Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2004. évi pályázati lehetőségek KKV-k számára Keller Péter Balatonvilágos, 2004. május 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2004. évi pályázati lehetőségek KKV-k számára Keller Péter Balatonvilágos, 2004. május 20."— Előadás másolata:

1 2004. évi pályázati lehetőségek KKV-k számára Keller Péter Balatonvilágos, 2004. május 20.

2 Mit jelentenek az „EU pályázatok”? Angolul kell pályázni? Brüsszelben fognak dönteni? Egy külön tudomány a pályázás? A szociálisan rászorulókat segíti csak? Életképes/hitelképes beruházást/vállalkozást támogat Nem külön tudomány Van segítség Magyarul, Mo-n benyújtva és elbírálva Jórészt az eddigi pályázatok folytatása Jelentős EU forrásokból

3 KKV-k uniós lehetőségei 2004-2006 között Nemzeti Fejlesztési Terv: Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Humán-erőforrás Operatív Program Regionális Operatív Program Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

4 GVOP prioritások Prioritásai: Befektetés ösztönzés (140,1 m EUR) KKV-fejlesztés (170,2 m EUR) Kutatás-fejlesztés (135,3 m EUR) Információs-technológia fejlesztés (137,3 m EUR)

5 KKV-fejlesztési prioritás intézkedései I. Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése –Műszaki technológiai fejlesztés –minőségirányítási, környezetirányítási rendszerek bevezettetése II. Vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése –Alapszintű tanácsadás –Emeltszintű, szakmaspecifikus tanácsadás III. Az együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban –KKV-k közötti együttműködés szervezése –KKV-k közötti együttműködések fejlesztése

6 Pályázatok általános feltételei Pályázók köre; Általános kizáró okok; Biztosíték Megkezdett projekt; ÁFA; Benyújtás módja; Eljárásrend

7 Pályázók köre Magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: foglalkoztatottak max.: 249 fő éves nettó árbevétel 40 m euró (10. 489 m Ft), vagy mérlegfőösszeg: 27 m euró (7.080 m Ft) függetlenségi kritérium (25%) Kivétel: árbevétel 50%-a a mezőgazdaságból (TEÁOR 01.11-05.02) Árfolyam: 2003. dec. 31. MNB deviza középárfolyam (262,23 Ft/euró)

8 Általános kizáró okok csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt áll; támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette; 60 napot meghaladó adó-, köztartozás; bejelentés nélküli munkavállaló, munkaváll-i eng. nélkül foglalkoztatás; utolsó éves beszámoló alapján saját tőke negatív; szakmai, pénzügyi tartalmat befolyásoló hamis adatot szolgáltat; árbevétel 50% mezőgazdaság (TEÁOR 01.11-05-02); 1997. Évi CXLIV. tv. Szerint ellenőrzött, kapcsolt vállalkozás; környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg (kiv.: 2.2.2.); nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szakhatósági eng- ekkel;

9 Biztosíték Csak 5 millió Ft-os támogatás felett!!! 1. Természetes személy, mikro- és kisvállalkozás feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia biztosítási szerződés alapján kezesi kötelezvény ingatlan/ingó vagyontárgyra jelzálog szerződés 2. Nem természetes személy, közép- és nagyvállalat Kizárólag feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia vagy kezesi kötelezvény

10 Megkezdett projekt Fejlesztési típusú: építési naplóba történt első bejegyzés napja Gép beszerzés: gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett nap Megvalósítással kapcsolatos előleg foglaló kifizetése Feladat elvégzésére kötött szerződéskötés dátuma

11 ÁFA szabályok Ha a pályázónak nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága: támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt bruttó összköltsége Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult: támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége támogatásként megítélt összegre eső ÁFA visszaigénylésre nem jogosult

12 Benyújtás módja Pályázati dossziék beszerezhetők: Helyi Vállalkozói Központok Területi Kereskedelmi és Iparkamarák www.gkm.hu Benyújtás: 2004. február 16. - szeptember 30. Módja: 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat), +1 elektronikus formában Eljárási díj nincs

13 Eljárásrend 1. Beérkezés (regisztrálás, értesítés, projekt megkezdés) 2. Jogosultság vizsgálat 3. A pályázat teljességének vizsgálata 4. Befogadás- írásbeli értesítés 5. Tartalmi elemzés -értékelés 6. Döntés- Bíráló bizottság 7. Támogatási Szerződés megkötése 9. Finanszírozás: 10. Ellenőrzés: 11. Monitoring

14 IV. Konkrét pályázatok ismertetése KKV-k műszaki technológiai hátterének fejlesztése GVOP-2004-2.1.1. Korszerű minőségi- és környezetirányítási rdsz-ek bevezetésének támogatása GVOP-2004-2.1.2. Emeltszintű tanácsadás KKV-k számára GVOP-2004-2.2.2. KKV-k közötti együttműködés kialakítása GVOP-2004-2.3.1. Együttműködő vállalkozások fejlesztése GVOP-2004-2.3.2.

15 KKV-k műszaki technológiai hátterének fejlesztése Pályázat célja: fejlődésre képes KKV-k műszaki, technológiai fejlesztése Pályázók köre: kis- és középvállalkozások Kivétel: árbevétel 50%-a mezőgazdasági tevékenység Támogatásban részesített fejlesztések:  műszaki gépek, berendezések beszerzése;  termeléshez kapcsolódó ingatlan építése, bővítése  licenc, know-how vásárlása Pályázatkészítés költsége 100 ezer forint. Keretösszeg: 6400 m Ft Kötelező mértékű saját forrás: 25 % GVOP-2004-2.1.1.

16 KKV-k műszaki technológiai hátterének fejlesztése Támogatás mértéke: 50%, max. 25 m Ft (használt gép esetén : 30%, max. 15 m Ft) Lízing: pénzügyi lízing megengedett Nem adható fejlesztési támogatás: –mezőgazdasági fejlesztéshez –informatikai fejlesztéshez –gépjármű beszerzéshez –irodabútor/berendezés vásárláshoz –saját előállítású gépekhez/ saját kivitelezésű építéshez GVOP-2004-2.1.1.

17 KKV-k műszaki technológiai hátterének fejlesztése Kapcsolódás a GVOP KKV prioritásának céljaihoz; Költségvetés realitása, takarékossága; A vállalkozás működésének időtartama; A pályázó gazdálkodása; A projekt koncepció kidolgozottsága; A projekt végrehajtás ütemezésének realitása; Munkahelyteremtés; Új termék bevezetése,új technológia alkalmazása; Csúcstechnológia bevezetése; Hozzáadott érték növekménye; Környezetvédelmi szempontok érvényesülése; Esélyegyenlőség érvényesülése; Iparjogvédelmi oltalom alatt álló termék/eljárás bevezetése; Ipari parkterületén valósul meg; GVOP-2004-2.1.1.

18 Korszerű minőségi- és környezetirányítási rendszerek bevezetésének támogatása Pályázat célja: Minőségi menedzsment kialakítása, a minőségi és környezetközpontú szemlélet erősítése, valamint ezáltal a vállalkozások versenyképességének javítása. Pályázók köre: kis- és középvállalkozások Kivétel: árbevétel 50%-a mezőgazdasági tevékenység Támogatásban részesített fejlesztések: ISO 9001:2000; ISO 14001:1996; BS7799; ISO 17799; ISOTS 16949; QS 9000; VDA6; AQAP 110, 120; ISO/IEC 17025; HACCP; TQM; szabvány szerinti irányítási rendszerek bevezettetése, tanúsíttatása kialakítása; „20 kulcs” programhoz kapcsolódó tanácsadás költségei; Pályázatkészítés költsége: 50 ezer forint. GVOP-2004-2.1.2.

19 Korszerű minőségi- és környezetirányítási rendszerek bevezetésének támogatása Keretösszeg: 956 m Ft Kötelező mértékű saját forrás: - Támogatás mértéke: 50%, maximális összeg: 1-9 fő esetén 800 ezer forint 10-49 fő esetén 1000 ezer forint 50-99 fő esetén 1200 ezer forint 100-249 fő esetén 1400 ezer forint Speciális feltétel: 2 éven belül bevezetés és 3 évig működtetés GVOP-2004-2.1.2.

20 Korszerű minőségi- és környezetirányítási rendszerek bevezetésének támogatása Kapcsolódás a GVOP KKV prioritásának céljaihoz; Költségvetés realitása, takarékossága; A vállalkozás működésének időtartama; A pályázó gazdálkodása; A projekt koncepció kidolgozottsága; A projekt végrehajtás ütemezésének realitása; Hatékonyság növekedés; Környezetvédelmi szempontok érvényesülése; Esélyegyenlőség érvényesülése; GVOP-2004-2.1.2.

21 Emeltszintű tanácsadás KKV-k számára Pályázat célja: a vállalkozások sikeres működéséhez és a tovább lépéshez szükséges szakma-specifikus ismeretek vállalkozások közötti elterjesztése. Pályázók köre: kis- és középvállalkozások Speciális kizáró ok: tanácsadói tevékenység (TEÁOR 74.1) Keretösszeg: 477 m Ft Támogatás mértéke: 50%, alkalmazottak számától függően 0-4 fő esetén max. 400 ezer forint; 5-9 fő esetén max. 800 ezer forint; 10-49 fő esetén max. 1200 ezer forint; 50-249 fő esetén max. 2000 ezer forint; GVOP-2004-2.2.2.

22 Emeltszintű tanácsadás KKV-k számára Támogatásban részesített fejlesztések: tanácsadás (menedzsment, pályázatkészítés, piackutatás, üzleti tervezés stb.) Elszámolható költség: tanácsadói díj; pályázatkészítés költsége 50 ezer forint; Speciális feltétel: Nem vehető igénybe vállalkozás alaptevékenységéhez tartozó tanácsadása; támogatására adótanácsadás; könyvelés; alkalmazottak képzése/oktatása; GVOP-2004-2.2.2.

23 Emeltszintű tanácsadás KKV-k számára Kapcsolódás a GVOP KKV prioritásának céljaihoz; Költségvetés realitása, takarékossága; A vállalkozás működésének időtartama; A pályázó gazdálkodása; A projekt koncepció kidolgozottsága; A projekt végrehajtás ütemezésének realitása; A tanácsadás színvonala ; Komplexitás; Környezetvédelmi szempontok érvényesülése; Esélyegyenlőség érvényesülése; GVOP-2004-2.2.2.

24 KKV-k közötti együttműködés kialakítása Pályázat célja: KKV-k közötti összefogásban rejlő előnyök kihasználása érdekében, vállalati együttműködések kialakítása. Pályázók köre: alapítványok, közalapítványok, Kht-k egyesületek, illetve GT-k, szövetkezetek, egyéni vállalkozók (pályázók köre) Keretösszeg: 239 m Ft (65-70 db) Támogatás mértéke: max. 50%, alapítványok, közalapítványok, kht-k, egyesületek esetében 80%. Max.: 5 mFt. Kötelező saját forrás:-. GVOP-2004-2.3.1.

25 KKV-k közötti együttműködés kialakítása Támogatás összege (max. 5 millió Ft): A hálózat kialakítására, szervezésére, 4 millió forint nyerhető el, –3-5 tag esetén: 2 millió forint; –6 vagy több tag esetén: 4 millió forint; Az együttműködő mkkv-k által megvalósítandó projekt kidolgozása, nyomon követésére max. 1 millió forint –40-60 millió forint közötti értékű beruházás esetén: 500 ezer forint; – legalább 60 millió forint értékű beruházás esetén: 1 millió forint; GVOP-2004-2.3.1.

26 KKV-k közötti együttműködés kialakítása Elszámolható költségek: tanácsadói költség; utazási költség; anyagi /személyi jellegű ráfordítások; pályázatkészítés költsége 50 ezer forint; Speciális feltételek: szervező két éves mentoring tevékenysége (hálózat, közös projekt) tagok, együttműködési területek száma 2 évig fennmarad közös projekt 2 évig fenntartása GVOP-2004-2.3.1.

27 KKV-k közötti együttműködés kialakítása Kapcsolódás a GVOP KKV prioritásának céljaihoz; Költségvetés realitása, takarékossága; A vállalkozás működésének időtartama; A szervező hálózat szervezésben szerzett tapasztalata; A pályázó szervezet szakmai felkészültsége; A projekt koncepció kidolgozottsága; A projekt végrehajtás ütemezésének realitása; Az együttműködés mértéke; Az együttműködés kiterjedése új tevékenységi területre; A résztvevők számának növekedése; Környezet védelmi szempontok érvényesülése; Esélyegyenlőség érvényesülése; GVOP-2004-2.3.1.

28 Együttműködő vállalkozások fejlesztése Pályázat célja: Együttműködő vállalkozások által közösen megvalósított projektek támogatása Pályázók köre: kis- és középvállalkozások Kivétel: árbevétel 50%-a mezőgazdasági tevékenység Támogatásban részesített tevékenységek:  műszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy  ingatlan építése, bővítése, fejlesztése és/vagy  licenc, know-how vásárlása és/vagy  közös arculat (logo, marketing) kidolgozása és megjelenítése Pályázatkészítés költsége 100 ezer forint. GVOP-2004-2.3.2.

29 Együttműködő vállalkozások fejlesztése Kötelező mértékű saját forrás: 25 % Támogatás mértéke: 50%,  3-5 tag esetén max. 40 millió forint  6 vagy annál több tag esetén max. 60 millió  közös arculat kidolgozása és megjelenítésére max. 5 millió forint Lízing: pénzügyi lízing megengedett Nem adható fejlesztési támogatás: –mezőgazdasági fejlesztéshez –informatikai fejlesztéshez –gépjármű beszerzéshez –irodabútor/berendezés vásárláshoz –saját előállítású gépekhez/ saját kivitelezésű építéshez GVOP-2004-2.3.2.

30 Együttműködő vállalkozások fejlesztése Kapcsolódás a GVOP KKV prioritásának céljaihoz; Költségvetés realitása, takarékossága; A hálózat működése; A projekt koncepció kidolgozottsága; A projekt végrehajtás ütemezésének realitása; Hálózatban résztvevő vállalkozások, hálózati egységek száma; A fejlesztésből részesülő hálózati egységek aránya, az összes hálózati egységhez képest; Az együttműködés mértéke; Munkahelyteremtés; Környezetvédelmi szempontok érvényesülése. Esélyegyenlőség érvényesülése; Iparjogvédelmi oltalom alatt álló termék/eljárás bevezetéséhez; Ipari park területén valósul meg;

31 V. Hazai forrású pályázatok SZVP-2004-O: Háziorvosi működtetési jog megvásárlását vagy az egészségügyi közszolgáltatás nyújtását segítő kamattámogatás SZVP-2004-I: Mikro-, és kisvállalkozások Interneten való megjelenésének támogatása

32 Háziorvosi működtetési jog megvásárlását vagy az egészségügyi közszolgáltatás nyújtását segítő kamattámogatás Pályázat célja: Az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésének támogatása Pályázók köre: háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységet folytató ANTSZ engedéllyel rendelkező magánszemélyek; háziorvosi vállalkozások; Igényelhető: háziorvosi működtetési jog vásárlása és/vagy; szakmai működéshez szükséges gép, műszer, egyéb berendezés vásárlása; szakmai működéshez szükséges, önkormányzati, ill. egyéb tulajdonú rendelő vásárlása, építése; Keretösszeg: 30 millió Ft; Támogatás mértéke: A jegybanki alapkamat %-ban: 1 évben 70%, 2. évben 60%, 3. évben 50%, 4. és 5. évben 40% SZVP-2004-O

33 Mikro-, és kisvállalkozások Interneten való megjelenésének támogatása Pályázat célja: mikro- és kisvállalkozások Interneten való megjelenésének támogatása Pályázók köre: mikro- és kisvállalkozások –Kivétel: árbevétel 50%-a mezőgazdasági tevékenység Igényelhető: saját honlap kialakítása Keretösszeg: 350 millió Ft Támogatás mértéke: 40%, max. 300e Ft Speciális feltétel: –a fejlesztés megkezdésétől számított 9 hónapon belül el kell készülnie; –minimum 2 évig kell fennmaradnia; –tartalmaznia kell: vállalkozás adatai, elérhetősége; árjegyzék, –terméklista, szolgáltatások jegyzéke, leírása, látogatók száma; SZVP-2004-I

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Pályázataik elkészítéséhez sok sikert kívánunk!


Letölteni ppt "2004. évi pályázati lehetőségek KKV-k számára Keller Péter Balatonvilágos, 2004. május 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések