Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Energetikai auditálás 1 Dr. Zsebik Albin elnökhelyettes Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Rávkeve, 2016. április 25-26. XXIII.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Energetikai auditálás 1 Dr. Zsebik Albin elnökhelyettes Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Rávkeve, 2016. április 25-26. XXIII."— Előadás másolata:

1 Energetikai auditálás 1 Dr. Zsebik Albin elnökhelyettes Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület zsebik@energia.bme.hu Rávkeve, 2016. április 25-26. XXIII. ORSZÁGOS KONFERENCIA MAGYAR FOGYASZTÓK AZ EURÓPAI ENERGIAUNIÓBAN

2 2  Az energiaveszteség-feltáráshoz kapcsolódó bevezető gondolatok  Az energiaveszteség-feltárás egykor  Az energetikai auditálás jogi környezete  ISO 50 001 energiairányítási rendszer  Bázisérték, célérték  Tapasztalatok, jobbító javaslatok Az előadás felépítése

3 3 Bevezető gondolatok 1.Az auditor hozzáállása – változó környezet - lehetőség és felelősség 1. 2.Kötelezettség, vagy lehetőség ? – érdek és kötelesség 3.Energetikai audit, vagy ISO 50 001 ? - Körültekintő energiaveszteség feltárásra alapozott ISO 50 001 1. Mérnök újság, XXII. évf. 2015. október

4 4 Energiaveszteség-feltárás egykor - 1 Magyar Energiagazdaság 5. évf. 1952. 6.szám Nézz körül üzemedben Üzemi tapasztalatok

5 5 Energiaveszteség-feltárás egykor - 2 Budapest, 1986. Budapest, 2004.

6 E ↓ ? - karbantartással ? Ft/h

7 7 Jobbító javaslatok 2158 Ft/h 50 eFt/nap 4315 Ft/h 100 eFt/nap 1,4 mill Nm 3 /év

8 8  az EU mind az ipari-, mind a szolgáltatói szektor területén jelentős energia-megtakarítási potenciált feltételez  az energetikai audit az egyes iparági szereplők versenyképességének előmozdítását és az energiatudatos vállalatirányítás elterjedését hivatott szolgálni Az energetikai auditálás újkori 1 jogi környezete – kiindulás és cél Egykori – „A Gazdasági bizottság 10.187/1985 számú határozatában előírta az energia-veszteségfeltáró vizsgálatok végzését.”

9 9  2012/27/EU energiahatékonysági irányelv  az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény  az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet  az energetikai auditokkal kapcsolatos adatszolgáltatásra és a regisztráló szervezetek éves jelentésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 26/2015. (V.26.) NFM rendelet Az energetikai auditálás jogi környezete

10 10 A Kormány energiahatékonysági feladatai: a) meghatározza a nemzeti energiahatékonysági célkitűzést; … h) meghatározza az energetikai auditálással kapcsolatos követelményeket; … k) meghatározza az energiamegtakarítás összehasonlításakor és összevethető mértékegységre történő átváltásakor alkalmazandó átváltási tényezőket. Az energetikai auditálás jogi környezete – hatósági feladatok 1.

11 11 A MEKH (Hivatal) energiahatékonysági feladatai: a) adatokat gyűjt az energiahatékony beszerzések lefolytatására köteles szervezetek energiahatékonysági célú beszerzéseiről; b) nyilvántartja és közzéteszi a végfelhasználási energiamegtakarítás összesítéséhez szükséges, az egyes szakpolitikai intézkedések révén elért energiamegtakarítási adatokat; Az energetikai auditálás jogi környezete – hatósági feladatok 2.

12 12 A MEKH (Hivatal) energiahatékonysági feladatai: c) névjegyzéket vezet az energetikai auditorokról és energetikai auditáló szervezetekről, nyilvántartást vezet az energetikai auditorokat regisztráló szervezetekről, ellátja e személyek és szervezetek felügyeletét; valamint elvégzi az energetikai auditálás ellenőrzését; d) a 20. § szerinti energiahatékonysági tájékoztató honlapot tart fenn; … i)..... Az energetikai auditálás jogi környezete – hatósági feladatok 3.

13 13 22. § (1) A nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni (2) Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. (3).... (4).... Az energetikai auditálás jogi környezete – nagyvállalatok feladata

14 14 13. § (1) Az energetikai auditnak az energiafogyasztással és a – villamos energiára vonatkozó – terhelési profilokkal kapcsolatos naprakész, mért és visszakövethető műveleti adatokra kell épülnie, valamint ki kell terjednie az épületek vagy épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények energiafogyasztási profiljának részletes felülvizsgálatára, beleértve a szállítást is. (2) Az energetikai auditnak – amennyiben az lehetséges – életciklus-költség elemzésre kell épülnie a hosszú távú megtakarítások, a hosszú távú beruházások maradványértékei, valamint a diszkontráták figyelembe vétele érdekében. Az energetikai auditálás jogi környezete – az audit minimális követelményei – 1.

15 15 (3) Az energetikai auditnak arányosnak és megfelelően reprezentatívnak kell lennie. (4) Az energetikai auditnak ki kell terjednie a) az alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására, b) a fogyasztási trendek, bázisértékek és fajlagos értékek meghatározására, c) az energiapazarlási pontok megkeresésére és bemutatására, d) a költséghatékonyabb energia-felhasználási módok feltárására és elemzésére, a megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetőségére, valamint a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására. Az energetikai auditálás jogi környezete – az audit minimális követelményei – 2.

16 16 (5) Az energetikai auditnak részletes és hitelesített számításokat kell lehetővé tennie a javasolt energiahatékonyság-javítási intézkedésekre vonatkozóan és számszerűsítenie kell az energiahatékonysági potenciált. (6) Az energetikai auditnak legalább az alábbi beavatkozási kategóriák szerint kell meghatároznia intézkedéseket: a) beruházást nem igénylő (egyszerű), b) támogatás nélkül is elvárható módon megtérülő (költségoptimális), c) jelenleg csak támogatásokkal reális (költségigényes). Az energetikai auditálás jogi környezete – az audit minimális követelményei – 3.

17 ISO 50 001 Energiairányítási rendszer - EIR Tervezz / Plan Végezz / Do Ellenőrizz / Check Jobbíts / Act ISO 50001 A Deming ciklus

18 18 Energiairányítási rendszer koncepció - 1981

19 Energiapolitika Energiatervezés Bevezetés és működtetés Ellenőrzés Belső audit Megelőzés, jobbítás Lehetséges jobbításokról, vezetői tájékoztatás Lehetséges jobbításokról, vezetői tájékoztatás Forrás: MSZ EN ISO 50001 Mérés értékelés Mérés értékelés Az EIR elvi sémája, logikája Veszteségfeltárás !

20 EIR gyakorlati séma Source: EnMS-Doc Associates Start Előkészítés Energiaveszteség -feltárás Rangsorolás Megvalósíthatósági elemzés Gazdasági elemzés Projekt tervezés Elvi séma

21 EIR gyakorlati séma Source: EnMS-Doc Associates Start Energia megtakarítás Belső audit Előkészítés Értékelés, visszacsatolás Elvi séma

22 A dokumentációnak kulcsszerepe van az EIR sikeres működtetésében Az EIR dokumentációja Az ISO 50 001 meghatározó 12 dokumentuma Kézikönyv Kommunikáció irányelv Folyamatos fejlődés irányelv Monitoring irányelv Beszerzési irányelv Belső audit terv Iratkezelési irányelv Energetikai audit Cselekvési terv Képzési terv Jogi és egyéb követelmények betartásának szabályzata Energiapolitika Nyilvántartás Eljárásrendek EIR iratok

23 23 Önértékelés tapasztalatai – 42 kérdés Témakörök: Az energiahatékonyság beépülése a vállalat irányítási rendszerébe Tényeken alapuló döntéshozatal az energiagazdálkodás területén Célok és cselekvési tervek Megfelelő erőforrások biztosítása Az eredmények számszerűsítése és demonstrálása

24 A vizsgált rendszer határa? A vizsgált rendszer tágabb határa? Természeti Adottságok? Gazdasági környezet: Gazdaságpolitika Energia árak, KÁT Műszaki környezet: Rendelkezésre álló berendezések A földhő A nap Helyi erőforrások hasznosítása ! Kiváló termőföld Változó környezet

25 Az auditálás tárgyát képező rendszer szűkebb határa A vizsgált rendszer határa A telephely alaprajza A épület B épület C épület CKCK AKAK BKBK Ivóvíz mérőhelyek Gázfogadó Villany betáp

26 Adatgyűjtés a létesítmény működéséről Az Üzem áttekintő kapcsolása a nyomásfokozó részleg nélkül A vizsgált rendszer határa

27 Villany Gáz Adatgyűjtés a létesítmény működéséről A földgáz előkészítés elvi sémája –berendezések jelölésével Termék, hulladék Energia A vizsgált rendszer határa

28 28 Bázisérték, célérték ? 1.Anyag felhasználás Új gép belépése, +80 t/hó Karbantartás Leállás

29 29 Bázisérték, célérték ? 1.Anyag felhasználás Új gép belépése, +80 t/hó Karbantartás Leállás Bázis ?

30 30 Bázisérték, célérték ? Bázis A havi feldolgozás fajlagos bázis és célértéke 80,8 t/gép, hó Cél, hogy a 40 gépből 37 gép folyamatosan üzemeljen A feldolgozás havi célértéke 2990 t/hó

31 31 Célérték - pótvízfelhasználás Célérték 165 m 3 /nap Skála: eFt/nap, eFt/h

32 Anyag, földgáz és villamos-energia felhasználás Bázisérték?Bázisérték?

33 Natural gas average, 4478 MWh/month Electricity average, 4092 MWh/month Electricity from cogen, 777 MWh Consumption of gas engines, 4395 MWh Anyag, földgáz és villamos-energia felhasználás Bázisérték?Bázisérték?

34 0,1 1,2 Monthly average outdoor temperature Bázisérték?Bázisérték? Villamos-energia felhasználás

35 35 Érdek és kötelesség ? Energiagazdálkodási megfontolások: K = E. k e = P. . k e  Ft P ↓ ?  ↓ ? k e ↓ ?

36 36 k e ↓ ? – energia beszerzés

37 37 P ↓ ? – teljesítmény gazdálkodás

38 38 P ↓ ? – teljesítmény gazdálkodás

39 39 P ↓ ? – teljesítmény gazdálkodás Térfogatáram és fordulatszám Nyomásnövekedés, fordulatszám és térfogatáram Teljesítményigény és térfogatáram

40 P ↓ ? Légcsereszám csökkentés A névleges légcsere biztosításához a szellőző ventilátorok villamos teljesítményigénye 10 kW. Mennyi lenne a villamos teljesítményigény, ha a névleges légcsere az eredetihez képest 1/3-al kevesebb lenne? A hasonlósági törvényből indulunk ki. Azaz,, vagyis, ha egyharmaddal csökkentjük a térfogatáramot, egyharmadára csökken a teljesítményigény ! Érdemes megjegyezni!

41 41 Fojtásos és megkerülő ágas szabályozás megszüntetése Forrás: Energiagazdálkodás, 2008. 6. sz., ábra Csata Zsolt P ↓ ? – teljesítmény gazdálkodás

42  Tárolók létesítése  Fűtési menetrend optimalizálás  Fölösleges hajtások kikapcsolása  Keringetés éjszakai, munkaszüneti szüneteltetése  ↓ ? – villamos hajtások

43 43 E és  ↓ ? – energiagazdálkodás Szabadhűtés alkalmazása Hűtési tartamdiagram Fűtési tartamdiagram A szabadhűtés tartamdiagramja

44 A jelenleginél fejlettebb új berendezés – 1. Hűtés növelt teljesítmény tényezővel Összehasonlító mérések eredménye Korszerű Csavar Dugattyú s

45 A jelenleginél fejlettebb új berendezés – 2. A körszerű géppel elérhető megtakarítás: Megtakar í t á s A villamos-energia felhaszn á l á s folyamatos ü zemn é l, MWh/ é v 103 A villamos-energia k ö lts é ge folyamatos ü zemn é l, Ft/ é v 2 567 731 A villamos-energia felhaszn á l á s 50% kihaszn á l á sn á l, MWh/ é v 72 A villamos-energia k ö lts é ge 50% kihaszn á l á sn á l, (70% ü zem) Ft/ é v 1 797 412

46 Különböző átmérőjű lyukon kiáramló gőz vesztesége a nyomás függvényében E ↓ ? - karbantartással

47 Üzemviteli nyomás magasabb a szükségesnél Sarjúgőz hasznosítás h’’=2778 kJ/kg h’=762 kJ/kg h’’*=2678 kJ/kg h’*=428 kJ/kg x Gőzzel arányos Víz fázissal arányos 3 bar 16 bar  h  1-2 % Vízgőz hőmérséklet-entrópia diagramja E↓?E↓?

48 Füstgáz elemzés, hőhasznosítás

49 Füstgáz hőhasznositás Rajz: Falucskai Norbert Kiinduló állapot modellje:Javasolt megoldás: Kémény Hangtompító Gázmotor Gőzkazán Hőhasznosító

50 50 Kondenzvíz hőjének hasznosítása E ↓ ? – energiagazdálkodás

51 Bázis - 2014 Az energia megtakarítási lehetőségek csoportosítása Ráfordítási igény, MFt 5-8% Kis költséggel elérhető megtakarítás Nagy költséggel elérhető megtakarítás Energiahatékonyság növelő intézkedések Tudatosság Alacsonyan csüngő gyümölcsök Jól előkészített felújítások Csak támogatással elérhető megtakarítás

52 52 Záró gondolatok 1.Az auditor hozzáállása – változó környezet - lehetőség és felelősség 1. 1.Kötelezettség, vagy lehetőség ? – érdek és kötelesség 2.Energetikai audit, vagy ISO 50 001 ? - Körültekintő energiaveszteség feltárásra alapozott ISO 50 001 1. Mérnök újság, XXII. évf. 2015. október

53 Köszönöm a figyelmet! 53 Dr. Zsebik Albin zsebik@jomuti.hu Jegyezze elő naptárába KLENEN ’17 2017. március 7-8. www.klenen.eu. 57. évfolyam A magyar energiagazdaság problémáit tárgyaló tudományos és gyakorlati folyóirat


Letölteni ppt "Energetikai auditálás 1 Dr. Zsebik Albin elnökhelyettes Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Rávkeve, 2016. április 25-26. XXIII."

Hasonló előadás


Google Hirdetések