Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kis- és középvállalkozói pályázati lehetőségek Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Leskó Tamás Kis- és Középvállalkozás Stratégiai és Támogatási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kis- és középvállalkozói pályázati lehetőségek Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Leskó Tamás Kis- és Középvállalkozás Stratégiai és Támogatási Főosztály."— Előadás másolata:

1 Kis- és középvállalkozói pályázati lehetőségek Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Leskó Tamás Kis- és Középvállalkozás Stratégiai és Támogatási Főosztály

2 Az előadás felépítése I. KKV-k törvényi szabályozása II. A GVOP KKV prioritás háttere III. A pályázatok általános feltételei IV. Konkrét pályázatok ismertetése V. Hazai forrású pályázatok

3 I. Törvényi szabályozás 1. Az 1999. évi XCV törvény 2. 96/280/EK ajánlás 3. 96/280/EK ajánlás 2003 május 6-i módosítása (2003/361/EK ) 4. Készülő hazai KKV törvény

4 Törvényi szabályozás A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV törvény Kis- és középvállalkozás: foglalkoztatottak max.: 249 fő éves nettó árbevétel 4 mrd Ft vagy mérlegfőösszeg 2,7 mrd Ft függetlenségi kritérium (25%) Kisvállalkozás: 10-49 fő nettó árbevétel: max 700 m Ft, vagy mérlegfőösszeg: max. 500 mFt Mikrovállalkozás: 0-9 fő

5 Törvényi szabályozás A 96/280/EK ajánlás (163/2001. Korm. rend) Kis- és középvállalkozás: foglalkoztatottak max.: 249 fő éves nettó árbevétel 40 m euró (10,4 mrd Ft), vagy mérlegfőösszeg: 27 m euró (7 mrd Ft) függetlenségi kritérium (25%) Kisvállalkozás: 10-49 fő nettó árbevétel: max 7 m euró (1,8 mrd Ft), vagy mérlegfőösszeg: max. 5 m euró (1,5 mrd Ft) Mikrovállalkozás: 0-9 fő

6 Törvényi szabályozás A 96/280/EK ajánlás 2003 május 6-i módosítása (2003/361/EK ) Főbb változások: Árbevétel, mérlegfőösszeg értékhatár felemelése Új fogalmak bevezetése: –önálló vállalkozás; –kapcsolódó vállalkozás; –partnervállalkozás;

7 Az új hazai KKV törvény 2005. január 1-ig: 96/280/EK ajánlás szerint 2005 január 1-től: Kis- és középvállalkozás: foglalkoztatottak max.: 249 fő éves nettó árbevétel 50 millió euró, vagy mérlegfőösszeg: 43 millió euró függetlenségi kritérium (25%) Kisvállalkozás: 10-49 fő mérlegfőösszeg, vagy nettó árbevétel: max. 10 m euró Mikrovállalkozás: 0-9 fő mérlegfőösszeg, vagy nettó árbevétel: max. 2 m euró

8 Az új hazai KKV törvény Önálló vállalkozás: nem minősül kapcsolt, vagy partnervállalkozásnak. Kapcsolódó: egy vállalkozás, egy másik vállalkozással tulajdoni részesedésének, szavazatának a többségével rendelkezik jogosult vezető tisztségviselők, felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja létesítő okirat rendelkezése alapján döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol, egy vállalkozás egy másik vállalkozásban – más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján – a szavazatok többségét egyedül birtokolja.

9 Az új hazai KKV törvény Kapcsolódó vállalkozások: amelyek egy vagy több vállalkozáson keresztül állnak egymással a fentiekben felsorolt kapcsolatban, amelyek egy természetes személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén a fentiekben meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják.

10 Új hazai KKV törvény Partnervállalkozások: amely nem minősül kapcsolódó vállalkozásnak, és amelyben más vállalkozásnak kizárólagosan vagy több kapcsolódó vállalkozásnak együttesen a tulajdoni részesedése – jegyzett tőkéje vagy szavazati joga alapján – legalább 25% Árfolyam: Tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyam

11 II. A GVOP KKV prioritás háttere Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-2006): Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (428,5 m EUR) Humán-erőforrás Operatív Program (750,4 m EUR) Regionális Operatív Program (476,4 m EUR) Környezetvédelmi és Infrastrukturális Operatív Program (440,3 m EUR) Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (606,4 m EUR)

12 GVOP Prioritásai: Befektetés ösztönzés (140,1 m EUR) KKV-fejlesztés (170,2 m EUR) Kutatás-fejlesztés (135,3 m EUR) Információs-technológia fejlesztés (137,3 m EUR)

13 A KKV-k helyzetértékelése a GVOP-ban 1. Magas a KKV-k száma, a magánvállalkozásoknak vannak hagyományai (vállalkozói aktivitás). Regisztrált 1,1 millió darab Működő 860 ezer darab 2. A KKV-k hatékonysága, termelékenysége igen alacsony finanszírozás elavult technológia vállalkozói ismeretek hiánya, üzleti szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségei 3. A vállalatközi kapcsolatok gyengék a KKV szektorban

14 KKV-fejlesztési prioritás intézkedései I. Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének fejlesztése –Műszaki technológiai fejlesztés –minőségirányítási, környezetirányítási rendszerek bevezettetése II. Vállalkozói kultúra és ismeretek fejlesztése –Alapszintű tanácsadás –Emeltszintű, szakmaspecifikus tanácsadás III. Az együttműködés fejlesztése a vállalkozói szektorban –KKV-k közötti együttműködés szervezése –KKV-k közötti együttműködések fejlesztése

15 III. Pályázatok általános feltételei Pályázók köre; Általános kizáró okok; Csekély összegű (de minimis) támogatás Biztosíték Megkezdett projekt; Benyújtás módja; ÁFA; Ellenőrzés; Monitoring;

16 Pályázók köre Magyarországi székhelyű, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: foglalkoztatottak max.: 249 fő éves nettó árbevétel 40 m euró (10. 489 m Ft), vagy mérlegfőösszeg: 27 m euró (7.080 m Ft) függetlenségi kritérium (25%) Kivétel: árbevétel 50%-a a mezőgazdaságból (TEÁOR 01.11-05.02) Árfolyam: 2003. dec. 31. MNB deviza középárfolyam (262,23 Ft/euró)

17 Általános kizáró okok csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás alatt áll; támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette; 60 napot meghaladó adó-, köztartozás; bejelentés nélküli munkavállaló, munkaváll-i eng. nélkül foglalkoztatás; utolsó éves beszámoló alapján saját tőke negatív; szakmai, pénzügyi tartalmat befolyásoló hamis adatot szolgáltat; árbevétel 50% mezőgazdaság (TEÁOR 01.11-05-02); 1997. Évi CXLIV. tv. Szerint ellenőrzött, kapcsolt vállalkozás; környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg (kiv.: 2.2.2.); nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szakhatósági eng-ekkel; de minimis esetén felmerülő egyéb kizáró okok;

18 Csekély összegű (de minimis) támogatás Amennyiben a támogatás csekély összegű (de minimis) típusú támogatásnak minősül: Egy vállalkozás tekintetében -három éven belül- nem haladhatja meg a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget. Nem részesülhetnek támogatásban a külföldre irányuló szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, a mezőgazdasági, illetve halászati termékeket előállító, feldolgozó vagy azok marketingjével foglalkozó vállalkozások, valamint az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek.

19 Biztosíték 1. Természetes személy, mikro- és kisvállalkozás feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia biztosítási szerződés alapján kezesi kötelezvény ingatlan/ingó vagyontárgyra jelzálog szerződés 2. Nem természetes személy, közép- és nagyvállalat Kizárólag feltétel nélküli, visszavonhatatlan bankgarancia vagy kezesi kötelezvény

20 Megkezdett projekt Fejlesztési típusú: építési naplóba történt első bejegyzés napja Gép beszerzés: gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett nap Megvalósítással kapcsolatos előleg foglaló kifizetése Feladat elvégzésére kötött szerződéskötés dátuma

21 Benyújtás módja Pályázati dossziék beszerezhetők: Helyi Vállalkozói Központok Területi Kereskedelmi és Iparkamarák www.gkm.hu Benyújtás: 2004. február 16. - szeptember 30. Módja: 4 példányban (1 eredeti és 3 másolat), +1 elektronikus formában Eljárási díj nincs

22 ÁFA szabályok Ha a pályázónak nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága: támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ- val növelt bruttó összköltsége Ha a pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult: támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége támogatásként megítélt összegre eső ÁFA visszaigénylésre nem jogosult

23 Ellenőrzés Típusai: dokumentumok alapján: helyszíni ellenőrzés: –előzetes helyszíni ellenőrzés: –közbenső helyszíni ellenőrzés: –záró ellenőrzés (záró-jegyzőkönyv)

24 Monitoring Célja: projekt megvalósítás nyomon követése támogatási program utólagos értékelése Szabályok: meglevő beszámolók+ elkülönített nyilvántartás adatszolgáltatás kötelező szankció: támogatási szerződés szerinti kötelező adat nincs szankció: tájékoztató adatszolgáltatás

25 IV. Konkrét pályázatok ismertetése KKV-k műszaki technológiai hátterének fejlesztése GVOP-2004-2.1.1. Korszerű minőségi- és környezetirányítási rdsz-ek bevezetésének támogatása GVOP- 2004-2.1.2. Emeltszintű tanácsadás KKV-k számára GVOP-2004-2.2.2. KKV-k közötti együttműködés kialakítása GVOP-2004-2.3.1. Együttműködő vállalkozások fejlesztése GVOP-2004-2.3.2.

26 KKV-k műszaki technológiai hátterének fejlesztése Pályázat célja: KKV-k műszaki, technológiai fejlesztése, versenyképességük erősítése, infrastrukturális korszerűsítése Pályázat előzménye: SZVP-2003-1; SZT-VE-18; Keretösszeg: 6400 m Ft (400-450 nyertes) Pályázók köre: kis- és középvállalkozások Támogatás típusa: beruházási típusú, de minimis Támogatás mértéke: 50%, max. 25 m Ft (használt gép - max. 3 éves- esetén : 30%, max 15 m Ft) Kötelező mértékű saját forrás: 25 % (kiv.: államháztartási forrása)

27 KKV-k műszaki technológiai hátterének fejlesztése Kizáró okok: ingatlan: per- és igénymentes; bérelt esetén: kizárólagos jog; ingatlan-, és/vagy részvény- és/vagy üzletvásárlást tartalmaz; Támogatásban részesített fejlesztések: technológiai fejlesztéshez kapcsolódó beruházások Elszámolható költségek: műszaki gépek, berendezések beszerzése; termeléshez kapcsolódó ingatlan építése, bővítése; licenc, know-how vásárlása; pályázatírás költsége (100 eFt); vissza nem igényelhető ÁFA; Lízing: pénzügyi lízing megengedett

28 KKV-k műszaki technológiai hátterének fejlesztése. Egyéb feltételek: szinten tartó beruházás nem finanszírozható; fejlesztés a vállalkozás gazdasági tevékenységét szolgálja; európai irányelvek/magyar rendeleteknek való megfelelés; 2 hónap megkezdés, 2 éven belül megvalósulás, 5 év fenntartás; Nem adható fejlesztési támogatás: –mezőgazdasági fejlesztéshez; –informatikai fejlesztéshez; –gépjármű beszerzéshez; –irodabútor/berendezés vásárláshoz; –saját előállítású gépekhez/ saját kivitelezésű építéshez;

29 KKV-k műszaki technológiai hátterének fejlesztése Kapcsolódás a GVOP KKV prioritásának céljaihoz; Költségvetés realitása, takarékossága; A vállalkozás működésének időtartama; A pályázó gazdálkodása; A projekt koncepció kidolgozottsága; A projekt végrehajtás ütemezésének realitása; Munkahelyteremtés; Új termék bevezetése,új technológia alkalmazása; Csúcstechnológia bevezetése; Hozzáadott érték növekménye; Környezetvédelmi szempontok érvényesülése; Esélyegyenlőség érvényesülése; Iparjogvédelmi oltalom alatt álló termék/eljárás bevezetése; Ipari parkterületén valósul meg;

30 Korszerű minőségi- és körny.ir. rdsz-ek bevezetésének tám-a Pályázat célja: minőségi menedzsment kialakítása, a minőségi és környezetközpontú szemlélet erősítése Pályázat előzménye: SZVP-2003-7; SMART-3; SZT- VE-14; Pályázók köre: kis- és középvállalkozások Keretösszeg: 956 m Ft Támogatás mértéke: 50%, maximális összeg 1-9 fő esetén 800 ezer forint; 10-49 fő esetén 1000 ezer forint; 50-99 fő esetén 1200 ezer forint; 100-249 fő esetén 1400 ezer forint; Kötelező mértékű saját forrás: -

31 Korszerű minőségi- és körny.ir. rdsz-ek bevezetésének tám-a Támogatás típusa: de minimis Támogatásban részesített fejlesztések: minőség-, környezet-, egyéb irányítási rendszerek kialakítása; vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok akkreditálási okiratának megszerzése; TQM rendszer bevezetése és tanúsíttatása; "20 kulcs" program bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás költségei;

32 Korszerű minőségi- és körny.ir. rdsz-ek bevezetésének tám-a Elszámolható költségek: ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer; ISO 14001:1996 környezetirányítási rendszer; ISO/TS 16949; QS 9000; VDA6 autóipari beszállítói rendszer; AQAP 110/120 szerinti NATO beszállítói rendszer; ISO 13485 orvostechnikai minőségirányítási rendszer, BS 7799-2 / ISO 17799 információvédelmi irányítási rendszer; HACCP rendszer; TQM rendszer; bevezetésének tanúsíttatásának költségei

33 Korszerű minőségi- és körny.ir. rdsz-ek bevezetésének tám-a Elszámolható költségek (2): vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok ISO/IEC 17025: szerinti rendszerek akkreditálásnak költségei; "20 kulcs" program bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás költségei; pályázatkészítés költsége: 50 ezer forint; vissza nem igényelhető ÁFA; Egyéb feltételek: 3 hónap megkezdés, 2 éven belül megvalósulás, 3 évig működtetés; Felkészítő, tanúsító nem lehet ugyanaz; 3 évente egy irányítási rdsz. Bevezetéséhez 1 pályázat nyújtható integrált irányítási rdsz-ek esetén a támogatás 100%-al növelhető;

34 Korszerű minőségi- és körny.ir. rdsz-ek bevezetésének tám-a Kapcsolódás a GVOP KKV prioritásának céljaihoz; Költségvetés realitása, takarékossága; A vállalkozás működésének időtartama; A pályázó gazdálkodása; A projekt koncepció kidolgozottsága; A projekt végrehajtás ütemezésének realitása; Hatékonyság növekedés; Környezetvédelmi szempontok érvényesülése; Esélyegyenlőség érvényesülése;

35 Emeltszintű tanácsadás KKV-k számára Pályázat célja: a vállalkozások sikeres működéséhez és a tovább lépéshez szükséges szakma-specifikus ismeretek vállalkozások közötti elterjesztése. Pályázat előzménye: SZVP-2003-3 Pályázók köre: kis- és középvállalkozások Speciális kizáró ok: tanácsadói tevékenység (TEÁOR 74.1) Keretösszeg: 477 m Ft Támogatás mértéke: 50%, alkalmazottak számától függően 0-4 fő esetén max. 400 ezer forint; 5-9 fő esetén max. 800 ezer forint; 10-49 fő esetén max. 1200 ezer forint; 50-249 fő esetén max. 2000 ezer forint;

36 Emeltszintű tanácsadás KKV-k számára Támogatás típusa: tanácsadói típusú, de minims Támogatásban részesített fejlesztések: tanácsadás (menedzsment, pályázatkészítés, piackutatás, üzleti tervezés stb.) Elszámolható költség: tanácsadói díj; pályázatkészítés költsége 50 ezer forint; vissza nem igényelhető ÁFA; Speciális feltétel: Nem vehető igénybe vállalkozás alaptevékenységéhez tartozó tanácsadása; támogatására adótanácsadás; könyvelés; alkalmazottak képzése/oktatása;

37 Emeltszintű tanácsadás KKV-k számára Tanácsadást nyújtó lehet: Belföldi székhelyű GT, Kht, szövetkezet, egyéni vállalkozó, amely –legalább két éve működik, –jelentős szakmai tapasztalattal rendelkezik Megkezdés szerződést követően: 2 hónap, megvalósítás : 2 év

38 Emeltszintű tanácsadás KKV-k számára Kapcsolódás a GVOP KKV prioritásának céljaihoz; Költségvetés realitása, takarékossága; A vállalkozás működésének időtartama; A pályázó gazdálkodása; A projekt koncepció kidolgozottsága; A projekt végrehajtás ütemezésének realitása; A tanácsadás színvonala ; Komplexitás; Környezetvédelmi szempontok érvényesülése; Esélyegyenlőség érvényesülése;

39 KKV-k közötti együttműködés kialakítása Pályázat célja: KKV-k közötti összefogásban rejlő előnyök kihasználása érdekében, vállalati együttműködések kialakítása. Pályázat előzménye: - Pályázók köre: alapítványok, közalapítványok, Kht-k egyesületek, illetve GT-k, szövetkezetek, egyéni vállalkozók (pályázók köre) Keretösszeg: 239 m Ft (65-70 db) Támogatás típus: de minimis Támogatás mértéke: max. 50%, alapítványok, közalapítványok, kht-k, egyesületek esetében 80%. Max.: 5 mFt. Kötelező saját forrás:-.

40 KKV-k közötti együttműködés kialakítása Támogatás összege (max. 5 millió Ft): A hálózat kialakítására, szervezésére, 4 millió forint nyerhető el, –3-5 tag esetén: 2 millió forint; –6 vagy több tag esetén: 4 millió forint; Az együttműködő mkkv-k által megvalósítandó projekt kidolgozása, nyomon követésére max. 1 millió forint –40-60 millió forint közötti értékű beruházás esetén: 500 ezer forint; – legalább 60 millió forint értékű beruházás esetén: 1 millió forint;

41 KKV-k közötti együttműködés kialakítása Támogatásban részesített tevékenységek: KKV-kból álló hálózatok alapítása, mentoring-ja; hálózat tagjai által megvalósuló projektek előkészítése, pályázati benyújtása, nyomon követése; Elszámolható költség: tanácsadói költség; utazási költség; anyagi /személyi jellegű ráfordítások; pályázatkészítés költsége 50 ezer forint; vissza nem térítendő ÁFA;

42 KKV-k közötti együttműködés kialakítása Speciális feltételek: a leendő hálózat tagja nem lehet szervező; hálózatnak: tagok vállalják, hogy minimum egy tevékenységet közösen végeznek, és erről írásbeli megállapodással rendelkeznek; a hálózatban legalább 3 mikro-, kis- és középvállalkozás; hálózat tagjai egymástól független tulajdonosi kör; a hálózat szervező: 2 évig figyelni kell annak műk-ét; tagok, együttműködési területek min. 2 évig fenn kell maradnia; szervező: tagok közös célú beruházásaira készített és beadásra; kerülő projektjét minimum 2 évig figyelemmel kell kísérni; közös projektnek 2 éven keresztül kell fennmaradnia; megkezdés szerződést követően: 2 hónap, megvalósítás : 2 év;

43 KKV-k közötti együttműködés kialakítása Kapcsolódás a GVOP KKV prioritásának céljaihoz; Költségvetés realitása, takarékossága; A vállalkozás működésének időtartama; A szervező hálózat szervezésben szerzett tapasztalata; A pályázó szervezet szakmai felkészültsége; A projekt koncepció kidolgozottsága; A projekt végrehajtás ütemezésének realitása; Az együttműködés mértéke; Az együttműködés kiterjedése új tevékenységi területre; A résztvevők számának növekedése; Környezet védelmi szempontok érvényesülése; Esélyegyenlőség érvényesülése;

44 Együttműködő vállalkozások fejlesztése Pályázat célja: Együttműködő vállalkozások által közösen megvalósított projektek támogatása Pályázat előzménye: SZVP-2003-6 Pályázók köre: kis- és középvállalkozások Támogatás típusa: beruházási, de minimis Támogatás mértéke: 50%, 3-5 tag esetén max. 40 millió forint; 6 vagy annál több tag esetén max. 60 millió; közös arculat kidolgozása és megjelenítésére max. 5 millió forint; Keretösszeg: 1600 m Ft (40 db).

45 Együttműködő vállalkozások fejlesztése Kötelező mértékű saját forrás: 25 % Támogatásban részesített tevékenységek: együttműködő vállalkozások közös célú beruházása, fejlesztése Elszámolható költség –műszaki gépek, berendezések beszerzése és/vagy; –ingatlan építése, bővítése, fejlesztése és/vagy; –licenc, know-how vásárlása és/vagy; –közös arculat (logó, marketing) kidolgozása és megjelenítése; –pályázatkészítés költsége 100 ezer forint; –vissza nem igényelhető ÁFA; Lízing: pénzügyi lízing megengedett

46 Együttműködő vállalkozások fejlesztése Speciális kizáró okok: –ingatlan: per- és igénymentes; bérelt esetén: kizárólagos jog –ingatlan-, és/vagy részvény- és/vagy üzletvásárlást tartalmaz Speciális feltételek: Nem adható fejlesztési támogatás: –mezőgazdasági fejlesztéshez; –informatikai fejlesztéshez; –gépjármű beszerzéshez; –irodabútor/berendezés vásárláshoz; –saját előállítású gépekhez/ saját kivitelezésű építéshez;

47 Együttműködő vállalkozások fejlesztése Speciális feltételek: szinten tartó beruházás nem finanszírozható; hálózatnak: tagok vállalják, hogy minimum egy tevékenységet közösen végeznek, és erről írásbeli megállapodással rendelkeznek; a hálózatban legalább 3 mikro-, kis- és középvállalkozás; mkkv-k a közös beruházás üzemeltetését végezhetik közös gazdasági társaság vagy szövetkezet keretében; használt gép vásárlása nem támogatható; beszerezni kívánt gépeknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelvek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek;

48 Együttműködő vállalkozások fejlesztése Kapcsolódás a GVOP KKV prioritásának céljaihoz; Költségvetés realitása, takarékossága; A hálózat működése; A projekt koncepció kidolgozottsága; A projekt végrehajtás ütemezésének realitása; Hálózatban résztvevő vállalkozások, hálózati egységek száma; A fejlesztésből részesülő hálózati egységek aránya, az összes hálózati egységhez képest; Az együttműködés mértéke; Munkahelyteremtés; Környezetvédelmi szempontok érvényesülése. Esélyegyenlőség érvényesülése; Iparjogvédelmi oltalom alatt álló termék/eljárás bevezetéséhez; Ipari park területén valósul meg;

49 V. Hazai forrású pályázatok SZVP-2004-O: Háziorvosi működtetési jog megvásárlását vagy az egészségügyi közszolgáltatás nyújtását segítő kamattámogatás SZVP-2004-I: Mikro- és kisvállalkozások Interneten való megjelenésének támogatása

50 Háziorvosi működtetési jog megvásárlását vagy az egészségügyi közszolgáltatás nyújtását segítő kamattámogatás Pályázat célja: Az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésének támogatása Pályázók köre: háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi tevékenységet folytató ANTSZ engedéllyel rendelkező magánszemélyek; háziorvosi vállalkozások; Igényelhető: háziorvosi működtetési jog vásárlása és/vagy; szakmai működéshez szükséges gép, műszer, egyéb berendezés vásárlása; szakmai működéshez szükséges, önkormányzati, ill. egyéb tulajdonú rendelő vásárlása, építése; Keretösszeg: 30 millió Ft; Támogatás mértéke: A jegybanki alapkamat %-ban: 1 évben 70%, 2. évben 60%, 3. évben 50%, 4. és 5. évben 40%

51 Mikro- és kisvállalkozások Interneten való megjelenésének támogatása Pályázat célja: mikro- és kisvállalkozások Interneten való megjelenésének támogatása Pályázók köre: mikro- és kisvállalkozások –Kivétel: árbevétel 50%-a mezőgazdasági tevékenység Igényelhető: saját honlap kialakítása Keretösszeg: 350 millió Ft Támogatás mértéke: 40%, max. 300e Ft Speciális feltétel: –a fejlesztés megkezdésétől számított 9 hónapon belül el kell készülnie; –minimum 2 évig kell fennmaradnia; –tartalmaznia kell: vállalkozás adatai, elérhetősége; árjegyzék, –terméklista, szolgáltatások jegyzéke, leírása, látogatók száma;

52 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Kis- és középvállalkozói pályázati lehetőségek Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Leskó Tamás Kis- és Középvállalkozás Stratégiai és Támogatási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések