Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szülői értekezlet 2016.02.08.. 9/Ny4,28 1 11.a4,25 2 13.b4,11 3 13.a4,02 4 10.a3,97 5 9.a3,8 6 11.b3,65 7 10.b3,5 8 9.d3,47 9 11.d3,43 10 9.c3,42 11 10.c3,39.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szülői értekezlet 2016.02.08.. 9/Ny4,28 1 11.a4,25 2 13.b4,11 3 13.a4,02 4 10.a3,97 5 9.a3,8 6 11.b3,65 7 10.b3,5 8 9.d3,47 9 11.d3,43 10 9.c3,42 11 10.c3,39."— Előadás másolata:

1 Szülői értekezlet 2016.02.08.

2 9/Ny4,28 1 11.a4,25 2 13.b4,11 3 13.a4,02 4 10.a3,97 5 9.a3,8 6 11.b3,65 7 10.b3,5 8 9.d3,47 9 11.d3,43 10 9.c3,42 11 10.c3,39 12 12.c3,39 13 11.c3,32 14 Iskolai átlag szakképzés nélkül: 3,692

3 Bizonyítvány: 10.a (2014-2018) - Szekerné Csák Ágnes Névangolbiológiaénekfizikaföldrajz gazdasági és jogi alapismer etek informati ka kémia magyar nyelv és irodalom matemati ka német testnevel és történele m ügyviteli gyakorlat ok Átlag 3,783,694,964,183,723,544,363,753,783,123,854,363,514,933,97/3,98 elégtelen 1 1 elégséges12 16 19 3 23 közepes69 114961311105313 100 jó8191251112915 11613142161 jeles433277618562314331141 Tanár Czerovszk i Mónika Kotlárné Bíró Ágnes Szuda Szilvia Dr. Salamon József Kovácsné Gergencsi k Irén Szekerné Csák Ágnes Gergely János, Kotlárné Bíró Ágnes Dr. Tarkó Ilona Tóthné Palásti Zita Csalló Ágnes, Pákozdiné Szűrszabó Zsuzsa, Kiss Zoltán Kássáné Vörös Erika, Bethlendi Szabolcs Kovács Gábor Attila Pólya Miklós, Gór Csilla Füle Gyõzõné,

4 Bizonyítvány: 10.b (2014-2018) - Kalotai Attiláné Névangolbiológiaénekfizikaföldrajz gazdasági és jogi alapismeretek informatikakémia magyar nyelv és irodalom matematikatestneveléstörténelem ügyviteli gyakorlatok Átlag 3,563,214,43,683,5633,962,682,752,44,713,184,53,50/3,51 elégtelen 341 8 elégséges4722310 8717 6 66 közepes111239 1491815141183139 jó12 7181361525 7410111 jeles5120342811 2441992 Tanár Gálné Dr. Békés Györgyi, Kotlárné Bíró Ágnes Szuda Szilvia Dr. Salamon József Kovácsné Gergencsi k Irén Kalotai Attiláné Bethlendi Szabolcs, Kotlárné Bíró Ágnes Kabdebó- Ladik Lívia Gergely János dr. Ottleczné Kovács Klára, Kiss Zoltán Kássáné Vörös Erika, Czerovszki Mónika Motyovszki TiborKocsis Kata,Gór Csilla

5

6

7 Hiányzások Házirend XII. 11. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történt igazo- latlan mulasztásakor, illetve ha a nem tanköteles, kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. 13. A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmez-tette az igazolatlan mulasztás következményeire.

8 Hiányzások Házirend XII. 18. Ha a tanulónak a szorgalmi időszakban teljesítendő gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja az adott tanévre vonatkozó összes gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja. Ha a tanuló mulasztása ezt a mértéket eléri, de igazolatlan mulasztása nincs és szorgalma, elért teljesítménye alapján a mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja és az előírt gyakorlati követelményeket teljesíteni tudja, mentesíthető az évfolyam megismétlésének kötelezettsége alól. Az évfolyam megismétlése alóli mentesítés kérdésében a nevelőtestület dönt.

9 A félév eseményei  Operakaland  Poletalk  Diáknap  Mikulás  Szalagavató (még nem érintett)  Menza

10 Ami még előttünk áll  Előrehozott érettségi  Emelt tantárgy választása (egy tantárgy)  Osztálykirándulás (május 19-20)  Átlag javítása.  Sportköri díj

11 Ceglédi Közgazdasági Alapítvány Bevételek összeg Kiadások összeg Nyitó egyenleg 24 850 Ft Ösztöndíjak 580 000 Ft Sportköri bevételek 722 615 Ft Szociális 380 000 Ft Beiratkozók befizetései 600 000 Ft Szakkönyvek tanároknak 9 200 Ft Támogatások 300 000 Ft Nyomtatványok 3 200 Ft Adó 1 % 484 472 Ft Pólók 233 105 Ft Kamat 5 402 Ft Nyakkendők 78 510 Ft Menza támogatások 4 fő 31 705 Ft Nyelvvizsga támog. 4 fő 104 700 Ft Bank ktg 10 558 Ft ~ 2,1 m Ft ~ 1,5 m Ft Lekötött betét egyenlege: 10.066.273.- Ft


Letölteni ppt "Szülői értekezlet 2016.02.08.. 9/Ny4,28 1 11.a4,25 2 13.b4,11 3 13.a4,02 4 10.a3,97 5 9.a3,8 6 11.b3,65 7 10.b3,5 8 9.d3,47 9 11.d3,43 10 9.c3,42 11 10.c3,39."

Hasonló előadás


Google Hirdetések