Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kereskedelmet érintő fogyasztóvédelmi jellegű jogszabály változások Előadó Köncse Tamásné Tatabánya-2008 szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kereskedelmet érintő fogyasztóvédelmi jellegű jogszabály változások Előadó Köncse Tamásné Tatabánya-2008 szeptember."— Előadás másolata:

1 A kereskedelmet érintő fogyasztóvédelmi jellegű jogszabály változások Előadó Köncse Tamásné Tatabánya-2008 szeptember

2 A jelentős változások alapvető oka 2005/29/ EK irányelv a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról ↓ 3 új törvény, 1 jelentősen módosuló, 46 módosuló, vagy hatályát vesztő törvény, 23 kormány és számos miniszteri rendelet* *ezek többsége még nem jelent meg

3 A 2008. évi XVII.törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvénnyel módosított törvények 1996. évi LVII. Tv. (Tpvt)2007. évi CXXV.tv. (Psztv.) 2005.évi CLXIV.tv. (Kertv) 1991. évi XXXIV.tv. (szerencsej) 2000. évi XLIII.tv. (Hgt) 1978.évi 2. Tvr.(Ptk) 2001.Évi XXXV.tv. (Eat) 1993. évi XCVI.tv.(Öpt) 2001.Évi XCVI.tv. (Grüft)1996.évi CXII.tv.(Hpt.) 2001.Évi CVIII.tv. (Ektv)1997.évi LXXXII.tv.(Mpt) 2001.Évi CXX.tv.(Tpt)2000.évi XXV.tv. (Kbtv.) 2003. Évi C.tv.(Eht) 2003. évi LII.tv.(Nftv) 2004.évi XVIII.tv. (szőlő) 1991.évi XLV.tv.(mérésügy) 2007.évi LXXXVI.tv. (Vet) 2005. évi XXV.tv. (Tétv) 2003. évi LX.tv. (Bit)2007.évi CXXXVIII.tv.(Bszt)

4 2008.évi XLII.tv. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.tv. és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvénnyel módosított törvények 2003. évi tv. a postáról 2005.évi tv. a távhőszolgáltatásról

5 A 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló törvénnyel módosított törvények 1991. évi XXIV.tv. (Szjtv) 1992. évi LXXIX.tv. (magzati élet) 1995. évi LVI.tv. (termékdíj) 1995.évi CXIX.tv. (Katv) 1996.évi CXII.tv. (Hpt) 2003.évi C.tv.(Eht) 2004.évi II.tv.(mozgókép) 1997.évi CLIV.tv. (egészségügy) 1998.évi XXVIII.tv. (állatok védelme) 1999.évi XLIII.tv. (temetők) 1997.évi LVIII.tv.(Grtv.)* *hatályát vesztő törvény

6 A 2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvénnyel módosított törvények 1991.évi XI.tv.(eü.hatóság) 1995.évi XCIV.tv. (állatorvosi kamara) 1996.évi LV.tv. (vadak védelme) 1996.évi CXVI.tv. (atomenergia) 1997.évi CLIV.tv. (egészségügy) 1998.évi XXVIII.tv.(állatok védelme) 1999.évi LXIX.tv.(szabálysértések) 2000.évi XXXV.tv. (növényvédelem)* 2001.évi CXIX.tv.(takarmányok)* 2003.évi LXXXII.tv.(élelmiszerek)* 2005.évi CLIX.tv.(élelmiszerbiztonság)* 2005.évi CLXXVI.tv.(állategészségügy)* 2007.évi CXV.tv.(egységes élelmiszerbiztonsági szervezet)* *hatályukat vesztő törvények

7 Jogalkotási elvek Amit az Fttv. előír, az nem ismétlődhet meg más törvényben Azonos fogalmak alkalmazása minden törvényben A fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezések és a vállalkozásokra vonatkozó szabályozás szétválasztása(pl. Grt) Hatósági hatáskörök egyértelmű szétválasztása, nevesítése Szankciók növelése Eredmény: a vállalkozásoknak a megszokott ágazati törvények mellett más jogszabályokat is részletesen ismernie kell.

8 A 2008. évi XLVV.tv. (Fttv) főbb rendelkezései/1. minden kereskedelmi gyakorlatra kiterjed (fogyasztók részére történő értékesítés, szolgáltatás, eladás ösztönzés, reklám, marketing, kereskedelmi kommunikáció) Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat –Nem megfelelő szakismerettel jár el, –Nem jóhiszemű, –Nem megfelelő gondosság –Nem megfelelő fogyasztói tájékoztatás, félrevezetés, –Fogyasztói döntés befolyásolása –31 pont ( a rendelet melléklete)

9 A 31 pont/1. Valótlan állítás a magatartási kódex aláírásáról, annak jóváhagyásáról Minőségi jelzés, védjegy jogosulatlan feltüntetése Áruról, vagy tevékenységről valótlanul állítani, hogy azt engedélyezték, jóváhagyták Ár akciókban nem ál rendelkezésre megfelelő mennyiségű áru Ár akcióban nem létező áru, nem elegendő áru, helyettesítő áru Fogyasztó félrevezetése, hogy csak rövid ideig kapható az áru Értékesítést követő szolgáltatás igénybevétele csak más ország nyelvén Az áru jogszerű forgalmazására vonatkozó félrevezetés A fogyasztói jogok vállalkozási sajátosságként való feltüntetése szerkesztői tartalomnak álcázott reklám Fogyasztó fenyegetettségének megszűnése, ha vásárol Megtévesztő reklám más vállalkozás árujával Piramis elvre épülő eladás ösztönzés Valótlan állítás a tevékenység megszüntetéséről Valótlan állítás szerencsejátékban való nyeréshez Valótlan állítás az áru gyógyhatásáról

10 A 31 pont/2. Téves információ a piaci feltételekről Téves információ az áruhoz kapcsolódó szolgáltatások ingyenességéről Megrendelés látszata-csekkek küldésével Hamis benyomás keltése, hogy fogyasztóként jár el a vállalkozás Hamis benyomás keltése, hogy más országban is elérhető az áruval kapcsolatos szolgáltatás A fogyasztó személyes felkeresése, ha azt a fogyasztó visszautasítja Fogyasztó sürgetése távközlési eszközökön keresztül Biztosítási szerződésnél olyan iratok megkövetelése, amely nem feltétlenül tartozik a tárgyhoz Reklámban kiskorúak felszólítása a vásárlásra, akár felnőtt közreműködésével is Azonnali, vagy halasztott fizetés követelése, ha a fogyasztó az árut nem rendelte meg Annak közlése, hogy az áru meg nem vásárlása veszélybe sorolja a fogyasztót Hamis benyomás keltése, hogy a fogyasztó már nyert, vagy nyerni fog

11 Az Fttv. főbb rendelkezései/2. Átlagfogyasztó-ésszerűen tájékozott Agresszív gyakorlatok (pszichés, fizikai nyomásgyakorlás, hatalmi helyzettel való visszaélés, kényszerítés, stb.) Különösen megtévesztő gyakorlatok –Az áru létezését, természetét torzító információ –Az áru lényeges tulajdonságaival kapcsolatos információk –Az áru mennyiségével, származási helyével, előállításával, beszerezhetőségével, alkalmazásával, veszélyességével, környezeti és egészségügyi hatásaival, bevizsgálásával, árával, a szolgáltatásokkal(szerviz, alkatrész), panaszkezeléssel, más vállalkozás cégnevével való visszaéléssel, kereskedelmi magatartási kódexnek való alávetettséggel való hamis információk

12 /3. Felelősség a tilalom megsértéséért Felel az a vállalkozás, amelynek az áru értékesítése érdekében áll, Felel akkor is, ha más személy valósítja meg a kereskedelmi gyakorlatot, Magatartási kódex felelőse és felülvizsgálói is felelősek Kereskedelmi kommunikáció esetén az is felel, aki megismerhetővé teszi, megalkotja, - egyetemleges felelősség

13 Eljáró hatóságok/Fttv. NFH PSZÁF (pénzügyi szolgáltatások esetében) GVH- ha fennáll a verseny érdemi érintettsége is –A kereskedelmi gyakorlat kiterjedtsége –A nettó árbevétel nagysága –Országos műsorszolgáltatón keresztüli kommunikáció –Országos terjesztésű időszakos lap, legalább három megyében terjesztett napilap, –Legalább három megye fogyasztójához jut el az áru –Új bejelentési űrlap (www.gvh.hu/urlapok) -”tisztességtelen kereskedelmi”www.gvh.hu/urlapok) -”tisztességtelen

14 Hatóságok/fttv./2. Együttműködési kötelezettség a hatóságok között Három éven túl nem indítható eljárás Tervezett jogsértő gyakorlat megtiltása Bírságok: –Fogyasztóvédelmi bírság a Fgytv. szerint –GVH bírság a Tpvt. szerint –PSZÁF bírság-lényegében azonos a fogyv. bírsággal

15 A kereskedelmi törvény változásai Jegyző helyett kereskedelmi hatóság fogalma Nagy alapterületű üzlethez nem kell külön hozzájárulás Vásárlók könyvébe bejegyzett panaszt a fgytv. alapján kell rendezni Hatósági eljárások pontos nevesítése- ki jár el? Fogalmak változása -ahol „áru” volt, most „termék” Szexuális termék fogalma kikerült-Fgytv.-ben Üzlet fogalmából kikerült a csomagküldők vevőszolgálata

16 Hatósági eljárások/ker. törvény Ker. hatóság(jegyző) jár el Működési engedély kiadása, ellenőrzése árusított termékekre vonatkozó bizonylatok ellenőrzése Foglalkoztatottak jogainak megsértése Szálláshelyek osztályba sorolása Nyitvatartási idő nyilvántartása Nyitvatartási idő korlátozása Minden egyéb kereskedelmi jogszabály betartása NFH jár el Mérőeszközök megléte Vásárlók könyvének megléte, bejegyzések-fogyasztó esetén Üzlet nélküli tevékenység esetén a vásárlók tájékoztatása Vendégek tájékoztatása az osztályba sorolásról Üzletek nyitvatartási idejéről tájékoztatás Minden egyéb fogyasztóvédelmi jogszabály betartása (ár, tájékoztatás, biztonság)

17 Szankciók Ker.hatóság szankciói Üzlet ideiglenes, azonnali bezárása Éjszakai nyitva tartás korlátozás, bezárás elrendelése* Hanghatást szolgáló eszközök tiltása Szórakoztató tevékenység korlátozása Engedély nélkül folytatott tevékenység, árusítás betiltása* Működési engedély visszavonása Bírság * ezekben az esetekben nem lehet fellebbezni NFH szankciói Jogsértő állapot megszüntetésének elrendelése, további tevékenység megtiltása Kötelezés a hibák megszüntetésére-határidővel Árusítás feltételekhez kötése Veszélyes termékek forgalomból való kivonása, megsemmisítése Alkohol, dohány és szexuális áru értékesítésre vonatkozó szabályok megsértése esetén 1 évig forgalmazás tiltása,ismétlés esetén 30 napi bolt bezárás Fogyasztóvédelmi bírság Hatósági szerződés a hibák megszüntetésére- új elem, nem szankció

18 Fogyasztóvédelmi törvény változásai Részletesebb szabály az árfeltüntetésre, részben a korábbi miniszteri rendeletből Gyermek és fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések dohányra és alkoholra, valamint szexuális termékekre Panaszkezelés részletesebb szabályozása, csak a fogyasztói panaszokra- 30 napos elintézési határidő, speciális szabály a szolgáltatókra- ügyfélszolgálat előírása Békéltető testületek részletesebb szabályozása Szankciók, bírság újraszabályozása A hatósági szerződés feltételeinek közzétételi kötelezettsége az NFH számára

19 Fogyasztóvédelmi bírság/1. 100 millió Ft árbevétel alatt –15 ezer Ft- 500 ezer Ft –Súlyos esetben (egészség, testi épség, súlyos vagyoni hátrány okozás) az árbevétel 5 %-a, –Szt. alá nem tartozó vállalkozásnál 5 millió Ft 100 millió Ft árbevétel felett –15 ezer Ft- az árbevétel 5 %-a, de legfeljebb 100 millió Ft –Súlyos esetben 2 milliárd Ft Minden esetben bírság, ha –Ismételt jogsértés történik, –Ha a jogsértés a fogyasztók életét, egészségét és széles körét érinti –18. életévüket be nem töltött személyek védelmét szolgáló rendelkezést sért meg

20 Fogyasztóvédelmi szankciók Azonnali végrehajtás a határozathozatal előtt a jogsértő állapot megszüntetéséről, további folytatásáról, valamint az üzlet bezárásáról (súlyos testi, egészségi, vagyoni jogsértés esetén, 18 éven aluliakra vonatkozó jogsértés), ha arra környezetvédelmi, testi és egészség védelmi, a fogyasztók széles körét érintő fenyegetettség miatt szükség van Az eljárás közzététele jogorvoslatra tekintet nélkül, ha –Termékbiztonságot sértett a vállalkozás, –Az üzlet bezárását, a termék forgalmazásának tiltását rendelte el. Jogerős határozatok mindegyike közzétételre kerül, amely tartalmazza: –A jogsértő vállalkozás nevét és székhelyét, –A jogsértés tárgyát, az eljáró hatóságot, –A tényállást, a közzététel időpontját

21 Gazdasági reklám Általános reklámtilalmak erőszak, közbiztonság, gyermek és fiatalkorúak fejlődése, szexualitás jogszabályba ütköző termék, tudatosan nem észlelhető reklám, megtévesztő reklám, összehasonlító reklám feltételekkel Egyes termékek tilalma Fegyver, lőszer, robbanóanyag, veszélyes eb, emberi szövet, terhességmegszakítás, Fiatalkorúaknak szóló alkohol, Dohánytermék Boltban a dohánytermék csak az elkülönített helyen reklámozható max. A/5 méretben, s csak a dohánytermék megnevezését és árát tartalmazhatja* *ez a szabály 2009. március 1-jén lép hatályba Eljárások – NFH, GVH- bírság fogyasztóvédelmi illetve versenyfelügyeleti

22 Üzletek működése Változások a rendeletben: Egyértelmű elhatárolások a jegyző és az NFH hatáskörök között Beépültek a rendeletbe a korábbi üzleten kívüli (házaló) kereskedésről szóló jogszabály forgalmazást érintő rendelkezései- szerződésekre új rendelet (213/2008(VIII.29.)Korm. rendelet) A csomagolási hulladékra és a betétdíjra vonatkozó rendelkezések átkerültek a csomagolási hulladékról és a betétdíjról szóló kormányrendeletekbe, megerősítve a fogyasztótól való visszavételi kötelezettséget A panaszkezeléssel kapcsolatban csak a fogyasztónak nem minősülő vásárló panaszügyintézése maradt itt, a fogyasztói panaszkezelés a Fgytv-be került. (eljáró hatóság is más és más)

23 Eljáró hatóságok az üzleti rendeletben Jegyző jár el: A működési engedély kiadásánál és ellenőrzésénél Üzlettel rendelkező kereskedő utcai árusítása Postai szolgáltató Közúti árusítás Szeszes ital alkalmi árusítás Csomagküldő kereskedés Gyógynövények Jövedéki termékek (VPOP is) Szórakoztató műsor vendéglátásban Ker. tevékenységre jogosultság igazolása Nem fogyasztó panasza NFH jár el: A működési engedély kifüggesztése Az üzlet megszűnésével kapcsolatos fogyasztói tájékoztatás Közterületi és mozgóárusítás, alkalmi árusítás Automata értékesítés Üzleten kívüli kereskedés-kivéve nemesfém (MKEH) Szexuális termék Csomagolás Mérőeszközök biztosítása Biztonsági őrök Fogyasztói panaszok Panaszintézésről szóló tájékoztató

24 Élelmiszerbiztonság Az új törvény hatályon kívül helyezi a korábbi élelmiszer törvényt. Kereskedelmet érintő rendelkezései: Csak megfelelően jelölt (magyar nyelv, közérthető, egyértelmű, jól olvasható) élelmiszer hozható forgalomba Az élelmiszer jelöléséért az előállító és valamennyi forgalmazó felelős Fogyaszthatósági, minőség-megőrzési időn túl élelmiszer nem forgalmazható Nyomonkövethetőségi eljárás Ellenőrzés- élelmiszer-biztonsági felügyelet (általános jogkör) NFH- tájékoztatás, jelölés ellenőrzése

25 Élelmiszerbiztonsági ellenőrzés Az ellenőrzést követő szankciók: Tevékenység felfüggesztése, megtiltása Működési engedély visszavonása Termék forgalomból történő kivonása Élelmiszer ellenőrzési bírság- mértéke azonos a fogyasztóvédelmi bírsággal 15 napon belül be kell fizetni A forgalmazóra kiszabott bírság beszállítóra nem hárítható át Intézkedések nyilvánossága


Letölteni ppt "A kereskedelmet érintő fogyasztóvédelmi jellegű jogszabály változások Előadó Köncse Tamásné Tatabánya-2008 szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések