Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az új közbeszerzési törvény ellenőrzési tapasztalatai dr. Kéri Zoltán 2016. május.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az új közbeszerzési törvény ellenőrzési tapasztalatai dr. Kéri Zoltán 2016. május."— Előadás másolata:

1 Az új közbeszerzési törvény ellenőrzési tapasztalatai dr. Kéri Zoltán 2016. május

2 A Partnerségi Megállapodás alapján alkalmazandó általános előzetes feltételrendszer (ex ante kondicionalitások) Háttér: Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete 7 előzetes általános feltétel (General ex ante conditionalities): 4. „Közbeszerzés”

3 A G4 „Közbeszerzés”-hez kapcsolódó Akcióterv (Action Plan) A kritériumok mentén meghatározott 22 intézkedésből álló Akcióterv Az általános előzetes feltételhez tartozó 4 kritérium: I. Az uniós közbeszerzési jogszabályok megfelelő mechanizmusok révén történő tényleges alkalmazását szolgáló intézkedések II. A szerződések odaítélési eljárásának átláthatóságát biztosító intézkedések III. Az ESB-alapok támogatásainak megvalósításában résztvevő munkatársak képzését és tájékoztatását szolgáló intézkedések IV. Az uniós közbeszerzési szabályok végrehajtását és alkalmazását szolgáló adminisztratív kapacitások biztosítására vonatkozó intézkedések

4 Ellenőrzés az Akciótervben 1. Útmutatók az uniós jog megfelelő alkalmazásához (ellenőrző szervek és az uniós auditok adott területre vonatkozó releváns megállapításai) 2. Összefoglaló a minőségellenőrzést, szabályossági ellenőrzést végző szakértők számára + közzététel 3. Útmutatók rendszeres aktualizálása 4. Konferenciák kedvezményezettek/ellenőrző szervezetek számára 5. Negyedéves jelentés az Európai Bizottság számára (ellenőrzés mennyisége, tapasztalat, jogorvoslatok) 6. Közbeszerzési mintadokumentumok közzététele 7. Alkalmassági követelmények előírásának korlátozása (miniszteri közlemény – 2014. november) 12. GVH és ME együttműködés 13. Szerződés teljesítés/módosítás ellenőrzésének szabályozása 14. Ellenőrző szervek és ajánlatkérők közötti információ- és „best practice”-csere céljára elektronikus felület 17. KDB jogorvoslati szerv összeférhetetlen-e a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások ellenőrzésében? 18. KFF belső képzési rendszer 19. KFF humánerőforrás-motivációs stratégia 20. KFF szakértői létszám bővítése 21. KFF adminisztratív létszám bővítése 22. Monitoring és információs rendszer fejlesztése

5 A KSZ ELLENŐRZÉS HELYE AZ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRÁBAN - SZERVEZETEK Európai Bizottság (EC) Európai Számvevőszék (ECA) EUTAF IH (KSZ)KKSZ (KFF) ÁSZ 1. szintű ellenőrzés 2. szintű ellenőrzés 3. Szintű ellenőrzés (rendszer és projekt ellenőrzés) Pénzügyi és teljesítmény ellenőrzés

6 A KSZ ELLENŐRZÉS HELYE AZ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRÁBAN – ELLENŐRZÉSI KÖRÖK Intézményrendszeri ellenőrzésÁSZ ellenőrzés Ellenőrzés tárgya Egy adott alapból (pl. ESZA, ERFA, KA) nyújtott támogatás EU-s szervek bevételi és kiadási elszámolásai törvényes és szabályos módon történtek-e, hatékony volt-e a pénzügyi gazdálkodás Ellenőrzést végző szerint Bizottsági ellenőrzés Belső ellenőrzésECAMagyar ÁSZ Ellenőrzés típusaProgram ellenőrzésProjekt ellenőrzésPénzügyi ellenőrzésTeljesítmény ellenőrzés Ellenőrzés aspektusa Rendszer ellenőrzés Közbesz-ek ellenőrzése Közbeszerzések ellenőrzése; Uniós forrásból társfinanszírozott projekt helyszíni ellenőrzése Elszámolások megbízhatósága Jogszerűségi és szabályszerűségi ellenőrzés Milyen hatékonysággal ültették át a gyakorlatba a megbízható gazdálkodás elveit: gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség

7 A KSZ ELLENŐRZÉS HELYE AZ ELLENŐRZÉSI STRUKTÚRÁBAN – A KSZ ELLENŐRZÉS Utóellenőrzés: Az európai uniós értékhatárokat el nem érő értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárás és szerződésmódosítás során (szűk körű reparálhatóság) Ex-ante ellenőrzés: Az európai uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás, továbbá építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárás és szerződésmódosítás esetében (reparálhatóság) Utólagos ellenőrzés: Ha a közbeszerzési eljárással, vagy a szerződés-módosítással összefüggésben utólagos ellenőrzés szükséges (nem reparálható)

8 Jellemző hibák, audit tapasztalatok Alapelvek: – transzparencia/átláthatóság – objektivitás/tárgyszerűség – diszkrimináció mentesség/nemzeti elbánás Elhíresült ügyek pl. – „mérnök ügy” – „aszfaltkeverő ügy” – 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól (hatályon kívül helyezve 2014. november 7-ével)

9 KFF audit – 2014. november 2014. nov. 10-14. DG REGIO – DG EMPL közös ellenőrző látogatás Ellenőrzés célja: a közbeszerzési ellenőrzésekhez kapcsolódó irányítási és kontrollrendszer megfelelő működésének az ellenőrzése 78 ügy kiválasztva(KEOP, KÖZOP, TIOP, TÁMOP, ROP, NYDOP) 55 ügy vizsgálata (26 minőségbiztosítási, 20 szabályossági, 9 szerződésmódosítási ügy) 13 esetében tett összesen 16 észrevétel (+ ajánlások) A vizsgált értékhez képest a korrekció aránya 1,47%. KFF „2-es besorolás”

10 magyarországi szervizbázis megléte az ajánlattétel feltétele – földrajzi korlátozás referenciakövetelménynek csak Magyarországon történt teljesítéssel lehet eleget tenni (térképvetületi rendszer) iparterületen végzett referenciamunka előírása kiegészítő munkák/többletköltségek szerződésmódosításban – a vállalkozó mulasztása vagy az előre nem látható régészeti munkák következménye? 2 milliós szoftver bővítése 80 millióért hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében előzetes összesített tájékoztató miatt rövidített ajánlattételi határidő kiegészítő munkák szerződésmódosításban – a tervezés mulasztása

11 túl specifikus referenciakövetelmények, kumulatív, konjunktív referenciakövetelmények (bútorszállítás) részajánlat-tétel biztosításának mellőzése, pl. 8 referencia, 14-féle szakember (elemzések, tanulmányok, tantermi eszközök) engedéllyel rendelkező szerelőcsarnok előírása az ajánlattételhez szükségtelen szakember előírása az ajánlattételhez (gázvezetékhez műszaki vezető) túl specifikált műszaki felszereltség az ajánlattételhez (mérőhajó, műszerek) összetett referenciák előírása, ami még az egyenértékű teljesítést is kizárta (restaurálás, kiállítótér) gyorsított eljárás indokolatlan alkalmazása

12 Közlemény egyes alkalmassági követelmények előírásával kapcsolatban követendő közbeszerzési gyakorlatról – referenciák (Kbt. ) 75%-os szabály egyenértékűség követelménye kettős követelmény tilalma – árbevétel 100%-os szabály – szakemberek 4 kulcspozíció – műszaki felszereltség, gépek speciális de nem specifikus

13 Új Kbt. – 61. § (4) bek: a felhívásban indokolni kell a részajánlat- tételi lehetőség biztosításának hiányát – 65. § (3) bek.: az esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára vonatkozó alapelvek figyelembevétele az alkalmassági követelmények körében – 65. § (5) bek.: normatív alkalmasság, 75%-os, 100%-os szabály, műszaki egyenértékűség – 161. § (1) bek.: nem tartható jogorvoslati tárgyalás a referencia műszaki egyenértékűségének tárgyában – 98. § (2) bek. c) pont: reális alternatíva hiánya indokolhatja a nyilvános verseny nélküli eljárást kizárólagos jogok esetén

14 Ellenőrzés során felmerülő adminisztratív hibák irathiány (+megküldési/átvételi igazolások hiánya) iratok nevük alapján nem beazonosíthatóak más eljárás iratainak csatolása olvashatatlan/nem megfelelő kiterjesztésű dokumentumok fokozott biztonságú elektronikus aláírás hiánya Ezek különösen a nagy terjedelmű eljárásoknál jelentősen hátráltatják az ellenőrzést, a hiányzó iratok benyújtásakor újabb hiánypótlási igényt vethetnek fel.

15 Ellenőrzés során felmerülő tartalmi hibák árbevételi követelmény: minél tágabb tárgy, a 100%- os korlát az ajánlatkérőre vonatkozik „alternatív” árbevétel: pénzügyi beszámoló helyett referenciakövetelmény: – mennyiség: érték, mérték (mennyiség a felhívásban) – minőség: műszaki egyenértékűség (indokolás a teljesítésre képesség alapján, és/vagy kapcsolat, mesterséges összetétel) meghosszabbítás (futamidő? keretösszeg?) feltételes közbeszerzés HNT lehetőségének fönntartása

16 „Régi új” terület: értékelési szempontok Melyik a legkedvezőbb ajánlat? Ár vagy költség egyedüli szempont – indoklással! Súlyarányok „Negatív” odaítélési kritériumok Ponthatárok Módszerek (képletek, sávok, lépésközök) Megajánlási tartományok Minőségi odaítélési kritériumok – tapasztalat, kapacitás? – állandó szakember gárda? – létszám, minőség? – nem számszerűsíthető szempontok mit – hogyan – mennyire értékel ajánlatkérő „szubjektív” megfogalmazások minimumelvárások

17 Szerződésmódosítások új Kbt. hatálya új közbeszerzési eljárás lefolytatása alóli kivételként 141. § (2): kumulált összeg! – általános jelleg (pl. árunál építési munkák) – illeszkedés (pl. az alapár mit tartalmaz) 141. § (3): ami az ellenértékkel összefügg (nem több, nem fordítva) 141. § (4) a): módosulás funkcionálisan megközelítve 141. § (4) b): műszaki/gazdasági szükségszerűség 141. § (4) c): ajánlatkérő kellő gondossága ellenére szükséges (akár szerződéskötést megelőző körülmény) 141. § (6): nem lényeges módosítások

18 142. §: új alcím a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése érdekében: – ajánlatkérő dokumentál, ellenőriz (okok, igényérvényesítés), KH felé bejelenti a szerződésszegés, jogerős ítéletben megállapított szerződésszegést – jogorvoslati eljárás: alapelvi jogsértés a szankció elmaradása (kivéve elállás, felmondás), ha értékelési szempont lényeges szerződésmódosítás lenne – semmisségi per: a szerződésmódosítás semmis, ha szerződésszegés következményei (kivéve elállás, felmondás) alóli mentesítés többletmunkaköltség, kockázat átvállalás

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az új közbeszerzési törvény ellenőrzési tapasztalatai dr. Kéri Zoltán 2016. május."

Hasonló előadás


Google Hirdetések