Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NEA működési és szakmai pályázatok készítésének módszertana, pályázatok tapasztalatai Huber Helga projektmenedzsment szakértő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NEA működési és szakmai pályázatok készítésének módszertana, pályázatok tapasztalatai Huber Helga projektmenedzsment szakértő"— Előadás másolata:

1 NEA működési és szakmai pályázatok készítésének módszertana, pályázatok tapasztalatai Huber Helga projektmenedzsment szakértő e-mail: palyazat@humaninnov.hu palyazat@humaninnov.hu hubri100@gmail.com

2 Kollégiumok, kollégiumválasztás Nemzeti összetartozás Nemzeti összetartozás Társadalmi felelősségvállalás Társadalmi felelősségvállalás Mobilitás és alkalmazkodás Mobilitás és alkalmazkodás Közösségi környezet Közösségi környezet Új nemzedékek jövőjéért Új nemzedékek jövőjéért

3 Beadási határidők Közösségi környezet Működési pályázat – 2013. 11.22.; szakmai pályázat – 2013. 11.29. Mobilitás és alkalmazkodás Működési pályázat – 2013. 11.27.; szakmai pályázat – 2013. 12.02. Nemzeti összetartozás Működési pályázat – 2013. 11.27.; szakmai pályázat – 2013. 11.29.

4 Beadási határidők Társadalmi felelősségvállalás Működési pályázat 2013. 11.25.; szakmai pályázat 2013. 12.02. Új nemzedékek jövőjéért Működési pályázat 2013. 11.25.; szakmai pályázat 2013. 12.02.

5 Végzetes hibák kollégium választásnál 1. Két működési/szakmai pályázatot nyújt be két különböző kollégiumhoz 2. Éven belül kollégiumváltást kezdeményez – szakmai pályázat nem ODA, ahol a működési volt.

6 Pályázók köre szövetség, alapítvány, egyesület szövetség, alapítvány, egyesület Nem pályázhat! szakszervezet, párt, párt által alapított alapítvány, párt részvételével létrehozott egyesület, érdekképviselet szervezet, biztosító egyesület, egyház, közalapítvány, nonprofit gazdasági társaság, civil társaság 696/2013. Tanácsi döntés: Nem pályázhat az a szervezet, amely a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján 3 000 000 Ft feletti látvány-csapatsport támogatásban részesült.

7 Fontos! NEAr. 3. §(1) bekezdés i) pontja alapján a szervezet a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a szervezet, valamint a szervezet jogelődje a támogatási igény benyújtását megelőző három év közül legalább az egyikben NEM részesült támogatásban az Alap terhére. NEAr. 3. §(1) bekezdés i) pontja alapján a szervezet a pályázat benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy a szervezet, valamint a szervezet jogelődje a támogatási igény benyújtását megelőző három év közül legalább az egyikben NEM részesült támogatásban az Alap terhére.

8 Értelmezés 2012-es évre nyert működési és/vagy szakmai pályázatot 2013-as évre nyert működési és/vagy szakmai pályázatot 2014-re működési és/vagy szakmai pályázatot IS BEADHAT 2015-ben SZÜNET. Ha bead pályázatot, érvénytelen lesz.

9 Kizárt szervezetek aki a 2013-as költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban, aki a 2013-as költségvetési törvényben nevesítve részesül működési célú támogatásban, előző években működési/szakmai támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve nem számolt el. előző években működési/szakmai támogatás felhasználásával a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve nem számolt el.

10 Végzetes hibák pályázat beadásakor A pályázatot nem az EPER rendszerben nyújtotta be. A pályázatot nem az EPER rendszerben nyújtotta be. Nem csatolt mellékleteket. Nem csatolt mellékleteket. Támogatási igény és a mellékletek között ellentmodások találhatók. Támogatási igény és a mellékletek között ellentmodások találhatók. Számviteli beszámoló nem elérhető – www.birosag.hu ; eper rendszer; saját honlap Számviteli beszámoló nem elérhető – www.birosag.hu ; eper rendszer; saját honlapwww.birosag.hu A szervezetet 2013-b a n vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság. A szervezetet 2013-b a n vette jogerősen nyilvántartásba a bíróság. Olyan személy terjesztette elő, aki nem jogosult a szervezet képviseletére. Olyan személy terjesztette elő, aki nem jogosult a szervezet képviseletére. Nincs határidőben benyújtott érvényes regisztrációs nyilatkozata. Nincs határidőben benyújtott érvényes regisztrációs nyilatkozata. Nincs befizetett 2000 Ft-os pályázati díja a pályázat lezárásának pillanatáig. Nincs befizetett 2000 Ft-os pályázati díja a pályázat lezárásának pillanatáig. NEA Tanács elnökének, tagjainak, Kollégium elnökének, tagjainak, ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlen. NEA Tanács elnökének, tagjainak, Kollégium elnökének, tagjainak, ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlen.

11 Végzetes hibák pályázat beadásakor A pályázatban igényelt támogatás kevesebb a minimum igényelhetőnél – 100 000 Ft, 150 000 Ft 250 000 Ft. A pályázatban igényelt támogatás kevesebb a minimum igényelhetőnél – 100 000 Ft, 150 000 Ft 250 000 Ft. A pályázatban igényelt támogatás nagyobb a maximum igényelhetőnél – 2 000 000 Ft, 3 000 000 Ft A pályázatban igényelt támogatás nagyobb a maximum igényelhetőnél – 2 000 000 Ft, 3 000 000 Ft A pályázatot az eper rendszerben a beadási határidő napján 24.00 óráig nem véglegesítették. A pályázatot az eper rendszerben a beadási határidő napján 24.00 óráig nem véglegesítették.

12 Pályázat összeállításának lépései 1. 1. A szervezet pontos saját adatok megadásával történő regisztrációja az eper rendszerben. 2. Pályázati díj átutalása a szervezet bankszámlájáról a pályázati kiírásban megjelölt jól beazonosítható megjegyzéssel. 3. Az eper dokumentumbeküldőjén keresztül az alapdokumentumok feltöltése – alapító okirat/alapszabály, legfrisebb számviteli beszámoló/közhasznúsági jelentés, készpénzes önrész igazolása

13 Pályázat összeállításának lépései 2. 4. Pályázati kategóriák almenűt kiválasztva a pályázati adatlap kitöltésének megkezdése. 5. Szöveges részek pontos kitöltése, minden kérdésre válaszolva. 6. Pénzügyi terv pontos megtervezése, költségvetési fősorok és alsorok kitöltése, szöveges indoklás oszlop részletes, egységárasított kitöltése. 7. Készpénzes önrész igazolása a pályázat benyújtásakor – pályázati adatlapban felcsatolni! Fontos! MINÉL TÖBB KÖLTSÉGVETÉSI ALSORBA – A 12; A 6; A 8, C 11. stb. tervezzenek költséget. NEM NYITOTT ALSORRA NEM LEHET KÉSŐBB ÁTCSOPORTOSÍTANI!

14 Költségvetés összeállításának lépései 1. 1. Mérjék fel pontosan, a projekthez mire és mennyire, milyen egységárakkal van szükségük. 2. Az eszközök esetében kérjenek pontos árakat, amelyeket a szállító legalább a következő év közepéig tartani tud. – Áremelkedés 3. Típust ne határozzanak meg a költségvetésben, csak teljesítményt.

15 Költségvetés összeállításának lépései 2. 4. Az egységárakat a szöveges indoklásban tüntessék fel. Pl. 10 db sörpad vásárlása x 25 000 Ft/db = 250 000 Ft. 5. A bevétel és a kiadás táblát egymással összhangban töltsék ki. 6. Tervezzenek többféle önrész típust saját pályázatukon belül – készpénzes, társadalmi munka, dologi feltételek biztosítása, szolgáltatás biztosítása.

16 Végzetes hibák költségvetés összeállításakor 1. Nem határozták meg a 10 %-os vagy annál nagyobb önrészt. 2. A „tételek részletezése” oszlop nincs kitöltve. 3. Rossz költségvetési alsorban tervezték a költséget. 4. Egy vagy csak nagyon kevés költségvetési alsorra terveztek költséget.

17 Finanszírozás módjai Visszatérítendő támogatás: Visszatérítendő támogatás: Azon közhasznú jogállású szervezetek, akik a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves bevételi eléri vagy meghaladja az 50 millió Ft-ot, csak erre pályázhatnak. Vissza nem térítendő támogatás: pályázati adatlapban kell róla nyilatkozni. Vissza nem térítendő támogatás: pályázati adatlapban kell róla nyilatkozni. Utófinanszírozás – egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadását követően kerül sor. Előfinanszírozás – A támogatást igénylő szervezet kérelme esetén van lehetőség. – pályázati adatlapban nyilatkozni kell róla.

18 Regisztrációs nyilatkozat Újonnan regisztráló szervezet esetén: - Regisztrálni kell a szervezetet az EPER rendszerben, majd a regisztrációs nyilatkozatot ki kell nyomtatni, aláírni, bélyegezni, s postázni. Már regisztrált szervezet, akinek ADATAI változtak: - A változó alapadatot módosítani kell a saját adatok fül alatt. - Ki kell nyomtatni az új regisztrációs nyilatkozatot, aláírni, bélyegezni, s postázni. Már regisztrált szervezet, akinek semmilyen ADATA nem változott, s regisztrációs nyilatkozata 2013. 12.31-ig érvényes: - Nem kell újra beküldeni a regisztrációs nyilatkozatot.

19 Regisztrációs nyilatkozat postára adása Legkésőbb a pályázat beadási határideje napján kell beküldeni igazolható módon (ajánlott vagy tértivevény) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1407.

20 Pályázati díj megfizetése - Legkésőbb a pályázati beadási határidő végéig! – Formai hiba elmulasztása. - Aki a működési pályázatban fizet, annak a szakmainál nem kell még egyszer! Számlaszám: 10032000-01451461-00000000 Közlemény rovatba: - szervezet adószáma, - „NEA-2014” megjegyzés

21 Számviteli beszámoló elérhetővé tétele 1. EPER rendszerben a dokumentumcsatolóban felcsatolni. 2. Ha a szervezet május 31-ig szabályosan megküldte az Országos Bírósági Hivatalnak, akkor automatikus felkerül a www.birosag.hu oldalra. LEELLENŐRIZNI www.birosag.hu 3. Saját honlapon elérhetővé tenni.

22 Benyújtandó dokumentumok – EPER Készpénzes önrész igazolása, Készpénzes önrész igazolása, 2012. évi számviteli beszámoló, 2012. évi számviteli beszámoló, 2012. évi számviteli beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás – tértivevény 2012. évi számviteli beszámoló letétbe helyezéséről szóló igazolás – tértivevény

23 1. A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei 2. A pályázó szervezet/pályázat által kielégíteni kívánt társadalmi szükséglet 3. A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége, 4. Költségvetés megalapozottsága 5. Elérendő társadalmi hatás 6. Szervezeti hatás (szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására), 7. A pályázó által vállalt indikátorok értékelése (csak a működésiknél)

24 Szakmai pályázatoknál kollégiumonként továbbiak: Közösségi környezet: Helyi közösségi igényeket szolgál, közösségi értéket, hagyományt teremt, őriz, kohéziót segít, erősít, épít. Mobilitás és alkalmazkodás: A pályázat összbenyomása. Nemzeti összetartozás: Határon túli magyar civil szervezettel együttműködésben valósul meg, erősíti a Kárpát-medencei civil hálót. Társadalmi felelősségvállalás: A szervezet eddigi tevékenysége reálisan és minőségileg támasztja alá a pályázatban megfogalmazottakat. Új Nemzedékek: A pályázat összbenyomása.

25 Társpályázós pályázat Nem nyújtható be együttes pályázat, amennyiben a pályázat célja nem a civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása. Civil tv. 56. § (1) bek. c, pont

26 Benyújtható pályázatok száma Általában egy darab, az Új Nemzedékek Kollégiumánál kettő szakmai pályázat. Vigyázat! Ha két pályázatot nyújtanak be, akkor mindkettőt ugyanahhoz a kollégiumhoz kell benyújtani!

27 Elnyerhető támogatás szakmai pályázatoknál Közösségi környezet: 250 000 Ft – 3 000 000 Ft. Mobilitás és alkalmazkodás: 100 000 Ft – 3 000 000 Ft. Nemzeti Összetartozás: 250 000 Ft – 3 000 000 Ft. Társadalmi felelősségvállalás: 250 000 Ft – 3 000 000 Ft. Új nemzedékek jövőjéért: 150 000 Ft – 2 000 000 Ft.

28 Támogatható tevékenységek szakmai pályázatoknál Közösségi környezet: - Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, - Nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi szervezetek jelenlétének biztosítása, rendezvényeken történő részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz hozzájárulás, európai integrációt elősegítő programok, - Civil szférával kapcsolatos kutatásaok, monitoringtevékenység, nyilvántartási feladatok támogatása, - Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, esélyegyenlőséget, akadálymentességek segítő tevékenység, - Civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus média, - Civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása, - Civil érdekképviseleti tevékenység támogatása.

29 Támogatható tevékenységek szakmai pályázatoknál Nemzeti összetartozás: - Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása, - Nemzetközi civil kapcsolatokban a mo-i szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken részvétel, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás, európai integrációt segítő programok támogatsáa, - Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlezstő, segítő, esélyegyenlőséget, akadálymentességet elősegítő tevékenység, intézmények támogatása.

30 Támogatható tevékenységek szakmai pályázatoknál Társadalmi felelősségvállalás: - Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység, intézmények támogatása.

31 Támogatható tevékenységek szakmai pályázatoknál Mobilitás és alkalmazkodás: - Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása, - Nemzetközi civil kapcsolatokban a mo-i civilek jelenlétének biztosítása, nemzetközi tagdíjak, európai integrációt elősegítő programok, - Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő illetve esélyegyenlőséget, akadálymentességek elősegítő tevékenység, intézmények támogatása, - Civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus média, - Civil érdekképviseleti tevékenység támogatása.

32 Támogatható tevékenységek szakmai pályázatoknál Új nemzedékek jövőjéért: - Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása, - Nemzetközi civil kapcsolatokban a mo-i szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeke történő részvétel biztosítása, nemzetközi tagdíj, európai integráció, - Civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási feladatok támogatása, - Civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, esélyegyenlőséget, akadálymentességek segítő tevékenység, intézmények támogatása.

33 Nemzeti összetartozás szakmai pályázatnál további feltétel „B” Foglalkoztatás költségvetési fősoron legfeljebb a megítélt támogatási összeg 40 %-a számolható el. „C” Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzés fősoron legfeljebb a megítélt támogatás 20 %-a számolható el.

34 Hivatalos honlap: civil.kormany.hu Hivatalos honlap: civil.kormany.hu Már benyújtott pályázatok ügyében: nea@emet.gov.hu; +36-1-795-2921; Már benyújtott pályázatok ügyében: nea@emet.gov.hu; +36-1-795-2921; nea@emet.gov.hu EPER rendszerhasználat ügyében: EPER rendszerhasználat ügyében: info@kih.gov.hu Pályázati segítségnyújtás, részletes pályázói felvilágosítás: Civil Információs Centrum Pályázati segítségnyújtás, részletes pályázói felvilágosítás: Civil Információs Centrum www.recic.hu www.recic.hu ; bacs@recic.hu bacs@recic.hu www.recic.hubacs@recic.hu 30/567-2361;

35 Szerződéskötés szabályai 1. Fénymásolják le az üres szerződéskötési nyomtatványokat maguknak. – mellékletek letölthetők a civil.info.hu oldalról 2. Szerződés és kért mellékletei határidőben történő visszaküldése 3. Szerződést az arra jogosult képviselő írja alá, bélyegezzék le. 4. Felhatalmazó levél kitöltetése a bankkal – Minden számlára el kell készíttetni. – Vigyenek legalább 3- at a bankba, mert a banknak is kell példány

36 Módosítások szabályai - Minden, a projektet érintő módosulást be kell adni a módosítás menüpont alatt. - A projekt ideje alatt annyiszor lehet beadni módosítási kérelmet, ahányszor akarnak. - Módosítás tipikus esetei: módosul a szakmai program/rendezvény dátuma; módosul a költségvetés; az egyes költségvetési alsorokon belül új költségnemekre szeretnének költeni. - Pl.: Terveztek az A 4-es adminisztrációs soron banki költséget, de nem terveztek könyvelési díjat. Most azonban könyvelési díjat is el szeretnének számolni. Megoldás: Költségvetés „tételek részletezése” oszlop bővítése, s módosítási kérelem benyújtása.

37 Módosítások szabályai Módosítást kizárólag a projektidőszakon belül lehet benyújtani. Módosítást kizárólag a projektidőszakon belül lehet benyújtani. Új költségvetési alsorra áttervezni nem lehet. Új költségvetési alsorra áttervezni nem lehet. A módosítást végig kell vezetni a teljes pályázati anyagon. – pl. program módosul, akkor a tevékenység leírásoknál is. A módosítást végig kell vezetni a teljes pályázati anyagon. – pl. program módosul, akkor a tevékenység leírásoknál is. A költségvetési fősorok összege a módosítási kérelem után 10 %-al emelkedhet csak. A költségvetési fősorok összege a módosítási kérelem után 10 %-al emelkedhet csak. Pl. „A” fősoron jóváhagytak 500 000 Ft-ot, mi szeretnénk erre a sorra áthelyezni összeget „C”-ről, akkor 50 000 Ft-ot helyezhetünk át, vagyis 550 000 Ft lehet a módosítás után „A” fősoron.

38 Köszönöm a figyelmet! Várom kérdéseiket!


Letölteni ppt "NEA működési és szakmai pályázatok készítésének módszertana, pályázatok tapasztalatai Huber Helga projektmenedzsment szakértő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések