is népszerűbb a formális oktatás, közel 60 % tervezi, hogy a közeljövőben új vagy újabb diplomát szerez. A nem formális képzések népszerűsége csekély (10 % alatt) ennek oka: hogy a munkahelyeken is a „papír” a döntő.

22 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens A tanulási motivációk

23 Hatékonyság Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Míg a hatékonyság megítélésénél inkább a munkahelyi nem formális képzés hatékonyságát hangsúlyozzák, másfél-kétszer több a képzés hatékonysága a munkavégzés szempontjából, de a képesítés felhasználhatósága is sokkal jobb, mint a saját kezdeményezésekre vállalt oktatásban.

24 Hatékonyság Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens

25 Munkahelyi képzés jellemzői Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Az egyéni-és munkahely- szervezte lehetőségeket rendre hatékonyabbnak értékelik, mint a formális („állami”) oktatást.

26 TARTALMAK Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Legfontosabbnak a szakmai ismeretszerzést, az informatikai és idegen nyelvi képzést tartották, ez a „hármas” a felnőttképzés legnépesebb, kitüntetett irányaiba mutat. A részvétel némileg eltérő, míg 2/3-uk szakmai irányban képezte magát, több mint 20%-uk társadalmi kérdésekkel, személyiségük fejlesztésével, idegen-nyelv tanulásával foglalkozott. Pozitív viszonyulást jelez, hogy új és általános ismereteket és képességeket sajátítottak el a munkavégzésükhöz, valamint az informatika újdonságaival is lépést tartottak

27 Közösségi tevékenység Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Külön figyelmet érdemel a szervezetben közös tevékenység során történő informális tanulás. Úgy látják, hogy így főként a kommunikációs és interperszonális készségeiket fejlesztik (70 % felett). 50-60 %-uk a társadalomismeretet, a szervezési és a műszaki készségeket említette, mint a közösségben elsajátított informális tanulás eredményét. Az együttes tevékenység során bekövetkezett fejlődést 60-75%- uk a gyakorlati készségek és a szociális készségek, a szervezet, barátság, valamint a szabadidős és hobbi területeken tapasztaltak. 50-60%-uk jelölte a sport, kultúra, egészség, pénzügyek, környezetvédelem és politika területét, ebben a sorrendben.

28 Az egész életen át tartó tanulás hazai fejlesztésének stratégiai irányai Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens A megkérdezettek részben ismerik a legfontosabb stratégiai irányokat, a tanulásra ösztönző legfontosabb tényezőnek a munkát tartják. Leginkább az egyes formák formális-nem formális-informális hatékonyságának megítéléséből következtethetünk arra, hogy a „bizonyítványszerző” formális oktatás „hasznát” jóval kevésbé becsülik, mint például a munkavégzés során szerezhető informális ismereteket.

29 Az egész életen át tartó tanulás paradigmája Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Nagyon fontos a nem formális, munkahelyi képzések erősítése mellett az informális tanulási módszerek elsajátításának propagálása. Olyan technikák tanítása, mely a mindennapi spontán tájékozódás során szerzett ismereteket is beépíti a tudás- szerkezetbe. Ezt az új tanulási módszereket is igénylő, kompetencia- központú szemlélet segítheti annak elérését, hogy a merev, ismeretközlő-visszakérdező felnőttképzés gyorsabban alakuljon át. Úgy tűnik,, sem a képzések, sem a képzők képzései nem munkálták ki még átütő sikerrel alkalmazható módszereket.

30 Az egész életen át tartó tanulás társadalmi és gazdasági környezete Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Az egyén szembetalálja magát a választás nehéz feladatával, nem ismeri fel a piac-változásait, gyakran „divatos” irányokat választ, nem ismeri fel az akkreditált képzések jelentőségét. A számítógépes és a nyelvi képzés területén a legjobb a helyzet, igazolhatjuk azzal is, hogy a formális képzésekhez itt kapcsolódnak a legjobban a nem formális megoldások. Érdekes, hogy az informális ismeretszerzés már inkább csak az informatikában szokásos, megkérdezetteink nem hivatkoznak például az egyre könnyebben hozzáférhető idegen nyelvű csatornákra vagy külföldi utazásokra a nyelvtanulásban.

31 Az egész életen át tartó tanulás stratégiájának prioritásai Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Az oktatás-képzés esélyteremtő szerepe erősödött ugyan az elmúlt években, de mindkét oldalon: a munkaadók és munkavállalók részéről is jelentkeznek feladatok. Az a tény, hogy egy állás elnyeréséhez vagy a munkahelyi előrehaladáshoz a kapcsolati tőkét látják a legfontosabbnak arra figyelmeztet, hogy a pályázati úton elnyerhető állások körüli követelmények ma sem eléggé transzparensek. Több és hatékonyabb erőt kell fordítani a követelmények ismertetésére, a minőségbiztosítás szabályainak alkalmazására.

32 Az egész életen át tartó tanulás megközelítése és kulcsterületei Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Az alapkészségek és a kulcskompetenciák fejlesztésének első és legfontosabb területe a közoktatás ahhoz, hogy az egyén az egész életen át tartó tanulás részese lehessen, csak kivételes esetben indulhat el „önerőből”. A megkérdezettek nagyobbik része egyetemet vagy főiskolát végzett, így részben birtokába kerültek azok a jártasságok és készségek, melyek megalapozhatnak egy új tanulás-kultúrát. Új problémaorientált megközelítést kellett elsajátítani, technikákat feltárni és gyakorolni. A helyi szinten kialakítható „szövetségek” – a iskolák és a nem formális szerveződések, a civil világ együttműködése véleményünk szerint még sok tartalékkal rendelkezik. A folyamatos együttműködés akár új képzési formákat is eredményezhet, mind a munkavégzés, mind az életminőség javítása területén.

33 Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens

34 Ajánlások és javaslatok 1. Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Szemléletváltás és változtatás A LLL gondolkodás középpontjában jobbára a szervezeti megoldások, maguk a feltételeket biztosító szervezetek álltak. A TANULÓ ÁLLAMPOLGÁR koncepció erősítése segítene kilépni ebből a körből és sok olyan terület is beemelhető lenne, ami eddig nem. A civilizációs hátrányokkal, hiátusok leküzdése (pl. egészségügyi felvilágosítás, vagy környezettanulmány) – gazdálkodás.

35 Ajánlások és javaslatok 2. Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Mindehhez másfajta „pedagógia” kell! Nem elégséges az ismeretterjesztés medializált világunkban, a TAPASZTALAT lendítheti az ügyeket.

36 Ajánlások és javaslatok 3. Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens A LLL-ből az informatika és a nyelvtudás az, ami a köztudat része lett. Csakhogy, mint célokról, többet kellene erről gondolkodni! A munkahelyek pl. kérik a nyelvvizsga papírokat, de az így szerezhető tudást is!

37 Ajánlások és javaslatok 4. Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens Az informális tanulás szerepének sokkal intenzívebben kell növekednie. Ehhez új fajta módszerekre van szükség,melyekkel már iskolás korban tanítani lehetne? A társadalomelemzés könnyen-gyorsan elsajátítható/bár olvasni azért nem árt, ha tud az alany. A különböző korú és iskolai végzettségű alanyokhoz más és más módon lehet ezeket az ismereteket eljuttatni.

38 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Dr. Kálmán Anikó egyetemi docens BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék E-mail: kalman.a@eik.bme.hukalman.a@eik.bme.hu


Letölteni ppt "„A hazai LLL helyzet feltárása és elemzése” című pályázat (2008-2009) Kutatás a „Szak- és felnőttképzési kutatások támogatása” című pályázat keretében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések