Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Energiapolitika 2000 Társulat Budapest, 2010. december.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Energiapolitika 2000 Társulat Budapest, 2010. december."— Előadás másolata:

1 MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Energiapolitika 2000 Társulat Budapest, 2010. december 13. A MAVIR szerepe az energetikában Előadó: Tari Gábor

2 2010. december 13. 2 ■ A MAVIR szervezeti felépítése ■ A MAVIR nemzetközi feladatai ■ Rendszerirányítás ■ Piacműködtetés ■ HUPX ■ Átviteli hálózati terület Tartalomjegyzék

3 2010. december 13. 3 Az MVM Holding

4 2010. december 13. 4 3. EU csomag (72/2009/EK Direktíva) Az Irányelv az átviteli rendszerirányítási tevékenység jogi kereteit három lehetséges változatban teszi lehetővé: ■TSO modell (teljes tulajdoni szétválasztás) ■ISO modell (a vertikálisan integrált társaságcsoporton kívüli, vagy azon belüli rendszerirányító nem rendelkezik az átviteli hálózat- és rendszer tulajdonjogával) ■ITO modell (a vertikálisan integrált társaságcsoporton belül az átviteli rendszerirányító rendelkezik az átviteli hálózat- és rendszer tulajdonjogával)

5 2010. december 13. 5 A MAVIR ZRt. alaptevékenységei Hálózati feladatok Rendszerirányítási feladatok Piacműködtetési feladatok

6 2010. december 13. 6 Piacműködtetés és gazdaság vezérigazgató-helyettes Közgyűlés Igazgatóság Felügyelő BizottságKönyvvizsgáló Vezérigazgató Titkárság Minőségügy Jogi igazgatóság HRHR Szervezeti felépítés Kommunikáció R.irányítás Diszpécser szolgálat Hálózati Operatív sz. Forrásterv. szolgálat Kapacitás tervezés Rendszerszintű tervezés Állapotismeret és karbantartás Üzemeltetés irányítás Albertirsa Győr Sajószöged Toponár Zugló Hálózat Létesítés Biztonságtech. És környezetvédelem Beruházás tervezés és tipizálás Hálózati eszközgazdálkodás Átviteli Igazgató-h. OVRAM Távközlés Alkalmazási Szolgáltatás Folyamat irányítás Számvitel Műszaki és beszerzési osztály Pénzügy Terv és kontrolling Nemzetközi Tőzsde tanácsadó Rendszerirányítás és informatika vezérigazgató-helyettesÁtvitelvezérigazgató-helyettes Informatika ÁtvitelÜzemvitelGazdaság Piacszervezés Elszámolás mérés Piac fejlesztés Kötelező átvétel Piacműködtetés

7 2010. december 13. 7 ■ A MAVIR nemzetközi feladatai

8 2010. december 13. 8 2009. július 1-jétől: ENTSO-E (42 TSO szervezete 34 országból) korábbi ETSO, UCTE, NORDEL, UKTSOA, ATSOI, BALTSO szervezetekből  ~ 500 millió ember ellátása  650 GW termelés  230 000 km nagyfeszültségű távvezeték  1 500 000 km közép és kisfeszültségű vezeték Igény: 3 000 TWh/év Határkeresztező csere: 300 TWh/év Szinkronterületek, összekapcsolt hálózatok: EGYÜTT KELL MŰKÖDNI Azonos üzemeltetési, biztonsági elvek Kereskedelmi elszámolások

9 2010. december 13. 9 Az ENTSO-E céljai és megvalósításuk ■ Célok: -A TSO-k együttműködése európai és regionális szinten -A TSO-k érdekeinek képviselete -Aktív részvétel az európai jogszabályalkotásban ■ Mit tesz ezekért: -A TSO-k együttműködnek a meghatározó területeken: ▪Megbízható üzemeltetés ▪Ellátásbiztonság ▪Optimális rendszerirányítás ▪Műszaki kérdések objektív vizsgálata ▪Az EU belső energiapiac igényeinek kielégítése -Hálózatfejlesztési tervek és a megvalósulás ellenőrzése -Üzemviteli szabályozások és betartásuk ellenőrzése -K+F támogatása, a hálózati infrastruktúra társadalmi elfogadtatása -Állásfoglalások, műszaki és gazdasági számítások

10 2010. december 13. 10 A MAVIR nemzetközi feladatai (1/2) ■ Az EU szabályozások, a Villamosenergia törvény és a Működési Engedély előírásainak teljesítése ■ Együttműködés az európai rendszerirányítókkal a rendszerirányítás, hálózatfejlesztés és -üzemeltetés, valamint a piac műszaki, gazdasági és jogi kérdéseiben, a magyar érdekek képviselete ■ Nemzetközi szervezetek munkáinak hazai koordinálása ■ Legfontosabb aktuális feladatok az ENTSO-E-ben: - A szervezet működésének véglegesítése – Bizottságok, munkacsoportok, regionális csoportok, Task Force-ok: ToR, a folyamatok szabályozása, konzultációs rend kialakítása - Operation Handbook – meglévő Eljárásrendek felülvizsgálata; betartásuk ellenőrzése (CMEP) - Csatlakozási kérelmek vizsgálata – ukrán/moldáv konzorcium; balti; török; stb. - TSOk közötti elszámolási rendszer (ITC) – jelenlegi működtetése; 2010-től kezdődő új rendszer kidolgozása -Téli/nyári energiahelyzet értékelése; hosszútávú kapacitásegyensúly mérleg -10 éves hálózatfejlesztési terv - Egységes piaci modell létrehozása, a szükséges IT rendszerekkel együtt

11 2010. december 13. 11 10 Éves Hálózatfejlesztési Terv

12 2010. december 13. 12 10 Éves Hálózatfejlesztési Terv

13 2010. december 13. 13 10 Éves Hálózatfejlesztési Terv

14 2010. december 13. 14 10 Éves Hálózatfejlesztési Terv

15 2010. december 13. 15 10 Éves Hálózatfejlesztési Terv

16 2010. december 13. 16 A MAVIR nemzetközi feladatai (2/2) ■ Közép-kelet európai (CEE) régió: -CAO / HLM / IG – áramlásalapú koordinált aukció bevezetése -rendszer üzembiztonság felügyelete (Awareness System) ■ Dél-kelet európai (SEE) régió: -CAO / PTSC / IG – áramlásalapú koordinált aukció bevezetése ■ 11-oldalú „Security Cooperation”: -kezdeményezés a regionális együttműködés és a villamosenergia-hálózat általános biztonságának növelésére. A MAVIR jelenleg megfigyelő. ■ Ex-CENTREL: -4 TSO vezérigazgatóinak konzultációja ■ EURELECTRIC, CIGRE: -MAVIR szakemberek részvétele, információcsere

17 2010. december 13. 17 ■ Rendszerirányítás

18 2010. december 13. 18 14. § Az átviteli rendszerirányítás keretében az átviteli rendszerirányító feladata a magyar villamosenergia-rendszer zavartalan és biztonságos működtetése, egyensúlyának biztosítása, a piaci szereplők versenysemleges kiszolgálása, valamint az átviteli hálózat üzemeltetése, karbantartása és fejlesztése. (2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról) A MAVIR működésének célja

19 2010. december 13. 19 A források és a fogyasztás legyenek egyensúlyban. A villamos-energia minősége legyen szabványos és stabil (Hz, V). A hálózat legyen alkalmas az energia szállítására. A hozzáférés egyenlő eséllyel legyen biztosított. A piaci szereplők kapjanak meg minden információt amire szükségük van (pl: mennyit lehet szállítani a hálózaton, ténylegesen mennyit szállítottak, stb.) A hatóságok, a szakmai és a széles nyilvánosság jussanak hozzá a szükséges információkhoz a villamosenergia-rendszer (VER) működéséről. Megfelelő módon képviselje a magyar VER érdekeit a nemzetközi szervezetekben és fórumokon. Gondoskodjon az energiaellátás biztonságáról A MAVIR működésének célja

20 2010. december 13. 20 A havonkénti bruttó felhasználás 2006-10. 2009/2008 94,5% 2010*/2009 102,4% * Nem egész éves adat

21 2010. december 13. 21 A téli és a nyári csúcsterhelések

22 2010. december 13. 22 A KÁT termelés részaránya

23 2010. december 13. 23 ■ Piacműködtetés

24 2010. december 13. 24 A piacműködtetés fő feladatai Kapacitás aukció szervezése - Aukciós Iroda Mérlegkör-rendszer működtetése  Kötelező átvétel (KÁT) Rendszerszintű szolgáltatások piaca Nemzetközi szerződések kezelése, ITC mechanizmus Elszámolások Piacfejlesztés  HUPX

25 2010. december 13. 25 Határkeresztező kapacitás allokáció 2011. évre A HR SK UA RO SRB SLO (É,H, N ID*) (É,H,ID N) Koordinált aukció Közös aukció Egyoldalú aukció Közös aukció (É,H, N) (N, É,H) É – Éves H – Havi N - Napi – Nincs összeköttetés NTC 300 NTC 500 NTC 150 200 NTC 200 NTC 700 600 Koordinált aukció CAO, CEPS HEP, MAVIR (É,H,N ID) CAO, CEPS (H,N) MAVIR TRANSELECTRICA, MAVIR MAVIR EMS ID - Napon belüli * 2011. február 1-től

26 2010. december 13. 26 Import-Export éves összefoglaló (TERV-TÉNY)

27 2010. december 13. 27 Import-Export heti összefoglaló (TERV-TÉNY)

28 2010. december 13. 28 Kötelezettségszegési eljárás (2009/2172.) Az eljárás megindítása Az Európai Bizottság számos jogsértést feltételezett a villamos- energia határon keresztüli kereskedelmét szabályzó 1228/2003/EK rendelet, valamint a 2006. november 9-ei 2006/770/EK bizottsági határozattal módosított mellékletének (a továbbiakban iránymutatások) végrehajtásával kapcsolatban. A Bizottság 2009 júniusában a Magyar Köztársaság (és 24 másik tagállam) részére felszólító levelet kézbesített, amely az alábbi – a MAVIR ZRt.-t érintő – feltételezett jogsértést tartalmazta: -publikációs kötelezettségek (fogyasztás, termelés-előrejelzés stb.) elmulasztása; -közös kapacitás-felosztási eljárások hiánya Magyarország és Románia között; - közös áramlásalapú kapacitás-felosztási eljárások hiánya a közép-kelet-európai régióban; - napközbeni kapacitás-felosztási eljárások hiánya.

29 2010. december 13. 29 Napközbeni kapacitás-felosztás Magyar-román határmetszék: 2010. augusztus 6-án Bukarestben megállapodás született a MAVIR és a román rendszerirányító, a Transelectrica között a napközbeni allokáció bevezetéséről a magyar-román határmetszéken. Az allokációt és a menetrendek bejelentésének fogadását a Transelectrica végzi, a MAVIR pedig elfogadja a részére továbbított menetrendeket. A napközbeni allokáció 2010. október 15-én bevezetésre került. Szlovák-magyar határmetszék: 2010. augusztus 13-án tárgyalásokat folytattunk a szlovák rendszerirányítóval is egy, a román metszéken azóta már bevezetett, napközbeni allokáció sajátosságait mutató eljárás 2010. október 1-jei bevezetéséről (de legkésőbb 2011. január 1- jei határidővel). Osztrák-magyar határmetszék: Az osztrák metszéken informatikai okokból az allokáció leghamarabb 2011. február 1-jével kerülhet bevezetésre, mivel az osztrák félnek nem felelt meg a szlovák metszéken alkalmazott megoldás.

30 2010. december 13. 30 ■ Napközbeni piac kialakítása -2010. október 15-től napközbeni kapacitásallokáció indulása a román metszéken -2010. december 1-től napközbeni kapacitásallokáció a szlovák metszéken -2011. február 1-től napközbeni kapacitásallokáció az osztrák határmetszéken ■ Villamosenergia-piacok összekapcsolása (Market Coupling) -Munkacsoportok kialakítása az osztrák TSO-val együttműködve -CEE regionális megoldás kidolgozása, egységes belső villamosenergia-piachoz csatlakozás ■ Magyar áramtőzsde működtetése (HUPX) -Másnapi piacon blokktermék bevezetése -Hosszútávú termékek kereskedésének bevezetése („Physical Futures”) -Folyamatos kereskedés („Continuous trading”) ■ Rendszerszintű szolgáltatások piacának fejlesztése ■ Kötelező Átvételi Termelés (KÁT) működési modell átalakítása Jövőkép

31 2010. december 13. 31 ■ HUPX

32 2010. december 13. 32 HUPX A MAVIR ZRt. 2007. május 9-én hozta létre leányvállalatát, a HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zrt.-t 20 millió forint alaptőkével. A HUPX első kereskedési napján – 2010. július 20-án – a z összesített forgalom 2200 megawattóra volt, amely majd’ 50%-kal meghaladta a korábban tervezett 1500 MWh-t. Az első – július 20-tól augusztus 20-ig tartó – kereskedési hónap összesített forgalma meghaladta a 47 000 MWh-t. (A szeptember 9-ig tartó kereskedési időszak összesített forgalma 88 634 MWh). Az eddig csatlakozott tagok részvételi aránya 100%-os, s a korábban óvatosan indító tagok is egyre gyakorlottabban használják a rendszert – erre utal a beadott ajánlataikban megfigyelhető volumen-növekedés. A csatlakozási folyamatot lezárt, aktívan kereskedő tagok száma augusztus 20-án 13, szeptember 9-én pedig 15 volt (21 tag jelenleg) A HUPX az első kereskedési hónap minden napjának minden órájára tudott referenciaárat adni, ez az ár pedig együtt mozgott más villamosenergia-tőzsdék átlagárával. Az elsőként bevezetett tőzsdei termék - a másnapi szállítású villamos energia - mellett a közeljövőben várhatóan megjelennek az éves termékek is (az ezek bevezetésére vonatkozó tárgyalások jelenleg folyamatban vannak).

33 2010. december 13. 33 HUPX Tagok száma

34 2010. december 13. 34 Átlagárak mozgása

35 2010. december 13. 35 ■ Átviteli hálózati terület

36 2010. december 13. 36 A magyar átviteli hálózat számokban 3810 km nyomvonalhosszúságú távvezeték (4726 km rendszerhossz) 750 kV 268 km 400 kV2 198 km 220 kV1 187 km 120 kV 157 km 28 db alállomás 750/400 kV 1 db 400/220/120 kV 3 db 400/220 kV 1 db 400/120 kV10 db 400 kV 1 db 220/120 kV12 db 77 db üzemelő transzformátor 14940 MVA összteljesítmény 750/400 kV 2 klt 1000 MVA 400/220 kV 3 db 500 MVA 400/120 kV24 db 250 MVA 220/120 kV29 db 160 MVA 120/KÖF kV15 db 40 MVA

37 2010. december 13. 37 Hálózatfejlesztések 1999 - 2010 Hévíz – Zerjavinec 400 kV80,4 km1999 Ócsa 220/120 kV2002 Sándorfalva – Békéscsaba 400 kV92,1 km2003 Paks – Pécs 400 kV82,1 km2004 Pécs 400/120 kV2004 Győr – Szombathely 400 kV89,9 km2006 Szombathely 400/1202006 Békéscsaba – (Nadab) – Arad (RO) 400 kV 38,8 km2008 Szombathely – Hévíz 400 kV77,8 km2009 Pécs – Ernestinovo 400 kV42,1 km2010 Győr – Gönyű KCE 400 kV14,1 km2010 Gönyü 400 kV2010 Martonvásár-Bicske 400 kV 24,5 km 2010 Bicske 400/120 kV2010 542 km távvezeték, 5 alállomás

38 2010. december 13. 38 Hálózatfejlesztés - Átviteli hálózat 2014 Martonvásár – Bicske 400 KV2010 Martonvásár – (Oroszlány) – Győr 220 400 kV 2010-12 Albertirsa – Martonvásár II. 400 kV 2012 Szolnok 400/120 kV2012 Debrecen 400 (750/400) kV 2013 Detk 400/120 kV2014(2012) Dunaújváros 400/120 kV2014(2012) Nemzetközi összeköttetések: Győr – (Szombathely) – Bécs II. rendszer 2010 Pécs – Ernestinovo (HR) 400 kV 2010 Sajóivánka – Rimaszombat (SK) >2012 Székesfehérvár 400/120 kV2016(2014) 2014-ig + 6 db alállomás + 182 km távvezeték

39 2010. december 13. 39 Európai Uniós programok a hálózatfejlesztésben Békéscsaba – (Nadab) – Arad 400 kV (2008) study – 435 000 Euro (50%) – (375 576 Euro) works – 1 580 000 Euro (7,8%) – (657 098 Euro) Szombathely – Hévíz 400 kV (2009) study – 691 250 Euro (50%) – (594 846 Euro) works – 2 000 000 Euro (4,25%) Pécs - Ernestinovo 400 kV (2010) works – 2 234 611 Euro (9,89%) Összesen: 6 940 861 Euro Trans European Networks – Energy (TEN-E) European Economic Program for Recovery (EEPR) Győr – (Szombathely) – Bécs 400 kV II. rendszer (2010) kivitelezésre – 1 358 900 Euro (50%) (Sajóivánka – Rimavska Sobota 400 kV study – 615 429 Euro (50%))

40 2010. december 13. 40 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Energiapolitika 2000 Társulat Budapest, 2010. december."

Hasonló előadás


Google Hirdetések