Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„INTERREGIONAL INNOVATION SYSTEM IRIS L00049” c. projekt WP2 MUNKACSOMAG – INTERREGIONÁLIS KKV FEJLESZTÉS IRIS INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„INTERREGIONAL INNOVATION SYSTEM IRIS L00049” c. projekt WP2 MUNKACSOMAG – INTERREGIONÁLIS KKV FEJLESZTÉS IRIS INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER."— Előadás másolata:

1 „INTERREGIONAL INNOVATION SYSTEM IRIS L00049” c. projekt WP2 MUNKACSOMAG – INTERREGIONÁLIS KKV FEJLESZTÉS IRIS INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER VI. INNOTECH Konferencia 2011. október 5.

2 Célja A kidolgozott módszer célja, hogy segítségével:  objektív gazdasági szempontok alapján,  az összegyűjtött vállalkozói ötletekből,  az erre a célja megbízott konzorcium,  kiválassza a támogatásra érdemes 15 db ötletet. IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER A feladat bemenete (input) 65 db innovatív üzleti ötlet leírása A feladat kimenete (output) Értékelt ötletek rangsora 1

3 IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER A módszer szerkezete  öt fő értékelési szempont került azonosításra;  a legfontosabb gazdasági/vállalkozási területeket alapján;  amelyek vizsgálata egy innovációs tevékenység elindítása előtt szükségszerű. Az 5 értékelési szempont  Ötlet kidolgozottsága  Piaci megalapozottság  Pénzügyi megvalósíthatóság  Innovativitás  Megvalósítás erőforrás-feltételei 2 Innovatív ötlet

4 Az 5 értékelési szempont  Ötlet kidolgozottsága  Az új ötlet a haladás motorja.  Mindig egyszerűen megfogalmazható egyedi dolognak kell lennie.  A gazdasági élet bármely szereplőjére igaz, hogy az új ötletek kitalálásának képessége alapvető fontosságú a sikerhez.  A pontosan és részleteiben kidolgozott ötlet pedig az innovációs folyamat sikeres kivitelezésének záloga. IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER 3

5 Az 5 értékelési szempont 2. Piaci megalapozottság  A jól és alaposan kidolgozott ötlet önmagában nem elég ahhoz, hogy egy innovációs folyamat sikeres legyen.  Minden innováció végcélja a piaci értékesítés, profit termelése.  Lényeges azonban a gyártás és értékesítés megkezdése előtt felmérni az új innovatív termék/szolgáltatás piaci helyzetét és lehetőségeit.  Kell, hogy legyen az új ötletre (termékre/szolgáltatásra) reális piaci igény. IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER 4

6 Az 5 értékelési szempont 3. Pénzügyi megvalósíthatóság  Adott innovációs projekt elindítása előtt az egyik legfontosabb tevékenység a pénzügyi elemzés.  Megfelelő financiális feltételek megléte nélkül kockázatos bármely gazdasági tevékenységbe fogni.  A pénzügyi megvalósíthatóság fontos része a projekt finanszírozási forrásainak elemzése (saját forrás, támogatás, hitelek, stb.), megtérülési idő számítása, költségek számítása (beruházási -, tőke -, állandó és változó működési költségek, stb.), bevételek elemzése, költség-haszon és kockázatelemzés. IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER 5

7 Az 5 értékelési szempont 4. Innovativitás  Megvizsgálja, hogy az innovációs folyamat mely szakaszában van jelenleg az ötlet (pl. folyamatban lévő k+f, új termék piacra vitel előtt, szabadalom, stb.).  Megállapítja, hogy az innováció mely típusába sorolható be az ötlet (pl. termék-, technológia-, szervezési-szervezeti innováció).  Megvizsgálja az innováció újdonságtartalmát (továbbfejlesztett termék vagy teljesen új elgondolás). IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER 6

8 Az 5 értékelési szempont 5. Megvalósítás erőforrás-feltételei  A sikeres innovációs projekt kivitelezéséhez a jó ötlet, a valós piaci igény és a megfelelő financiális háttér mellett szükséges az alábbi erőforrások megléte is:  Emberi erőforrás  (Felvett munkaerő továbbfoglalkoztatásának lehetősége)  Termelő/szolgáltató eszközök  Szakmai kompetenciák  Szükséges infrastruktúra (épületek, iparterület, csarnok)  Környezeti- és társadalmi fenntarthatóság  (Vállalkozás integrátor szerepköre) IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER 7

9 1. Ötlet kidolgozottsága 1.1. Definiált-e a cél? 1.2. Definiáltak-e az innovációs folyamat lépései? 1.3. Definiáltak-e a folyamatok lépéseinek inputjai és outputjai? 1.4. Definiált-e a lépések időbelisége, egymásutánisága? 1.5. Definiáltak-e lépésekhez szükséges erőforrások? 8

10 IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER 2. Piaci megalapozottság 2.1. Készült-e piaci igényfelmérés? 2.2. Definiálta-e a célpiacokat? 2.3. Elemezte-e az adott innováció piaci versenyhelyzetét, azonosította-e a versenytársakat? 2.4. Meghatározásra kerültek-e a termék/szolgáltatás szempontjából releváns piaci árak szintjei? 2.5. Felmérte-e a piaci jövőbeni alakulását? 2.6. Azonosította-e az adott innováció jogi környezetét, a vonatkozó releváns jogszabályokat? 2.7. Készült-e marketing terv? 2.8. Készült-e üzleti terv? 9

11 IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER 3. Pénzügyi megvalósíthatóság 3.1. Az elmúlt 3 évben pozitív mérleget tud-e felmutatni a vállalkozás? 3.2. Került-e számításra megtérülési idő és költség az innovációs projekt kapcsán? 3.3. Eredményez-e exportbevételt az innovációs tevékenység? 3.4. Látható-e (körvonalazódott-e) a megvalósítás teljes finanszírozása? 3.5. Rendelkezik-e a vállalkozás - a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő - saját forrással? 3.6. Rendelkezik-e a vállalkozás – a megvalósítás során felmerülő pénzügyi problémák kezelésére - anyagi biztosíték(ok)kal (pl. bankgarancia, készfizető kezes, ingatlan)? 3.7. Végzett-e pénzügyi kockázatelemzést a megvalósításhoz kapcsolódóan? 10

12 4. Innovativitás IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER 4.1. Az innovációs folyamat mely szakaszában van jelenleg az ötlet: a) ötlet b) újszerű felfedezés/megfigyelés c) folyamatban lévő kutatás, fejlesztés d) szabadalom e) új termék, vagy technológia piaci bevezetése, alkalmazása. 4.2. Az innováció mely típusába sorolható be az ötlet: a) szervezési-szervezeti innováció b) piaci vagy marketing innováció c) technológiai- és eljárás innováció d) termék innováció /1 résztermék (-egység) innováció /2 fogyasztói, piaci termék. 4.3. Innováció újdonságtartalma: a) már meglévő ötlet, termék, technológia, stb. továbbfejlesztése, b) teljesen új és egyedi elgondolás. 11

13 5. Megvalósítás erőforrás- feltételei IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER 5.1. Szükséges-e a projekt megvalósításához az emberi erőforrás állomány bővítése? 5.2. A projekt megvalósítása után tudja-e tovább foglalkoztatni a vállalkozás a felvett munkaerőt? 5.3. Rendelkezik-e a vállalkozás a szükségek termelő/szolgáltató eszközökkel? 5.4. Rendelkezik-e az ötletgazda az adott ötlethez kapcsolódóan megfelelő kompetenciákkal? 5.5. Rendelkezésre áll-e az innováció megvalósításához szükséges infrastruktúra? 5.6. Rendelkezik-e az innovációs folyamatot kivitelező vállalkozás projektmenedzsment tapasztalattal? 5.7. Integrátor típusú-e az ötlet? 5.8. Biztosított-e az ötlet környezeti és társadalmi fenntarthatósága? 12

14 Az értékelési skála 31 értékelési szempont IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER

15 Az értékelő módszer jellemzői  Összesen 31 értékelési alszempont;  1. 2. 3. 5. kategóriában azonos értékelési szisztéma:  itt a kérdésre adott IGEN válasz – 1 pont, NEM válasz – 0 pont;  4. kategória értékelés: értékelő választja ki az ötletre jellemző kategóriát (adható pontszámok 1-5-ig, ill. 1-2- ig);  Kategóriánként meghatározott max. részpontszám adható.  Összesen max. adható: 40 pont.  Az értékelt 65 innovációs ötlet közül az a 15 ötlet kerül kiválasztásra, amelyek az értékelés után a legtöbb pontszámot kapják. 14

16 IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER Az értékelő lap - példa

17 IRIS - INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER Tóth Mónika +36 20 399 5833 toth.monika.9@gmail.com KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "„INTERREGIONAL INNOVATION SYSTEM IRIS L00049” c. projekt WP2 MUNKACSOMAG – INTERREGIONÁLIS KKV FEJLESZTÉS IRIS INNOVATÍV ÜZLETI ÖTLET ÉRTÉKELŐ MÓDSZER."

Hasonló előadás


Google Hirdetések