Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2016. 09. 20.1 Polgárőrség általános bemutatása. 2016. 09. 20.2 Bevezetés - Általános bemutatkozás - A polgárőrség szervezeti felépítése. - Az Érdi Polgárőrség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2016. 09. 20.1 Polgárőrség általános bemutatása. 2016. 09. 20.2 Bevezetés - Általános bemutatkozás - A polgárőrség szervezeti felépítése. - Az Érdi Polgárőrség."— Előadás másolata:

1 2016. 09. 20.1 Polgárőrség általános bemutatása

2 2016. 09. 20.2 Bevezetés - Általános bemutatkozás - A polgárőrség szervezeti felépítése. - Az Érdi Polgárőrség - Polgárőrökről általánosságban. - Polgárőrség célja, polgárőrök feladatai - Polgárőr egyenruha, fegyverzet, felszerelés. - Milyen polgárőrök vannak? - SZEM!

3 2016. 09. 20.3 Szervezeti felépítés Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Megyei Polgárőr Szövetségek ( Pl. PMPSZ) Városi Polgárőrségek ( Pl. Érd Városi Polgárőr Egyesület…stb.)

4 2016. 09. 20.4 Polgárőrségről általánosságban A Polgárőrség Magyarország egyik nagy létszámú társadalmi szervezete. Célja: Az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítése, a határőrizetben, a környezet- és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, illetve az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítése, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme.

5 2016. 09. 20.5 Polgárőrségről általánosságban Jogelődje, az Önvédelmi Szervezetek Országos Szövetsége (ÖSZOSZ) 1991-ben jött létre, mely megalakulásának évében nevét Országos Polgárőr Szövetségre változtatta, 223 egyesületet tömörített mintegy 10 ezer taggal. Részt vesznek a környezetvédelemben, a gyermek- és ifjúságvédelemben, a kábítószer-fogyasztás megelőzésében, a rendezvények, sportversenyek biztosításában, szervezik a SZEM (Szomszédok Egymásért Mozgalom) mozgalmat, segítenek a tanyasi embereknek a tanyaprogram keretében. Részt vesznek a közlekedés biztosításában, a helyes közlekedési magatartás oktatásában. A polgárőrök folyamatosan képzéseken vesznek részt. Bizonyos felmérések szerint a lakosság 16%-a azt hiszi, hogy a polgárőrök fizetést kapnak munkájukért, de ez tévedés. Minden polgárőr, a megyei és az országos vezetők is, térítés nélkül végzik önként vállalt tevékenységüket.

6 2016. 09. 20.6 Érd Városi Polgárőr Egyesület Az Érdi Városi Polgárőr Egyesület 2003-ban alakult. Az egyesület tagjai önkéntes alapon, szabad idejüket feláldozva végzi munkájukat. Jelenleg 136 tag van, ebből 18 diósdi, hat autóval végzik járőrtevékenységünket. Saját rádiófrekvenciával, éjjellátó készülékekkel, egy Dacia Duster terepjáróval és telefonflottával is rendelkeznek, amelyek nagyban megkönnyítik munkájukat. Közvetlen rádió és mobiltelefon kapcsolatban vannak az Érdi Rendőrkapitányság Ügyeletével. Több irodával is rendelkeznek, Érden Parkvárosban a Fűtő utcában, a Bem téren, Ligeten a Duna utcában, Madárvárosban a Fehérvári u – Bagoly u. sarkán, nem rég került átadásra Ófaluban a Bűnmegelőzési Központ, mely polgárőr és körzeti megbízotti irodáknak is otthont ad. A Bűnmegelőzési Központ illetve a polgárőrség által indított program keretében tartjuk előadásainkat is az iskolákban. Ezen kívül Diósdon is van egy iroda.

7 2016. 09. 20.7 Érd Városi Polgárőr Egyesület A polgárőrség mára már Pest Megye egyik legfejlettebb bűnmegelőző egyesületévé nőtte ki magát, amely több elismerést is kapott az elmúlt időszakban (Pest Megye Közbiztonságáért díj és Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért díj). 2012. június 23-án az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége a város és lakossága biztonságát szolgáló polgárőrség támogatásáért a Polgárőr Város kitüntető címet adományozta Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A díjat Pintér Sándor belügyminiszter adta át Jászberényben országos polgárőr napon, T. Mészáros András polgármester és a Polgárőrség akkori elnöke Macsotay Tibor vette át. Ezt a díjat azért kapta Érd városa, mert kiemelkedő módon támogatja a polgárőrséget anyagilag és erkölcsileg egyaránt. Országosan az első három között található az érdi polgárőrség, jó a felszereltsége a városnak köszönhetően. A polgárőrség fő feladata a bűnmegelőzés. Mindenhol megpróbálnak ott lenni, éjjel-nappal él a telefonszámuk. Nincs olyan ügy, amihez nem lehet őket kihívni, akár természeti csapás, akár bűneset, akár ezer egyéb dolog miatt. Hétvégén a közterület-felügyeletet is ők látják el.

8 2016. 09. 20.8 Érd Városi Polgárőr Egyesület Miért fontos az Érdi Városi Polgárőr Egyesület jelenléte? Jelentős bűnmegelőzési tevékenységet végez, aktívan részt vesz, a városi rendezvények, ünnepségek biztosításában, folyamatosan ellenőrzi az intézmények vagyonbiztonságát, drog terjedésének megállítása érdekében, továbbá bűnmegelőzési céllal prevenciós előadásokat szervez a környékbeli iskolákban, SZEM mozgalom, melyről később bővebben esik szó. ÉRD O P S ZO P S Z TAG

9 2016. 09. 20.9 Polgárőrök A polgárőrség, polgárőrök feladatai, jogai és kötelezettségei: A helyi közrend és közbiztonság védelme. A bűnmegelőzésben való közreműködés. Ennek érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, közúti baleset helyszínén, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátása. A polgárőrség és a polgárőrök tevékenységük ellátása során hatósági jogkörrel nem rendelkeznek, kényszerítő eszközt nem alkalmazhatnak, és közfeladatot ellátó személynek minősülnek A polgárőr által tevékenysége során viselt formaruha a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy más hatóság tagjainak egyenruhájához való hasonlósága miatt megtévesztésre nem lehet alkalmas

10 2016. 09. 20.10 Polgárőrök A polgárőr tevékenysége során - a gázspray kivételével - nem tarthat magánál közbiztonságra különösen veszélyes eszközt, továbbá nem viselhet lőfegyvert. A polgárőr tevékenysége során megkülönböztető mellényt köteles viselni, amely jól látható Polgárőrség felirattal van ellátva. A polgárőr kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat gázspray-t. A gázspray használata esetén kerülni kell a sérülés okozását. A polgárőr tevékenysége során jogosult a szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, illetve a bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt visszatartani.

11 Polgárőrök A polgárőr a közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében jogosult jelzőőri feladatok ellátására. A polgárőr - a polgárőrség és az óvoda, valamint az általános iskola fenntartójával kötött együttműködési megállapodás alapján - jogosult a gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének elősegítése érdekében az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében jelzőőri feladatokat ellátni. A polgárőrség a rendőrséggel való együttműködés keretében részt vehet a körözött gépjárművek azonosításában. Az azonosított körözött gépjárművekre vonatkozó információkról a polgárőrség a rendőrséget az azonosítást követően haladéktalanul tájékoztatja. 2016. 09. 20.11

12 Egyenruha, azonosítók, felszerelés 2016. 09. 20.12

13 Fegyverzet, felszerelés 2016. 09. 20.13

14 Milyen polgárőrök teljesítenek szolgálatot - Gyalogos - Kutyás - Kerékpáros - Autós 2016. 09. 20.14

15 Milyen polgárőrök teljesítenek szolgálatot 2016. 09. 20.15 - Motoros - Lovas - Vízi

16 SZEM /Szomszédok Egymásért Mozgalom/ 2016. 09. 20.16 A Szomszédok Egymásért Mozgalom olyan bűnmegelőzési program, amelynek célkitűzése a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megakadályozása, hálózat építéssel történő csökkentése. A program elsajátítása során meg kell ismerkednünk lakótársainkkal, fel kell mérni a jószomszédi együttműködési lehetőségeket. A bűncselekményt elkövetőkkel szembeni éberséget fejlesztenünk kell, és - egymás érdekében - összehangoltan tevékenykedni. A bűnmegelőzés saját magatartásunk megváltoztatásával kezdődik! A jószomszédi viszony kialakítása az első lépés a bűnmegelőzés terén! Az állandó jelenlét elriasztja a bűnözőket! Otthoni jelenlét, jószomszédi együttműködés, jelzés az illetékes személy, vagy hatóság felé, ennyi a SZEM alapja. Csökkenteni kell a bűnözők lehetőségeit. Technikai és szervezési fogásokkal növelni kell a lakás, a hétvégi ház, az üzlet, a gépkocsi, a közterületek és a személyek biztonságát. Ez az alapvető célja a Szomszédok Egymásért Mozgalomnak.

17 MI AZ ÉRD-SZEM ? 2016. 09. 20.17 Egy olyan társadalmi bűnmegelőzési program, amelynek célja a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, a biztonságosabb életkörülmények kialakítása. AZ ÉRD-SZEM CÉLJA Helyi szinten csökkenteni a bűnözést lehetővé tevő okokat és körülményeket, tevékenyen segíteni az áldozattá válás megelőzését. Kialakítani az egymást támogató közösségi szellemet, így mindenki hozzájárulhat a saját tulajdonának védelméhez, kölcsönös együttműködésen és párbeszéden keresztül. Nemcsak bűncselekmény, de más eseménynek /baleset, rosszullét, tűz, stb./ esetén is tudjanak segítséget nyújtani egymásnak.

18 2016. 09. 20.18 Összefoglaló Ki lehet polgárőr?: Polgárőr az a 18. életévét betöltött, cselekvőképes és büntetlen előéletű személy lehet, aki nyilatkozatával önként vállalja a polgárőri szolgálat ellátását és magára nézve kötelezőnek ismeri el a szabályzatokat. Az egyes témákról interaktív formában véleménynyilvánítás Összefoglaló Elérhetőségek: Érd Városi Polgárőr Egyesület 06-23-374-459 (ügyelet 0-24) 06-30-621-25-79 (ügyelet 0-24) 06-30-621-2596 (ügyelet 0-24) 06-30-621-25-80 (ügyelet 0-24 DIÓSD)

19 2016. 09. 20.19 Viszont látásra!


Letölteni ppt "2016. 09. 20.1 Polgárőrség általános bemutatása. 2016. 09. 20.2 Bevezetés - Általános bemutatkozás - A polgárőrség szervezeti felépítése. - Az Érdi Polgárőrség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések