Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Táguló világ” a Bátonyterenyei kistérségben pályázat bemutatása – Sulyok Éva projektmenedzser TÁMOP-5.2.3-09/1.-2009-0002 „Táguló világ” a Bátonyterenyei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Táguló világ” a Bátonyterenyei kistérségben pályázat bemutatása – Sulyok Éva projektmenedzser TÁMOP-5.2.3-09/1.-2009-0002 „Táguló világ” a Bátonyterenyei."— Előadás másolata:

1 „Táguló világ” a Bátonyterenyei kistérségben pályázat bemutatása – Sulyok Éva projektmenedzser TÁMOP-5.2.3-09/1.-2009-0002 „Táguló világ” a Bátonyterenyei kistérségben

2 „VÁLTOZÁS AKKOR LESZ, HA VÁLTOZTATUNK.” /Immanuel Kant/ Miért épp Táguló világ? -széleskörű közös gondolkodást, - a meglévő szemléletek kiszélesítését hivatott érzékeltetni

3 Bátonyterenyei kistérség

4 A Bátonyterenyei kistérség bemutatása a hátrányos helyzet felől 1. A Bátonyterenyei kistérséget 14 település alkotja Központja a 13.270 fős (2009.) Bátonyterenye, az egyetlen város. Felméréskor!: a kistérség 4 településén 8 szegregátum található, ahol a kistérség állandó lakosságának 4 %-a lakik. A szegregátumokban lakók közel 50 %-a cigány származású Jelentős „szelektív migráció” Adatok (2010.) : Kistérségi álláskereső 2.497 fő 23,8% Bátonyterenye álláskereső 1.422 fő 22% Nógrád Megye álláskereső 19.652 fő 22,4% Foglalkoztatási ráta ~ 45 %

5 A Bátonyterenyei kistérség bemutatása a hátrányos helyzet felől 2. A kistérség gyerekes családjainak 40 %-a él relatív szegénységben, ami az országos arány több mint kétszerese. Minden 5. gyerekes családnak közüzemi tartozása van. A gyerekes családok közel 40%-ában nincs foglalkoztatott felnőtt. Óvodás gyerekek 50-80%-a hátrányos helyzetű gyerek, 20-35% halmozottan hátrányos helyzetű gyerek. Általános iskolás gyerekek 35,64 %-a hh, és 17,18 %-a hhh Veszélyeztetettként van nyilvántartva a 0-17 évesek 19%- a, ami az országos aránynak közel kétszeresét jelenti. Védelembe véve a korosztály csaknem 3 %-a van, ez háromszorosa az országos adatnak.

6 Roma integráció: esélyegyenlőség javítása szociális és oktatási területen Szociális fejlesztés: egészségmegőrzés, egészségi állapot javítása, színvonalas, lakóhelyhez közeli egészségügyi ellátás biztosítása, szociális ellátások feltételeinek javítása. A hátrányos helyzetűek óriási erőforrás is lehetnek: szakképzés fontossága, munkaerőpiacra történő felkészítés A kistérségi hátrányok leküzdésének megkerülhetetlen elemei

7 Előzmények: 1, Tudatos előkészítő munka: külső és belső szakemberekkel, civilekkel  a tervezési folyamat állandó dilemmája volt, hogy jó válaszok születtek-e a problémák megoldására, és tovább lehet-e építkezni a programból? 2, A GYEP előkészítésében résztvevők száma: kb. 140 - 150 fő volt A sikeres pályázat adatai: 3, Pályázati azonosító: TÁMOP-5.2.3-09/1.-2009-0002 4, Pályázati projekt címe: „Táguló világ” a Bátonyterenyei kistérségben 3, Főpályázó: Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 4, Támogatás összege: 537.684.705 Ft 5, A támogatás intenzitása: 100%-os, önerő nélküli finanszírozás 6, Projekt időtartama: 2010.12.01. – 2013.11.30. Kiegészítő információk az uniós pályázat előkészítéséről és a nyertes pályázatról

8 1. Kistérségi Gyerekesély Bizottság 2. Kistérségi Gyerekesély Iroda 3. Szükségletfelmérések 4. Kötelező képzések 5. Szakmaközi Hálózat 6. Adósságkezelés 7. Közösségi Ház Jánosakna 8. Nagykeresztúr fiataljainak felzárkóztató és szabadidős szolgáltatása 9. Egészségfejlesztő programok Pályázatból megvalósítandó tevékenységek Az egész projekt kulcsa a komplexitás

9 Választott tevékenységeink – szintén a komplexitás jegyében 10. Gyermekétkeztetés 18. Közösségfejlesztés 11. Kistérségi Pedagógiai Műhely 19. Partnerségben a családdal 12. Felzárkóztatás 20. Fejlesztő pedagógia 13. Iskolai pedagógiai munkát segítő 21. Óvodai játék- és könyv- asszisztens kölcsönzés 14. Iskolai szociális munka 22. Nyári és sporttábor 15. IT hozzáférési pontok kialakítása 23. Gyermekmédia műhely és honlap 16. BITI – Bátonyterenye Kistérségi 24. Esélynap Információs és Tanácsadó Iroda 25. Sport: labdarúgás 17. Szociális gazdaság 26. Fejlesztő tábor

10 Szociális, gyermekjóléti terület 1. Gyermekétkeztetés –Bátonyterenye Kistérségi Szociális Központtal összehangoltan - 460 fő rászoruló gyermek meleg étkeztetésének biztosítása nyári szünidő alatt (70 napig)  Iskolai szociális munka – a szociális munka és a pedagógiai munka összefonódása - olyan tevékenység, amely az iskoláskorú gyerekek fejlődését segíti szociális kapcsolataik, társadalmi integrációjuk javításával, 3 fő szociális munkás alkalmazása révén (Mátranovák-Mátrater enye : 1 fő, Mátraverebély: 1 fő, Kisterenye: 1 fő) - a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, családi nevelő háttér formálása  2011. január 1-jén indult

11  Szociális munkás alkalmazása a Mátraterenye- Jánosaknai szegregátumba tervezett Közösségi Házban Adósságkezelés - a gyerekes családok szegénységének csökkentése, az eladósodás folyamatának megakadályozása - adósságkezelési szolgáltatás nyújtása, előkészítése kistérségi szinten 2 fő szakember és 1 fő asszisztens segítségével (a már Bátonyterenyén dolgozó 1 fő adósságkezelő mellé) Szociális, gyermekjóléti terület 2.

12 Egészségügyi terület Egészségügyi szolgáltatások kiterjesztése, javítása a kistérségben: Problémák: - a gyerekeknél a kiszűrt problémák, betegségek, testi hátrányosságok kezeléséhez szükséges szolgáltatásokat nem tudják elérni a szegény családok: kezelésekre nem tudnak elutazni, gond a gyógyszerek, segédeszközök kiváltása. Ezek fényében az alábbi megoldási lehetőségeket terveztük a pályázatba: - 500 rászoruló gyógyászati segédeszközökkel történő ellátása a gyermekek minimális tanulási feltételeinek biztosítása pl. szemüveg finanszírozásával, stb. - az ellátatlan gyerekek számának csökkentése: szűrések szervezése, ösztönzés a részvételre, az intézményekhez történő hozzáférés javítása, utaztatás megoldása - prevenciós tevékenység (pl. tanácsadás, megelőző egészségügyi kezelések) - serdülőkori terhességek tudatos megelőzése, a koraszülések előfordulásának és arányának csökkentése, tanácsadás - Települési kezdeményezések támogatása pl. Mátranovák - „Tárt kapu” egészséghét

13 Korai nevelés 1. Kiemelt terület a közoktatással együtt, illetve annak előzményeként, mert ha sikeres az óvodai bemenet  akkor sikeres lesz az iskolai is  és a diákélet nem állandó felzárkóztatással kell majd, hogy teljen, hanem tényleg személyiség és készségfejlesztéssel! Fejlesztő pedagógia - Az alapozó terápia eszközeivel személyre szóló komplex személyiségfejlesztő program a kistérség óvodáiban - az idegrendszer fejlesztésével, javítja a gyerekek mozgását, fejleszti az alapkompetenciáikat – 2 fő szakember képzése után, 1 fő utazó pedagógusként a kistérség óvodáiban helyben fejleszti a gyerekeket – bemutató órák szervezése a nagybátonyi Csupafül Tagóvodában

14 Óvodai játék- és könyvkölcsönzés – A játék fontossága nyilvánvaló, de a hátrányos helyzetű szülőknek nincs eszköz és módszer a kezében, hogy fejleszteni tudják gyerekeiket, ezért biztosítjuk, hogy – a kistérség 14 óvodája kölcsönözhető játékeszközökhöz és gyermekkönyvekhez jut az uniós pályázatunkból, amely révén a gyerek és szülő játékkultúrája együtt fejlődik Biztos Kezdet Pedagógiai műhely - óvónők, és tanítók közös munkája, tapasztalatcseréje az óvoda- iskola átmenet megkönnyítése érdekében - Biztos Kezdet Gyerekházak létrehozásának megalapozása - Ma már köztudott, hogy 3 éves korig zajló agyfejlődés határozza meg a gyerekek képességeit  ezzel szemben kimutatások igazolják, hogy ekkor költünk a legkevesebbet rájuk. Helyi bázisintézmény lehet a Dorogházai Gyerekház, amely tavaly februártó l működik sikeresen. Korai nevelés 2.

15 Közoktatás 1. Kistérségi Pedagógiai Műhely - szakmai műhelymunka, továbbképzés biztosítása a pedagógusoknak, óvodai iskolai átmenet megkönnyítése - differenciált tanórai szervezés, illetve a kooperatív tanulás bevezetése 8 általános iskolában  bemutató órák szervezése a Bartók Béla Általános Iskolában berendezett mintatanteremben Felzárkóztatás – az általános iskolás korosztály felzárkóztatása tantárgyi és szociális kompetenciák terén: Mátranovákon, Márkházán, Kisbárkányban, Nagykeresztúron, szabadidős programok, életvezetés Mátramindszenten

16 Iskolai pedagógiai munkát segítő asszisztens - a családok és az iskola közötti bizalmi kapcsolat kialakítása - a pedagógusok munkájának segítése - iskolai hiányzások csökkentése - 7 fő asszisztens alkalmazása 6 iskolában 2011.01.01-jén indult: Mátranovák 1 fő, Mátraterenyén 1 fő, Mátraverebélyben 1 fő, Bátonyterenyén 3 fő, Dorogháza 1 fő Közoktatás 2.

17 Ifjúsági terület 1. BITI = Bátonyterenye Kistérségi Információs és Tanácsadó Iroda - a helyi fiatalok (12-20 évesek) problémáinak kezelése méltánytalanul elhanyagolt kérdés a kistérségben, amire megoldást kell találni - munka és pályaválasztási tanácsadás, tevékenységbe vonás - felvilágosító előadások szervezése, kortárssegítés, szabadidős foglalkoztatás „Közös érték, közös élmény” nyári és sporttáborok - általános iskolás korú gyerekek táboroztatása 2011 és 2012 nyarán

18 Gyermekmédia műhely és honlap - a projekt tevékenységeinek és eredményeinek nyilvánossá tétele - a médiaprogramot az általános iskola hh felső tagozatosaival tervezzük megvalósítani, amelynek keretében a diákok betekintést nyernének a sajtó és az Internet világába Sporttevékenység: labdarúgás edzésmunka, és verseny a teljesítményorientált életfelfogás érdekében Ifjúsági terület 2.

19 Az IT eszközök használatának képessége egyet jelent azzal, hogy a fiatalok be tudnak-e kapcsolódni a modern társadalomba, és be tudnak-e illeszkedni a munka világába!!!! - számítógép és Internet használat biztosítása - önéletrajzírás, álláskeresés segítése IT-mentorok alkalmazásával a kistérség 12 helyszínén - Iskolai oktatás támogatása - Esélyegyenlőség megteremtése : át- és továbbképzések keresése, jogsegély - Távoktatás lehetőségének megadása - Közigazgatásban hivatalos ügyek intézése - Szabadidős tevékenységek, kulturált szórakozás: chat, multimédia, videó játékprogramok IT - Információs Társadalom

20 Szociális gazdaság – foglalkoztatási terület Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a versenygazdaság munkaerőpiacára közvetlenül nem lehet bevezetni a hátrányos helyzetűeket, ezért átmeneti formák is szükségesek Közvetlen célunk: a szociális gazdaság alapjainak lerakása a kistérségben - 1 fő foglalkoztatási menedzser alkalmazásával.

21 Közösségfejlesztés 1. Közösségfejlesztés megalapozása: a hátrányos helyzetűek önrendelkezésének és érdekérvényesítésének fejlesztése érdekében kiemelkedően fontos terület, mert a hátrányos helyzetűek a kiszolgáltatottságuk miatt elfásultak, beletörődővé válnak, kevésbé együttműködőek - A helyi értékeken alapuló, a helyi szükségletekre építő, a helyi közösség által kialakított fejlesztési folyamatok megvalósítása hat településen: Mátraverebély, Mátramindszent: életvezetési ismeretek, Dorogháza: ifjúsági klub, „komplex foglalkoztató tér”, Nemti: gazdálkodás oktatás, Nagybátony – Ófalu: közösségi tér létrehozása - Kiemelten kezelve azt a települést, ahol szegregátum van: Mátraterenye-Jánosakna Partnerségben a családdal – kirándulás, színházlátogatás, kistérségi közösségi napok, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, – civil szervezetekkel való együttműködés elősegítése

22 Esélynap – civil kezdeményezés támogatása hátrányos helyzetű gyerekeknek és családjuknak szervezett program Fejlesztő tábor – civil kezdeményezés támogatása, fogyatékos gyerekek számára rendezett egyhetes tábor idén nyáron Családi Erdei Óvodai Tábor - bevált, hatékony helyi módszer - óvodás gyerekek együtt táborozása a szülőkkel, óvodapedagógusokkal, - cél: gyerek-szülő, pedagógus-szülő kapcsolat megerősítése - környezetbarát szokások kialakítása Közösségfejlesztés 2.

23 Elérhetőségeink: Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Kistérségi Gyerekesély Iroda 3070 Bátonyterenye, Városház út 2. III.em. Tel.: (32) 353-877 (126-os mellék) Fax: (32) 553-025 Weboldal: www.tagulovilag.hu (folyamatban) E-mail cím: gyep.batonykisterseg@gmail.com

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Táguló világ” a Bátonyterenyei kistérségben pályázat bemutatása – Sulyok Éva projektmenedzser TÁMOP-5.2.3-09/1.-2009-0002 „Táguló világ” a Bátonyterenyei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések