Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Reintegráció a büntetés-végrehajtásban - lehetőségek és korlátok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Reintegráció a büntetés-végrehajtásban - lehetőségek és korlátok."— Előadás másolata:

1 Reintegráció a büntetés-végrehajtásban - lehetőségek és korlátok

2 Reintegráció – helyreállítás, visszaállítás, visszahelyezés Integráció – becsatolás, összevonás

3 1979. évi 11. törvényerejű rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról 19. § A szabadságvesztés végrehajtásának célja az, hogy e törvényben meghatározott joghátrány érvényesítése során elősegítse az elítéltnek a szabadulása után a társadalomba történő beilleszkedését, és azt, hogy tartózkodjék újabb bűncselekmény elkövetésétől.

4 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól 68. § (1) A szabadságvesztés céljának elérése érdekében az elítéltek nevelése - önbecsülésük és felelősségérzetük fenntartása, fejlesztése, a társadalmi hasznosság tudatának kialakítása, szabadulásuk után a társadalom életébe való beilleszkedés elősegítése - a bv. szervezet és - külön jogszabályban meghatározott esetben - a pártfogó felügyelői szolgálat feladata. A foglalkoztatás 73. § A foglalkoztatás keretében a bv. szervezet - a Bv. tvr.-ben meghatározottak szerint - biztosítja a) az alapfokú iskolai oktatást; b) a szakirányú képzést; c) a munkáltatást; d) a terápiás foglalkoztatást; e) a művelődési, a szabadidős, a sport, továbbá a személyiségfejlesztő és gyógyító, rehabilitációs programokon való részvétel lehetőségét.

5 Fejlesztési program „Felelősen,felkészülten” PILLÉREK I.„Rend és biztonság” II.„Integráció, reintegráció” III.„Európai színvonalú személyzet” IV.„Konszolidáció” V.„Racionalizáció”

6 „Integráció, reintegráció” főbb pontjai  A büntetés-végrehajtás szabadulásra felkészítő tevékenységének harmonizálása a Pártfogó Felügyelői Szolgálattal  A fogvatartotti foglalkoztatás oktatási, képzési elemeinek felülvizsgálata, a tanulmányi rendszer egységesítése.  Intézeti programok számának, a zárkán kívüli hasznos elfoglaltsággal töltött időnek, valamint a sportfoglalkozások gyakoriságának növelése.  Pályázati források felkutatása, pályázatok beadása, elsődlegesen konzorciumi formában.

7 A büntetés-végrehajtási szervezet fő feladatai a fogvatartottak reintegrációjában  Börtönártalom csökkentése.  A civil szférában is elfogadható szakképzettség biztosítása.  Családi kapcsolat megőrzése, erősítése.  Munkahely keresésének segítése, kapcsolatfelvétel a munkáltatóval.  Bűnismétlés megelőzése, pártfogó, segítő tevékenység előkészítése

8 Pécs, Pálhalma Sopronkőhida, Balassagyarmat Márianosztra Sátoraljaújhely Eger, Győr, Kecskemét Pályázati munka a bv. intézetekben

9 Hazai pályázatok OBmB 2004: Sopronkőhidai Fegyház és Börtön „Oktatás, képzés, reszocializáció” Veszprém Megyei Bv. Intézet „Adj még egy esélyt!” 2005: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet „Szer-telenül” addikciók megelőzése és kezelése Balassagyarmati Fegyház és Börtön „Esély a falakon belül és kívül, együtt a bűnmegelőzésért!” Baranya Megyei Bv. Intézet „Fogvatartottak társadalmi reintegrációja”

10 OBmB 2006-2007: Állampusztai Országos Bv. Intézet „Komplex modellprogramok a helyreállító igazságszolgáltatás érvényesülése érdekében” Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön „Tanulj a múltból – ez nem a Te utad!” (börtönmúzeum kialakítása, digitalizálás) 2007-2008: Állampusztai Országos Bv. Intézet „A büntetés-végrehajtás integrálása a település közösségi életébe” (fűzfatermesztő- és fonó tanfolyam, roma kulturális blokk és régészeti lelet rekonstrukciója, dokumentumfilm) Balassagyarmati Fegyház és Börtön „Adj esélyt, hogy jóvátegyem” (parkgondozó képzés, városszépítő tevékenység)

11

12 OBmB 2008-2009: Balassagyarmati Fegyház és Börtön „Együtt, közösen a Palóc-liget természeti környezetének megóvásáért” Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön „Hősök temetője – bűnmegelőzési, értékteremtő közösségszervezés” (parkgondozó képzés, síremlékek gondozása, dokumentumfilm) Heves Megyei Bv. Intézet „Visszailleszkedés új eséllyel” (parkgondozó képzés, 4 játszótér rendbetétele, kiadvány, dokumentumfilm) 2009-2010: Heves Megyei Bv. Intézet „Mindenki nyertes” („Börtön a városért” akciók, rendhagyó nap, szakmai rendezvény) Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön „Börtönmúzeummal a bűnmegelőzésért” (képzések, előadások iskoláskorúaknak) Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ„Új Esély plusz” Partnerségben a bűnismétlés megelőzéséért a Dél-alföldi Régióban

13 OBmB 2009-2010: Heves Megyei Bv. Intézet „Mindenki nyertes” („Börtön a városért” akciók, rendhagyó nap, szakmai rendezvény) Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön „Börtönmúzeummal a bűnmegelőzésért” (képzések, előadások iskoláskorúaknak) Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ„Új Esély plusz” Partnerségben a bűnismétlés megelőzéséért a Dél-alföldi Régióban (Békés-Megyei Bv. Intézet, Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet, Szegedi Fegyház és Börtön, Kalocsai Fegyház és Börtön, Állampusztai Országos Bv. Intézet)

14

15 Pályázati források nélküli szimbolikus jóvátételi programok Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet „Megbántam, jóvátenném” győri állatkert, győri evangélikus oktatási központ óvodája, Gézengúz alapítvány udvara „Püspökerdő” facsemete ültetés Heves Megyei Bv. Intézet városszépítő tevékenység (női fogvatartottak) Pálhalmai Országos Bv. Intézet bábelőadás (női fogvatartottak)

16 Európai Uniós Projektek  AVP – Háló/2005 Fogvatartottak és büntetés-végrehajtási intézetből szabadulók reszocializációjának elősegítése (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány) AVP Hungary Közhasznú Egyesület rehabilitációs börtönprogramja  „Van Kiút! – Partnerség a fogvatartottakért” (EQUAL) Büntetés- végrehajtási Szervezet Oktatási Központja  EQUAL projekt a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben  Balassagyarmati Fegyház és Börtön – Társadalmi Visszailleszkedést Segítő Egyesület (Norvég Civil Alap)

17

18 2009 83 pályázat 19 elutasított Összesen 311,18 MFt 2010 93 pályázat 28 elutasított Önálló pályázat 370,3 MFt Bv.-ben megvalósuló 78,2 MFT A Bv. Szervezet pályázati tevékenysége

19 TÁMOP – 5.6.2 „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása” kiemelt projekt” Elítéltek többszakaszos, társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációja és intenzív utógondozási modelljének kialakítása alprojekt

20 1. szakasz: munkaerő-piaci tájékoztatás. 2. szakasz: készségfejlesztés. 3. szakasz: OKJ-s és betanító képzés. 4. szakasz: szabadulásra felkészítés, szabadulás, intenzív utógondozás. Többszakaszos reintegrációs program

21 Felkészítés a szabadításra MOTIVÁCIÓS FOGLALKOZÁ S önkéntes, szükségletfelmér és EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV + JÖVŐTERV egyéni interjú CÉLIRÁNYOS KÉSZSÉG- KÉPESSÉG- FEJLESZTÉS SZAKKÉPZÉS munkaerő-piaci igények SZABADULÁSR A FELKÉSZÍTÉS álláskeresési technikák CSDCS UTÓGONDOZÁS utógondozók, önkéntesek, mentorok BEFOGADÓ BESZÉLGETÉS EGYÉNI NEVELÉSI TERV SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG, SZAKKÖR, TRÉNING OKTATÁS, SZAKKÉPZÉS SZABADULÁSRA FELKÉSZÍTÉS tájékoztatás, pártfogó felügyelet TÁMOP reintegrációs modell Klasszikus bv.-s reintegrációs modell

22 1.Komplex reintegrációs modell strukturált egyénre szabott egységes feltételrendszer, eszköztár és eljárásrend 2.Megvalósítók integrált megközelítés egységes szemlélet (közös képzés) szupervízió 3.Disszemináció TÁMOP 5.6.1 Integrált elemek

23 Korlátok  Zárt intézeti működésből fakadó korlátok  Fogvatartotti fluktuáció  Belső akadályozó tényezők

24 Fogvatartottak főbb problémacsoportjai (családi háttér, értékrend, jövedelmi viszonyok, életstílus és életmód)  alacsony iskolai végzettség (családban és személy szerint)  alacsony motivációs szint  börtönben végzett munka nem piacképes  egyéb motivációk – változás/változtatás igényének hiánya  családi társadalmi kapcsolatos elveszítése (zavaros családi háttér)  alacsony szocio-ökonómiai státusz  hiányzó okmányok, erkölcsi bizonyítvány, nyugdíjjogosultság  társadalmi előítéletek, megbélyegzés  nagy arányban roma származás  kulturális és mentalitásbeli különbség  deprivált helyzet  szocializációs hiányosságok, defektusok  kóros személyiségfejlődés, pszichés defektusok  nagy valószínűséggel szenvedélybetegség és deviancia a családban

25 BVOP Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály Schuckertné Szabó Csilla schuckertne.csilla@bv.gov.hu 06/1 – 302-5730


Letölteni ppt "Reintegráció a büntetés-végrehajtásban - lehetőségek és korlátok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések