Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

E-Inclusion és e-befogadás: EU és magyarországi példák Dombi Gábor főtitkár, Inforum Marosvásárhely, 2010. május 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "E-Inclusion és e-befogadás: EU és magyarországi példák Dombi Gábor főtitkár, Inforum Marosvásárhely, 2010. május 20."— Előadás másolata:

1 e-Inclusion és e-befogadás: EU és magyarországi példák Dombi Gábor főtitkár, Inforum Marosvásárhely, 2010. május 20. dombi.inforum@gmail.com

2 Az Inforumról Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) www.inforum.org.hu Ernyőszervezet 19 informatikai civil szervezet partnersége Alapítók: Gyurós Tibor (†) and Dombi Gábor Különlegessége: politikaformáló, nem kormányzati, civil, non profit szervezet, amely társadalmi célokért és az információs társadalom megvalósításáért dolgozik. Misszió: – A digitális szakadék eltüntetése – Felhasználói érdekvédelem – Az információs társadalom megvalósítása Magyarországon – Az 50 feletti korosztályok bevonása az információs társadalomba – Érdekegyeztetés az információs társadalom megvalósítása érdekében

3 Inforum mérföldkövek 1997-2010 1999. Egy hazai informatikai minisztérium létrehozásának és működésének első tervezete 1999. Az első, időseknek szánt szórakoztató ismeretterjesztő kiadvány Magyarországon („Hírvilág”) 2000. Magyar Informatikai Charta (2000), nemzeti akcióterv az informatikai szakma képviselői által 2001. Az első könyv a gyerekek jövőjéről a digitális társadalomban (Digitális gyerekkor, Don Tapscott) 2000. Lobby egy parlamenti informatikai főbizottság felállításáért (2000-2006) 2000. Lobby az informatikai kormánybiztosságért (2000-2001) 2002. Lobby az IHM felállításáért (2002-2006) 2003. Az Unoka-Nagyszülő Informatikai Versenyek indulása (2003-) 2004. „Inforum – Infomediator” Felhasználóvédelmi Iroda elindulása (2004-) 2005. Részvétel Equal (IT Mentor) and Safer Internet Programokban (2005-2007) 2007. Az első eInclusion (e-Befogadás) jelentés Magyarországon Az eInclusion.hu website indításaeInclusion.hu Az eInclusion mozgalom meghirdetése a Parlamentben (November, 2007) 2008. Ötpárti megállapodás az Inforummal az e-Befogadás kérdésének kezeléséről (2008. január 8.) Az e-Befogadás és Információs Társadalom Tanácsának felállítása (2008 január 23.) Bemutatkozó látogatás és együttműködés az Európai Unió ICT for Inclusion bizottságánál (március 6.) Digitális Magyarország Tavasza programsorozat 50 feletti internetezők első házibulija, Internethajó, Teleházak Világtalálkozója, Unoka-Nagyszülő Informatikai Verseny Két Országgyűlési Határozat egy eseti e-befogadási bizottságról (október közepe) Az Európai Bizottság aranyéremmel tünteti ki az Inforumot az idősekért, az e-befogadásért végzett tevékenységéért 50plusz.net portál indulása 50plusz.net 2009. Versenyben az idővel digitális visszaemlékezés pályázat, Október: Gyerekjáték az számítógép, 30 részes filmsorozat 2010. február: Szabad felhasználású szempontok Magyarország információs társadalmi jövőképéhez, kiáltvány Április 29. Első magyarországi médiakampány a generációk közötti szolidaritás európai napján

4 eInclusion: új politika? CélcsoportokSzámosság 50+3,900,000 Fizikai hátrányos helyzet600,000 Roma népesség600,000 Hátrányos helyzetű régió felnőtt lakossága 400,000 Munkanélküli400,000 SUM (átfedéseket kiszűrve) 3,500,000 Célok: – együttműködés: NGO-k, kormányzat, politikai pártok – 1 millió új felhasználó – Megközelítés-váltás a gazdasági és politikai szereplők körében: eInclusion és életminőség-politika és profittermelés – Lépések: Motiváció, igényfelkeltés Oktatás Eszköz (hardver + internet) Mentorálás (segítés) Tartalomtermelés Hasznosulás: (táv)munka, e-kormányzat, szolgáltatások igénybe vétele

5 Hiányok Magyarországon: akik nem netpolgárok: a lakosság 59 százaléka* KorSzázalék 15-2420 25-3437 35-4945 50-6980 Source: TNS-NRC, 2010 Település% Főváros32 Több, mint 50.000 lakos45 Kevesebb, mint 50.000 lakos57 Község58 A felnőtt lakosság 51 %-a nem használt PC-t s2009-ben. 8 százaléka használt gépet, de nincs internete

6 Az e-Inclusion policy uniós irányai (1) Rigai Nyilatkozat: 34 európai vezető foglalt állást a digitális szakadék csökkentésének szükségessége mellett. – meg kell felezni azt a szakadékot, amely a leszakadással fenyegetett csoportok (idősek, munkanélküliek, fogyatékkal élők) és a többségi társadalom között 2010 végéig. – Lefedettség, penetráció növelése; – a kormányzati weboldalak W3C által elfogadott teljes mértékű akadálymentesítésének elérése; – 2008: akciók, amelyek a digitális írástudás és készségek hiányával élő csoportok létszámát a felére csökkenti. A dokumentum erőteljesen hangsúlyozza az idősek alacsony számát az információs társadalomban. eAccessibility – e kérdéskör fő részét képezik azon technológiák és eszközök (Assistive Technologies - AAL) előállítása, amik a hátránnyal élők informatikai eszközhasználatát és szolgáltatások igénybe vételét elősegítik; e-Ageing (Kiemelt fókusz) – „Idősbarát munkahely” (Ageing well at work or ‘active ageing at work’) – „Idősödés a közösségben” (Ageing well in the community) – „Idősödés jólétben otthon” (Aging well at home) e-Kompetenciák (e-skills) – A polgárokat hozzá kell juttatni a tudáshoz, készséghez és az életen át tartó tanulás szemléletéhez, növelni kell a társadalmi befogadás mértékét, a foglalkoztatottságot, az életminőséget. – Kulcskompetenciák – készség, tudás és attitűd, amelyek az egyéni teljesítményt szolgálják, foglalkoztatás és „aktív” állampolgárság. – Életen át tartó tanulás – E-learning

7 Az e-Inclusion policy uniós irányai (2) Szocio-kulturális e-Inclusion – Az Európai Unió területe kulturális és etnikai szempontból színes, a migráció 1 millió fő évente. Ezt a sokféleséget csak befogadással lehet kiaknázni, amely az IKT közbenjárásával valósulhat meg. (Magyarország: WiFi falu program, cigányok bevonása) A földrajzi e-Inclusion – A szociális és gazdasági jólét emelése vidéki, távoli és gazdaságilag hátrányos helyzetű területeken az IKT által. (Magyarország: Nemzeti Digitális Közmű koncepció.) Befogadó eKormányzat – jobb, és mind több dologra kiterjedő közszolgáltatások mindenkinek az IKT segítségével, ezzel elősegíthető a legszélesebb körű demokratikus részvétel. – A befogadó eKormányzat lényege az IKT használata által igénybe vehető ügyintézés, amely megkönnyíti az állampolgárok életét, stimulálja a közösségben való nyilvános jelenlétet, erősíti a demokráciát és elér a szociális, gazdasági vagy a digitális kirekesztés szempontjából veszélyeztetett emberekhez. – Az eKormányzat megvalósulásának feltétele a mindenki számára elérhető közszolgáltatások (eGovernment for All) biztosítása. – Szempont: hogyan lesz az e-kormányzati szolgáltatások felhasználója az, aki digitális analfabéta? – Igény: segítők (mentorok), társadalmi méretű képzés, ismeretterjesztés

8 Az e-Inclusion policy uniós irányai (3) a miniszteri konferencia tükrében Támogatott irányok: Idősödés problématika E-egészségügy (telemedicina, költségcsökkentés, K+F) Foglalkoztatás E-Kormányzat Árcsökkentés, „fiber to the home”, mobil tarifaszabályozás Nyugat-Európai eszközök: Civil szervezetek akcióinak folyamatos támogatása A részmunkaidős foglalkoztatás és távmunka kiterjesztése A civil szervezetek holdudvarában történő foglalkoztatás Információs társadalmi stratégiák végrehajtása A társadalom teljes körű informatizálása

9 Információs Társadalmi Befogadás (e-Inclusion) Uniós politika- rendszere E- Befogadás E-Kormányzat (szolgáltatások, e- biztonság) Földrajzi alapú befogadás (szélessáv mindenkinek) Szocio-kulturális befogadás (kisebbségek, romák, bevándorlók) Idősödés jólétben (idősek otthon, a közösségben, a munkában) E- Akadálymentesítés (fogyatékkal élők) E-Kompetenciák (skills), élethosszig tartó tanulás, felnőttképzés

10 E-befogadásügyi Eseti Parlamenti Bizottság http://einclusion.hu 2008. Magyarországon legyen az e-Befogadás éve. A digitális szakadék megfelezése 2010-ig nem csupán uniós vállalás, hanem hazai célkitűzés. Szükségesnek látja az Országgyűlés egy eseti parlamenti bizottság felállítását az e-Befogadási mozgalom és tevékenységek támogatására, ellenőrzésére, szervezésére, és az EU irányelvekbőll adódó feladatok koordinálására. Az Uniós átlagot meghaladó mértékű digitális szakadék orvoslása közérdek, közfeladat, közcél. Ennek okán az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg, milyen jellegű és mértékű állami támogatás, európai uniós forrás biztosítható az e-Befogadás számára. A létrejövő eseti országgyűlési bizottság figyelemmel kíséri a források felhasználási módját. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a hazai és az európai uniós források feltérképezésén túl, vizsgálja meg, milyen lehetőségek vannak az Új Magyarország Fejlesztési Tervben e kérdés kiemelt és összehangolt fejlesztési programba illesztésére. Az Országgyűlés felkéri a tárcákat és kormányzati hivatalokat, hogy vizsgálják meg, tevékenységükben miképpen jelenik meg az e-Befogadás és a digitális esélyegyenlőség kérdése. Az Országgyűlés szükségesnek látja megvizsgálni azt, hogy melyek azok a feladatok, amelyek a közigazgatás eszközrendszerével oldhatóak meg, s melyek azok, amelyeket a civil szervezetek és a gazdasági vállalkozások hatékonyabban végezhetnek el. Az Országgyűlés az eseti parlamenti bizottságtól vár javaslatokat ezen témakörben.

11 Ki jár jól az e-Befogadással? 1 millió új felhasználó = 177,6 milliárd HUF bevétel növekedés (650 millió euró = 2.724.623.417 Lei) – Internet, PC, oktatás, média, reklám, stb.) – Ebből áfa: 31,6 milliárd – Az elérésre fordítandó költség (oktatás, mentorálás, marketing, tartalomfejlesztés, hardver, internet) 31,4 Milliárd Piaci lehetőség: – Hátrányos helyzetűek számára készített alternatív szolgáltatások és eszközök (84 milliós EU piac) – Értelme: uniós támogatással piaci részesedés ezen az erősen monopolizált területen Hazai megoldások integrálása a nemzetközi szoftverekbe Költségcsökkenés: – Egészségügy, szociális szféra, civil szervezetek, ipar Bevétel-generálás: – Foglalkoztatás, telekommunikáció, teleservice (szociális, egészségügyi, oktatási)

12 Hátrányos helyzet és GDP Digitális írástudás + internet elérés + mentorálás helyi közösségek, családok egyének számára Több felhasználó a szolgáltatóknak Jobban képzett munkavállalók Nagyobb piac Több bevétel Több beruházás Magasabb alkalmazotti létszám Több GDP

13 Visby Agenda: Európa következő 10 éve (2009) A tudás-gazdaság: a jövőbeni gazdagság hajtóereje ‑ The knowledge economy: driver of future wealth Tudás-társadalom: részvétel mindenkinek ‑ The knowledge society: participation for all Zöld ICT: támogatás a környezet-hatékony gazdaság számára ‑ Green ICT: support for an eco-efficient economy Új generációs infrastruktúra: befektetés és verseny egyensúlya ‑ Next generation infrastructure: balancing investment with competition Humán infrastruktúra: befektetés a társadalmi tőkébe ‑ Soft infrastructure: investing in social capital KKV és ICT: támogatni az európai kisvállalkozásokat ‑ SMEs and ICT: supporting Europe’s small enterprises Egységes információs piac: elősegíti a kohéziót és a növekedést ‑ A single information market: enabling cohesion and growth Forradalmasítani az e-közigazgatást: újragondolni a közszolgáltatások nyújtását ‑ Revolutionising eGovernment: rethinking delivery of public services Online bizalom: biztos és biztonságos digitális világ ‑ Online trust: a safe and secure digital world Világos vezetői szerep: újragondolni az EU politikaalkotó folyamatait ‑ Clear leadership: rethinking the EU’s policy making process

14 Digital Agenda: Európa fő akciói Granada Ministerial Declaration on the European Digital Agenda: Agreed on 19 April 2010 Infrastruktúra – Alap szélessáv mindenkinek 2013-ra, nagysebességű szélessáv 2020-ig. A nyílt, biztonságos internet fejlett használata – Internettudást mindenkinek, e-készségek az üzleti élet számára – Kulcsterület az idősödés és klímaváltozás – E-kormányzat – E-kártyák, adatvédelem, internet-biztonság A felhasználók digitális jogai – Adatvédelem és etikai kódex: „Code of Digital Rights of e-Communications and online services” Egységes digitális piac Digitális közszolgáltatások Az európai informatikai szektor versenyképességének erősítése Nemzetközi (Európán túli) dimenziók (Internet Governance)

15 A mi közös feladataink Az internet penetráció növelése A legjobb gyakorlatok átvétele, használata és cseréje E-Befogadás: életminőség növelése digitális szolgáltatásokon keresztül Kormányzati információk elérésének fejlesztése Informatikai export növelése Profittermelő vállalkozások támogatása Kooperáció: egyetemek, civil szervezetek, állami intézmények, vállalkozások között Közös kelet-európai fellépés Európa 2 régiója közötti szakadék növekedése ellen (a határ: az Elba folyó)

16 Irodalom Az infokommunikácios technológiák (ikt) szektor iparpolitikai akcióterve http://www.nfgm.gov.hu/data/cms2013543/IKT_Akcioterv.pdf http://www.nfgm.gov.hu/data/cms2013543/IKT_Akcioterv.pdf Kék Notesz 2009 http://mek.oszk.hu/07000/07087/http://mek.oszk.hu/07000/07087/ Első Magyar eInclusion Jelentés 2007 http://einclusion.hu/2007-09-11/einclsuion-eves-jelentes-2007/http://einclusion.hu/2007-09-11/einclsuion-eves-jelentes-2007/ e-Befogadás éves jelentés, 2008 http://einclusion.hu/2009-03-25/inforum-e-befogadas-eves-jelentes- 2008/http://einclusion.hu/2009-03-25/inforum-e-befogadas-eves-jelentes- 2008/ Wim Kok Jelentés http://einclusion.hu/2007-09-16/wim-kok-jelentes/http://einclusion.hu/2007-09-16/wim-kok-jelentes/ Az e-integrációra vonatkozó európai i2010 kezdeményezés http://einclusion.hu/2007-11- 22/%E2%80%9Ereszvetel-az-informacios-tarsadalomban%E2%80%9D-az-e-integraciora-vonatkozo- europai-i2010-kezdemenyezes/http://einclusion.hu/2007-11- 22/%E2%80%9Ereszvetel-az-informacios-tarsadalomban%E2%80%9D-az-e-integraciora-vonatkozo- europai-i2010-kezdemenyezes/ Kormányjelentés az Országgyűlés e-Befogadásügyi Eseti Bizottságának http://einclusion.hu/2009-03- 12/kormanyjelentes-az-orszaggyules-e-befogadasugyi-eseti-bizottsaganak/http://einclusion.hu/2009-03- 12/kormanyjelentes-az-orszaggyules-e-befogadasugyi-eseti-bizottsaganak/ Digitális gazdaság kell Európának! http://einclusion.hu/2009-08-10/eu-digitalis-gazdasag-kell-europanak/http://einclusion.hu/2009-08-10/eu-digitalis-gazdasag-kell-europanak/ Jelentés Európa digitális versenyképességéről http://einclusion.hu/2009-08-20/jelentes-europa-digitalis- versenykepessegerol-az-i2010-strategia-2005%E2%80%932009-kozotti-legfontosabb-eredmenyei/http://einclusion.hu/2009-08-20/jelentes-europa-digitalis- versenykepessegerol-az-i2010-strategia-2005%E2%80%932009-kozotti-legfontosabb-eredmenyei/ Joint Research Centre: The Impact of Social Computing on the EU Information Society and Economy, 2009The Impact of Social Computing on the EU Information Society and Economy, 2009 Visby Agenda: http://einclusion.hu/2009-09-16/a-green-knowledge-society-visby-agenda/http://einclusion.hu/2009-09-16/a-green-knowledge-society-visby-agenda/

17 Köszönöm a figyelmet! Dombi Gábor Inforum dombi.inforum@gmail.com


Letölteni ppt "E-Inclusion és e-befogadás: EU és magyarországi példák Dombi Gábor főtitkár, Inforum Marosvásárhely, 2010. május 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések