Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vezetői információs rendszerek 4. előadás: Felhasználási folyamatok 1. Elekes Edit, 2016. Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/Elekes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vezetői információs rendszerek 4. előadás: Felhasználási folyamatok 1. Elekes Edit, 2016. Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/Elekes."— Előadás másolata:

1 Vezetői információs rendszerek 4. előadás: Felhasználási folyamatok 1. Elekes Edit, 2016. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/Elekes Edit/Vezetoi_inf_rd 1

2 Tananyag Adatbázis struktúrák Egy hazai vegyi üzem eladási modellje A Comshare alkalmazás Többdimenziós (multidimenzionális) adatstruktúrák Adatkeresési folyamatok a többdimenziós struktúrákban Az OLAP végrehajtása Szakértői rendszerek használata a VIR- ekben 2

3 Adatbázis struktúrák Adatbázisok: Kitüntetett szerep; A VIR-ek saját adatstruktúrái: ide kerülnek az ERP rendszerekből a releváns vezetői információk; Ezeken valósulnak meg a vezetők döntési folyamatait segítő számítások, keresések. 3

4 Adatbázis struktúrák típusai Hierarchikus: Fa felépítésű; Hálózatos struktúra; Relációs struktúra (E. F. Codd, USA, 1985.) Többdimenziós struktúra Objektum-orientált struktúra 4

5 Hierarchikus struktúra 1. Legkorábbi adatbáziskezelő rendszerek Data- Base Management Systems, DBMS); A rekordok között hierarchikus, fa-felépítés valósul meg; Fa felépítés: egy rekord fölött csak egy rekord, alatta akármennyi elhelyezkedhet; Legfelső adatelem: gyökér-elem; Rekord elérése: felülről lefelé, a kívánt célig; Két rekord között mindig csak egy elérési út lehetséges; A rekordok között „egytől sok felé” kapcsolat létezik (One to many relationship). 5

6 Hierarchikus struktúra 2. 6

7 Hálózatos struktúra 1. A klasszikus nagygépes rendszereknél terjedt el; Bármelyik elem kapcsolatban lehet bármelyik másikkal; Elemek közötti elérés: bármelyik úton megvalósulhat; A rekordok között „soktól sok felé” kapcsolat létezik (Many to many relationship). 7

8 Hálózatos struktúra 2. 8

9 Relációs struktúra 1. (E. F. Codd, USA, 1985.) A leggyakoribb adatábrázolási módszer; A modern adatbázis-kezelők is ezen az elven működnek, pl. ORACLE; Mindegyik adatelem egy-egy táblázatban van ábrázolva; Az adattáblázatok között újabb táblázatok, az ún. „relációs táblázatok” teremtenek kapcsolatot. 9

10 Relációs struktúra 2. 10

11 Többdimenziós struktúra 1. Az adatbázis elemek egymástól egységes, homogén kezelésmódú függésben állnak; Bármelyik adatdimenzió függhet a többi adatdimenzióhoz tartozó adattól; Ez a szervezési eljárás a relációs modell egy változata, amely több dimenzióban tárol adatokat és köztük lévő relációkat; A különböző szempontok szerinti, on-line analitikus feldolgozást (OLAP) az ilyen struktúrák támogatják. 11

12 Többdimenziós struktúra 2. 12

13 Objektum-orientált (OO) struktúra Modern megoldás = Object Database Management Systems objektum-orientált adatbázis kezelők; A mai fejlesztések ezen alapulnak, pl. web fejlesztések programozási nyelve, a Java is objektum- orientált nyelv; Egyéb OO nyelvek (C++ hibrid, Smalltalk /XEROX/) Használat: web-alapú alkalmazások, multimédiás alkalmazások; A VIR-ek alapszoftverének megvalósításakor vehető figyelembe. Objektum = Operációk (műveletek) + Attribútumok (műveletekhez tartozó saját adatok) A tervező specifikálni tudja a többszörösen összetett objektum szerkezetét. Egy objektum aktiváláskor bekerül a memóriába, a meghívott művelet végrehajtódik, vagyis lefut. 13

14 Adatok és eljárások becsomagolása az OO adatbázis modellben 14

15 Objektum jellemzői 1 ObjektumObjektum=entitás Objektu m Jellemzők: Objektu m Viselkedés Objektu m Állapot Attribútum = tulajdonság Objektu m Struktúra Művelet = method pillanatnyi tulajdonság állapot időbeli változása megnyilvánulása befolyásolja attribútum csoportok 15

16 Objektum jellemzői 2. azonosítótulajd1tulajd2 nadat n1adat n2 Osztály:táblázatOszlop: attribútum, tulajdonság Sor: objektum, egyed, entitás, példány Cellák: objektum állapot Struktúra: oszlopok száma, fajtái Viselkedés: tulajdonságok(cellaértékek) módosulása 16

17 Egy hazai vegyi üzem eladási modellje Előtte azonban nézzük meg a Comshare rendszert, mivel ennek az Execu-View komponenséről beszélünk. Mi a Comshare rendszer? Milyen fő funkciói vannak? 17

18 Comshare Co. Comshare Corporation cég (USA) 1980-tól kezdődően foglalkozik vezetői információs rendszerek és vezetői döntéstámogató rendszerek fejlesztésével és forgalmazásával. Világpiaci részesedése a VIR kategóriában az első. Termékei: Comshare Commander (teljes kiépítésű VIR) és Comshare Quickstart (gyors, kísérleti jellegű bevezetés a menedzsment számára). Quisckstart 1: segítségével a cég egy VIR prototípust tud kifejleszteni, a saját vállalatirányítási rendszer adataival, erre rá tudja építeni a Commander alkalmazást. Quiskstart 2: kisebb igényű, kisebb teljesítményű döntéstámogató rendszer kialakítása, ami alkalmas lehet egy részterület kiszolgálására,de szatellitként csatlakozhat a vállalat VIR rendszeréhez is. 18

19 A Comshare Commander fő funkciói 1. A főmenüből elérhető menüpontok. Beszámoló jelentés (Breefing Book)  Testre szabott szöveges, írásbeli jelentés készítése, diagramokkal, grafikus trendekkel;  ahol az adatok karbantarthatók;  a részletek/eltérések kiemelhetők.  Pontos adatokkal dolgozik, így a vezetői döntések kockázata kisebb.  A tervadatok és tényleges adatok közötti eltérések kiemelhetők, nyomon követhetők. (Piros szín: negatív eltérés, zöld szín: pozitív eltérés, növekedés.)  Vizsgálati utakat lehet definiálni, a fő adatokból rá „zoommolhatunk” a részletekre. 19

20 A Comshare Commander fő funkciói 2. Vezetői munka követése (Reminder)  Valójában egy naptár, ami a dokumentumok mellett dátum szerint tárol postázási funkciókat.  Automatikusan figyelmeztet, ha egy tétel határideje lejárt.  Felhasználható: költségirányzatok és más tervek készítésekor.  Előnye: javítja a vezetés eredményességét, gondoskodik az elektronikus posta és a munkaállomások egyéb szolgáltatásainak hatékony igénybevételéről. 20

21 A Comshare Commander fő funkciói 3. Dinamikus vizsgálat (Execu-View)  Nagyobb mélységre terjedő, bonyolult, többszintű vizsgálatok támogatása.  A nyereség vagy a veszteség stratégiai dimenziókból történő elemzése, csoportosítva (pl. termék- csoportonként) : Executive Information Base adatbázissal, információs modell kidolgozásával, az Execu-View segítségével.  Jelenlegi, múltbeli adatok és előrejelzések elemzése az OLAP technikának megfelelően, a „szeleteld” és „forgasd” módszerrel.  Pl. főosztályonként a tervezett és tényleges költségek elemzése, rejtett összefüggések feltárása.  Előnye: segít a vállalat üzleti információi közötti kapcsolatok megértésében, ezáltal növelheti a nyereséget, javíthatja a működést. 21

22 A Comshare Commander fő funkciói 4. Kommunikáció (Redi-Mail)  VIR működés egyesítése az elektronikus postázással;  Képernyő-kép kiemelése a Briefing Book- ban vagy Execu View-ban és saját szöveges üzenettel együtt továbbítás más felhasználóknak;  Commander stílusú elérés a beérkező és archivált dokumentumokhoz. 22

23 A Comshare Commander fő funkciói 5. Kapcsolat a külső világgal (News Navigator)  A vállalat környezeti változásainak követése: A versenytárs teljes sajtóanyagának nyomon követése; Kiemelt fontosságú új hírek az iparági változásokról, a trendekről; Az iparággal vagy más cégekkel való összehasonlító elemzések elérése; Cégek tőzsdei értékelésére, részvényeire vonatkozó információ elemzése; Nyilvános adatokból való hatékony keresés; Cégekről külön dosszié tárolása mérlegeredményekkel és egyéb kulcsfontosságú adatokkal;  A News Navigator össze van építve a többi Commander alkalmazással, lehetőség van a Reminder-ben való mentésre, a Redi-Mailben való továbbításra. 23

24 A Comshare Commander fő funkciói 6. OLAP (Essbase)  Későbbi fejlesztési fázis eredményeként került a VIR komponensek közé;  Szoftvercsomag, amely sokdimenziós modellezést tesz lehetővé, beépített SQL interfésszel és külön pénzügyi modullal;  Tartalmazza még az információ megjelenítéséhez szükséges modult, hálózati felügyelő szoftvert, adatszűrő és adatintegráló modult;  A vállalati vezetés szélesebb rétegét szolgálja ki, mert közvetlen (on- line) hozzáférést biztosít a vállalati információs rendszer adataihoz;  A Commander OLAP adatbáziskezelője, az Essbase közvetlen sokdimenziós analízist tesz lehetővé (egyszerre meg lehet tekinteni minden olyan változót, ami a döntést befolyásolhatja) és ad-hoc számításokkal támogatja a döntést;  Adatok: adattárolókból, táblázatokból, relációs adatbázisokból, számviteli rendszerekből egérmozgatással kerülnek az Essbase modellbe;  Az Essbase megfelel az OLAP kritériumoknak. 24

25 A Comshare Commander fő funkciói 7. Szakértői rendszer (Detect & Alert)  A felhasználó által kijelölt folyamatok nyomon követése, jelzés adása nem kívánatos vagy váratlan esemény bekövetkezésekor;  Az automatizált megfigyelést szoftver robotok látják el, az általuk küldött jelzések megjelennek szöveges üzenet formájában a felhasználó monitorján;  A megfigyelés az alábbiakra terjedhet ki: kritikus sikertényezők (KST), kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KTM), nyereségek, árak, árengedmények, ügyfelek elégedettsége, minőségi elemzések, termelési előrejelzések, költségvetési elemzések és jelentések, raktárkészlet, termék- üzletág-régió nyereségessége, eladási csatorna / piaci eladás elemzése, versenytárs figyelése. 25

26 A Comshare Commander fő funkciói 8. Információs folyamatok (Information Integration, Workstation Manager)  A Commander szoftvere a nagyteljesítményű központi gépen és a hálózatba kötött munkaállomásokon (PC- ken) is futtaható;  Egyes funkciók munkaállomásokra telepíthetők;  A rendszerépítő munkaállomás felelős a vezetői információs modell és alkalmazási prototípus kifejlesztéséért. 26

27 A Commander felépítése és kapcsolatai 27

28 Egy hazai vegyi üzem eladási modellje Üzem: Rhone-Poulenc Rt., Kazincbarcika (francia gyártó és forgalmazó cég leányvállalata); Termékei: ipari és mezőgazdasági vegyszerek, növényvédő szerek; Cél: értékesítési/eladási forgalom figyelése; Vállalati termelésirányító rendszer: MFG/PRO* Eszköz: Comshare rendszer, az Execu-View komponens bekapcsolásával. 28

29 QAD Enterprise Applications, korábban: MFG/PRO Magyarországi felhasználók: BPW-RÁBA Futóműgyár Kft. Caterpillar Magyarország Rt. Cerbona Rt. Gázipari Gépgyár Kft. Kraft Food Hungária Kft. Lear Corporation Hungary Legrand Rt. Magyar Suzuki Rt. Mofém Rt. Mogyi Kereskedelmi Kft. Mohácsi Farostlemezgyár Rt. Nitrokémia 2000 Rt. Polifoam Műanyagfeldolgozó Kft. Szikra lapnyomda Videoton MBKE Elektronikai Kft. 29

30 QAD Enterprise Applications - jellemzés A világ 90 országában, 5600 vállalatnál, 27 nyelven használják. Magyarországon: több mint 60 vállalat 100 telephelyén alkalmazzák a különböző szektorokban működő vállalatok. Javasolt: az egy vagy több telephellyel rendelkező gyártó, kereskedő, illetve disztribúciós tevékenységet folytató cégeknek. Integrált vállalatirányítási rendszer, melynek középpontjában a teljes ellátó hálózat irányítása és kezelése. A teljes gyártási és értékesítési tevékenységet lefedi, az alapanyag szállítótól a termék felhasználójáig. Modulok: készletezés, értékesítés, beszerzés, termelés, pénzügy és kontrolling tevékenységek, szakiparág specifikus modulok (gépipar, élelmiszeripar, kereskedelem, elektronikai ipar, autóipar, műanyagipar, vegyipar), ellenőrzés, vezetői információs rendszer, döntéstámogató rendszer. 30

31 Az adatáramlás folyamata Az összetevők közötti információs kapcsolatok. 31

32 Sales Modell 1. Felhasználói kör: felső vezetés Profillap: Rhone-Poulenc „Sales” modell Adatcsoportok és tételszámok:  Régiók: 10  Kereskedők: 10  Termékek: 50  Szállítók: 200  Termék ár: 50  Eladási volumen: 50 32

33 Sales Modell 2. Forrás adatok: „PRORESS” adatbázis-kezelő. Konszolidációs adatok: milyen nevű adatok és mezők keletkeznek, milyen műveletek eredményeként. Modell definíciója Modell input adatok: konszolidált állomány a PC-s rendszerekből (PROGRESS) Dimenziók:  Időszak  Termék  Változó  Régió  Kereskedő cég  Szállító  Eladási volumen  Likviditás  Készletek 33

34 A Sales adatbázis modellje1. 34

35 A Sales adatbázis modellje2. 35

36 A Sales adatbázis modellje3. 36

37 Többdimenziós adatstruktúrák A relációs modell egy változata, amely több dimenzióban tárol adatokat és köztük lévő kapcsolatokat (relációkat). Tárolás: kockák, melyek adatokat tartalmaznak, a kockán belül újabb kockák helyezkednek el (egyik dimenzió függhet a másiktól). Adatdimenzió: Kocka oldallapja. Aggregált adat, konszolidált adat: Egy cella adattartalma, amely az összes dimenzióra elő van állítva (Pl. a T1 termék eladott mennyisége Vas megyében január hónapban). Cella: Eladott mennyiség (termék, régió, eladási csatorna, év, hónap) => Ez itt 5 dimenzió. Eladott mennyiség 37

38 Köszönöm a figyelmet! 38


Letölteni ppt "Vezetői információs rendszerek 4. előadás: Felhasználási folyamatok 1. Elekes Edit, 2016. Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/Elekes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések