Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőttképzés szakmai programkövetelmények nyilvántartása, eddigi tapasztalatok Dr. Markovszky György Program Bizottság elnöke 2015. április 1., 9.,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőttképzés szakmai programkövetelmények nyilvántartása, eddigi tapasztalatok Dr. Markovszky György Program Bizottság elnöke 2015. április 1., 9.,"— Előadás másolata:

1 A felnőttképzés szakmai programkövetelmények nyilvántartása, eddigi tapasztalatok Dr. Markovszky György Program Bizottság elnöke 2015. április 1., 9., 14. Veszprém, Budapest, Debrecen

2 MKIK Programkövetelmény Bizottság feladata, küldetése, értékrendje Felnőttképzés törvényi háttere 2013. évi LXXVII.tv. új helyzetet teremtett 393/2013.(XI.12.) Korm. rendelet az engedélyezési eljárásról 59/2013.(XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési, szakmai követelmények nyilvántartásba vételének követelményei eljárási rendje Mögöttes joganyag 2011. évi CLXXXVII. tv. a szakképzésről OKJ-ról szóló 150/2012. Korm. rendelet SZVK-k és követelménymódosulásokról szóló rendeletek Felsőoktatási szakképzést szabályozó rendeletek

3 MKIK Programkövetelmény Bizottság feladata, küldetése, értékrendje FeladatProgramkövetelmények nyilvántartásba vétele Átmenet idején Akkreditált felnőttképzési, szakmai programok felülvizsgálata 2014. március 31-ig 2776 program Akkreditált program  programkövetelménnyé alakítható 22 db  nem átalakítható2754 db összesen:2776 db Nem átalakíthatók megoszlása  Programkövetelménnyé nem alakítható szakmai program1024 db  NEM szakmai program az új szabályozás alapján1521 db  Hatósági jellegű képzés 86 db  OKJ szerinti képzés 18 db  Programkövetelménnyé alakítható 127 db

4 Szakmacsoportok minisztériumi hovatartozása MinisztériumSzakmacsoport megjelölése és megnevezése BM (1 db)22 Közszolgálat EMMI (4 db) 1 Egészségügy3 Oktatás 2 Szociális szolgáltatások 4 Művészet, közművelődés, kommunikáció NFM (2 db)7 Informatika13 Közlekedés NGM (12 db) 5 Gépészet12 Nyomdaipar 6 Elektrotechnika-elektronika15 Közgazdaság 8 Vegyipar16 Ügyvitel 9 Építészet 17 Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 10 Könnyűipar18 Vendéglátás-turisztika 11 Faipar19 Egyéb szolgáltatások VM (3 db) 14 Környezetvédelem-vízgazdálkodás21 Élelmiszer 20 Mezőgazdaság

5 A Programbizottság tagjai  Dr. Markovszky György elnök  Dr. Madarász Sándor tag  Orosz György Gyula tag  Tóth Gábor tag  Minisztériumi küldöttek  NGM – Bruckner László  EMMI – Borosán Beáta  BM – Rácz György  NFM – Csóti Ferenc  VM – Farkas Marianna  MKIK Oktatási Főigazgatóság  Dr. Szilágyi János  Torma Gabriella  Székelyné Bognár Júlia  Horváth Edina

6 Előterjesztések, döntések 2014. március 31. után Beérkezett programkövetelmény javaslatok ágazati besorolása elfogadása, hiánypótlása, elutasítása

7

8

9 A Programbizottság működési rendje Fő szabály: Állandó napirendek: 3 hetente ülés  Első döntés  Második döntés hiánypótlásról Eljárásmód: 1.Érintett minisztérium szakértői véleménye 2.Szakértő véleménye, megállapításai 3.Másodikként felkért szakértő véleménye, megállapításai – Jogszabályi összhang és megfeleltetés – OKJ átfedés – Megnevezés nem lehet megtévesztő, félrevezető – Bemeneti követelmények Vizsgálati szempont – Részképesítést adó, egyéb szakmai képzés – Ráépülést biztosító, egyéb szakmai képzés – Típus vizsgálat – Tartalmi vizsgálat A képzés során szerzett ismeretek leírása, bemutatásának színvonala, részletei OKJ átfedés egészben és modulonként – Munkaerőpiaci relevancia Munkaterület, illetve az elvégezhető tevékenység bemutatásának mikéntje Programkövetelmények törlése -állam által elismert szakképesítésbe kerülnek a kompetenciák -hatósági képzési körbe kerül

10 A Szakértőktől elvárható közreműködés, morális feltételek Szakértők megbízása, közreműködése Megbízási szerződés MKIK-val Összeférhetetlenség törvényi és morális vizsgálata Szakmai kompetenciák megléte, hiánya „kötelező visszautasítás esetei” További elvárások Azonosulás, attitűd a felnőttképzés jogi környezetével Bejelentés eseti összeférhetetlenség esetén Feddhetetlenség, titoktartás betartása „Szakértői” kritikák és megalapozottságuk Láthatatlan a Bizottság működése Értelmezhetetlenek a kamarai kiértékelések Kiváló programokat elutasítanak, az elfogadott programok nem felelnek meg sem tartalmi, sem formai követelményeknek Miért alkalmaznak szakértőt, amikor a szakértő véleményével ellentétes döntést hoznak

11 Megnevezés „elrettentő” példái Képzés célja legyen világos - magyar nyelven legyen érthető - utaljon a megszerzett kompetenciákkal ellátható munkaterületre - munkaerőpiaci relevancia kikövetkeztethető legyen Ne tartalmazzon - cégnevet, márkanevet, bárki által felhasználható legyen regisztrációt követően (Audi, Bosch, Kürt) Kimeneti követelményekkel, kompetenciákkal szembeni követelmények - legyenek összhangban a megnevezéssel - ne legyen „ellentmondás”, főként feloldhatatlan ellentmondás „szakértő” általános isk. bemeneti követelményekkel, 60 órás képzéssel Legyenek logikailag egymásra épülők - a bemeneti követelmények - a képzés tartalma, időtartama, szerkezete, elért kompetenciák - a kimeneti követelmények ne „lógjanak a levegőben”, megalapozottak legyenek a képzés tartalmával - ne csak megszerezhető kompetenciákkal, hanem a bemutatott tanulási eredményekkel A benyújtott szakmai programkövetelmény javaslat - ne tartalmazzon törvényi elutasítási okot (OKJ átfedés, egyéb hatósági, felsőfokú vagy egyéb képzéssel 60% átfedést) Leggyakoribb elutasítási okok, okcsoportok

12 Tartalmi hibák, hiányosságok - megszerezhető kompetenciák kifejtése hiányos (személyes, társas, módszer kompetenciák mindegyikét be kell mutatni - a kompetenciák tanulási eredmények szerinti bemutatása Elutasítási okok gyakoriság, súly és jellegük szerint - SZPK javaslatban szereplő kompetenciák 60%-nál nagyobb arányban szerepelnek OKJ képzésben rögzített kompetenciákkal (320-ból 86 elutasítás) - más képzési körbe tartozik a benyújtott javaslat (320-ból 14 elutasítás) - tartalmi, megnevezési, munkaerőpiaci indokok széles köre = a kifejtés alacsony színvonala = a kompetenciák részletezettsége hiányos = bemenet – tartalom – kimenet követelményeinek hiányzó összhangja = megnevezés = FEOR besorolás Leggyakoribb elutasítási okok, okcsoportok TudásKépességAttitűdFelelősség autonómia

13 Két szakértő igénybevételével folyt eljárások tapasztalatai 1.Szakértők az esetek nagy részében - nem elég alaposak - nem körültekintőek - önmagukkal ellentmondásba kerülnek (rész- és összegző megállapítások) 2. Felkért 2. szakértő igen nagy arányban eltérő véleményt alkot - első szakértő megállapításai helyesek, de jogszabályhellyel nem alátámasztottak - első szakértő nem vizsgálta az OKJ átfedéseket, egyéb állami szakképzések átfedését MODULTÉRKÉP - első szakértő nem vizsgálta a munkaerőpiaci relevanciát, szakmai végzettséggel ellátható legjellemzőbb munkaterület, tevékenység egyértelmű meghatározását - első szakértő nem vizsgálta a bemeneti követelmények előírását, összhangját a képzés időtartamával megszerezhető kompetenciákkal - első szakértő „kényelmi” okokból a nyilvánvaló elutasítási okok ellenére hiánypótlást javasol 3. Szakértői eltérések elfogadás  elutasítás elfogadás  hiánypótlás hiánypótlás  elfogadás

14 Szakértői kérdések – „FSZOE” szakmai nap (2/1) 1. Szakértők köre leszűkült, hozzáértők kizárásának oka tanári szakképzettség kettős jellegének megítélése közismereti tárgyak oktatására feljogosítottak - oktatás szakmacsoportba sorolt képzéseknél lehetnek programszakértők - 289/2005. Korm. r. melléklete - „Műveltségi területek” szakterületi tárgyak oktatására feljogosítottak - 283/2012. Korm. r. melléklete - „Szakterületi besorolás” - OKJ szerinti szakmacsoportban szakértői területként megjelölhető 2. B és D képzések besorolása egyéb szakmai képzés - foglalkozás, munkakör, munkatevékenység betöltéséhez ellátásához szükséges kompetencia megszerzésére irányuló - állam által el nem ismert szakmai végzettséget biztosító képzés - önálló tevékenységre készít fel - kompetencia fejlesztésre irányul nem tekinthető egyéb szakmai képzésnek - nem foglalkozás vagy munkakör betöltésére irányuló - nem szakmaspecifikus, „általános” - szintentartásnak minősül - XXI. sz. kulcskompetenciái közé tartozik

15 Szakértői kérdések – „FSZOE” szakmai nap (2/2) 3. OKJ kompetenciákkal történő átfedés modulonként és együtt is vizsgálandó 4. MKIK szakmai ajánlása a 30% elmélet, 70% gyakorlat enged-e eltérési lehetőséget IGEN, de kismértékben szakmai indokoltság alátámasztása mellett 5. Egyéb szakmai képzések iskolai bemeneti követelményei tisztázandóérettségigimnáziumi, szakközépiskolai szakközépiskolai szakmai rendeletmódosítási javaslat - iskolai végzettséghez nem kötött - alapfokú iskolai végzettség - középfokú iskolai végzettség érettségi nélkül - középfokú iskolai végzettség érettségivel - felsőfokú végzettséget biztosító iskolai végzettség

16 Kívánatos képzések típus besorolása Kompetencia megszerzésére irányuló, állam által el nem ismert szakmai végzettség megszerzését biztosító képzés Önálló tevékenységre felkészítő képzés Nem kell OKJ szint Alapműveleti tudás, képesség (pl. kordonos uborkatermelő, járműipari szalag-operátor) A képzés ne akarjon többet adni, mint ami a megélhetéshez, elhelyezkedéshez szükséges Betanított és segédmunkás munkaköröknél több egyszerű szakmunka Foglalkozás, munkakör, munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia fejlesztésére irányuló, állam által el nem ismert szakmai végzettséget biztosító képzés, továbbképzés Megszerzett többlet kompetenciák „képesség, készség, jártasság” Szakmai és személyes – társaság – módszer kompetenciák Tanulási eredmény alapú megközelítésben Tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség Végeredmény Adott tevékenységet, munkakört magasabb szinten képes ellátni Előfeltétel bemeneti követelményeknél a meghaladni kívánt kompetenciák, végzettség, képességek meghatározása Pl. - szakmai továbbképzés - adott munkakör, munkatevékenység magasabb szintű ellátását biztosító képzés - új munkakör, tevékenység ellátását lehetővé tevő szakmai továbbképzés

17 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A felnőttképzés szakmai programkövetelmények nyilvántartása, eddigi tapasztalatok Dr. Markovszky György Program Bizottság elnöke 2015. április 1., 9.,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések