Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjak Pályázati feltételek: Dr. Bodzay Brigitta (innovációs irodavezető)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjak Pályázati feltételek: Dr. Bodzay Brigitta (innovációs irodavezető)"— Előadás másolata:

1 Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjak Pályázati feltételek: Dr. Bodzay Brigitta (innovációs irodavezető) vbk_kfi@mail.bme.hu http://www.ch.bme.hu/

2 Pályázati kategóriák KódszámPályázati címeÖsztöndíj összege ÚNKP-16-1Alapképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés (180 kreditig) 75.000.- ÚNKP-16-2Mesterképzésben részt vevő hallgató, osztatlan képzés (180 kredit után) 100.000.- ÚNKP-16-3Doktori képzésben részt vevő első éves hallgató110.000.- ÚNKP-16-3Doktori képzésben részt vevő másod-, harmad éves hallgató150.000.- ÚNKP-16-3Doktorjelölt250.000.- ÚNKP-16-4Posztdoktor I.*300.000.- ÚNKP-16-4Posztdoktor II.**350.000.- A pályázati kategóriát a 2016. szeptember 20.-án (várhatóan) érvényben lévő jogviszony alapján kell meghatározni.

3 Ösztöndíjas időszak: 2016. szeptember 1. - 2017. június 30-ig Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap Továbbfutó kategória: – ÚNKP-1 és 2 (BSc, MSc): a képzés végéig tanévenként megújítható – ÚNKP-3 (doktoránsok): a doktori képzés végéig tanévenként megújítható. – ÚNKP-3 (doktorjelöltek): a doktorjelölti jogviszony esetén „Továbbfutó” státusz nem pályázható. – ÚNKP-4 (Posztdoktor I.): legfeljebb egy alkalommal megújítható. – ÚNKP-4 (Posztdoktor II.): legfeljebb három alkalommal megújítható. A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető segítségével – egy kutatócsoport munkájába bekapcsolódva-, vagy egyénileg kutatómunkát végez a felsőoktatási intézményben, és az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó magyarországi felsőoktatási intézményben közzéteszi tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit. A BME azokat a pályázatokat preferálja, melyek esetén a pályázó elsődleges oktatási intézményének ill. munkahelyének az Egyetemet tekinti, kutatási tevékenységét itt végzi. A kutatási terv egy, már korábban megkezdett kutatás, művészeti alkotótevékenység folytatására is vonatkozhat. Az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor (szeptemberben) igazolni kell az aktív jogviszonyt! Amennyiben a pályázó publikációs tevékenysége megtalálható az MTMT-ben, akkor elegendő a linket megadni. Az átlagon a Minisztérium a számtani átlagot érti, erről (tanulmányi) igazolást kell benyújtani Általános feltételek

4 Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Cél: A középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció (tudományos cikk, szakdolgozat vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés. Az ösztöndíj összege: 75.000 Ft/hó/fő. „I.” típusú pályázat leendő felsőbb évesek, felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak – alapképzésben teljesített utolsó évének két félévi számtani átlaga legalább „jó” minősítésű legyen. „II.” típusú pályázat leendő első évesek, alapképzésén hallgatói jogviszonyt létesítenek legkésőbb 2016. szeptember 20-ig – középfokú képzésben teljesített utolsó két évének második félévi számtani átlaga legalább „jó” minősítésű legyen. Az ösztöndíj összege másik 50%-ának felhasználása a témavezető előzetes jóváhagyásához kötött. A kutatási tervhez szükség van ajánlásra!

5 Cél: a mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció (tudományos cikk, szakdolgozat vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés. Az ösztöndíj összege: 100.000 Ft/hó/fő. Az „I.” típusú tudományos pályázat (leendő felsőbb évesek) a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban állnak: – osztott mesterképzésre, illetve osztatlan mesterképzésre jelentkező pályázó esetén – a mesterképzésben teljesített utolsó évének két félévi átlaga legalább „jó” minősítésű legyen. A „II.” típusú tudományos pályázat esetén (leendő első évesek) mester (osztatlan) képzésére jelentkeznek és az intézmény mester (osztatlan) képzésén a 2016/2017. tanévre, legkésőbb 2016. szeptember 20-ig várhatóan hallgatói jogviszonyt létesítenek: – osztott mesterképzésre jelentkező pályázó esetén – az alapfokú képzésben teljesített utolsó két évének második félévi átlaga legalább „jó” minősítésű legyen. – osztatlan mesterképzésre jelentkező pályázó esetén – a középfokú képzésben teljesített utolsó két évének második félévi átlaga legalább „jó” minősítésű legyen. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj

6 Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj Cél: a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb tudományos, műszaki alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő elkészítése, megalapozása. A doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli extra kutatási tevékenység legyen! a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli hogyan tervezi megvalósítani (folyóiratcikk, előadás, poszter, pályázati vagy vállalati K+F szerződéshez kapcsolódó kutatási jelentés, stb.), amely nem képezi a doktori eljárás indításának feltételét és amely eléréséhez kifizetésben nem részesül. Az ösztöndíj összege: – első éves doktori hallgatók esetén: 110.000 Ft/hó/fő. – másod-, harmad éves doktori hallgatók esetén: 150.000 Ft/hó/fő. – doktorjelöltek esetén: 250.000 Ft/hó/fő. „I.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor hallgatói jogviszonyban áll, „II.” típusú pályázat: legkésőbb 2016. szeptember 20-ig várhatóan hallgatói jogviszonyt létesít, – mesterképzésben teljesített utolsó két félév átlaga legalább „jó” minősítésű legyen, „III.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor doktorjelölti jogviszonyban áll, „IV.” típusú pályázat: legkésőbb 2016. szeptember 20-ig várhatóan doktorjelölti jogviszonyt létesít. – doktori képzésen teljesített első öt félévi átlaga legalább „jó” minősítésű legyen,

7 Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj Cél: a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató fiatal, tehetséges oktatók, kutatók, művészek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás. Az ösztöndíj összege: – Posztdoktor I. kategória esetén: 300.000 Ft/hó/fő. – Posztdoktor II. kategória esetén: 350.000 Ft/hó/fő. Posztdoktor I. a pályázat benyújtás napjához képest 2 éven belül szereztek PhD fokozatot – „I.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor oktatói, kutatói munkaviszony keretében valamely, felsőoktatási intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll – „II.” típusú pályázat: oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal fognak rendelkezni Posztdoktor II. a pályázat benyújtás napjához képest 2 éven túl szereztek PhD fokozatot – „III.” típusú pályázat: a pályázat benyújtásakor oktatói, kutatói munkaviszony keretében valamely, jelen Pályázati Útmutatóban meghatározott felsőoktatási intézménnyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll – „IV.” típusú pályázat: oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonnyal, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal fognak rendelkezni

8 Mindegyik posztdokori pályázat esetén további feltétel, hogy a pályázó: PhD eredménye legalább „cum laude” minősítésű, a pályázat benyújtása napján a 40. életévét még nem töltötte be, az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudja oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyát, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyát, kiemelkedő színvonalú, önállóan vagy kutatócsoportban végzett kutatási eredménnyel rendelkezzen, és a felsőoktatási intézmény keretében kutatási tevékenységet végezzen azon magyarországi felsőoktatási intézményben, mely intézménnyel ösztöndíjas jogviszony létesít és az ösztöndíjas időszak alatt a fogadó felsőoktatási intézményben közzéteszi tudományos kutatási, fejlesztési munkája eredményeit. A kutatási terv egy, már korábban megkezdett kutatás, művészeti alkotótevékenység folytatására is vonatkozhat. Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj

9 Pályázatok benyújtása Határidő: 2016. június 27. A Pályázati Adatlapot és annak összes mellékletét a Pályázati Útmutatóban foglaltaknak megfelelően, hiánytalanul, magyar nyelven kitöltve Elektronikusan (véglegesítési határidő: 2016. június 27. 23:59) – BME honlapján keresztül (https://www.kth.bme.hu/urlap/212/)https://www.kth.bme.hu/urlap/212/ – Nem újraírható CD-n, vagy DVD-n szkennelve a Pályázati Adatlapot a Pályázati Útmutató mellékletében megadott Excel dokumentumban), Papír alapon aláírva, eredetiben– egy nyomtatott példányban, aláírva – postai úton, ajánlott, elsőbbségi küldeményként – személyesen az illetékes Dékáni Hivatalban ügyfélfogadási időben (H-Cs: 8-16:00 és P: 8-13:00)

10 Benyújtandó mellékletek Pályázati adatlap (aláírva, eredetiben) 1. melléklet: Tanulmányi eredményéről szóló igazolás (aláírva, eredetiben): – alap, mester (osztatlan) képzéses jogviszony esetében a KTH, – doktori jogviszony esetében az illetékes dékáni hivatalban kérheti kiállítását. 2. melléklet: Kutatási terv (aláírva, eredetiben): a témavezetőnek és a tanszékvezetőnek (kivéve posztdoktor esetében) is alá kell írnia. – 2.a Tanszékvezetői nyilatkozat (aláírva, eredetiben) – 2.b Extra kutatási tevékenység leírása ÚNKP-3 esetén (aláírva, eredetiben) 3. melléklet: A BME által kiadott szándéknyilatkozat (aláírva, eredetiben): Az aláírt kutatási terv megléte feltétele a szándéknyilatkozatnak, melyet az illetékes dékán, vagy helyettese jogosult aláírni. 4. melléklet: Pályázói nyilatkozat (aláírva, eredetiben) Motivációs levél (aláírva, eredetiben) Tudományos tevékenységét bemutató, elismerő dokumentáció, vagy annak másolata Nyelvtudását igazoló dokumentumok, vagy annak másolata 180 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak másolata A nyomtatott és elektronikus pályázatai egyezőségéről szóló nyilatkozat (aláírva, eredetiben) VBK nyilatkozatai Aláírandó

11 Ütemterv DátumEseményFelelős 2016. június 27.Pályázatok benyújtásapályázó 2016. július 8.Pályázatok formai ellenőrzése, hiánypótlásügyintéző 2016. augusztus 25.Miniszteri döntésMiniszter 2016. augusztus 31.Pályázó értesítésepályázó 2016. augusztus 31.Ösztöndíj elfogadásáról szóló nyilatkozat benyújtásapályázó 2016. szeptember 20.Közalkalmazotti jogviszony igazolásának leadásapályázó 2016. december 31.Első kifizetésPSZI 2017. február 15.Témavezetői értékelésügyintéző 2017. március 31.Második kifizetésPSZI 2017. április 15.Szakmai beszámoló tartalmi követelményeinek közzétételerektor 2017. június 30.Szakmai beszámoló benyújtásapályázó 2017. július 20.Döntés a beszámoló jóváhagyásárólKar

12 Összeférhetőség más pályázatokkal Ez egy kutatási ösztöndíj, nem tanulmányi Kettős finanszírozást a törvény tiltja Ugyanarra a munkára a pályázó nem vehet fel fizetést két v. több helyről. Jelen ösztöndíjpályázatra pályázatot nem nyújthat be az a magánszemély, aki a Nemzeti Tehetség Program 2016. évi „Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj” c. NTP-NFTÖ-16 ösztöndíjban részesült. Aki más ösztöndíjat nyer, nyilatkoznia kell, hogy melyiket szeretné igénybe venni: – OTKA bér jellegű pályázattal nem összeférhető – MTA és Bolyai pályázatok még egyeztetés alatt állnak – Állami doktori ösztöndíj összeférhető, ugyanis extra kutatómunkát vállal a pályázó

13 Az intézményi befogadó nyilatkozatot a Dékán, távollétében a helyettesei jogosultak kiadni, a tanszékvezető (ahol szükséges, a témavezető) által aláírt kutatási terv, illetve 2.a melléklet tanszékvezetői nyilatkozat alapján. A pályázatok támogatásának kritériuma, hogy a pályázó a pályázati időszak teljes időtartamára (10 hónapra) jogosult legyen az ösztöndíj folyósítására. Az ösztöndíj azok számára nem folyósítható, aki az ösztöndíj időtartama alatt: – szakot, képzést vagy kart vált (pl.: MSc-ből doktoráns lesz), – a jogviszonya megszűnik vagy megváltozik (pl.: hallgatóból alkalmazott lesz), – tartósan (a pályázati időtartama alatt összesen egy hónapnál hosszabb ideig) külföldön tartózkodik, – passzív féléven van, – gyereknevelési támogatásban részesül, szülési szabadságra megy, – fizetés nélküli szabadságon van, – helyileg nem a BME-n (a Karon) végzi a kutatási tevékenységét, – a pályázott kutatási tervhez tartozó tevékenységért bármilyen alapfizetésen kívüli jövedelemben részesül. Vállalni kell a kutatási terv teljesítését: – extra kutatási tevékenység elvégzését, amit a 2.b mellékletben kell kifejteni ÚNKP-16-3 pályázattípus esetén, – az eredményei a Karon fognak hasznosulni. A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar ajánlásai

14 Köszönjük a figyelmet! Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal: vbk_kfi@mail.bme.hu


Letölteni ppt "Új Nemzeti Kiválóság Program Ösztöndíjak Pályázati feltételek: Dr. Bodzay Brigitta (innovációs irodavezető)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések