Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BŰNMEGELŐZÉS ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Dr. Póczik Szilveszter.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BŰNMEGELŐZÉS ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Dr. Póczik Szilveszter."— Előadás másolata:

1 BŰNMEGELŐZÉS ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Dr. Póczik Szilveszter

2 Tartalom Bűnmegelőzés értelmezése Bűnmegelőzés értelmezése A bűnmegelőzés, mint szakpolitika A bűnmegelőzés, mint szakpolitika A bűnmegelőzés rendszere A bűnmegelőzés rendszere Prevenció a büntető igazságszolgáltatáson keresztül Prevenció a büntető igazságszolgáltatáson keresztül Generális prevenció Generális prevenció Speciális prevenció Speciális prevenció Az elkövetővé válás megelőzése - bűnelkövetővé válás kockázati tényezői Az elkövetővé válás megelőzése - bűnelkövetővé válás kockázati tényezői Korai beavatkozás Korai beavatkozás Közösségi bűnmegelőzés - Közösségi integráció - Kizárás Közösségi bűnmegelőzés - Közösségi integráció - Kizárás A bűnalkalmak kontrollja A bűnalkalmak kontrollja Áldozat-központú stratégiák Áldozat-központú stratégiák

3 Bűnmegelőzés hagyományosan az elkövetővé válás megelőzése, megbüntetése, elrettentés, rehab. hagyományosan az elkövetővé válás megelőzése, megbüntetése, elrettentés, rehab. 20. század végi útkeresés 20. század végi útkeresés hagyományos büntető igazságszolgáltatás korlátozott lehetőségei hagyományos büntető igazságszolgáltatás korlátozott lehetőségei új eszközök új eszközök kriminalitás egyéni és társadalmi kárainak enyhítésére kriminalitás egyéni és társadalmi kárainak enyhítésére bűnmegelőzés, bűnmegelőzés, különösen igazságszolgáltatáson kívüli megelőzés különösen igazságszolgáltatáson kívüli megelőzés kriminálpolitikai megújulás kriminálpolitikai megújulás helyreállító igazságszolgáltatás, helyreállító igazságszolgáltatás, sértetti pozíciók felértékelődése, sértetti pozíciók felértékelődése, fiatalkorúak igazságszolgáltatásának újragondolása, fiatalkorúak igazságszolgáltatásának újragondolása, diverziós és reintegrációs technikák diverziós és reintegrációs technikák

4 A bűnmegelőzési politika 20. század utolsó harmadában 20. század utolsó harmadában bűnmegelőzés felértékelődése bűnmegelőzés felértékelődése kriminálpolitika önálló alrendszer kriminálpolitika önálló alrendszer század közepén rohamosan növekvő bűnözés, század közepén rohamosan növekvő bűnözés, fokozódó lakossági elvárások fokozódó lakossági elvárások büntető igazságszolgáltatás önmagában nem hatékony büntető igazságszolgáltatás önmagában nem hatékony óriási költség – költséghatékonyság óriási költség – költséghatékonyság jóléti prog­ram kifulladása jóléti prog­ram kifulladása rehabilitációs büntetőpolitika sikertelensége rehabilitációs büntetőpolitika sikertelensége állami társadalomirányítás kudarca állami társadalomirányítás kudarca bűnözéskontroll új eszközeinek felkutatása bűnözéskontroll új eszközeinek felkutatása kriminálpolitikai beavatkozások racionalizálása, kriminálpolitikai beavatkozások racionalizálása, bizonyítékokkal eredményessége költséghatékonysága bizonyítékokkal eredményessége költséghatékonysága célzott beavatko­zások, specializált szakpolitikák célzott beavatko­zások, specializált szakpolitikák drogpolitika, alkoholpolitika, bűnmegelőzési politika drogpolitika, alkoholpolitika, bűnmegelőzési politika Európa Tanács, az Európai Unió, Európa Tanács, az Európai Unió,

5 Bűnmegelőzés fogalma Differenciáltkriminálpolitika több alrendszer több alrendszer Európa Tanács R(96)8 sz. ajánlása Európa Tanács R(96)8 sz. ajánlása koherens és racionális kriminálpolitika, koherens és racionális kriminálpolitika, Három pillér elve elkövető elkövető áldozat áldozat bűncselekményi szituáció bűncselekményi szituáció Bűnmegelőzés fogalma „a bűnözés (társadalmi és szituációs) megelőzésére, a büntetőjogi reakciók individualizálására, a szabadságelvonással járó szankciók alternatíváinak biztosítására, az elkövetők társadalmi reintegrációjára és az áldozatnak biztosított segítségnyújtásra".

6 Bűnmegelőzés fogalma „minden olyan tevékenység, … egyéni vagy csoportos, magán vagy állami, amely egy vagy több bűncselekmény bekövetkeztét megakadályozza" (Brantingham and Faust 1976). „minden olyan tevékenység, … egyéni vagy csoportos, magán vagy állami, amely egy vagy több bűncselekmény bekövetkeztét megakadályozza" (Brantingham and Faust 1976). Európai Unió - magyar stratégia:,, … minden olyan intézkedés, amelynek cél­ja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása”, =>,, … minden olyan intézkedés, amelynek cél­ja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása”, => bűnalkalmak csökkentése, bűnalkalmak csökkentése, bűnözési okok hatásának mérséklése bűnözési okok hatásának mérséklése áldozattá válás megelőzése. áldozattá válás megelőzése. Magyarország 2002-ben induló kriminálpolitikai reform Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájáról szóló Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiájáról szóló 115/2003. (X.28.) OGY határozat

7 Komplex bűnmegelőzés rövid-, közép- és hosszú távú eredmények elvárása: rövid-, közép- és hosszú távú eredmények elvárása: fertőzött terület biztonságosabbá tétele, fertőzött terület biztonságosabbá tétele, családon belüli erőszak visszaszorítása, családon belüli erőszak visszaszorítása, közbiztonságot látványosan javítása – rövid távú eredmény közbiztonságot látványosan javítása – rövid távú eredmény eszközök együttes alkalmazása eszközök együttes alkalmazása Partnerség bűnözéskontrollban részt vevők körének kiszélesedése bűnözéskontrollban részt vevők körének kiszélesedése állam lemond a kizárólagos felelősségéről, állam lemond a kizárólagos felelősségéről, önkormányzatok, közösségek, üzleti szféra, állampolgár kommunikáció – visszacsatolás önkormányzatok, közösségek, üzleti szféra, állampolgár kommunikáció – visszacsatolás

8 Bűnmegelőzés szakpolitikai alrendszer társadalompolitika + büntetőpolitika Társadalompolitika Ha a bűnmegelőzés = társadalompolitikai: => Jóléti kriminálpolitika deficitje ágazati szakpolitikák: ágazati szakpolitikák: szociálpolitika, foglalkoztatás, oktatáspolitika, ifjúságpolitika, esélyegyenlőségi politika szociálpolitika, foglalkoztatás, oktatáspolitika, ifjúságpolitika, esélyegyenlőségi politika hosszú távú célkitűzések hosszú távú célkitűzések Büntetőpolitika - bünt. igazságszolgáltatás Ha a bűnmegelőzés = büntetőpolitikai: => USA büntetési krízise - 70-es évekig: bűnmegelőzést = igazságszolgáltatás preventív kapacitása - ma: bűnmegelőzésen = büntető igazságszolgáltatáson kívüli megelőzés - kölcsönhatás – harmonizálás - eredményesség - igazságszolgáltatás a bűnözés okait és összefüggéseit nem éri el (nem is feladata). - deviáns magatartások (büntetőjogi/ nem büntetőjogi) együtt kezelése - jogállam: közbiztonsági érdek nem lehet ellentétes a jogbiztonság (emberi jogok) elvével

9 BŰNMEGELŐZÉS RENDSZERE HÁROMSZINTŰ MODELL Elsődleges megelőzés egész társadalomra kiterjedő beavatkozás kiegyensúlyozott működé­s, kiegyensúlyozott működé­s, intézmények intézmények bűnözést alakító társadalmi, jogi és gazdasági körülmények, bűnözést alakító társadalmi, jogi és gazdasági körülmények, bűnözés reprodukciójának befolyásolása bűnözés reprodukciójának befolyásolása társadalmi integráció, kohézió erősítése, társadalmi integráció, kohézió erősítése, jól működő büntető igazságszolgáltatás, jól működő büntető igazságszolgáltatás, átfogó társadalompolitika átfogó társadalompolitika ágazati po­litikák együttműködése ágazati po­litikák együttműködése nincs kényszer nincs kényszer Másodlagos megelőzés deviáns vagy kriminalizálódó csoportok és egyének magas kockázatú helyzetek (veszélyeztető család, alkohol- és drog, iskolakerülés, lakókörnyezet rossz közbiztonság) rövid- és középtávú bűnmegelőzési programok hatósági kényszer (gyermekek elvétel) programszerű célzott beavatkozások veszélyeztetett csoportok – de diszkrimináció tilalma jogok garantálása Harmadlagos megelőzés bűnelkövetővé váltak bűnismétlésének meg­előzése reaktív (már megtörténtre reagál) igazságszolgáltatás területe reintegráció, pártfogó felügyelet, börtönprogramok, utógondozás bűnmegelőzés civil szereplői (egyházak, NGO, foglalkoztatáspolitika, stb.)

10 Bűnmegelőzés 4 eszköztára 1) Büntető igazságszolgáltatáson keresztül szankciók, fenyegetés, kényszer. szankciók, fenyegetés, kényszer. 2) A kockázatközpontú megelőzés - bűnelkövetővé válás megelő­ zése egyénre / személyiségre koncentrál másodlagos megelőzés területére esnek, de jelentősek az elsődleges szint lehetőségei is. 3) A közösségi megelőzés bűnözés nem az individuális bűnelkövetési kockázatok összessége egyént körülvevő formális és informális hálózatok diszfunkciója másodlagos megelőzési programok közösségi intézmények fejlesztésére, lakókör­nyezet biztonságára, bűnözési félelmére, közösség védelmére 4) A szituációs és áldozatközpontú megelőzési - veszély közvetlen elhárítása - egyéni és csoportos önvédelem fejlesztése - mindhárom megelőzési szinten. Sokféle szereplő - társadalmi jelenség + egyéni magatartás => társadalmi és egyéni szintű reakció lehetséges formáik és eszközök

11 BŰNMEGELŐZÉS SZINTJEI ÉS IRÁNYAI Bűnmegelőzés a büntető igazságszolgáltatáson keresztül A bűnelkövetővé válás megelőzése Közösségi megelőzésSzituációs / áldozatközpontú megelőzés Elsődleges szint Jogkövető kultúra támogatása, általános elrettentés Pl. büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése, rendőrséggel szembeni bizalom erősítése A kockázati tényezőket generáló társadalmi- gazdasági környezet azonosítása és alakítása Pl. gyermek- és családvédelmi rendszer fejlesztése, iskolai konfliktuskezelés modelljeinek terjesztése. Önkormányzatiság erősítése, várostervezés, a közösségi kultúra terjesztése, kisebbségpolitika, nagyvárosi szegregáció elleni küzdelem, stb. Átfogó környezeti és biztonságtechnikai tervezés Pl. bankbiztonsági előírások, készpénzkímélő fizetési formák támogatása, felvilágosító programok, közvilágítás. Másodlagos szint Általános és speciális elrettentés Pl. lakossági-­rendőrségi együttműködés javítása, kisebb súlyú devianciák gyors kezelése Kockázatközpontú megelőzési programok Pl. hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felkészítése, szülői tréningek, stb. Közösségépítő és közösségvédelmi programok Pl. szomszédfigyelő mozgalom, szabadidős programok hátrányos körzetekben, stb. Különösen veszélyeztetett csoportok védelme (foglalkozási csoportok, stb.), bűnözési térképek, utcai világítás, járőrözés, stb. Harmadlagos szint Speciális elrettentés, izoláció, reintegráció, helyreállítás Pl. fogvatartottak képzési és tréningprogramjai, börtönpártfogás és utógondozás, kárhelyreállító büntetések Elkövetővé váltak egyéni kockázatelemzése és kockázatkezelése, speciális prevenció Közösségi programok a bűnelkövetők reintegrációjára, helyreállító igazságszolgáltatás Pl. „nyitott börtön" programok, kortárssegítés, stb. A különösen veszélyeztetett helyek (hot spots) védelme, az újbóli áldozattá válás megelőzése, a bűncselekmény által feltárt „gyenge pont" kiküszöbölése

12 Prevenció a büntető igazságszolgáltatáson keresztül Büntetési elméletek - preventív funkció (harmadlagos megelőzés - joghátrány - társadalmi értékek és normák védelme - büntető igazságszolgáltatás preventív funkciói (generális és a speciális prevenció) Generális prevenció általános visszatartó hatást (büntetés) általános visszatartó hatást (büntetés) bűnüldözés reakcióképességének fokozása, bűnüldözés reakcióképességének fokozása, bűnelkövetés kockázatának növelése, bűnelkövetés kockázatának növelése, büntető igazságszolgáltatás időszerűségének javítása, büntető igazságszolgáltatás időszerűségének javítása, büntetés elkerül­hetetlenségének biztosítása büntetés elkerül­hetetlenségének biztosítása jogkövető hajlandóság növelése, jogkövető hajlandóság növelése, büntetéstől való félelem büntetéstől való félelem értékek értékek jogállamiság, az igazságosság, a méltányosság, a humanitás eszméit, a jogállamiság, az igazságosság, a méltányosság, a humanitás eszméit, a jogsérelmek hatékony korrigálása, állampolgárok jogainak védelme jogsérelmek hatékony korrigálása, állampolgárok jogainak védelme Cesare Beccaria és Jeremy Bentham - a törvény uralma - közbizalom - elrettentés Cesare Beccaria és Jeremy Bentham - a törvény uralma - közbizalom - elrettentés (18. századi klasszikus büntetőjogi iskola) elrettentési törekvések az 1980-as évek, USA elrettentési törekvések az 1980-as évek, USA James Q. Wilson szerint a bűnözés növekedésének oka: megéri James Q. Wilson szerint a bűnözés növekedésének oka: megéri kriminálpolitika feladata: magasabb árat fizettessen a bűnelkövetőkkel, kriminálpolitika feladata: magasabb árat fizettessen a bűnelkövetőkkel, szigorítás: sikertelen szigorítás: sikertelen fiatalok számára szervezett bűnmegelőzési célú börtönlátogatások fiatalok számára szervezett bűnmegelőzési célú börtönlátogatások

13 Prevenció a büntető igazságszolgáltatáson keresztül Speciális prevenció individuális prevenció individuális prevenció bűnismétlés megakadályozása bűnismétlés megakadályozása visszatartását visszatartását harmadlagos megelőzés harmadlagos megelőzés büntetés-végrehajtásban rejlő reintegrációs lehetőségek fejlesztése, büntetés-végrehajtásban rejlő reintegrációs lehetőségek fejlesztése, helyreállító igaz­ságszolgáltatás terjesztése. helyreállító igaz­ságszolgáltatás terjesztése. ártalmatlanná tétel - képtelenné válik újabb cselekmény el­követésére ártalmatlanná tétel - képtelenné válik újabb cselekmény el­követésére szabadságelvonás szabadságelvonás USA neokonzervatív kriminológia - veszélyes bűnelkövetők élethosszig USA neokonzervatív kriminológia - veszélyes bűnelkövetők élethosszig tartó izolációja tartó izolációja Magyarországon: tényleges életfogytiglani szabadságvesztés Magyarországon: tényleges életfogytiglani szabadságvesztés Svájc: veszélyes elkövető - határozatlan tartamú szabadságvesztésből Svájc: veszélyes elkövető - határozatlan tartamú szabadságvesztésből Hipotézis: büntetés - szenve­dés - visszatartó erő Hipotézis: büntetés - szenve­dés - visszatartó erő 1980-as években Nagy-Britanniában a neokonzervatív Thatcher 1980-as években Nagy-Britanniában a neokonzervatív Thatcher „short, sharp shock" - rövid sokkszerű szabadságvesztés „short, sharp shock" - rövid sokkszerű szabadságvesztés youth detention centres, youth detention centres, első bűntényesek esetében növeli a bűnismétlés valószínűségét első bűntényesek esetében növeli a bűnismétlés valószínűségét

14 Prevenció a büntető igazságszolgáltatáson keresztül Reszocializálás és reintegráció nevelés (19. századi optimizmus) nevelés (19. századi optimizmus) 1970-es évek kiábrándulása 1970-es évek kiábrándulása hatékonyság-vizsgálatok, kognitív, behaviorista személyiségformálás, csoportos tréningek, hatékonyság-vizsgálatok, kognitív, behaviorista személyiségformálás, csoportos tréningek, reintegrációs technikák reintegrációs technikák helyreállító igazságszolgáltatás (felelősség felvállalása, elkövető szembesítése cselekménye következményei­vel, illetve az okozott sérelem helyreállításában vállalt aktív szerep) helyreállító igazságszolgáltatás (felelősség felvállalása, elkövető szembesítése cselekménye következményei­vel, illetve az okozott sérelem helyreállításában vállalt aktív szerep)

15 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK ELKÖVETŐVÉ VÁLÁS MEGELŐZÉSE Elkövetővé válás megelőzése - kockázatközpontú megelőzés élettörténet /egyéni jellemzők élettörténet /egyéni jellemzők gyenge társadalmi- és önkontroll gyenge társadalmi- és önkontroll gyermekkor­i szocializáció hiányai - kriminális veszélyeztetettség gyermekkor­i szocializáció hiányai - kriminális veszélyeztetettség alulszocializáltság elleni küzdelem (család és az iskola) alulszocializáltság elleni küzdelem (család és az iskola) Bűnelkövetővé válás kockázati tényezői kockázati és protektív tényezők kockázati és protektív tényezők pszichológiai, biológiai és szociális mintázatok pszichológiai, biológiai és szociális mintázatok erőszakos elkövetők, gyermekkorú elkövetők erőszakos elkövetők, gyermekkorú elkövetők bűnözői karrierek, a bűnismétlés, illetve az elkövetői tipológiák bűnözői karrierek, a bűnismétlés, illetve az elkövetői tipológiák kora gyermekkor - a későbbi deviáns viselkedés indikátorait. kora gyermekkor - a későbbi deviáns viselkedés indikátorait. utánkövetés (magatartászavarok, antiszociális viselkedés, felnőttkori bűnelkövetés) utánkövetés (magatartászavarok, antiszociális viselkedés, felnőttkori bűnelkövetés) bűnözői karrier (hossza, intenzitása, belépés, ki­lépés időpontja, cselekmények jellege) bűnözői karrier (hossza, intenzitása, belépés, ki­lépés időpontja, cselekmények jellege) az ún. kockázati tényezők beazonosítását; az ún. kockázati tényezők beazonosítását; védelem kidolgozás, azaz az ún. protektív tényezők segítségével (javaslatok) védelem kidolgozás, azaz az ún. protektív tényezők segítségével (javaslatok)

16 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK ELKÖVETŐVÉ VÁLÁS MEGELŐZÉSE Kockázati tényező: jelzi a bűnelköve­tés erős valószínűségét, gyakori individuális, családi, illetve szociális-közösségi tényezők alacsony intelligencia, temperamentum és impulzivitás, gyenge empátia, krim. család, rossz nevelés, deviáns kor­társcsoport) alacsony intelligencia, temperamentum és impulzivitás, gyenge empátia, krim. család, rossz nevelés, deviáns kor­társcsoport) Európa Tanács Rec(2000)20. sz. ajánlása a korai pszichoszociális beavatkozásról Európa Tanács Rec(2000)20. sz. ajánlása a korai pszichoszociális beavatkozásról hiperaktivitás, impulzivitás, tanulási nehézségek; elhanyagolás, bántalmazás, a szülői konfliktusok, a kiemelés a családból; a zaklatás, az iskolakerülés, az iskolai kudarcok, a rossz iskolai környezet; a faji megkülön­böztetés, a szülők munkanélkülisége, a hosszú távú depriváció; a deviáns kor­társcsoporthoz tartozás, az alkohol- vagy droghasználat, a gyermekprostitúció, a koldulás, csavargás; hiperaktivitás, impulzivitás, tanulási nehézségek; elhanyagolás, bántalmazás, a szülői konfliktusok, a kiemelés a családból; a zaklatás, az iskolakerülés, az iskolai kudarcok, a rossz iskolai környezet; a faji megkülön­böztetés, a szülők munkanélkülisége, a hosszú távú depriváció; a deviáns kor­társcsoporthoz tartozás, az alkohol- vagy droghasználat, a gyermekprostitúció, a koldulás, csavargás; szülők/környezet nem képes a normák és értékek átadására, elégtelen szocializációja szülők/környezet nem képes a normák és értékek átadására, elégtelen szocializációja Sikeres bűnmegelőzési beavatkozások, Sikeres bűnmegelőzési beavatkozások, korán, komplex módon, több koc­kázati tényezőt megcélozva korán, komplex módon, több koc­kázati tényezőt megcélozva

17 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK ELKÖVETŐVÉ VÁLÁS MEGELŐZÉSE Protektív tényező: normakonform viselkedés ösztönzői - szociális, együttműködési és kognitív képességek javítása; szülő- gyermek kapcsolat, egyértelmű de nem önkényes szabá­lyok; - szociális, együttműködési és kognitív képességek javítása; szülő- gyermek kapcsolat, egyértelmű de nem önkényes szabá­lyok; - befogadó iskolai környezet, si­kerélmény elérésére; - befogadó iskolai környezet, si­kerélmény elérésére; - közösségi kötődések javítása. - közösségi kötődések javítása. Korai beavatkozás és bűnmegelőzés - nem veszélytelen - nem veszélytelen - mérési nehé­zségek - mérési nehé­zségek - tanulási nehézségek - család helyzete - tanulási nehézségek - család helyzete - aránytalan beavatkozás a magánéletbe - aránytalan beavatkozás a magánéletbe - csoportok stigmatizálása - csoportok stigmatizálása - kontraproduktív eredmények - kontraproduktív eredmények - társadalmi kontroll „gyarmatosító" jellege - társadalmi kontroll „gyarmatosító" jellege - USA csizmatáborok - katonai módszerek, személyiség lerombolása és erőszakos újraépítése - USA csizmatáborok - katonai módszerek, személyiség lerombolása és erőszakos újraépítése - kriminogén hatások - kriminogén hatások

18 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK ELKÖVETŐVÉ VÁLÁS MEGELŐZÉSE Hatékonyság veszélyeztetett gyermek beazonosítása veszélyeztetett gyermek beazonosítása bűnelkövetés megakadályozása bűnelkövetés megakadályozása kockázati tényezők csökkentése kockázati tényezők csökkentése protektív faktorok erősítését. protektív faktorok erősítését. jó programok: egyidejűleg több kockázati tényezőt céloznak meg jó programok: egyidejűleg több kockázati tényezőt céloznak meg közösségi bűnmegelőzés elemeivel kombinálva (iskola, család) közösségi bűnmegelőzés elemeivel kombinálva (iskola, család) RAND Corp.: sikeres beavatkozás az iskolai felkészítés, a nappali foglalkoztatás és a családtámogató szolgáltatások kombinációja; az iskolai felkészítés, a nappali foglalkoztatás és a családtámogató szolgáltatások kombinációja; kognitív alapú magatartásformálását, a probléma-felismerést és megoldást segítő képességek fejlesztése kognitív alapú magatartásformálását, a probléma-felismerést és megoldást segítő képességek fejlesztése az egyedülálló várandós, illetve kisgyermekes anyáknak nyújtanak gyermekgondozási, életvezetési segítséget; az egyedülálló várandós, illetve kisgyermekes anyáknak nyújtanak gyermekgondozási, életvezetési segítséget; a kiegyensúlyozott nevelési gyakorlat elsajátíttatása – szülői kompetenciák; a kiegyensúlyozott nevelési gyakorlat elsajátíttatása – szülői kompetenciák; veszélyeztetett gyerme­kek iskolában tartása veszélyeztetett gyerme­kek iskolában tartása Jó gyakorlat: 1962 - Perry Pre-School Project volt Jó gyakorlat: 1962 - Perry Pre-School Project volt

19 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK KÖZÖSSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Közösségi Bűnmegelőzés lakosok bizalmatlansága, elköltözés, félelem, közterületek elnéptelenedése, lakosok bizalmatlansága, elköltözés, félelem, közterületek elnéptelenedése, csökkentheti a részvételét a közös­ségi életben csökkentheti a részvételét a közös­ségi életben romlik az ingatlanok értéke, romlik az ingatlanok értéke, ottmaradók hátránya nő ottmaradók hátránya nő a közösségi kötelékek szétzilálását a közösségi kötelékek szétzilálását visszafordítható visszafordítható közösségi megelőzés gyökerei: 1920-as évek (chicagói iskola) közösségi megelőzés gyökerei: 1920-as évek (chicagói iskola) 80-as évektől: divatos 80-as évektől: divatos közösség koncepciója közösség koncepciója individuális felelősség és felelőtlen jóléti programok (szociáldemokraták) ellen individuális felelősség és felelőtlen jóléti programok (szociáldemokraták) ellen közösség alanya, tárgya és hordozója a változásoknak közösség alanya, tárgya és hordozója a változásoknak bűnözés nem egyéni jogellenes magatartások halmaza bűnözés nem egyéni jogellenes magatartások halmaza közösségi viszonyok produktuma közösségi viszonyok produktuma közösségi deficitek kezelése = bűnmegelőzés közösségi deficitek kezelése = bűnmegelőzés lakosok a közösség intézményein keresztül mozgósítható lakosok a közösség intézményein keresztül mozgósítható kollektív bűnmegelőzési programok indítása; kollektív bűnmegelőzési programok indítása; lakosok nagyobb felelősséget vállalnak a helyi közügye­kért, lakosok nagyobb felelősséget vállalnak a helyi közügye­kért, erősödő interakció erősödő interakció hatéko­nyabb társadalmi kontrollt eredményez; hatéko­nyabb társadalmi kontrollt eredményez; bűnözési félelem csökkentése bűnözési félelem csökkentése kontroll visszaszerzése kontroll visszaszerzése

20 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK KÖZÖSSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Közösségi integráció = bűnmegelőzés - Chicagói Egyetem - Chicagói Egyetem - Kriminális körzeteket társadalmi és kulturális sajátosságai? (Park & Burgess) - Kriminális körzeteket társadalmi és kulturális sajátosságai? (Park & Burgess) - deviáns minták - bevándorlók generációi között hagyományozódnak - deviáns minták - bevándorlók generációi között hagyományozódnak - problematikusabb: második generációs bevándorló fiatalok - problematikusabb: második generációs bevándorló fiatalok - asszimilációs nehézségek, hagyományos kötelékek és kontroll- mechanizmusok felbomlása, - asszimilációs nehézségek, hagyományos kötelékek és kontroll- mechanizmusok felbomlása, - társadalmi dezorganizáció - társadalmi dezorganizáció - együttjárás más devianciákkal - együttjárás más devianciákkal - legális lehetőségek szűkössége - illegális lehetőségek bősége - legális lehetőségek szűkössége - illegális lehetőségek bősége - jogkövető vagy bűnelkövető magatartás? - jogkövető vagy bűnelkövető magatartás? - lakóközösségek aktivizálása - lakóközösségek aktivizálása - lakossági bizottságok, tanácsadó-hálózat, képzési, mun­kaerő-piaci felkészítés, - lakossági bizottságok, tanácsadó-hálózat, képzési, mun­kaerő-piaci felkészítés, - kulturális, szabadidő-eltölté­si programok, önkéntes munka - kulturális, szabadidő-eltölté­si programok, önkéntes munka - Chicago Területi Project (CAP) - Chicago Területi Project (CAP) - hatékonyság alacsony - hatékonyság alacsony

21 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK KÖZÖSSÉGI BŰNMEGELŐZÉS CÉL: közösségi megoldási javaslatok kidolgozása, megvalósítása közösségi megoldási javaslatok kidolgozása, megvalósítása a deviáns módon megnyilvánuló érvényesítése legitim úton a deviáns módon megnyilvánuló érvényesítése legitim úton informális kontroll erősítése informális kontroll erősítése megoldás: közösség ereje megoldás: közösség ereje kényszerítő mechanizmusokat csak végső esetben kényszerítő mechanizmusokat csak végső esetben 1981- Lyoni és Marseille-i zavargások - hátrányos fiatalok számára szabadidős lehetősége­ - hátrányos fiatalok számára szabadidős lehetősége­ - bandavezérek megnyerése - bandavezérek megnyerése - olcsó sportrendezvények, koncertek, kulturális események, - olcsó sportrendezvények, koncertek, kulturális események, - nemzeti bűnmegelőzés intézményrend­szerének kialakítása - nemzeti bűnmegelőzés intézményrend­szerének kialakítása - gyors statisztikai eredményeket hozott. - gyors statisztikai eredményeket hozott. 1994 - Hollandia haarlemi Schouwbroek-alagút projekt - megjavították a közvilágítást, művészeti központtá tették - megjavították a közvilágítást, művészeti központtá tették - alagút gyalogos és kerékpáros forgalma lényegesen megnövekedett, - alagút gyalogos és kerékpáros forgalma lényegesen megnövekedett, - informális kontroll erősödése - informális kontroll erősödése - vandál cselekmények megszűntek - vandál cselekmények megszűntek Egyesült Királyság - diákok iskolai szabályzatokat alkottak a zaklatások meg­előzésére - diákok iskolai szabályzatokat alkottak a zaklatások meg­előzésére - szerepjátékok - szerepjátékok

22 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK KÖZÖSSÉGI BŰNMEGELŐZÉS Közösség és Rend deviáns viselkedések szaporodása - kontroll gyengülése deviáns viselkedések szaporodása - kontroll gyengülése közösségi erkölcsi azonosság megbomlása közösségi erkölcsi azonosság megbomlása közösségi koherencia - morális egység – nem kell érték- és érdekplurali­tás közösségi koherencia - morális egység – nem kell érték- és érdekplurali­tás egyéni kötelezettségek helyreállítása és kikényszerítése - rend és biztonság egyéni kötelezettségek helyreállítása és kikényszerítése - rend és biztonság vétők kizárása vétők kizárása Törött ablakok elmélete kisebb súlyú antiszociális magatartások (koldulás, ittasság, szemetelés) preventív céllal kriminalizál kisebb súlyú antiszociális magatartások (koldulás, ittasság, szemetelés) preventív céllal kriminalizál azonnali kontroll = súlyosabb bűncselekmények megelőzése azonnali kontroll = súlyosabb bűncselekmények megelőzése azonnali rendőri fellépést – ha kell, szabadságjogok sérelmével is, azonnali rendőri fellépést – ha kell, szabadságjogok sérelmével is, elsőbbséget élvez a közösség érdeke elsőbbséget élvez a közösség érdeke Zéró tolerancia: 1994 New York-i „életminőség-program" 1998 Nagy-Britannia antiszociális magatartási rendelkezést (ASBO) 1998 Nagy-Britannia antiszociális magatartási rendelkezést (ASBO) hanyag szülők büntetőjogi szankcionálása hanyag szülők büntetőjogi szankcionálása szülők morális kötelessége = büntetőjogi felelősség. szülők morális kötelessége = büntetőjogi felelősség. hatékonyság nem iga­zolt (RAND 2001). hatékonyság nem iga­zolt (RAND 2001). Kansas City kísér­let - fokozott rendőri járőrözés, letartóztatások Kansas City kísér­let - fokozott rendőri járőrözés, letartóztatások bűnözéstől való félelem csökken bűnözéstől való félelem csökken bűncselekmények száma nem bűncselekmények száma nem célzott rendészeti stratégiák, (probléma-orientált, „hot spot") célzott rendészeti stratégiák, (probléma-orientált, „hot spot") közösségellenes egyének kirekesztése nem hatékony. közösségellenes egyének kirekesztése nem hatékony.

23 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK BŰNALAKALMAK KONTROLLJA MÁS MÓDSZEREK KRITIKÁJA: elhibázott a bűnözés társadalmi vagy pszichológiai erőire koncentrálni. elhibázott a bűnözés társadalmi vagy pszichológiai erőire koncentrálni. jelenség szintjén kell megragadni, jelenség szintjén kell megragadni, elkövetők és a bűnalkalmak kontrollja kell elkövetők és a bűnalkalmak kontrollja kell elrettentés és elkövetés ellehetetlenítése. elrettentés és elkövetés ellehetetlenítése. represszió, izoláció, fokozott utcai rendőri jelenlét, represszió, izoláció, fokozott utcai rendőri jelenlét, kamerázás. kamerázás. szomszédfigyelő programok szomszédfigyelő programok polgárőrségek, polgárőrségek, gépjármű-nyomkövető rendszerek gépjármű-nyomkövető rendszerek polgárok tájékoztatására a védekezésről. polgárok tájékoztatására a védekezésről. utcai világítás helyreállítására utcai világítás helyreállítására sebességmérő-ké­szülékek, sebességmérő-ké­szülékek, kivehető autórádiók, kivehető autórádiók, technika technika

24 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK BŰNALAKALMAK KONTROLLJA Szituációs megelőzés bűnözés speciális formáira irányulnak, bűnözés speciális formáira irányulnak, környezet specializált és folyamatos ellenőrzése, tervezése környezet specializált és folyamatos ellenőrzése, tervezése bűnelkövetés kockázatának növelése / előnyöket csökkentsék bűnelkövetés kockázatának növelése / előnyöket csökkentsék Racionális döntés elmélete bűnalkalmak manipulációja = elkövetői döntés befolyásolása bűnalkalmak manipulációja = elkövetői döntés befolyásolása Bűnalkalom: potenciális elkövető, vonzó célpont, őrizet hiánya. Bűnalkalom: potenciális elkövető, vonzó célpont, őrizet hiánya. elkövetéshez szükséges erőfeszítés növelésére elkövetéshez szükséges erőfeszítés növelésére elérhető előnyök csökkentésére elérhető előnyök csökkentésére alkalmazhatatlan a konfliktusfeloldó, impulzív bűncselekmények esetében, alkalmazhatatlan a konfliktusfeloldó, impulzív bűncselekmények esetében,

25 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK BŰNALAKALMAK KONTROLLJA Áldozatközpontú stratégiák potenciális áldozatok veszélyfelismerő, elhárító és védekező képességeit erősíti potenciális áldozatok veszélyfelismerő, elhárító és védekező képességeit erősíti nagyvárosi, éj­szakai életet élő fiatal és egy magányosan élő idős ember esetében, nagyvárosi, éj­szakai életet élő fiatal és egy magányosan élő idős ember esetében, bizonyos foglalkozásokhoz (pl. postás) bizonyos foglalkozásokhoz (pl. postás) társadalmi csoportok (pl. kisebbségek, fogyatékosok), társadalmi csoportok (pl. kisebbségek, fogyatékosok), lakóközösséghez tartozás lakóközösséghez tartozás áldozattá válási felmérések áldozattá válási felmérések Jó gyakorlat: Kirkholt Program (lakásbetörés) szomszédfigyelés, technikák, építészet, Jó gyakorlat: Kirkholt Program (lakásbetörés) szomszédfigyelés, technikák, építészet, Három év 75 százalékos csökkenés Három év 75 százalékos csökkenés

26 BŰNMEGELŐZÉSI MODELLEK BŰNALAKALMAK KONTROLLJA Szinergiák: építészet, várostervezés építészet, várostervezés védhető terek védhető terek Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED) Crime Prevention Through Environmental Design, CPTED) járdára néző ablakok, jó közvilágítás) járdára néző ablakok, jó közvilágítás) lezárt zsákutcák, lezárt zsákutcák, portaszolgálat portaszolgálat gated communities - elbarikádozott közösségek - kirekesztő tendencia gated communities - elbarikádozott közösségek - kirekesztő tendencia Eredmények: rövid távú eredmények rövid távú eredmények társadalmi feszültsége­k társadalmi feszültsége­k áthelyeződés áthelyeződés egyéni védekezés drága eszközökkel egyéni védekezés drága eszközökkel kockázati társadalom kockázati társadalom biztonság privatizálása biztonság privatizálása társadalmi kirekesztődés konzerválása társadalmi kirekesztődés konzerválása

27 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "BŰNMEGELŐZÉS ELMÉLET ÉS GYAKORLAT Dr. Póczik Szilveszter."

Hasonló előadás


Google Hirdetések