Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Német-római Birodalom és a 30 éves háború Németalföld a XV. század harmadik harmadban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Német-római Birodalom és a 30 éves háború Németalföld a XV. század harmadik harmadban."— Előadás másolata:

1 Német-római Birodalom és a 30 éves háború Németalföld a XV. század harmadik harmadban

2  1556  V. Károly lemondása  osztrák birtokok öccséé, Ferdinándé  I. Ferdinánd  1526 óta cseh és magyar király  központi intézmények  Udvari Kancellári   Udvari Kamara   Udvari Haditanács    sikerek, eredmények  védekezés a törökkel szemben  1568 béke (drinápolyi~)  Központi hatalom erősítésének igénye   rendiség fénykorát éli A dunai Habsburg monarchia } Birodalmi jogkörök

3  Központi hatalom erősítésének igénye   rendiség fénykorát éli  Ny-Európa, gazd fejl.  Közép-Kelet-Európa, elmaradott  abszolút monarchia   polgárság  akire támaszkodna példa K-K-Eu. számára  mg.  konjunktúra nemességet erősíti  Habsburgok, katolikusok   főnemesség, rendek protestáns  a harc vallási színezetett kapott  Ellenreformációs sikerek 1600-ra betiltják a protestantizmust  kivándorlás, városi polgárok  gyengülnek a városok Kísérlet a központosításra

4  A protestáns cseh rendek   megkoronázzak meg a kat. II. Ferdinándot  1618, Prága  „defenesztráció”  pfalzi Frigyes  cseh király Mathias Thurn  rendi kormány  kirobban a 30 éves háború  I. cseh szakasz (1618-23)  II. Ferdinánd - sp. Habsburg, pápa támogatása  1620 Fehérhegy  cseh vereség  cseh rendi jogok   örökös tartománnyá válik (abszolút kormányzás) A harmincéves háború A prágai defenesztráció Tilly, a fehérhegyi győző

5 Execution of 27 Protestant noblemen in 1621 Fehérhegy korabeli rézmetszeten Pfalzi V. Figyes, cseh királyként (the winterking)    

6  Katolikus, Habsburg túlsúly miatt  IV. Keresztély belép a háborúba, a hit védelmében (angol, holland és francia támogatással)  II. dán szakasz (1625-29)  Wallenstein és Tilly a Balti-tengerig szorítja  1629 - lübecki béke, IV. Keresztély  minden beavatkozásról  III. svéd szakasz (1630-35)  Tovább erősödnek a Habsburgok (Wallenstein elbocsátása)  Richelieu biztatására belép II. Gusztáv Adolf svéd király  protestáns ügy védelmében  balti-tengeri svéd birtokok   A svéd hadsereg ellentéte a császárénak  toborzott, reguláris, tűzfegyverekkel felszerelt Háború

7 Magdeburg pusztulása

8 Albrecht Wallenstein aki már a maga korában azt az elvet követte, hogy a háborúnak önmagát kell táp- lálnia. A birodalom egységének fenntartása érdekében elfogadta a protes- táns fejedelmek szabad vallásgyakorlatát, ezért mellőzték. Tárgyalásokba bocsátkozott a protest. hatalmakkal. Célja a Cseh Királyság megszerzése volt, hogy onnan kiindulva valósítsa meg a bir. központi irányítását. Tervét saját császárhű tisztjei hiusították meg, s 1634-ben meggyilkolták.

9  Gusztáv Adolf sikerei  1631, Breitenfeld  Tilly veresége  1632, Lech  Tilly †  Wallenstein visszahívása  1632, Lützen  Gusztáv Adolf †  Elhúzódó háború  svéd vereség Nördlingennél (1634)  protestáns fejedelmek kiegyeznek a császárral  A kiegyezés miatt Richelieu nyíltan beavatkozik a háborúba  Wallenstein önállósodási kísérlete  Cseh Királyság megszerzése  birodalom központi irányítása  császárhű tisztek meggyilkolják (cseho.-i Egerben) A svéd és a francia beavatkozás

10 Gusztáv Adolf partra szállása Elő-Pomerániában Gusztáv Adolf svéd király, aki egyben zseniális hadvezér is

11 The death of King Gustavus II Adolphus on 16 November 1632 at the Battle of Lützen Gustav Adolph at the Battle at Breitenfeld

12 Zsoldosok által okozott borzalmak Wallenstein halála

13  Francia beavatkozás  egyensúly felborul  a vallási színezet teljesen eltűnik  császári hatalom gyengítése  Területi igény a Rajnánál  1637 - III. Ferdinánd   a hajlam a békére  A háború tovább folytatódik  további szenvedések, (lakosság, gazdaság)  1645 - francia-svéd győzelem Alarheimnél, és Jankaunál  Habsburg békevágy  Münster és Osnabrück A béke felé Armand Jean du Plessis, duc de Richelieu, par Philippe de Champaigne

14 Louis II de Bourbon-Condé dit le Grand Condé, premier prince du sang, connu d'abord sous le nom de duc d'Enghien, Although a Catholic clergyman himself, Cardinal Richelieu allied France with the Protestants Tourenne

15  Eredményei:  vallási  augsburgi v.béke megerősítése, kiterj. a kálvinistákra  alkotmányjogi  császári tv. és külpol.  Bir. Gyűlés jóváhagyása  döntésképtelenné vált  önálló külpolitika a fejedelmeknek  Bajoro. vfjd. marad, Pfalz visszakapja a vfjd.-i rangját  politikai (területi)  Hollandia és Svájc független  Franciao.  Elzász, Metz, Toul, Verdun püspökségek  Svédo.  Elő-Pomeránia, brémai és verdeni hg megszerzése  Bajoro., Brandenburg.  területi növekedés Vesztfáliai Béke  1648 beteljesedik a békevágy 

16

17  Az első összeurópai diplomácia kísérlet a béke létrehozására  Európa  Habsburg hegemónia veszélye   Új nagyhatalmak: Fro., Hollandia, Svédo.  Németország  császári központi hat.  fejedelmi „szabadság”  fejedelmek győznek  A Birodalom  államszövetséggé válik  Megpecsételi Németo. politikai és gazdasági tehetetlenségét (Ausztria első elszakadása az összbirodalomtól)  Habsburg-dinasztia,   szenved teljes vereséget  osztrák, és cseh rendiség felszámolása  lehetőség az absz. kiépítésére  súlypont áttolódása a Duna-völgyére A béke jelentősége

18 Vesztfáliai Béke

19  Hohenzollern-dinasztia  Brandenburg élén 1415-től  a legdinamikusabban fejlődő német állam  1614 - területek szerzése a Rajnánál  Jülich-Klevé-i örökösödési háború  Klevé, Mark, Ravensberg  1618  Kelet-Poroszország, de lengyel hűbér  Vesztfáliai Béke  Hátsó-Pomeránia, és egy sor püspökség  1657  „a lengyel hűbér”   I. Frigyes Vilmos (1640-88) – modernizálta az országot  állandó hadsereg, hugenották befogadása (iparosodás)  Út és csatornahálózat fejlesztés, mg. Mintaüzemek létesítése Brandenburg felemelkedése

20 Brandenburg területi növekedése !!!Brandenburg (Poroszország) területi növekedése.ppt!!!Brandenburg (Poroszország) területi növekedése.ppt


Letölteni ppt "Német-római Birodalom és a 30 éves háború Németalföld a XV. század harmadik harmadban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések