Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adventmisszió a rendszerváltás utáni Magyarországon Tudományos bibliakonferencia 2007. Augusztus 19 Debrecen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adventmisszió a rendszerváltás utáni Magyarországon Tudományos bibliakonferencia 2007. Augusztus 19 Debrecen."— Előadás másolata:

1 Adventmisszió a rendszerváltás utáni Magyarországon Tudományos bibliakonferencia 2007. Augusztus 19 Debrecen

2 A téma jelentősége „Ha ezután is azt tesszük, amit eddig tettünk, ezután is azt aratjuk, amit eddig arattunk.” Mc Clue

3 A misszió krízise

4 Ki legyen a következő?

5 Felépítés 1.A misszió biblikus meghatározása 2.A misszió társadalmi háttere Magyarországon a rendszerváltás után 3.Az egyház missziói tevékenysége a rendszerváltás után 4.A társadalom reakciója az egyházi „misszióra” 5.Tanulságok

6 A misszió biblikus meghatározása

7 Jézus a misszióról A miként akképpenJános 20,21 Ismét monda azért nékik Jézus: Békesség néktek! A miként engem küldött vala az Atya, én is akképpen küldelek titeket. Küldetés = misszió János 39-szer mondja ki, hogy Jézus küldött volt, missziói céllal jött. Amiként - akképpen (kaqw;ő): módhatározó, célhatározó, okhatározó, időhatározó

8 Alapelvek Jézus szolgálatából

9 Isten országát hirdeti és építi „Jézus szolgálatának misszió természete: a gonosz mindennemű megnyilvánulása ellen intézett támadás. Isten országa mindenütt elérkezett, ahol Jézus a gonosz hatalmán győzedelmeskedik. Ha a nyomorúság ezeralakú, akkor Isten ereje is ezer alakot ölt.” David Bosch

10 Isten országát hirdeti és építi A társadalom peremén levőknek hirdeti az új élet lehetőségét Isten valóságos szeretetének alapján. (Hengel, 1983). Isten országa nem azoknak jön el, akik magukat a többieknél különbeknek tartják hanem a peremen lévőknek: azoknak akik szenvednek… (Buchard, 1980.) Jézus képzetlen halászaival feje tetejére állítja a világot.

11 A törvényt újraértelmezi Nem tűri a képmutatást.

12 Tanítványokat hív el „A tanítványok elhívása Jézus követésére és missziós cselekvésre való hívás. Az elhívás, a tanítványság és a misszió összetartoznak.”

13 Kérdés Jelen van-e társadalomban olyan csoport, amelynek tagjai Isten országának valóságára figyelnek, annak eljöveteléért imádkoznak, miközben felvállalják a szegények ügyét, szolgálják a társadalom peremére kerülteket, felemelik az elnyomottakat és a megtört szívűeket? Isten országnak szemszögéből ez a misszió.

14 „Éjszakai látomásban képek vonultak el előttem az Isten népe közötti nagy reformációs mozgalomról. Sokan dicsérték Istent. A betegek meggyógyultak és más csodák történtek. A közbenjárás lelke volt látható, amint az ki volt jelentve pünkösd nagy napja előtt.

15 Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a befejezéskor a késői esőben ismét teljesedni fognak...” EGW. 9T. 126. (1909).

16 A misszió társadalmi háttere Magyarországon a rendszerváltás után

17 A „szocialista új ember” kudarca Késve próbálják megteremteni a szocialista új embert A középiskolások 45,5%-a vallotta magát ateistának, 8,7%-a hívőnek és 45,5%-a bizonytalan volt. (Czakó Gábor 1978) A főiskolás és egyetemista diákok 14%-a alkalmazott életvitelében Marxista etikai értékeket. Medgyesi 1980. Növekvő ideológiai bizonytalanság

18 Gazdasági problémák és hatásuk 1982-től 1992-ig a létminimum alatt élők aránya 10%-ról 25 %-ra nőtt. Túlórák növekedése. Következmények: kimerültség, egészségromlás, és egész 1994-ig a várható élettartam folyamatos csökkenése volt.

19 Gazdasági problémák és hatásuk Egy 1981-es tanulmány szerint a magyarok kívántak legkevesebb időt eltölteni barátaikkal. A családi kapcsolatok is meggyengültek, a szülők kevés figyelmet tudtak fordítani gyermekeikre. -European Value Study 1981.

20 Lelki betegségek 1960-as évek óta Magyarország az első az öngyilkossági statisztikában. 1954-ben százezer emberre 17,7 öngyilkosság jutott, ez azonban 45,9-re emelkedett 1984-re.

21 Lelki betegségek 1978-ban, 1990-ben és 1994-ben végzett vizsgálatok rámutatnak, hogy a kommunizmus végére rendkívül meghatározó volt az elhidegülés, értelmetlenség és kiszolgáltatottság érzése a lakosság életében.

22 Lelki betegségek A kezelésre szoruló depressziós betegek aránya 1988-ban 2,9% volt, ez azonban 7,1%-ra növekedett 1995-re.

23 Növekvő alkoholizmus A kommunizmus alatt úgy a fogyasztás, mint az alkohol által kiváltott problémák megsokszorozódtak. 1930-ban 5,5 liter volt az átlagfogyasztás tiszta alkoholban mérve. 1980- ban már 11,7 liter volt. Májcirózisban meghalt betegek aránya: az 50-es évek elején 5-6 ember halt meg százezerből cirózisban, ez 1991-re 56,9-re nőtt.

24 Oktatás hanyatlása Bevezették a numerus clausust, aminek következtében kevesebben és csak megfelelő ideológiai háttérrel rendelkezők juthattak be a felsőoktatási intézményekbe. Így Magyarország az 1980-as évekre a lakosságon belül a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát tekintve a fejlett (OECD) országokban az utolsó helyre került.

25 Mit akartak a magyar ember a rendszerváltás után?

26 Növekvő érdeklődés a vallás iránt 1978-ban a lakosság 44,3%-a vallotta magát vallásosnak. Ez 1993-ban 76,8%- ra nőtt.

27 Bizalom az egyházakban 1989-1990-ben az egyházba vetett bizalom magasabb volt, mint bármilyen más szociális, gazdasági vagy kulturális intézménybe vetett bizalom (Tomka 1995).

28 Az egyházak missziói tevékenysége a rendszerváltás után Mit kapott a magyar ember az egyházaktól a rendszerváltás után?

29 Vallási hódító hadjárat indult A történelmi egyházak és a klasszikus szabadegyházak mellett mintegy harminc új vallásfelekezet indult el missziós céllal. A 80-a évek végén a politikai akadályok elhárulásával teljesen szabad út állt a vallások élete és missziója előtt.

30 Ideális helyzet a misszió számára Az egyházak fokozódó tevékenységére a társadalom is nyitottsággal válaszolt.

31 Adventista egyház tevékenysége Evangelizációk tartása (területenként 100- 100 település elérése), könyvevangelista munka, véradó mozgalom, szemináriumok tartása, egészségnevelési tanfolyamok, bibliai-kulturális előadások, folyóiratok terjesztése, családi istentiszteletek…

32 Adventista egyház tevékenysége Evangelizációk tartása –Aratás Budapest 1989: 150.000 meghívó, szórólap, 6758 vendég. 94 fő Jelenések szemináriumra, 112 fő keresztségi osztályba járt. –Sátoraljaújhely, Mogyoród, Miskolc, Nyíregyháza, Kiskunfélegyháza, Újfehértó, Vác, Hajdúhadház, Nagykanizsa, Makó, Békéscsaba, Gyula, Szeged, Eger, Szolnok, Hajdúszoboszló…

33 Szegedi evangelizáció 1991-ben Malcolm Pots tart előadásokat –Közel 2000 vendég –50 fő készült keresztségre

34 Miskolci evangelizáció 1992 március 28-tól evangelizáció –3 hetes sorozat –344 ember kérte, hogy imádkozzanak érte –110 fő kért személyes látogatást –63 fő keresztségre jelentkezett

35 A társadalom reakciója az egyházi „misszióra”

36 A keresztény evangelizáció eredménye Amíg a történelmi egyházaknál a hirtelen felélénkülés után hanyatlás következett be, a klasszikus kisegyházak átlagos növekedése 1990-1996 között 35,22% volt. Ezzel szemben az újonnan indult keresztény felekezetek átlagos növekedése 1990-1996 között 1080% volt, vagyis több mint tízszeresére növekedett a tagsági létszámuk.

37 Magyar Gallup Intézet „… elmaradt a „vallásos reneszánsz”. A várakozás ellenére „az egyház társadalmi megbecsülése és a Hit értéke nem nőtt.”

38 Magyar Gallup Intézet A történelmi egyházaknak valamint a klasszikus szabadegyházaknak szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy a társadalom érdeklődése ellenére nem, vagy csak nagyon kis mértékben tudták értékeiket és hitüket meggyőzően bemutatni, mások számára vonzóvá tenni. Befolyásuk a társadalomban egyre csökken, szemben a vallástalanok és a maguk módján vallásosak egyre növekvő táborával.

39 Miért nem volt jelentős eredmény?

40

41 Változtatásra van szükség

42 Egyházi forma válsága Az elvilágiasodott környezetben új stílusú lelkipásztorkodásra van szükség. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Először is, lejárt a csupán prédikációra, hitoktatásra … építő lelkipásztorkodás kora. A lelkésznek valójában missziós feladatot kell végeznie, évezredes keresztény területen. Az új-evangelizáció eszköze a comunio-egyháza, Isten köztünk való jelenlétét tanúsító közösségek.

43 Egyházi forma válsága Ez pedig csak az evangéliumot mélyen megélő, egymást és a nehéz sorsú és természetű embert is szeretni akaró keresztényekből jöhet létre. Ezért a lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy megtért, Istennel egyesülő és egymást szeretni vágyó embereket neveljen, akikből kialakulhatnak az új-evangelizációra alkalmas közösségek. A legnagyobb feladat, hogy a gyülekezetek ismét a keresztény hívők közösségei legyenek.

44 …az élet szinte minden területét felölelő válság leküzdésében minden kereszténynek megvan a maga feladata, s amire szükség van: a személyes példaadásra, a keresztény életszemlélet mindennapi gyakorlatba való átültetésére.

45 A téma jelentősége „Ha ezután is azt tesszük, amit eddig tettünk, ezután is azt aratjuk, amit eddig arattunk.” Mc Clue Mai kihívások: –Internet függőség, játékok világa (world of warcraft, second life…) –Médiák –Politikai befolyás

46 "Szomorú, hogy oly sokszor kell újra kezdeni. Vigasztaló, hogy oly sokszor elkezdhetjük." (Virgil Rendlich)

47 „Akár azt hiszed képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.” (Henry Ford)


Letölteni ppt "Adventmisszió a rendszerváltás utáni Magyarországon Tudományos bibliakonferencia 2007. Augusztus 19 Debrecen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések