Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szabályozás Orientált Terjedési Modellezés Magyarországon Készítették a Környezetvédelmi Főfelügyelőség s zámára a Levegőkörnyezeti Bt. szakértői: Cseh.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szabályozás Orientált Terjedési Modellezés Magyarországon Készítették a Környezetvédelmi Főfelügyelőség s zámára a Levegőkörnyezeti Bt. szakértői: Cseh."— Előadás másolata:

1

2 Szabályozás Orientált Terjedési Modellezés Magyarországon Készítették a Környezetvédelmi Főfelügyelőség s zámára a Levegőkörnyezeti Bt. szakértői: Cseh Melinda környezetmérnök-, meteorológus hallgató ifj. Szepesi Dezső Modellezőpont Dr. Nárai Katalin kandidátus Dr. Szepesi Dezső MTA doktora, team vezető www.levegokornyezet.hu

3 Célkitűzés A levegőminőség modellezés az imisszió mérések adatai és emisszió kataszterek alapján levegőkörnyezeti információk felhasználásával a szabályozás segédeszköze, amennyiben a levegőkörnyezet folyamatait tudományos igénnyel szimulálja és megfelel a szabályozás orientáltság, az EU konformitás, a klimatológiai reprezentativitás feltételeinek, és ezt jogszerű keretek között végzi.

4 A rendszer és adatgazda a fenti kritériumokat a www.levegokornyezet.hu/06.htm link-en részletesen publikálta, mely bemutatja az összesen 50 jogszerű hazai felhasználót is. A modellt valamennyi Felügyelőség az országos adatbázissal együtt 2001-ben megkapta, és azóta is ez képezi a környezetvédelmi hatás- tanulmányok ellenőrzésének alapját.

5 Szabályozás o rientáltság Adott időszakban az érvényes rendeletek előírásainak megfelelő legjobb szimulációs technikát és futtatásához klimatológiai szempontból reprezentatív 3D mátrixokat és paramétereket alkalmaz.

6 EU konformitás E kritériumot azon modellek működése elégíti ki, amelyek részt vettek az EU diszperziós modellek összehasonlításával foglalkozó munkaülésén, és ott megfeleltek az ottani szigorú követelményeknek.

7 Klimatológiai reprezentativitás A stabilitási paraméter óránkénti adatait az alsó 300 méteres légrétegben végzett magassági felszállások legalább 5 évi adatából határozza meg, és ehhez a velük egy-időben mért szélirány- és szélsebesség adatokat dolgozza fel. Ezen technikával az ország bármely pontjára 3D mátrix állapítható meg.

8 Jogszerűség A Szepesi-féle 3D transzmissziós adatbázis 100 évi széladatok alapján formattált változatát a Szerzői Jogvédő Hivatalban 2001. június 1 4-én 010614002 azonosító számon vették nyilvántartásba. Az adatbázis szerzői jogvédelem alatt áll, sem részben sem egészben nem használható fel más szoftverek alapjául, felhasználásához a szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az adatbázis megvásárlása esetén az saját célra felhasználható.

9 Megvalósíthatóság Mivel a fenti kritériumok figyelembe vételének szükségessége a korábbiakban nem került tisztázásra a „jelenleg kialakult helyzet” - mely nagyságrenddel kisebb hatásterület megállapításához vezethet -, a szubjektív megítélés korlátozását igényli. Ugyanis a Transzmisszió 1.1 modell és adatrendszer képezi 2001 óta a Felügyelőségek rendelkezésére álló információs rendszert, célszerű lenne érvényesíteni azt, hogy a levegőminőségi vizsgálatok és hatástanulmányok elkészítését illetve ellenőrzését ezen egységes metodika alapján végezzék.

10 Zavaró s zaghatás h atásterületének e gységes m egállapítása és b emutatása Készítették a Környezetvédelmi Főfelügyelőség s zámára a Levegőkörnyezeti Bt. szakértői: Bemutatva a 2008 szeptember 16-án tartott Siófoki Környezetvédelmi Konferencián, illetve október 10-én a KVVM Bibók Zsuzsanna által összehívott szakértői testület előtt www.levegokornyezet.hu

11 Célkitűzés A zavaró szag források hatásterület meghatározási metodikájának létrehozása a külföldi tapasztalatok és eredmények alapján a Felügyelőségeknél már rendelkezésre álló Transzmisszió 1.1 modell és adatrendszer, valamint annak jelenlegi kiegészítése alapján.

12 Zavaró szaghatás megállapítása Definíciók Animal unit (AU) Állategység (ÁE) Bűz Bűzanyagok Earthen basin Európai szagegység (OU E )/m3 Szagegység (SZE) Európai viszonyítási szagtömeget (EROM) Hígítási szám Intenzitás Livestock unit (LU) Lagoon Odor factor Odor Unit (OU) Olfaktometria Olfaktometriás mérés Szag Szagintenzitás Szagkoncentráció Szagküszöbérték Számosállat Setback distance Trágyahígulási faktor

13 Adatprotokoll Egykomponensű odor forrás: A kibocsátás helyszíne (EOV, GPS koordináta) a kibocsátó források magassága és átmérője a kiáramló szaghatás fajtája (pl:ammónia) és mértéke (g/s) a kiáramlás sebessége (m/s) a kiáramlás hőfoka (K) szagkibocsátás időtartama (óra/év) helyszínrajz

14 Adatprotokoll állatok száma és fajtája takarmányozás minősítése (száraz vagy híg) minden egyes odor forrás helye a telephely középpontjától számított x, y, z koordináta szerint Helyszínrajz Többkomponensű odor forrás (pl.: állattartó telepek): az odor forrás pontos helye ( EOV koordinátája) épületek átlagos magassága a lakóépületek távolsága és iránya vázlatos helyszínrajzzal ventilátor teljesítménye illetve természetes átszellőzéssel való kibocsátás paraméterei híg trágya tároló illetve trágya kezelés helyének és méretének adatai

15 Livestock Unit Számosállat Állatfaj1számosállat (500 kg) (db) LóLó1 Szarvasmarha1 Növendék marha,vagy csikó (idősebb 1évesnél)/szarvas 2 növendék marha, vagy csikó (fiatalabb 1 évesnél)/őz 4 sertés/vaddisznó5 Strucc6 Süldő10 Juh10 Bárány20 Tojótyúk/kacsa/liba/fácán167 Broiler csirke333 Állat fajtájaLU Sertés 135 kg felett0,400 25 - 135 kg között0,300 25 kg alatt0,050 Marha Anyjától elválasztott, 360 kg alatt0,750 360 - 405 kg között0,850 Vemhes tehén, 405-495 kg1,000 Vemhes tehén, 495-585 kg1,150 Vemhes tehén, 585 kg felett1,250 Bika 900 kg alatt1,500 Bika 900 kg felett2,000 Borjú0,200 Ló1,000 Birka0,100 Bárány0,100 Csirke broiler (hígtrágya)0,033 2,25 kg felett (>5 pounds) (száraztrágya)0,005 2,5 kg alatt (<5 pounds) (száraztrágya)0,003 Pulyka 2,25 kg felett0,018 2,5 kg alatt (<5 pounds)0,005 Kacsa0,010 Amerikai és európai kutatások KVVM táblázat

16 Forrástag Tisztítási technológia Tárolóegység területe Szélsebesség Állat fajtája Állatok száma fajtánként Trágyakezelés Trágyahígulási faktor

17 Forrástag

18 Szakszerű m odellezés a kibocsátó forrás környezetére klimatológiailag reprezentatív meteorológiai adatbázis alapján

19 Normatúllépések esetszámának megállapítása 16 szélirányban

20 Szag i ntenzitás v izsgálata l aboratóriumban

21 Határértékek Európában OrszágHatárérték (OU E /m 3 ) Dánia5-10 Hollandia5 Írország3 (új telepek) 6 (meglévő telepek) Norvégia5-10 Magyarország3 – 5* * Levegőkörnyezeti Szakértőink javaslata alapján

22 Levegőkörnyezeti Szakértőink nemzetközi határértékek alapján vállalják az itt feltüntetett zavaró szag típusokra hatástanulmány készítését Bakeries Meat Processing Grass Dryers Bakeries Pastry Coffee Roasters Flavours and Fragrances Wastewater Treatment plant greenfield site, residential dwillings in vicinity Wastewater Treatment plant greenfield site, rural area or industrial estate in vicinity Wastewater Treatment plant existing site, residential dwillings in vicinity Wastewater Treatment plant existing site, rural area or industrial estate in vicinity Livestock Feed production Composting, organic fraction of domestic waste, greenfield site Composting, organic fraction of domestic waste, existing site Slaughterhouses

23 A z avaró s zag h atásterületének változása meghatározott szag küszöbérték illetve változó kitettségi átlagidő függvényében

24 Zavaró s zaghatásnak való k itettség á tlagidő A hatásterület mértékének alakulása a kitettség id őtartamának és a küszöbértékek összefüggésében

25 Javasolt módszer tesztelése 12 Amerikai farmon végzett olfaktometriás mérések eredményei alapján 12 amerikai farm (USA 1 - USA 12) 3 nemzetközi modell – US 1 – US 2 – EU 1

26 Tesztelés Eredményei US1 – TR.1.1. odor modell eredményeinek összehasonlítása

27 US 2 – TR 1.1. odor modell eredményeinek összehasonlítása Tesztelés Eredményei

28 EU 1 – TR 1.1. odor modell eredményeinek összehasonlítása Tesztelés Eredményei

29

30 Kijev melletti évi 3 millió broiler csirkét nevelő telep hatásterületének vizsgálata

31 Több komponensű, határértékkel még nem rendelkező szag emisszió illetve egy komponensű levegőminőségi határértékkel rendelkező szennyező anyag (pl: ammónia), hatásterületének meghatározása és példákon való bemutatása A Cseh Melinda által bemutatott szaghatás modellezé s lépéseit összefoglalva tehát szükség van: -Forrástag adatprotokoll alapján történő meghatározása -TR 1.1 modellel megfelelő határérték figyelembe vételével a zavaró szag hatásterületének számítása és részletes térképen való ábrázolása

32 Közvetlen h atásterület 22 méter, mely et a 21/2001 Kormány rendelet hatásterület megállapítására vonatkozó szabályozás „a” feltétele alapján állapítottak meg bűz komponensekre. Jelenlegi h elyzet

33 Az odor hatás modellezésének javasolt lépései A kibocsátó forrás pontos koordinátáinak megadása

34 A z avaró s zag h atásterületének változása meghatározott szag küszöbérték illetve változó kitettségi átlagidő függvényében

35 A zavaró szaghatásnak kitett terület Az év időtartamának 2 %-ban egy 120.000 férőhelyes kacsatelep körzetében

36 Egy komponensű, levegőminőségi határértékkel rendelkező légszennyező anyag 650 méteres közvetlen hatásterületének bemutatása új metodikánk alkalmazásával

37 Megvalósíthatóság A bemutatott módszer országos viszonylatban való általános alkalmazása esetén a szaghatás tervezésével foglalkozó tevékenység, illetve annak hatósági ellenőrzéséhez is felhasználható azonos módszer egységesen alkalmazható rendszert kínál, mivel a Transzmisszió 1.1 alap modell és adatbázis a Felügyelőségeknek illetve legálisan alkalmazó szakértő cégeknek rendelkezésére áll. A bemutatott új modell alkalmazásához a következők Hatósági megállapítására van szükség: – szag fajtánként megállapított határérték, – kellemetlen szaghatásnak való kitettség elfogadható mértéke. (A bemutatott összefüggés alapján) Ennek megállapítása után a modell országos viszonylatban alkalmazható.

38 Hulladékégetők légköri szennyező anyag kibocsátásának monitoring rendszere

39 Célkitűzés Hulladékégetőkből kikerülő kritikus szennyezőanyagok folyamatos monitoringja a kibocsátó forrás 10 km-es körzetében, azok terjedésének napi demonstrálása az üzem, illetve az érintett terület polgármesteri hivatalok honlapján. www.levegokornyezet.hu/trimm.htm

40 Megvalósíthatóság Transzmisszió 1.1 számításokon alapuló „légszennyeződési potenciál” azaz egységnyi kibocsátott szennyező anyag terjedését bemutató napi illetve évi átlagos térképek készítése. A várható 24 órás illetve éves koncentráció átlag értékét a konkrét emissziós adatokat következő oldalon látható interaktív táblázatba bevíve kapjuk meg. A rendszer így a lakosság, az üzem és a felügyelőségek számára is folyamatos ellenőrzésre alkalmas.

41

42 Szentgotthárd 24 órás és éves koncentráció eloszlása 24 órás átlag Éves átlag

43 Alap l égszennyezettség m egállapítása Célkitűzés Városok és régiók alap légszennyezettség térképeinek meghatározása. Az alap légszennyezettség lényege a telepítendő forrás körzetében lévő szomszédos forrásokból származó és több k m 2 területre vonatkozó éves átlagérték. Szükséges továbbá a Gk. forgalom közelében mért adatoknál a direkt hatástól való mentesítés, majd az így nyert adatoknak az azonos szennyezőanyag emisszió katasztere alapján való interpolálása.

44 Magyarország PM 10 alap légszennyezettsége 2008-ban az Európai Unióban elsőként a magyar környezetvédelmi minisztérium önálló riasztási küszöbértéket vezetett be a szálló porra (PM 10 ). E szerint az önkormányzatok akkor kötelesek tájékoztatni a lakosságot, ha a szálló por értéke két egymást követő napon meghaladja a 75 µg/m 3 –t, riasztási kötelezettség pedig akkor áll fenn, ha a szálló por értéke két egymást követő napon meghaladja a 100 µg/m 3 –t és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható.

45 Alap légszennyezettségnek az éves átlagértékét bemutató térkép mellett fontos része a határértéket meghaladó koncentrációk előfordulásának éves gyakorisága is. A mérőállomások bejárása, illetve a mért adatok mentesítése a közeli gépjárműforgalom direkt hatásától.

46 A szállópor, PM 10, 50 ug/m 3 koncentráció értéket meghaladó napok száma Magyarországon 2006-ban (országos regionális átlag 10 ug/m 3 ) Regionális alap légszennyezettség minta térképek Regionális alap légszennyezettség minta térképek

47 Regionális alap légszennyezettség minta térképek Éves Levegőminőségi határérték: 50 ug/m3 Ökológiai határérték: 20 ug/m3 Ligniterőmű?

48 Városi alap légszennyezettség minta térképek

49 Megvalósíthatóság A városok illetve régiók alap légszennyezettségének meghatározása a KVVM OLM hálózat, ill. az OMSZ mérései alapján a 21/2001 rendelet szerint, a Modellező Pont által kidolgozott részletes metodika felhasználásával (link), 2 – 3 évenkénti frissítése célszerű. Ehhez szükséges emisszió kataszterek létrehozása továbbá az EMEP számítások és TR 1.1 - el végzett modellfuttatások felhasználása. A fentiek szerint városok és régiók alap légszennyezettségének egységes módszer szerinti meghatározását Modellezőpontunk szakértői vállalnák.

50 Városok, Agglomerációk, Kistérségek, Zónák levegőminőség szabályozási tervének kidolgozása Transzmisszió 1.1 modellel Célkitűzés Felügyelőségeknek és szakértőknek rendelkezésre álló Transzmisszió 1.1 modell és adatrendszer alkalmas új forrás telepítése esetén a várható terhelés növekedés vagy esetleges EU által előírt csökkentési tervek rövid határidejű elkészítésére. A következőkben a feladat mintapéldáit mutatjuk be. www.levegokornyezet.hu/trkis.htm

51 Ehhez szükséges a terület pont és diffúz források szennyező anyagonkénti kataszterének meghatározása mely hazánkban még mindig nem kellő súllyal van elfogadva.

52 Agglomeráció 30 km x 30 km-es terület, 42 diffúz területi forrás (1 km 2 ), 6 közepesen magas és 1 magas erőmű forrás Ha az agglomeráció teljes emisszióját egy forrás bocsátaná ki, éves átlag A kibocsátásban valamennyi forrás részt vesz, éves átlag

53 Ha a magas forrást kiiktatjuk, éves átlag Ha a közepesen magas ipari kéményeket kiiktatjuk, éves átlag Agglomeráció 30 km x 30 km-es terület, 42 diffúz területi forrás (1 km 2 ), 6 közepesen magas és 1 magas erőmű forrás

54 Összes forrás működése esetén a norma túllépések várható évi száma Az agglomeráció forrásainak hatásterülete. Agglomeráció 30 km x 30 km-es terület, 42 diffúz területi forrás (1 km 2 ), 6 közepesen magas és 1 magas erőmű forrás

55 Megvalósíthatóság Fenti hazai illetve EU igények rövid határidővel való elkészítését az emisszió kataszter rendelkezésre állása esetén a Modellező Pont szakemberei vállalnák. Amennyiben a szóban forgó szennyező anyagra ilyen emisszió kataszter nem áll rendelkezésre, a felügyelőségeknél megtalálható információk alapján szintén vállalnánk.

56 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Szabályozás Orientált Terjedési Modellezés Magyarországon Készítették a Környezetvédelmi Főfelügyelőség s zámára a Levegőkörnyezeti Bt. szakértői: Cseh."

Hasonló előadás


Google Hirdetések