Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti Civil Alapprogram 2011.. Jogi háttér, általános tudnivalók 2003. évi L. tv. a Nemzeti Civil Alapprogramról szól 160/2003. (x.7.) kormányrendeletet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti Civil Alapprogram 2011.. Jogi háttér, általános tudnivalók 2003. évi L. tv. a Nemzeti Civil Alapprogramról szól 160/2003. (x.7.) kormányrendeletet."— Előadás másolata:

1 Nemzeti Civil Alapprogram 2011.

2 Jogi háttér, általános tudnivalók 2003. évi L. tv. a Nemzeti Civil Alapprogramról szól 160/2003. (x.7.) kormányrendeletet az NCA tv végrehajtásáról 311/2010. (XII. 23.) kormányrendelet, amelyet módosít a 259/2010. (XI. 15.) kormányrendelet, amely 2010. november 27. lépett hatályba és az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásról szól.

3 259/2010. (XI. 15.) kormányrendelet OKM Támogatáskezelő OKM Támogatáskezelő Wekerle Sándor Alapkezelő A Wekerle Sándor Alapkezelő a hazai költségvetési források kezelésében szorosan együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságával, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársággal, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságával. A Wekerle Sándor Alapkezelő a hazai költségvetési források kezelésében szorosan együttműködik a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságával, az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársággal, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságával.

4 259/2010. (XI. 15.) kormányrendelet 2011. január 1-jével a Nemzeti Civil Alapprogram kezelői feladatait a Wekerle Sándor Alapkezelő vette át az ESZA Nonprofit Kft-től. A továbbiakban az Alapkezelő látja el az NCA működtetésével kapcsolatos feladatokat.

5 Hivatali struktúra Civil Támogatási Főosztály Civil Támogatási Főosztály  4 szakmai osztály  1 pénzügyi osztály  Jogi osztály  Monitoring osztály

6 Az NCA célja Központi költségvetési támogatás biztosítása a bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek működéséhez és tevékenységéhez. Központi költségvetési támogatás biztosítása a bírósági nyilvántartásba vett civil szervezetek működéséhez és tevékenységéhez.

7 Az NCA szervezete Tanács Tanács Kollégiumok Kollégiumok Kezelő Kezelő Miniszter Miniszter

8 Tanács Az NCA támogatási rendszerének működését a 17 főből álló elvi irányító testülete, azaz a Tanács határozza meg. A Tanács a statisztikai- tervezési régió alapján hozta létre a regionális Kollégiumokat

9 Kollégiumok Regionális Regionális Működési költségek támogatásaMűködési költségek támogatása Szakmai Szakmai A három szakmai testület a civil szektor egészének fejlődését szolgálja (nem ágazati jellegű) civil tevékenységeket támogatjaA három szakmai testület a civil szektor egészének fejlődését szolgálja (nem ágazati jellegű) civil tevékenységeket támogatja

10 Forrás 2011-ben az Alapprogram rendelkezésére álló forrás 3,6 milliárd forint. 2011-ben az Alapprogram rendelkezésére álló forrás 3,6 milliárd forint. Az NCA Észak-magyarországi Regionális Kollégiuma a nyertes pályázók között,-Ft-ot oszt szét. Az NCA Észak-magyarországi Regionális Kollégiuma a nyertes pályázók között 216 088 000,-Ft-ot oszt szét.

11 Pályázók köre a bíróság kiírás évének első napja előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, vagyis 2009. december 31.előtt és ténylegesen működő civil társadalmi szervezet (alapítvány vagy egyesület) a bíróság kiírás évének első napja előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, vagyis 2009. december 31.előtt és ténylegesen működő civil társadalmi szervezet (alapítvány vagy egyesület) a székhelyük az Észak-magyarországi régióban van, a székhelyük az Észak-magyarországi régióban van, Regisztráltak az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-ben) Regisztráltak az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-ben)regisztráció:  kötelező,  ingyenes (a ~ költségét átvállalja a Wekerle Sándor Alapkezelő)

12 Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, pártok, párt által alapított alapítványok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesületek, párt részvételével létrehozott egyesületek, a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, biztosító egyesületek, egyházak, egyházak, közalapítványok, közalapítványok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok, azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési támogatásban az állami költségvetésből – kivéve, ha a támogatási szerződés alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól. E kivétel igazolására az e célra megkötött támogatási szerződésnek a szervezet képviselője által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni szükséges, azok a civil szervezetek, amelyek a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 3. § (3) bekezdése szerint a tárgyévben a költségvetési törvény alapján közvetlenül, nevesítve részesülnek működési támogatásban az állami költségvetésből – kivéve, ha a támogatási szerződés alapján a nevesített támogatás kizárólag projekttámogatásra szól. E kivétel igazolására az e célra megkötött támogatási szerződésnek a szervezet képviselője által hitelesített másolatát a pályázathoz csatolni szükséges, azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában. azok a civil szervezetek, amelyeket az NCA kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.

13 Pályázás módja Internetes 300.000,-Ft-ot meghaladó működési támogatás 300.000,-Ft-ot meghaladó működési támogatás Országos hatáskörű civil szervezetek Országos hatáskörű civil szervezetek Szakmai pályázat Szakmai pályázat Papíros vagy internetes Működési pályázat Észak- magyarországi RK

14 Igényelhető összeg (működési) Éves korrigált ráfordítás(Ft) Igényelhető támogatás (Ft) 0-500.000300.000 501.000-3.000.000300.000+ az 500.000 fölötti rész 16 %-a 3.000.001-10.000.000. 700.000+ a 3.000.000 fölötti rész 15 %-a 10.000.001- 1.750.000+ a 10.000.000 fölötti rész 12 %-a, de maximum 3 millió

15 Támogatható költségek Alapvető működési, igazgatási költségek és fejlesztések: - humánerőforrás, kapacitásfejlesztés pl.: munkabér - forrásteremtés, gazdálkodás: pl.: - belső, külső kommunikáció pl.: posta költség, hírlevél szerkesztése - marketing, szolgáltatásfejlesztés pl.: szaktanácsadás, hirdetés, - törvényi megfelelés, adminisztráció, irodai költségek pl.: jogtiszta szoftver használata, digitális adathordozó

16 Nem támogatható a pályázat Bűncselekmény felmerülése esetén Bűncselekmény felmerülése esetén Kisebbségek méltóságát, társadalmi érdeket sért Kisebbségek méltóságát, társadalmi érdeket sért Emberi vagy alkotmányos jogok sérülése esetén

17 A pályázat életútja Pályázat kiírása Pályázat benyújtása Formai vizsgálat, érvényességi megállapítás Szakmai bírálat, döntés Értesítés döntésről, szerződéskötés feltételeiről Szerződéskötés Utalás Megvalósítás Beszámolás Ellenőrzés

18 2011. évi változások Önrész biztosítása Működési pályázatok esetében legalább az igényelt összeg 10 %- ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani. Saját forrásból származó készpénz. Saját forrásból származó nem készpénz pl.: társadalmi munka, tárgyi feltételek vagy szolgáltatás

19 2011-es változások: Önrész Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől, a más támogatótól kapott támogatás. Nem tekinthető önrésznek az államháztartás alrendszereitől, a más támogatótól kapott támogatás. A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésére állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. A készpénzben rendelkezésre álló önrész rendelkezésére állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell. Az elvárt önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni A nem készpénzes önrész elszámolását nyilatkozatban kell rögzíteni. Az elvárt önrésszel a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni A nem készpénzes önrész elszámolását nyilatkozatban kell rögzíteni.

20 2011-es változások Támogatási időszak 2011. június 1-től 2011. szeptember 30–ig terjedő időszak.

21 2011-es változások Elszámolási időszak Változás, hogy idén a támogatási és a pénzügyi elszámolási időszak egybeesik, vagyis 2011. június 1-től 2011. szeptember 30-ig terjed az elszámolási időszak is. Változás, hogy idén a támogatási és a pénzügyi elszámolási időszak egybeesik, vagyis 2011. június 1-től 2011. szeptember 30-ig terjed az elszámolási időszak is.

22 2011-es változások Tartalmi bírálat Az adott Kollégium tartalmi szempontok alapján bírálja a benyújtott pályázatot mely szempontrendszer minden kiírás melléklete.

23 2011-es változások Kezelőváltás Wekerle Sándor Alapkezelő Cím: 1055 Bp. Bihari János utca 5. Ügyfélszolgálat: 301-3200 E-mail: info@wekerle.gov.hu info@wekerle.gov.hu Honlap: www.wekerle.gov.hu www.wekerle.gov.hu

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Nemzeti Civil Alapprogram 2011.. Jogi háttér, általános tudnivalók 2003. évi L. tv. a Nemzeti Civil Alapprogramról szól 160/2003. (x.7.) kormányrendeletet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések