Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ROP vállalkozásfejlesztési, munkahelyteremtést támogató pályázati kiírások DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit K f t.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ROP vállalkozásfejlesztési, munkahelyteremtést támogató pályázati kiírások DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit K f t."— Előadás másolata:

1 ROP vállalkozásfejlesztési, munkahelyteremtést támogató pályázati kiírások DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit K f t.

2 A konstrukció k céljai  A regionális operatív programok gazdaságfejlesztési eszközrendszerével a gazdasági társaságok teljesítményének növelése, munkahelymegtartó és –teremtő pályázati célokkal.  Érintett pályázati kiírások: - „DAOP-2009-1.1.1/A és C” pályázati kiírás 2. szakasza: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása - „DAOP-2010-1.1.1/D” pályázati kiírás: Ipartelepítés - „DAOP-2010-1.1.1/E” pályázati kiírás: Telephelyfejlesztés

3 Rendelkezésre álló forrás KiírásIpari Parkok és iparterületek InkubátorházakÖsszforrás DAOP-2009- 1.1.1/A és C 2.149.394.087989.448.2833.138.842.370 DAOP-2010- 1.1.1/D 2.787.000.000 DAOP-2010- 1.1.1/E 2.000.000.000 Összesen7.925.842.370

4 Iparág  A pályázati kiírásokra nem pályázathatnak, olyan vállalkozások, akik, vagy amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység teszi ki.  Átmeneti támogatás nem nyújtható: halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásnak; az Európai Közösséget létrehozó Szerződés I. Mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásában és forgalmazásában foglalkozó vállalkozásoknak; exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, ha a támogatás mértéke az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódik; illetve értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódik; amennyiben az átmeneti támogatás az importáruk helyett hazai áru használatától függ.  Csekély összegű támogatás nem adható: az átmeneti támogatásból kizártakon túl: szénipar vállalkozásai; teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás területén működő vállalkozások esetében  Regionális beruházási támogatás nem adható:hajóépítési ágazat, halászat agy akvakultúra, szénipar;acélipar; szintetikusszál-ipar továbbá az EK szerződés I. mellékletében felsorolt termékek termelése, azok feldolgozása, ha a végtermék szintén Annex I. termék, ezek forgalomba hozatala, valamint a pálinkatermékek termelése, feldolgozása és forgalomba hozatala.

5 Pályázók köre  Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, ezen szervezetek intézményei, valamint előbbiek által létrehozott társulások – „A”, „B”, „C”, „D” részcél  Gazdasági társaságok, szövetkezetek – minden részcél  Gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek  Egyesületek, köztestületek – „B” részcél  Alapítványok, közalapítványok – „B” részcél  Felsőoktatási intézmények – „C” részcél  Egyéni vállalkozók – „E” részcél  Konzorciális együttműködés kizárólag az ipartelepítés, azaz a „D” pályázati részcél keretében támogatható.

6 „A” részcél: Ipari park címmel rendelkező területek infrastrukturális fejlesztése Önállóan támogatható tevékenységek 1. Telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése 2. Szolgáltatási tevékenységhez szükséges, ipari célú hasznosítást eredményező épületek építése, átalakítása, bővítése pl.: üzemcsarnok, tárolók. Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek · Projekt előkészítő tevékenységek – 6 % (ÜMT max. 1,8 millió Ft) · Az ipari park bővítéséhez kapcsolódó ingatlanvásárlás – 10 % · A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele – 4 % · Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése – 5 %, és max. 4,5 millió Ft · Projektmenedzsment – 2 % · Alapinfrastrukturális beruházások költségei az IP telekhatárán kívül – 25 % · Komplex terület-előkészítés – 30 % · Kármentesítés költségei -15 % · Eszközbeszerzés – 30 % · A projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés (ESZA típusú költség) – 5 % · Le nem vonható ÁFA

7 Speciális előírások Az „A” pályázati cél esetén ipari park fejlesztésére irányuló pályázatot csak az „Ipari Park” cím birtokosa vagy működtetője nyújthat be. Az ipari park működtetője csak abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben ezen tevékenységét – a tervezett fejlesztés megvalósításának, valamint a kötelező fenntartási időszaknak az együttes időtartamát meghaladó – szerződés alapján végzi. Amennyiben az ipari parkon belüli inkubátorház fejlesztésre kíván pályázatot benyújtani, a „C” részcélra kell benyújtania pályázatát.

8 A projekt tartalmára vonatkozó korlátozások Nem nyújtható támogatás a pályázó részére, amennyiben a benyújtott pályázat saját, partner és kapcsolódó vállalkozások telephely fejlesztését célozza. A pályázó szervezet és annak partner vagy kapcsolódó vállalkozásai a betelepülés vállalása során egynek számítanak. Ipari park bővítésére abban az esetben lehet pályázni, ha Az ipari park jelenlegi kihasználtsága eléri a nettó terület legalább 80%-át, a benyújtást megelőző 6 hónapos időszakban, és A megvásárolni kívánt terület kapcsolódik a meglévő ipari park területéhez, és A megvalósíthatósági időszak végéig az új területek ipari parkba történő bevonásáról szóló, „Ipari Park” cím viselésére vonatkozó szerződés módosításának másolata rendelkezésre áll.

9 A projekt fenntartására vonatkozó kötelezettség Ipari parkok nettó (értékesíthető/bérbe adható területek utak nélkül) területkihasználtságának növekedése: Bázisérték (%)Kötelező növekedés (százalékpont) a fenntartási időszak végén Kötelezően elérendő célérték (%) a fenntartási időszak végén Meglévő terület fejlesztése esetén 50% alatt-Min. 60% Min. 50% Max. 80%Min. 10 százalékpont- 80% felett-- Új területek kialakítása esetén 80% alattNem megengedett új területek kialakítás Min. 80 %-A bevont területekkel együtt min. 80%

10 Támogatási információk A támogatás mértéke: minden pályázó esetén 50 % A támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 400 millió Ft.

11 „B” részcél: Ipari területek fejlesztése Önállóan támogatható tevékenységek 1. Telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése, 2. Épületek, építmények építése, bontása, korszerűsítése, bővítése, átalakítása gazdasági tevékenységek kiszolgálására Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek · előkészítő tevékenységek – 6 %, ÜMT max. 1,8 millió Ft · a projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele – 4 % · minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése – 5 %, és max. 4,5 millió Ft · projektmenedzsment – 2 % · alapinfrastrukturális beruházások költségei telekhatáron kívül – 25 % · kármentesítés – 15 % · eszközbeszerzés – 30 % · a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés (ESZA típusú) – 5 % · le nem vonható ÁFA

12 A projekt tartalmára vonatkozó korlátozások Ipari terület fejlesztésére abban az esetben lehet pályázni, ha a projekt tárgya az adott település településrendezési tervében gazdasági területnek minősített területen található. Ezt a feltételt a szerződéskötéshez kell teljesíteni, a pályázat benyújtásához elegendő az önkormányzat igazolása, hogy az átminősítési eljárás folyamatban van. „Ipari Park” címmel rendelkező ipari terület az „Ipari Park”-ok számára elérhető pályázati célra jogosult pályázni. Ipari terület fejlesztése kizárólag abban az esetben pályázható, ha valamilyen szolgáltatási, termelő funkció kialakítása a fejlesztési cél, pl. üzemcsarnok kialakítása bérbeadás céljából. Kereskedelmi célzatú területhasználathoz, fejlesztéshez kapcsolódó projekt nem támogatható.

13 A projekt fenntartására vonatkozó kötelezettség A pályázónak vállalnia kell, hogy: az ipari területek infrastruktúrával való ellátása esetén a projekt befejezését követő 3 év elteltével legalább 4 új vállalkozás költözik be, melyet bérleti/adásvételi szerződéssel kell igazolni ill. 3 év elteltével a tartósan bérbe adható területek 40%-át, és a fenntartási időszak végére a 60%-át hasznosítja. KKV-k 3 éves fenntartási kötelezettség választása esetén a projekt befejezését követő 3 év elteltével a tartósan bérbe adható területek 60%-át kell igazolt módon hasznosítani.

14 Támogatási információk A támogatás mértéke: minden pályázó esetén 50 % A támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 200 millió Ft.

15 „C” részcél: Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése Önállóan támogatható tevékenységek 1. Magas hozzáadott értéket nyújtó, értéknövelt szolgáltatásokkal rendelkező vállalkozói inkubátor kialakítása és már meglévő inkubátorház fejlesztése: építés, bővítés, átalakítás – vagyis támogatható nemcsak új épületek építése, hanem nem inkubátorház céljára használt ipari célú ingatlanok bővítése, korszerűsítése és inkubátorházzá történő átalakítása is, meglévő inkubátorház bővítése, átalakítása, modernizálása. 2. Telekhatáron belüli infrastruktúra (gáz, víz, csatorna, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények, stb.) fejlesztése és korszerűsítése. Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek Előkészítő tevékenységek – 6 %, ÜMT max. 1,8 millió Ft A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele – 4 % Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése – 5 %, és max. 4,5 millió Ft Projektmenedzsment – 2 % Eszközbeszerzés – 50 % Szolgáltatások bővítésének és/vagy minősége fejlesztésének elszámolható költségei – 20 %, és max 25 millió Ft A projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés (ESZA típusú költség) – 5 % Le nem vonható ÁFA

16 „C” részcél: Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése Nem támogatható olyan típusú inkubátorház létesítését célzó fejlesztés, melynek keretében: 1.A fejlesztés nem a vállalkozások inkubátorházba történő tényleges betelepülését szolgálja, hanem valamely adott területen történő szolgáltatás nyújtását (pl. tároló kapacitás bérbeadása külső vállalkozásnak, stb.) 2.Amely fejlesztés nem az induló (max. 3 éves működési múlt) vállalkozások max. 5 éves időszakra kiterjedő inkubációját szolgálja, hanem meghatározott vállalkozások tartós betelpítését.

17 A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások I. I. A projekt minimális tartalmára vonatkozó elvárások: Alap infrastruktúra vonatkozásában a kötelező az alábbi 3 szolgáltatás nyújtása Bérbe adható üzemcsarnok (műhelyek), Irodák, Tárgyaló- és/vagy konferenciaterem Alap infrastruktúra vonatkozásában kötelező továbbá legalább 2 szolgáltatás nyújtása az alábbiak közül Raktár, Laboratórium, Parkolás biztosítása Alap- és irodatechnikai szolgáltatások vonatkozásában kötelező az alábbi szolgáltatás nyújtása Irodai szolgáltatások (fénymásolás, telefon, fax, internet) Alap- és irodatechnikai szolgáltatások vonatkozásában kötelező továbbá legalább 3 szolgáltatás nyújtása az alábbiak közül Terület karbantartás Takarítás Postakezelés Szakmai szolgáltatások vonatkozásában kötelező továbbá legalább 5 szolgáltatás nyújtása az alábbiak közül Üzletviteli tanácsadás Jogi tanácsadás Iparjogvédelmi tanácsadás Kísérleti műhely Oktatóterem, Vagyonvédelem Büfé-étkező Banki szolgáltatás (ATM ) Minőségbiztosítás Vámügyintézés Pályázatkezelés Partnerkeresés

18 A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások II. II. A projekt tartalmára vonatkozó korlátozások: Újonnan létesítendő inkubátorház épületén belül a bérbeadható hasznos terület területi dominanciája elvárt. Az üzemcsarnokok és az egyéb kiszolgáló egységek területaránya el kell, hogy érje a minimum 60%-ot Az inkubációs időszak hossza egy vállalkozás esetében maximum 5 év, melyet követően új betelepülőről kell gondoskodni A betelepülő kis-és középvállalkozások nem működhetnek 3 évnél régebb óta Az inkubátorházban bérbe adott hasznos terület esetében a bérleti díj meghatározásánál érvényesíteni kell a csökkenő kedvezmény elvét. A betelepült vállalkozás számára a legkedvezőbb bérleti díj a betelepülése első évében érvényesítendő, a bérleti díj mértéke az évekkel párhuzamosan éves szinten 10%- kal növelendő A bérbe adott területekre vonatkozó rezsi díját a fogyasztás és szolgáltatás igénybevételének mértékében szükséges meghatározni, amely nem haladhatja meg a helyben szokásos piaci árat.

19 A projekt fenntartására vonatkozó kötelezettség A pályázónak vállalnia kell, hogy: a fejlesztett inkubátorház esetében a projekt befejezését követő 3 év elteltével legalább 4 új vállalkozás költözik be, melyet bérleti szerződéssel kell igazolni ill. 3 év elteltével a tartósan bérbe adható területek 40%-át, és a fenntartási időszak végén a 80%-át bérbeadással hasznosítja.

20 Támogatás mértéke A támogatás mértéke: minden pályázó esetén 50 % DE AMENNYIBEN a pályázó által igényelt támogatás összege kevesebb, mint 500.000 EUR és a támogatást átmeneti támogatás jogcímen igényli, abban az esetben a támogatás mértékének maximuma egységesen legfeljebb 70 % A támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 200 millió Ft.

21 „D” részcél: Ipartelepítés Önállóan támogatható tevékenységek 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő, jelenleg használaton kívüli épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a pályázó tulajdonában, bérleményében álló területen – 40 % Előkészítő tevékenységek – 6 % (nem építési engedély köteles tevékenység esetén 3 %), ÜMT 1 %, de max. 2 millió Ft Kármentesítés – 15 % Kapcsolódó szolgáltatások – 2 %, de max. 10 millió Ft Nem támogatható az a projekt, amely a fejlesztés helyszínéül szolgáló telephelyen nem teremt minimum 20 új munkahelyet. Nem támogatható az a projekt, amely esetén az egy főre vetített árbevétel vállalás az összes foglalkoztatottra vonatkozóan a fenntartási időszak alatt átlagosan kevesebb, mint 6,00 millió Ft/év.

22 „D” részcél: Ipartelepítés Magasabb támogatást kaphatnak azon pályázók/projektek: - amelyek keretében a C.4.1 pontban előírt minimumnál több új (egyéb állami, vagy európai uniós forrásból nem támogatott) munkahely teremtésére tesznek vállalást; - amelyek a fenntartási időszakra átlagosan több mint 10,00 millió Ft/fő/év árbevétel vállalást tesznek; - amelyek esetén a projekt olyan kistérségben valósul meg, melyben az 1000 főre jutó vállalkozások száma 29, vagy annál kevesebb.

23 Támogatási információk A Támogatás maximális mértéke 50%. Támogatás összege= Teremtett munkahelyek száma * 7,50 millió Ft * Árbevétel szorz ó * Vállalkozás sűrűség szorzó Az Árbevétel szorzó és a Vállalkozás sűrűség szorzó kategóriákat a D3 pont tartalmazza. A teremtett munkahely sz á ma az al á bbiak szerint kerül megállap í tásra: [3* (1. fenntartási évben teremtett munkahely) + 2*(2. fenntartási évben teremtett munkahely) + 1*(3. fenntart á si é vben teremtett munkahely)] /3 Támogatás összege: Az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió és maximum 1000 millió Ft.

24 Támogatási információk A projekt gazdasági, pénzügyi mutatóinak vizsgálatánál az egyes mutatók értékeinek a megadott határérték(ek)hez képest a kedvező tartományban kell lennie az 1-7. mutatók közül legalább 6 mutató esetén. Amennyiben a pályázó az összes árbevételére vetítve legalább 20%-os exportárbevétellel rendelkezik, akkor az egyes mutatók értékeinek a megadott határérték(ek)hez képest a kedvező tartományban kell lennie az 1-7. mutatók közül legalább 5 mutató esetén. A 2008-as év, vagy a 2009-es év külön-külön, vagy a 2008-as és 2009-es évek adatai együttesen vehetők figyelembe, kivéve a 7. munkahelyteremtés mutatót. Amennyiben a partner, vagy kapcsolódó vállalkozás pályázónak a konszolidációs körön belül biztosítja egy másik vállalkozás a fejlesztéshez, működéséhez szükséges saját forrást (pl. tagi hitel, vállalatközi kölcsön) és az az értékelés alapjául szolgáló Éves Beszámolóban már szerepel, akkor az a saját tőke meghatározásakor fel lehet tüntetni a másik vállalkozás által rendelkezésre bocsátott forrást is, és az az értékelésnél figyelembe vehető.

25 „E” részcél - Vállalkozások telephelyfejlesztése Önállóan támogatható tevékenységek 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után. Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek 1. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve továbbfejlődésének. – 40 % 2. Eszközök beszerzése. – 20 % 3. Kármentesítés. – 15 %

26 Pénzügyi feltételek – „E” részcél A támogatás mértéke: minden pályázó esetén 50 % A támogatás összege: minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

27 Nem hiánypótolható befogadási kritériumok Szempont 1.A pályázat az előírt példányszámban (1 eredeti + 2 másolat + CD/DVD lemez) került benyújtásra. 2.A projekt adatlap, a kért elektronikus adathordozón elektronikus formában is benyújtásra került. 3.A pályázó a megadott határidőn belül, postán vagy gyorspostai küldeményként feladva benyújtotta pályázatát. A pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplő dátum nem későbbi a benyújtási határidőnél. 4.Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összegek, és az igényelt támogatási mérték nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási mértéket. 5.A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került (adatlap és nyilatkozatai).

28 Hiánypótolható befogadási kritériumok A pályázó személyére, méretére iparági előírásoknak való megfelelése A projekt tartalmára, fenntartására vonatkozó előírásoknak való megfelelés A projekt megvalósítás helyszínének megfelelősége Költségvetés, támogatási arányok megfelelése Adatlap megfelelő kitöltése Horizontális elvek érvényesítése Csatolt dokumentumok teljeskörűek-e

29 A pályázat tartalmi jogosultsági kritériumai Pályázati útmutató céljaihoz való illeszkedés Támogatható tevékenységekhez való illeszkedés A projekt költségvetés számszaki megfelelősége Az elszámolni kívánt költségek megfelelnek az útmutatóban meghatározott elszámolható költségek körének. A pályázati útmutatóban előírt, a költségvetésre vonatkozó belső arányokat betartották A költségvetés alátámasztása teljes körű. A költségvetés terve a projekt adatlapban nyilatkozott ÁFA státuszának megfelelően készült. A pályázó szervezet működési és irányítási struktúrája és a projektmenedzsment erőforrások és referenciák megfelelnek az előírásoknak.

30 A pályázat szakmai értékelés kritériumai A projekt komplexitása A pályázó szervezet értékelése Pénzügyi stabilitás vizsgálata Egyedi szempontok

31 Elérhetőségek A kiírással kapcsolatos kérdések: Email: ugyfelszolgalat@darfu.huugyfelszolgalat@darfu.hu Tel.: 62/561-920


Letölteni ppt "ROP vállalkozásfejlesztési, munkahelyteremtést támogató pályázati kiírások DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit K f t."

Hasonló előadás


Google Hirdetések